Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่งานวิจัยอยู่ในอันดับ Top 2 เปอร์เซ็นต์ในระดับโลก นำเสนอหลักสูตรมากมายทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ โดยอยู่ในอันดับที่ 33 ใน QS World University Rankings: Top 50 Under 50 ประจำปีค.ศ. 2021

มหาวิทยาลัย Griffith มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านคุณภาพการสอนและงานวิจัย หลักสูตรที่เปิดสอนมีให้เลือกมากกว่า 200 หลักสูตร ทั้งในด้านวิศวกรรม ไอที และการบิน นอกจากนี้นักศึกษายังได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้พวกเค้ามีโอกาสมากขึ้นในการจ้างงาน

หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกโดยมีหลักสูตรมากถึง 8 สาขาติดอันดับใน 100 อันดับแรกของโลกตามการจัดอันดับของShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020 นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยที่โดดเด่น จากการจัดอันดับ Excellence in Research for Australia ปีค.ศ. 2018 ได้ประเมินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาตรฐานโลกหรือสูงกว่าใน 50 สาขาวิชา

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Griffith ประสบการณ์ที่หลากหลายจากสิ่งอำนวยความสะดวก, การบริการและกิจกรรมต่างๆที่ครอบคลุมทุกด้าน นักศึกษาสามารถใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้, เข้าร่วมชมรมกีฬา, เข้าใช้ห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆ และกิจกรรมกลางแจ้งที่น่าสนใจมากมายในมหาวิทยาลัย Griffith มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในสามเมืองใหญ่ของประเทศออสเตรเลียทั้ง Logan, Brisbane และ Gold Coast นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและสิ่งที่น่าสนใจในเขตเมือง พร้อมด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนกว่า 40 ปีของมหาวิทยาลัย ที่สร้างบัณฑิตที่มีความยอดเยี่ยมกว่า 200,000 คนจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

Griffith University - image gallery 2

ทางเลือกด้านการเรียน

สถาปัตยกรรมศาสตร์, การก่อสร้าง และการวางผังเมือง

สตูดิโอออกแบบของ Griffith เน้นการปฏิบัติ และมุ่งเน้นที่รูปแบบของความยั่งยืน สาขาวิชานี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ธุรกิจและการปกครอง

นักศึกษาสามารถมองหาโอกาสต่างๆได้ในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา ท่ามกลางองค์การอื่นๆ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 3 ของโลกโดยเป็นผลจากการจัดอันดับของ ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020

อาชญวิทยาและกฏหมาย

สาขากฎหมายได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ของออสเตรเลียโดยเป็นผลจากการจัดอันดับของ ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020 นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับประสบการณ์และมุมมองในด้านกฎหมาย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดผ่านครูผู้สอน

การศึกษา

ปริญญาในสาขาต่างๆเหล่านี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานโดยการเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน และให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาทักษะการสอนของพวกเขาในสถานที่ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย

วิศวกรรมศาสตร์, ไอที และการบิน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ของ Griffith มีสาขาด้านวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งปริญญาด้านไอทีผ่านทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบข้อมูลและการออกแบบมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีโครงการการบินของออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

คณะมนุษยศาสตร์, ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาจะได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคม, วัฒนธรรมและผู้คน และวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ

นักศึกษาและนักวิจัยของ Griffith ได้เรียนรู้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และเตรียมความพร้อมในการทำงานวิชาชีพด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของโลกโดยเป็นผลจากการจัดอันดับของ ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020

ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากพื้นที่สำหรับเรียนรู้อันทันสมัยจากคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งทุ่มเทให้กับการผลิตแบบมืออาชีพด้านดนตรีที่มีระดับความสามารถสูงสุด

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้ชนะเลิศรางวัลต่างๆมากมาย ภายในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ และยังจะได้รับประโยชน์จากความผูกพันกับภาคอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการทำงานจริง

ทัศนศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่การออกแบบ, ศิลปกรรม, การถ่ายภาพ และสื่อดิจิทัล Queensland College of Art ยังมีโรงเรียนด้านภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคือ Griffith Film School ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และจอภาพสำหรับงานโปรดักชั่น, การออกแบบแอนิเมชั่นและเกม

Griffith University - image gallery 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาด้านการวิจัย ที่มหาวิทยาลัย Griffith อาทิ:

  • นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบวัดระดับ Internet-based (iBT) TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้น้อยกว่า 19 คะแนน
  • Pearson Test of English (Academic): คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 58 คะแนนโดยไม่มีส่วนย่อยใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน)
  • IELTS : คะแนนขั้นต่ำที่ 6.5 โดยที่ไม่มีคะแนนในหมวดใดต่ำกว่า 6.0

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี จำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านวิชาการผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเทียบเท่ากับระดับ 12 ของประเทศออสเตรเลียในบางหลักสูตรอาจมีกฎเกณฑ์ที่สูงกว่าหลักสูตรทั่วไป นักศึกษาอาจจำเป็นต้องส่งตัวอย่างผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำกิจกรรม รวมไปถึงเอกสารรับรองทางการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบในการสมัครเรียน

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการนอมรับ นอกจากนี้จะต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัครเข้าศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาความรู้ทักษะอื่นๆของนักศึกษาเช่น ประสบการณ์ทำงาน, การศึกษาที่ผ่านมาในบางสาขาวิชา

Griffith University - image gallery 4

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบไปด้วย:

ห้องบรรยาย

ห้องบรรยายขนาดใหญ่ รองรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ 50 คน ไปจนถึง 700 คน

การกีฬา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาประกอบไปด้วย โรงยิม สนามเทนนิส ลู่วิ่ง สระว่ายน้ำ สนามกีฬา และพื้นที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการ

อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างขวาง, ร้านกาแฟภายในวิทยาเขต, บาร์ และร้านอาหาร

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัย Griffith ประกอบไปด้วยเครือข่ายห้องสมุดที่มีอยู่มากมาย นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ และเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดทั้งปี

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการ

สตูดิโอและห้องทดลองปฏิบัติการ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา นักศึกษาจึงมีโอกาสในการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

ร้านค้า

ร้านค้าตั้งอยู่โดยรอบวิทยาเขต เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

คอมพิวเตอร์และการพิมพ์เอกสาร

นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงพิมพ์เอกสารและถ่ายสำเนาได้จากเครื่องปริ้นเตอร์ภายในวิทยาเขต

Griffith University - image gallery 5

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Griffithจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ดังนี้:

ทุนการศึกษา Griffith Remarkable

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Griffith โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน 50% ตลอดระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

ทุนการศึกษา International Student Academic Excellence

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Griffith โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน 25% ตลอดระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

ทุนการศึกษา International Student Academic Merit

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Griffith โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน 20% ตลอดระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

Griffith University - image gallery 6

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยที่ปลอดภัย

มหาวิทยาลัย Griffith มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยและครอบคลุมในทุกด้านให้กับสังคมนักศึกษา ทั้งในด้านการกลั่นแกล้ง, ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ

บริการดูแลความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากCampus Support Teamทำงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิทยาเขต

ทีมความปลอดภัยจะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย, การปฐมพยาบาล, ข้อมูลมหาวิทยาลัย, ความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่มหาวิทยาลัย และการจราจร เช่นเดียวกับการจัดการที่จอดรถ นอกจากนี้ทีมงานยังเป็นจุดติดต่อแรกของนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยต่างๆ

การดูแลความปลอดภัย

ถ้านักศึกษาอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย Griffith จนถึงช่วงเวลาดึก ทีมรักษความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะช่วยเหลือในการเดินทางไปยังที่จอดรถหรือหอพักภายในมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย

Griffith University - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บริการด้านอาชีพและการจ้างงาน

บริการด้านอาชีพและการจ้างงานมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนอนาคต เพื่อให้มีความพร้อมต่อการหางานที่เหมาะสมกับทักษะและความสนใจของตนเอง นักศึกษาสามารถเข้ารับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างครอบคลุม อาทิเช่น เทคนิคในการเขียน resume, การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน, การเขียนจดหมายแนะนำตัว รวมไปถึงเทคนิคในการหางาน

ที่ปรึกษาทางด้านอาชีพของมหาวิทยาลัยจะช่วยดูแลนักศึกษาในด้าน :

  • ทำความเข้าใจในทางเลือกของอาชีพ
  • วางตัวนักศึกษาเองให้อยู่ในตลาดของนายจ้างที่คาดหวัง
  • มองหางานที่เหมาะสมในช่วงหลังจากการสำเร็จการศึกษา

ทีมงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายมืออาชีพ เช่นเดียวกับการใช้ social media ในการทำงานของตนเอง ยังมีการเรียนรู้ข้อมูลในจากการฝึกหัดการสมัครงาน ที่รวมถึงกระบวนการจ้างงานเช่นเดียวกับทางเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง

ยังมรการสนับสนุนทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเขียนจดหมายแนะนำตัว, ประวัติส่วนตัวแบบมืออาชีพและการสร้าง LinkedIn profiles ที่เหมาะสมกับนายจ้างออสเตรเลีย

close