Skip to main content
Homepage banner 3 June 19

STUDY AT CDU

Applications now open
Charles Darwin University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Charles Darwin ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี รวมอยู่ใน 150 อันดับแรกของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education rankings ประจำปี 2019 นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับนานาชาติ โดยมีทางเลือกด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างหลากหลาย อาทิเช่นหลักสูตรวิชาชีพ การเรียนในห้องเรียน รวมไปถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เปิดสอนใน 11 วิทยาเขตทั่วประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Charles Darwin เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย ซึ่งบัณฑิตได้รับการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนที่อยู่ในระดับสูงนักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการฝึกฝนทักษะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพในอนาคตของตนเองได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจขนาดเล็กได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัย Charles Darwin ได้รับการยอมรับในฐานะของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบไปด้วยนักศึกษาพื้นเมืองมากกว่า 4,000 คน จากกว่า 150 พื้นที่ ทั่วประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำสำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองด้วยเช่นกัน

ศูนย์ให้บริการนักศึกษาประจำมหาวิทยาลัย (Student Central) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในหลากหลายด้าน รวมไปถึงการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีทีม Careers and Employment ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการแนะแนวอาชีพ และจัดหางานที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องที่พัก และความช่วยเหลือด้านการเงินด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Charles Darwin มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 22,000 คน จากกว่า 55 ประเทศทัวโลก โดยมีวิทยาเขต Casuarina Campus เป็นวิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่ในเมือง Darwin ทางตอนเหนือของออสเตรเลียภายในวิทยาเขตแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องสมุดขนาดใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่พัก และชายหาด ที่ตั้งอยู่ในบริเวณข้างเคียง

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง โดยให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักศึกษาที่มี 15-20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

CRICOS Provider No. 00300K (NT/VIC) I 03286A (NSW)

Charles Darwin University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Charles Darwin ชนะรางวัลใน 6 สาขาสำคัญจาก NT Training Awards

ผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ Nathan Powell (ผู้ฝึกงานดีเด่นแห่งปีของ Austin Asche), Chrissy Zelley (อาจารย์/ผู้ฝึกสอนดีเด่นแห่งปีของ VET), Kimberly Brewster (ผู้ฝึกงานดีเด่นแห่งปี), Jemma Young (นักศึกษาดีเด่นแห่งปีของ VET), และ Sonny Malmerin-Fejo (นักศึกษาดีเด่นแห่งปีของ Aboriginal/Torres Strait Islander)

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Charles Darwin ยังได้รับรางวัลในสาขาผู้ให้การฝึกอบรมดีเด่นแห่งปีด้วยเช่นกัน

Christine Robertson รองประธานของศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพ (Vocational Education and Training (VET) กล่าวว่า “มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการได้รับรางวัลในการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมดีเด่นแห่งปี (NT Training Provider of the Year Award) ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกันของเรา”

“ดิฉันขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่ VET ทุกคน สำหรับการทุ่มเททำงานอย่างมืออาชีพ ในการรักษาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ นอกจากนี้ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ชนะในทุกสาขารางวัลด้วยเช่นกัน”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Charles Darwin University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Charles Darwin มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านงานวิจัย และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมของประเทศ

การจัดอันดับ

การจัดอันดับในประเภทต่างๆมีดังต่อไปนี้:

 • มหาวิทยาลัย Charles Darwin ได้รับการจัดอันดับให้เเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 2% ของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education
 • นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี รวมอยู่ใน 150 อันดับแรกของโลกด้วยเช่นกัน ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education
 • Reuters ได้จัดอันดับให้ มหาวิทยาลัย Charles Darwin เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย

มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นสำหรับงานวิจัยด้านนวัตกรรม

มหาวิทยาลัย Charles Darwin ก่อตั้งกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นสำหรับงานวิจัยด้านนวัตกรรม (IRU) ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ที่มีเป้าหมายในการยกระดับความเป็นเลิศด้านการศึกษาและงานวิจัยในออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างเครือข่ายในประเทศและระดับโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ได้รับการตอบสนอง และประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัย

กลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นสำหรับงานวิจัยด้านนวัตกรรม (IRU) มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพงานวิจัย และประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การจัดการ การฝึกอบรมในการเป็นผู้นำ และสากลวิวัตน์

สมาชิกของกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นสำหรับงานวิจัยด้านนวัตกรรม (IRU) ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย Charles Darwin, มหาวิทยาลัย Flinders, มหาวิทยาลัย James Cook, มหาวิทยาลัย La Trobe, และมหาวิทยาลัย Murdoch

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัย Charles Darwin มีชื่อเสียงในการเป็นผู้นำในด้านงานวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์เขตร้อน ทะเลทรายในละแวกเอเชีย-แปซิฟิก และออสเตรเลียโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต่อปีเป็นจำนวน 26 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ผ่านทางศูนย์วิจัยหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน อันประกอบไปด้วยสาขาสุขภาพ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Charles Darwin University - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (EHSE)

สาขาวิชาแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรด้านนวัตกรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับเส้นท่างอาชีพในอนาคตต่อไป

EHSE ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านงานวิจัยและโอกาสในการเข้าร่วมวิจัยในหลากหลายสาขา

โดยประกอบไปด้วย 4 คณะวิชา:

 • คณะวิชาสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิชาสุขภาพ
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและคลินิก
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ EHSE ยังประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยที่สำคัญอีก 3 แห่ง อันได้แก่:

 • ศูนย์วิจัยพลังงานหมุนเวียน
 • ศูนย์วิจัยน้ำมันและแก๊สออสเตรเลียเหนือ
 • ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สาขาวิชากฎหมาย ศึกษาศาสตร์ ธุรกิจและศิลปะ (LEBA)

สาขาวิชาแห่งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการศึกษาและการวิจัย ด้วยคุณภาพการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการทำงาน และมีทักษะในการแก้ปัญหาต่อความท้าทายต่างๆได้เป็นอย่างดี

LEBA ประกอบไปด้วย 6 คณะวิชา:

 • คณะวิชาครุศาสตร
 • คณะวิชาด้านภาษาและการเรียนรู้
 • คณะวิชานิติศาสตร์
 • คณะวิชาศิลปะสร้างสรรค์และมนุษยศาสตร์
 • คณะวิชาธุรกิจ
 • คณะวิชาความรู้ในท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะ

สาขาวิชาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่ที่มีความโดดเด่น โดยมีสองโครงการใหม่ที่น่าสนใจดังนี้:

 • สถาบันธุรกิจ (CDU Business School) วิทยาเขต Waterfront,  Darwin
 • ศูนย์ศิลปะการแสดง CDU Performing Arts Centre

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Charles Darwin University - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท:

การทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS

คุณสมบัติสำหรับระดับปริญญาตรี – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 6.0 ขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยที่ได้คะแนนน้อยกว่า 6.0 ยกเว้นในสาขาวิชาดังต่อไปนี้:

 • สาขาวิชาการผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาล และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 ขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยที่ได้คะแนนน้อยกว่า 6.5
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 ขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยที่ได้คะแนนน้อยกว่า 6.0

คุณสมบัติสำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 ขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยที่ได้คะแนนน้อยกว่า 6.0

การทดสอบภาษาอังกฤษ Pearson (PTE)

คุณสมบัติสำหรับระดับปริญญาตรี – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 50 คะแนนขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 50 คะแนน ยกเว้นในสาขาวิชาดังต่อไปนี้:

 • สาขาวิชาการผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาล และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 58 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนในส่วนของการพูด การฟังการเขียน และการอ่านไม่น้อยกว่า 58 คะแนน
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ - นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 58 คะแนนขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 50 คะแนน

คุณสมบัติสำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก - นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 58 คะแนนขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยได้น้อยกว่า 50 คะแนน

การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT)

คุณสมบัติสำหรับระดับปริญญาตรี - นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 60 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนในส่วนของการเขียนไม่น้อยกว่า 21 คะแนน ยกเว้นในสาขาวิชาดังต่อไปนี้:

 • สาขาวิชาการผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาล - นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนในส่วนของการเขียน การฟัง การพูด และการอ่านไม่น้อยกว่า 22 คะแนน
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ - นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 79 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนในส่วนของการเขียนไม่น้อยกว่า 22 คะแนน
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ - นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 79 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนในส่วนของการเขียนไม่น้อยกว่า 21 คะแนน

คุณสมบัติสำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 79 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนในส่วนของการเขียนไม่น้อยกว่า 21 คะแนน

Charles Darwin University - image gallery 6

ที่พัก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้สร้างเครือข่ายและทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอย่างกว้างขวาง

มหาวิทยาลัย Charles Darwin มอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้มีโอกาสในการพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยด้วยที่พักระดับคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 300 คน นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และอินเตอร์เนตที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมไปถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ดูแลที่พักด้วยเช่นกัน  

International House Darwin (IHD)

International House Darwin (IHD) ทำหน้าที่ในการจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ณ สถานที่แห่งนี้ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จาก:

 • ทางเดินที่ใช้เวลาเพียงสองนาทีในการสัญจรไปยังห้องสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่สันทนาการ โซนคอมพิวเตอร์ และสระว่ายน้ำ
 • ห้องมาตรฐานขนาดใหญ่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์และห้องน้ำในตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Charles Darwin University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย ในขณะสัญจรไปยังสถานที่สำคัญต่างๆรอบๆวิทยาเขต ทั้งตัวอาคารเรียน สถานีรถประจำทาง และลานจอดรถ

หากนักศึกษาไม่สะดวกที่จะได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเดินทาง พวกเขาสามารถเลือกสัญจรได้ด้วยเส้นทางที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ตลอดแนวทางเดินไปยังลานจอดรถ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในการช่วยเหลือด้านการแพทย์เบื้องต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในทันที ครอบคลุมทั่วบริเวณของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายถูกติดตั้งภายในอาคารเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากป้ายสัญลักษณ์ โดยเมื่อมีการแจ้งเหตุเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยสามารถรับแจ้งเหตุได้ในทันที

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

close