International students

Studying at La Trobe is a uniquely Australian experience.

At La Trobe, we offer an Australian experience like no other. Our friendly, multicultural campuses are based in beautiful settings ranging from native bushland to inner-city metropolitan. What are you waiting for?

Find your course

La Trobe University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย La Trobe มีอายุครบ50ปีในปี2017 ถูกจัดอับดับให้อยู่ใน50อันดับแรกตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2017นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่นอย่างสูง งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับเป็น1.4%ของงานวิจัยทั้งหมดของโลก และด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านโมเลกุล และโรงเรียนกฎหมาย หรือแม้แต่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำได้อย่างแท้จริง

ด้วยการสอนอย่างเป็นมืออาชีพเชื่อมต่อกับองค์กรชั้นนำ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง มีโอกาสสูงในการทำงานในองค์กรชั้นนำ และเป็นที่กล่าวถึงในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้จัดตั้งทีมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหางาน ภายหลังการสำเร็จการศึกษาผ่านทาง Career Ready team ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับการแนะแนวด้านอาชีพ การเขียน CV และเทคนิคต่างๆในการสมัครงาน

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ทั้งในเรื่องวีซ่า การอยู่อาศัย การใช้ชีวิต และการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผ่านทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือ International Student Advisory Network

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลากหลายวิทยาเขตทั้ง9 เพื่อให้เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างที่วิทยาเขต Melbourne หรือวิทยาเขต Mildura ที่ตั้งของศูนย์วิจัย Freshwater Research Facility รวมไปถึงวิทยาเขต Sydney ที่ซึ่งพร้อมให้ทุกคนได้ค้นหา

ด้วยตัวเลขนักศึกษาต่างชาติกว่า7,000คน จากกว่า110ประเทศ และชมรมกีฬาอีกกว่า20ชมรม ทำให้มหาวิทยาลัย La Trobe เป็นสถานที่ที่วิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยแท้จริง

La Trobe University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

รายละเอียดังกล่าวข้างต้นเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆการพัฒนาที่เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย La Trobe แห่งนี้

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน400อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในด้านวิชาการ นอกจากนี้สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน200อันดับแรกของสาขาวิชาที่ดีที่สุดในโลก ตามการจัดอับของ The Times Higher Education

การจัดหาอาชีพ

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้สร้างเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสในการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านหลักสูตร Career Ready Mentoring โดยในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้พบกับประสบการณ์ในแต่ละสาขาอาชีพ ได้รับมุมมองและรายละเอียดที่เจาะลึก สร้างเครือข่าย และเพิ่มความรู้ในสาขาอาชีพนั้นๆ

วิทยาเขต Sydney

มหาวิทยาลัย La Trobe ใช้งบกว่า 10ล้าน AUD เพื่อปรับปรุงให้วิทยาเขต Sydney เป็นวิทยาเขตที่เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์ โดยอาคารเรียนได้รับการรับรองในระดับAหรือ5ดาว ตามการจัดอันดับของ NABERS Energy นอกจากนี้ บรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย ยังสัมผัสได้ถึงวิวทิวทัศน์ของสวน Hyde Park และเมือง Sydney ได้อีกด้วย

La Trobe University - image gallery 3

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย La Trobe มีหลักสูตร มากมาย เตรียมพร้อมให้กับน้กศึกษาต่างชาติได้เลือกเรียนตามความสนใจดังนี้

 • บัญชี และการวิเคราะห์การเงิน
 • ธุรกิจและการจัดการ
 • การจัดการการท่องเที่ยว และบริการ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
 • การพยาบาล
 • กฎหมาย และอาชญวิทยา

การศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีวิชาที่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา โดยระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ3ปี ในขณะที่ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการเรียนแบบบรรยายและทำงานวิจัยในสาขานั้นๆ

หลักสูตรการวิจัย

หลักสูตรการวิจัย นำไปสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

นักศึกษาที่สมัครในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เปรียบเสมือนสะพานในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ปูพื้นศึกษาและอนุปริญญาผ่านทาง La Trobe College Australia เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมมากขึ้นก่อนเข้าศึกษาใน La Trobe

หลักสูตรในแต่ละรายวิชาของมหาวิทยาลัย La Trobe เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงการทำงานจริงในระบบการทำงานผ่านการฝึกงาน และได้รับประสบการณ์อันล้ำค่านอกห้องเรียน

La Trobe University - image gallery 4

การใช้ชีวิตที่ La Trobe

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ได้มีแค่การคร่ำเคร่งกับหนังสือ หรือจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการค้นหาและเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆอย่างมีชีวิตชีวา ไปพร้อมๆกับการเข้าสังคม และทำความรู้จักกับผู้คนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน

กิจกรรมสันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้ได้เข้าร่วม ทั้งการโต้วาทีในที่ชุมชน การศึกษาเพิ่มเติม โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ และดนตรีสด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่อีกมากมาย ให้ได้ลิ้มลอง และผ่อนคลายไปกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ

สมาพันธ์นักศึกษา La Trobe

สมาพันธ์นักศึกษามีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม และตีพิมพ์วารสาร Rabelaisที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิต นับตั้งแต่ปี 1967

มีชมรมมากกว่า100ชมรม ในรูปแบบความบันเทิงที่หลากหลาย ทั้งเกมและโรงภาพยนตร์ ไปจนถึงด้านศาสนาและการเมือง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย พบปะ และทำความรู้จักกัน อีกทั้งยังสามารถตั้งชมรมด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ชีวิตที่ La Trobe

La Trobe University - image gallery 5

ที่พัก

มหาวิทยาลัย La Trobe มีทางเลือกที่พักมากมายพร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและราคาที่ไม่แพง ทั้งในและรอบมหาวิทยาลัย

บริการที่พักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะมีให้บริการชั่วคราวตั้งแต่1ถึง3สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเก็บค่าบริการรายวันนับตั้งแต่วันแรกเข้า

มีที่พักราคาไม่แพงรอบๆมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้เลือกอยู่อาศัยในหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งหอพัก และบ้านเช่าที่สามารถพักได้คนเดียวและเป็นหมู่คณะกับเพื่อน ก็ได้เช่นกัน

La Trobe University - image gallery 6

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย La Trobe ต้องสำเร็จการศึกษาในประเทศของตนเอง ในระดับชั้นที่เทียบเท่ากับเกรด 12 ในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย La Trobe นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในประเทศออสเตรเลีย และในบางกรณี นักศึกษาจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สมัคร

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการวิจัย นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมระดับH1หรือH2A จากมหาวิทยาลัยLa Trobe หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงมหาวิทยาลัยภายในประเทศของนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาเกียรตินิยมในระดับH2Bจะได้รับการพิจารณาในบางกรณี

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ด้วยเกียรตินิยม และมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปี ในสาขาวิจัยที่เกียวข้อง

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย La Trobe เปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่มีเกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6 ขึ้นไป และมีคะแนนในทุกๆส่วน ไม่น้อยกว่า6 และสำหรับหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป และมีคะแนนในทุกๆส่วน ไม่น้อยกว่า6นอกจากนี้ คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ ก็จำเป็นด้วยเช่นกัน

เงื่อนไขการรับสมัคร เพิ่มเติม

La Trobe University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย La Trobe คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นลำดับแรก ซึ่งได้มีมาตรการที่เข้มข้นและรัดกุมอยู่เสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิต และเล่าเรียนได้อย่างปลอดภัยที่สุด

มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา ประกอบไปด้วย

 • ให้บริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั้ง 7วัน
 • กล้องวงจรปิด
 • เพิ่มแสงสว่างรอบมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจVictoria

เมื่อเวลากลางคืนมาถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของUNI-Safe Escort จะอยู่ประจำจุดต่างๆรอบมหาวิทยาลัย อาคาร ที่จอดรถ และสถานีรถโดยสารประจำทาง เพื่อช่วยดูแลนักศึกษาและจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัย La Trobe เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลีย ที่ได้ให้นักศึกษามีการตรวจตรา สอดส่องดูแลซึ่งกันและกันภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา

close