Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่งานวิจัยอยู่ในอันดับ Top 2 เปอร์เซ็นต์ในระดับโลก นำเสนอหลักสูตรมากมายทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ โดยอยู่ในอันดับที่ 35 ใน QS World University Rankings: Top 50 Under 50 ประจำปีค.ศ. 2019

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับอันดับ 5 ดาวในด้านประสบการณ์เรียนการสอนโดยรวมจาก Good Universities Guide มหาวิทยาลัยยังเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพการสอนและการวิจัย นักศึกษาจะได้รับโอกาสการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาทั้งในด้านบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, IT และการบิน, วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เปิดสอนหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ พร้อมด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม

พร้อมด้วยชื่อเสียงในระดับโลกด้วยหลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 300 ของ Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects ปีค.ศ. 2019 นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยที่โดดเด่น จากการจัดอันดับ Excellence in Research for Australia ปีค.ศ. 2018 ได้ประเมินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาตรฐานโลกหรือสูงกว่าใน 50 สาขาวิชา

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Griffith ประสบการณ์ที่หลากหลายจากสิ่งอำนวยความสะดวก, การบริการและกิจกรรมต่างๆที่ครอบคลุมทุกด้าน นักศึกษาสามารถใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้, เข้าร่วมชมรมกีฬา, เข้าใช้ห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆ และกิจกรรมกลางแจ้งที่น่าสนใจมากมายในมหาวิทยาลัย Griffith มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในสามเมืองใหญ่ของประเทศออสเตรเลียทั้ง Logan, Brisbane และ Gold Coast นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและสิ่งที่น่าสนใจในเขตเมือง พร้อมด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนกว่า 40 ปีของมหาวิทยาลัย ที่สร้างบัณฑิตที่มีความยอดเยี่ยมกว่า 200,000 คนจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

Griffith University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

สถาบันไกลโคมิกแห่งมหาวิทยาลัย Griffith (Griffith University’s Institute for Glycomics) ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มอบให้โดยสถาบันสธารณสุขแห่งชาติสหรัฐ (National Institute for Health - NIH) ทุนนี้มอบให้เป็นระยะเวลา 2 ปีในการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ Vibrio cholerae (V. cholerae) ในการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค

ศาสตราจารย์ Victoria Korolik เป็นผู้รับทุนดังกล่าว เป็นที่รู้จักในฐานะหัวหน้านักวิจัยประจำสถาบันแห่งนี้ มีบทบาทในฐานะผู้นำการวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย California, Santa Cruz

ศาสตราจารย์ Korolik กล่าวว่า“แบคทีเรีย V. Cholerae ที่เป็นต้นเหตุของการติดเชื้อและแพร่ระบาดมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแพร่กระจายและมีชีวิตรอดอยู่ในแหล่งน้ำ จากนั้นจึงเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์” นอกจากนี้เค้ายังกล่าวอีกว่า “เชื้อนี้มีความสามารถในการสร้าง biofilm (เป็นสิ่งที่เติบโตตามพื้นผิวของเซลล์ต่างๆ) เป็นส่วนที่สำคัญในในการอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมในน้ำ ทั้งในแง่การระบาดและการติดต่อจากคนสู่คน”

Griffith University - image gallery 3

ทางเลือกด้านการเรียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, การก่อสร้าง และการวางผังเมือง

สตูดิโอออกแบบของ Griffith เน้นการปฏิบัติ และมุ่งเน้นที่รูปแบบของความยั่งยืน สาขาวิชานี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะธุรกิจและรัฐศาสตร์

นักศึกษาสามารถมองหาโอกาสต่างๆได้ในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา ท่ามกลางองค์การอื่นๆ

คณะอาชญวิทยาและกฏหมาย

โรงเรียนกฎหมาย Griffith ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่ง top 100 ของโลก นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเรียนรู้จากคดีต่างๆและลูกความจริงในระหว่างการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาในสาขาต่างๆเหล่านี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานโดยการเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน และให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาทักษะการสอนของพวกเขาในสถานที่ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์, ไอที และการบิน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ของ Griffith มีสาขาด้านวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งปริญญาด้านไอทีผ่านทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบข้อมูลและการออกแบบมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีโครงการการบินของออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

คณะมนุษยศาสตร์, ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาจะได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคม, วัฒนธรรมและผู้คน และวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ

นักศึกษาและนักวิจัยของ Griffith ได้เรียนรู้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และเตรียมความพร้อมในการทำงานวิชาชีพด้านสุขภาพ

คณะทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากพื้นที่สำหรับเรียนรู้อันทันสมัยจากคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งทุ่มเทให้กับการผลิตแบบมืออาชีพด้านดนตรีที่มีระดับความสามารถสูงสุด

คณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้ชนะเลิศรางวัลต่างๆมากมาย ภายในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ และยังจะได้รับประโยชน์จากความผูกพันกับภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการทำงานจริง

คณะทัศนศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่การออกแบบ, ศิลปกรรม, การถ่ายภาพ และสื่อดิจิทัล Queensland College of Art ยังมีโรงเรียนด้านภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคือ Griffith Film School ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และจอภาพสำหรับงานโปรดักชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่นและเกม

Griffith University - image gallery 4

การวิจัย

มหาวิทยาลัย Griffith เป็นสถาบันที่มุ้งเน้นด้านงานวิจัยที่ครอบคลุมทั้งในภาคอุตสาหกรรม, รัฐบาล, ชุมชน, ระดับชาติ รวมไปถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติ นักศึกษาที่ทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย Griffith จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักวิจัยชั้นนำ ที่มีแนวคิดในระดับโลกเช่นเดียวแนวคิดในการหาแนวทางใหม่ให้กับโลก

ศูนย์และสถาบันวิจัย

ศูนย์วิจัยระดับโลกเช่นเดียวกับสถาบันต่างๆเป็นบ้านของนักวิจัยกว่า 2,600 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัย Griffith มอบโอกาสในการเรียนรู้กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

มาตรฐานเหนือระดับสากล

จากการวิเคราะห์ด้านความเป็นเลิศในงานวิจัยของประเทศออสเตรเลีย ได้แสดงว่ากว่า 99% ของงานวิจัยที่ออกมานั้นมีคุณภาอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานโลกหรือสูงกว่า

บริการช่วยเหลือด้านการวิจัย

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือด้วยการเวิร์คชอปสำหรับการฝึกอบรมด้านงานวิจัย เช่นเดียวกับบริการเพิ่มเติมของห้องสมุด ที่ครอบคลุมในด้านฐานข้อมูลงานวิจัย เช่นเดียวกับการอบรมด้านการสื่อสารงานวิจัยไปจนถึงเครื่องมือการจัดการข้อมูล

ทรัพยากรที่โดดเด่น

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการสนับสนุนในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด, บริการสนับสนุน เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมด้านงานวิจัย ทั้งหมดนี้ถือเป้นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมที่นักวิจัยต้องการ

Griffith University - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับคะแนนทักษะภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าศึกษา ของนักศึกษาผู้ต้องการเข้าศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษาและปริญญาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Griffith มีดังต่อไปนี้

  • Internet-based (IBT) TOEFL : คะแนนขั้นต่ำ 79 คะแนนโดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 19 คะแนน
  • Pearson Test of English (Academic): คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 58 คะแนนโดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน)
  • IELTS : คะแนนขั้นต่ำที่ 6.5 โดยที่ไม่มีคะแนนในหมวดใดต่ำกว่า 6.0

คุณสมบัติด้านการศึกษาสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า ในบางหลักสูตรจะมีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจง, กำหนดคุณสมบัติการศึกษาที่สูงกว่าสาขาวิชาทั่วไป หรืออาจะมีการให้นักศึกษาส่งแฟ้มสะสมผลงาน, ผลการตรวจสุขภาพหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการนอมรับ นอกจากนี้จะต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัครเข้าศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาความรู้ทักษะอื่นๆของนักศึกษาเช่น ประสบการณ์ทำงาน, การศึกษาที่ผ่านมาในบางสาขาวิชา

Griffith University - image gallery 6

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยที่ปลอดภัย

มหาวิทยาลัย Griffith มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยและครอบคลุมในทุกด้านให้กับสังคมนักศึกษา ทั้งในด้านการกลั่นแกล้ง, ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ

บริการดูแลความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Griffith มีบริการรักษาความปลอดภัยบริการให้นักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกวิทยาเขต โดยทีมรักษาความปลอดภัยดำเนินการโดยทีมสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ทีมความปลอดภัยจะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย, การปฐมพยาบาล, ข้อมูลมหาวิทยาลัย, ความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่มหาวิทยาลัย และการจราจร เช่นเดียวกับการจัดการที่จอดรถ นอกจากนี้ทีมงานยังเป็นจุดติดต่อแรกของนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยต่างๆ

การดูแลความปลอดภัย

ถ้านักศึกษาอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย Griffith จนถึงช่วงเวลาดึก ทีมรักษความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะช่วยเหลือในการเดินทางไปยังที่จอดรถหรือหอพักภายในมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย

Griffith University - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บริการด้านอาชีพและการจ้างงาน

บริการด้านอาชีพและการจ้างงานของมหาวิทยาลัย Griffith ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนอาชีพ, การเตรียมความพร้อมในการมองหางาน ทั้งในระยะเวลาการศึกษาและหลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยนักศึกษาจะได้รับการดูแลทั้งในการเขียนประวัติส่วนตัว, การเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งาน เช่นเดียวกับเทคนิคการมองหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการสมัครงานและโอกาสในการที่ได้งานที่ฝันของนักศึกษา

ที่ปรึกษาทางด้านอาชีพของมหาวิทยาลัยจะช่วยดูแลนักศึกษาในด้าน :

  • ทำความเข้าใจในทางเลือกของอาชีพ
  • วางตัวนักศึกษาเองให้อยู่ในตลาดของนายจ้างที่คาดหวัง
  • มองหางานที่เหมาะสมในช่วงหลังจากการสำเร็จการศึกษา

ทีมงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมืออาชีพ เช่นเดียวกับการใช้ social media ในการทำงานของตนเอง ยังมีการเรียนรู้ข้อมูลในจากการฝึกหัดการสมัครงาน ที่รวมถึงกระบวนการจ้างงานเช่นเดียวกับทางเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง

ยังมรการสนับสนุนทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเขียนจดหมายแนะนำตัว, ประวัติส่วนตัวแบบมืออาชีพและการสร้าง LinkedIn profiles ที่เหมาะสมกับนายจ้างออสเตรเลีย

close