Skip to main content
Charles Darwin University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Charles Darwin (CDU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียในด้านโอกาสการได้งานและอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษา ด้วยอันดับที่ดีในผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก มหาวิทยาลัยแห่งโลกใหม่อันมีความยั่งยืน, ความคิดสร้างสรรค์และไม่แบ่งแยกแห่งนี้ดำเนินการสอนความรู้ให้กับนักศึกษามากกว่า 24,000 คนจากมากกว่า 55 ประเทศในวิทยาเขตและศูนย์ฝึกอบรม 11 แห่งในทำเลที่ตั้งระดับภูมิภาคและในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 100 จุด

CDU เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในรัฐ Northern Territory และเป็นมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่อยู่ใกล้กับทวีปเอเชียมากที่สุด ด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งในเขต Northern Australia CDU มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและกำหนดทิศทางสู่อนาคตของรัฐ Northern Torritory, เขตพื้นที่ Northern Australia และภูมิภาคเอเชียที่อยู่โดยรอบผ่านทางแนวคิดและรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ

ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง CDU มีความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่และมีนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาสู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงประเด็นปัญหาและความอยุติธรรมในยุคปัจจุบัน และมีความมุ่งมั่นในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา

ด้วยความเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ CDU จะมอบทักษะ, การฝึกอบรม, ความรู้และการวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน CDU จะรวบรวมแนวคิดต่างๆเพื่อเชื่อมโยง, ค้นพบและพัฒนาเติบโต

CDU เชื่อว่าประสบการณ์, มุมมองและความคิดเห็นอันแตกต่างของนักศึกษาจะช่วยสร้างมหาวิทยาลัยแห่งโลกใหม่ นักศึกษาคือผู้ที่สร้างสรรค์ CDU และนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใหม่

Charles Darwin University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ด้วยความร่วมมือกับ UP Education ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดตัว วิทยาลัยนานาชาติ CDU ขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษานานาชาติในการเข้าเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

UP Education จะเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายผ่านทางวิทยาลัยนานาชาติ CDU อาทิเช่นหลักสูตรอนุปริญญาปีแรกและหลักสูตรเตรียมปริญญาโทในเดือนมีนาคม 2020

Mark Rushworth ผู้บริหารระดับสูงของ UP Education กล่าวว่า “เรามีประสบการณ์มากมายในการสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ แต่ละปีมีนักศึกษาจากทั่วโลกกว่า 1,000 คนที่เรียนกับเราอยู่ทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสการได้งานที่ดีเยี่ยม และเป็นสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ระดับโลก”

ศาสตราจารย์ Sue Carthew กล่าวว่า “นี่คือครั้งแรกเลยที่ CDU จะเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ เราหวังว่าทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับ UP Education ในครั้งนี้” 

Charles Darwin University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

ภายในระยะเวลาอันสั้น CDU ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและมีการเรียนการสอนอันมีนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย

การจัดอันดับ

อันดับของมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับต่างๆมีดังนี้:

 • CDU เป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยดาวรุ่งของโลกจากการจัดอันดับโดย Times Higher Education
 • มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 91 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2019 โดย Times Higher Education (THE)
 • Good Universities Guide ประจำปี 2020 ได้จัดให้ CDU อยู่ในอันดับที่ 1 ของออสเตรเลียในด้านเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาและอันดับ 2 ในด้านโอกาสการได้งาน (เต็มเวลา) ของผู้สำเร็จการศึกษาในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยอันมีนวัตกรรม

CDU เป็นสมาชิกของกลุ่ม Innovative Research Universities (IRU) ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการสอนในประเทศออสเตรเลีย สมาชิกของ IRU ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย Charles Darwin, มหาวิทยาลัย Flinders, มหาวิทยาลัย Griffith, มหาวิทยาลัย James Cook, มหาวิทยาลัย La Trobe, มหาวิทยาลัย Murdoch และมหาวิทยาลัย Western Sydney ทาง IRU มีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกในหลากหลายด้าน อาทิเช่นการเรียนการสอน, การวิจัย, การจัดการและการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ และการพัฒนาสู่ความเป็นสากล

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

82 เปอร์เซ็นต์ของการวิจัยของ CDU ได้คะแนนในระดับมาตรฐานโลกและสูงกว่าจากคะแนนเต็ม 5 ในผลการสำรวจ ERA (การวิเคราะห์อันดับความเป็นเลิศด้านการวิจัย) ในสาขาต่างๆต่อไปนี้: วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (ระดับตัวเลข 2 หลัก), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ (ระดับตัวเลข 4 หลัก) และนิเวศวิทยา (ระดับตัวเลข 4 หลัก) รวมถึงได้คะแนน 4 ที่ระดับตัวเลข 2 หลักในสาขา: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์

การวิจัยชนพื้นเมือง

CDU มีความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับชนพื้นเมืองไปสู่ทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย รวมถึงในการวิจัยอันมีจริยธรรมเพื่อถ่ายทอดผลการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่มีความยั่งยืนและการอนุรักษ์ความรู้ การวิจัยชนพื้นเมืองของ CDU ดำเนินการโดยศูนย์ความรู้และการศึกษาชนพื้นเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย

Charles Darwin University - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

ในฐานะมหาวิทยาลัยระบบทวิภาค CDU มีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ, หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) ตั้งแต่ระดับ Certificate 2 – อนุปริญญาจนถึงหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและการวิจัย รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาเอก CDU มีหลักสูตรสำหรับทุกคน

วิทยาลัย

มีทางเลือกการเรียนมากมายที่เปิดสอนที่วิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัย:

 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยธุรกิจและนิติศาสตร์เอเชียแปซิฟิก
 • วิทยาลัยครุศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและมนุษย์
 • วิทยาลัยอนาคตชนพื้นเมือง, ศิลปะและสังคม
 • วิทยาลัยการพยาบาลและผดุงครรภ์

ทุนการศึกษา

นักศึกษานานาชาติสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ CDU

สาขาวิชาเรียน

สาขาวิชาเรียนที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน อาทิเช่น:

 • การบัญชี
 • ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ธุรกิจ
 • บริการชุมชนและสังคมสงเคราะห์
 • นฤมิตศิลป์และการออกแบบ
 • ศิลปะการประกอบอาหาร
 • ครุศาสตร์
 • การออกกำลังกายและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • บริการด้านผมและความงาม
 • สุขภาพ
 • การจัดการด้านมนุษยธรรม, เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
 • การจัดการการให้บริการ
 • ความรู้ชนพื้นเมือง
 • วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
 • นิติศาสตร์และกฎหมายศึกษา
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

นักศึกษาควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CDU เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการเรียน

Charles Darwin University - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษที่กำหนดสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี:

 • ผลการสอบ IELTS Academic

คุณสมบัติระดับปริญญาตรีคะแนนรวม IELTS ขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0*

คุณสมบัติระดับสูงกว่าปริญญาตรีคะแนนรวม IELTS ขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0*

 • ผลการสอบ Pearson Test of English (PTE) Academic

คุณสมบัติระดับปริญญาตรีคะแนนรวมขั้นต่ำ 50 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 50*

คุณสมบัติระดับสูงกว่าปริญญาตรีคะแนนรวมขั้นต่ำ 58 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 50*

 • ผลการสอบ TOEFL ทางอินเตอร์เน็ต (iBT)

คุณสมบัติระดับปริญญาตรีคะแนนรวมขั้นต่ำ 60 และได้คะแนนสอบหมวดการเขียนขั้นต่ำ 21*

คุณสมบัติระดับสูงกว่าปริญญาตรีคะแนนรวมขั้นต่ำ 79 พร้อมคะแนนสอบหมวดการเขียนขั้นต่ำ 21*

*มีข้อยกเว้นสำหรับบางหลักสูตรในทุกระดับการเรียนและสำหรับทุกผลการสอบที่ระบุข้างต้น นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครสำหรับหลักสูตรของตนเองจากเว็บไซต์ของ CDU

Charles Darwin University - image gallery 6

ที่พัก

นักศึกษาสามารถเลือกที่พักในหรือนอกวิทยาเขตได้ในระหว่างการเรียนที่ CDU

ที่พักภายในวิทยาเขต

 • International House Darwin (IHD)

IHD ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักของ CDU ในย่าน Casuarina ของเมือง Darwin และอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะเขตร้อนและป่าของออสเตรเลีย ชุมชนอันเจริญก้าวหน้า, ผ่อนคลาย, มีชีวิตชีวาและมีน้ำใจประกอบด้วยนักศึกษานานาชาติจาก 40 ประเทศ พร้อมด้วยบริการที่พักทั้งแบบระยะสั้นและยาว นักศึกษาควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ IHD เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • Alice Springs

นักศึกษาของ CDU สามารถเลือกห้องพักแบบเดี่ยวหรือคู่ในอาคารที่พัก 2 หลังและสามารถใช้บริการเครื่องซักผ้า, ห้องครัวส่วนกลางและบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ CDU

ที่พักนอกวิทยาเขต

แผนกบริการนี้จะช่วยนักศึกษาใหม่ในการหาที่พักในระหว่างการเรียนที่ CDU โดยเป็นบริการฟรีที่สามารถให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกที่พักต่างๆ, การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านที่พักและอีกมากมาย

Charles Darwin University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

CDU มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทุกคน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยการเดินเป็นเพื่อนร่วมทางระหว่างอาคารเรียน รวมถึงจุดให้บริการขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยและลานจอดรถในวิทยาเขตหลังเวลาเรียนปกติ

หากนักศึกษาไม่สะดวกที่จะได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเดินทาง พวกเขาสามารถเลือกสัญจรได้ด้วยเส้นทางที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ตลอดแนวทางเดินไปยังลานจอดรถ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในการช่วยเหลือด้านการแพทย์เบื้องต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในทันทีทั่วทุกพื้นที่ในวิทยาเขต

มีโทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายถูกติดตั้งภายในหลายอาคารเรียน ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากป้ายสัญลักษณ์สีขาวและแดงขนาดใหญ่ โดยเมื่อมีการแจ้งเหตุเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยสามารถรับแจ้งเหตุได้ในทันที

close