International students

Join a global community of independent thinkers who are working towards building a better, more sustainable future. We are proud of our reputation for teaching excellence and world-class research facilities, where we celebrate student diversity, ground-breaking education initiatives and a supportive and inclusive learning environment.

 

Murdoch University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

นักศึกษาสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ มหาวิทยาลัย Murdoch ภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำระดับโลก ด้วยการมีชื่อเสียงในการทำงานวิจับที่สำคัญ และการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์จริง จะช่วยให้นักศึกษาเป็นนักคิดที่มีแนวคิดอิสระและให้ความสำคัญกับโลกอนาคต

มีที่ตั้งในเมืองเพิร์ท เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก มหาวิทยาลัยมั่นใจในการมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับองค์กรนานาชาติ, หน่วยงานรัฐบาลในประเทศ และเครือข่ายด้านอาชีพที่กว้างขวางนี่เอง ทำให้นักศึกษามีช่องทางพิเศษด้านการสร้างความพร้อมในการทำงาน รวมไปถึงการทำโครงการวิจัยในสาขาวิชาของตนเองบนโลกของความเป็นจริง

นักศึกษานานาชาติจะได้รับการต้อนรับสู่มหาวิทยาลัย Murdoch ด้วยโปรแกรมปฐมนิเทศระยะเวลา 1 สัปดาห์ ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยยังมีบริการเสริมต่างๆ ทั้งการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ, การสัมมนาพัฒนาความเป็นมืออาชีพ, การสอนเสริม, เจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะ และการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่พร้อมให้บริการกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Murdoch โดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย Murdoch ยังมอบทุนการศึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการปรึกษางานต่างๆกับติวเตอร์ นี้เองก็จะทำให้นักศึกษาจะมีโอกาสมากมายที่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ทำการสอนนักศึกษาตลอดหลักสูตร

ที่มหาวิทยาลัย Murdoch นักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากมาย โดยมีทั้งชั้นเรียนจำลองที่ช่วยเตรียมครูในอนาคตจากชั้นเรียนจริง, โรงงานต้นแบบทางวิศวกรรม และยังรวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มีบริการดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เสมือนจริงนี้ นักศึกษาจะได้รับการสอนบนมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบัน พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลจากคณาจารย์ชั้นนำระดับโลก นั่นหมายถึงการที่นักศึกษาจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการทำงานหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Murdoch

Murdoch University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

รัฐบาลมอบทุนสนับสนุน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้กับศูนย์ Murdoch ANPC เพื่อการวิจัย

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้มอบทุนสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย Murdoch มูลค่า 10 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนศูนย์ Australian National Phenome Centre (ANPC) ประจำมหาวิทยาลัย Murdoch เพื่อผลักดันในรัฐออสเตรเลียตะวันตกอยู่ในแถวหน้าของงานวิจัยทางการแพทย์ชั้นสูง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ Murdoch Eeva Leinonen ยอมรับว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญมากของโครงการความร่วมมือ WA-collaborative นี้ และเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนให้กับสุขภาพของคนรุ่นใหม่ในเขตรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงประชากรนับล้านคนทั่วโลก “งานวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นจะช่วยปฏิวัติหนทางในด้านโรคภัยและสุขภาวะ ทั้งการวินิจฉัย, รักษา และป้องกัน” ศาสตราจารย์ Leinonen ได้ให้ความเห็นไว้ “ANPC จะทำให้รัฐออสเตรเลียตะวันตกและประเทศออสเตรเลียสู่เวทีระดับโลก เป็นผู้บุกเบิกการวิจัยที่จะช่วยให้เกิดการผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสุขภาพของมนุษย์, สัตว์, การเกษตรและอาหาร” ศาสตราจารย์ Leinonen กล่าวเสริม

ศาสตราจารย์ Leinonen แสดงความเห็นว่ามหาวิทยาลัย Murdoch มีความภาคภูมิใจในโครงการสำคัญมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก “Team WA” โดยเป็นพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยทางการแพทย์, มหาวิทยาลัย, รัฐบาลและโรงพยาบาล ศาสตราจารย์ Leinonen กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยยังมองไปข้างหน้าเพื่อทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง รวมไปถึงพันธมิตรจากในและต่างประเทศ ในการที่ทำให้ ANPC เป็นผู้นำในการวิจัยด้านลักษณะการเผาผลาญอาหาร และช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรเลียผ่านความร่วมมือระดับโลก”

ศูนย์ ANPC อำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยในการศึกษาและวิจัยในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของพันธุกรรม, การใช้ชีวิต, สิ่งแวดล้อม รวมถึงอาหารกับสุขภาพของมนุษย์ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้สามารถทำนาย, ป้องกัน และรับมือกับเงื่อนไขที่ซับซ้อน รวมไปถึงการจัดการกับโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง, เบาหวาน, ความอ้วน และอาการทางจิต

Murdoch University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

การศึกษาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Murdoch มีมากกว่าการเรียนในวิชาการ เพราะยังได้เรียนรู้วิธีคิดที่หลากหลาย, ได้รับทักษะใหม่ๆ รวมถึงมุมมองความคิดที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมา ที่มหาวิทยาลัย Murdoch นักศึกษาจะมีส่วนร่วมมากกว่าเป็นแค่นักศึกษาธรรมดา พวกเขาจะได้เป็นหนึ่งในเครือข่ายนักศึกษาที่ใกล้ชิด ที่รวมศิษย์เก่าผู้มีความโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา สร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิชาการ ทั้งหมดทำงานในด้านการพัฒนาระดับนานาชาติและความก้าวหน้าทางวิชาการ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับ รางวัล การตีพิมพ์และบรรลุเป้าหมายที่น่าสนใจมากาย แต่สิ่งทีสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นที่จะช่วยนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Murdoch กว่า 73% จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งนักศึกษามั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Murdoch มีความเชี่ยวชาญ, มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งต่อประสบการณ์และความรู้ที่มีให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ, ความรู้ และประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้เข้าถึงความรู้แบบตัวต่อตัวพร้อมด้วยสื่อการสอนในหลักสูตร พร้อมด้วยทรัพยากรและเครื่องมือการเรียนรู้มากมาย เช่น โครงข่าย E-Learning และศูนย์ข้อมูลการศึกษาทางออนไลน์ นักศึกษาจะไม่มีทางพลาดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษาของตนเอง

คณาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Murdoch ใช้ความคิดริเริ่มในการสอนที่ก้าวหน้า เพื่อมั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว จะพร้อมสำหรับการทำงานและมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย สัดส่วนจำนวนมากของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย Murdoch นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้จำลอง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

มหาวิทยาลัย Murdoch มุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำและผู้แก้ไขปัญหา ในอนาคต ผ่านการแนะนำจากคณาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย Murdoch เป็นผู้มีความพร้อมในอุตสาหกรรมและทักษะความสามารถในการจัดการประเด็นปัญหาของอนาคต

Murdoch University - image gallery 4

ระเบียบวินัย

มหาวิทยาลัย Murdoch มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี,​ บัณฑิตศึกษาและการวิจัยมากกว่า 250 หลักสูตร อย่างเช่น: 

 • กฎหมาย และอาชญาวิทยา

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย Murdoch สร้างบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมากตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา และเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออสเตรเลียตะวันตก

 • สื่อสร้างสรรค์, ศิลปะและการออกแบบ

พัฒนาทักษะการให้คำแนะนำลูกค้าและเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสื่อของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ เวทีเสียง, ห้องออกอากาศวิทยุโทรทัศน์, ห้องข่าว และอีกมากมาย

 • ธุรกิจ

สามารถเลือกศึกษาได้ในด้านการบัญชี, การธนาคาร, การเงิน, การจัดการทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจนานาชาติ, การจัดการ, การตลาด และอีกมากมาย พร้อมด้วยการสนับสนุนนักศึกษาดีเยี่ยมระดับ 5 ดาว

 • คณะจิตวิทยา, การให้คำปรึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ไคโรแพรคติก

เด่นด้วยการศึกษาด้านสุขภาพที่ดีที่สุดและทรัพยากรที่ทันสมัยที่สุดในรัฐออสเตรเลียตะวันตก พร้อมด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ใน Top 100 ของการจัดอันดับ Shanghai Rankings

 • การพยาบาล

ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานระดับคลินิก และห้องจำลองสถานการณ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่สมบูรณ์ รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศในการฝึกงาน

 • การศึกษา

ให้เลือกได้ทั้งระดับมัธยมศึกษา, ประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการประเมิน 5 ดาวสำหรับเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตในการสอน

 • วิศวกรรม

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น โรงงาน Bayer Pilot Plant มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการจัดอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอน และคุณภาพด้านประสบการณ์การสอนในภาพรวมในด้านวิศวกรรมศาสตร์

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์และสถิติ

ศึกษาในศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย Murdoch สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม อย่างเช่น อุปกรณ์ซ้อนภาพเสมือน (augmented reality) ที่ทันสมัยที่สุด มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการจัดอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอนและพัฒนาทักษะในด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การเกษตร,​สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์, สัตวศาสตร์

เข้าศึกษาในฟาร์มแบบออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และเข้าเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน 8 สัปดาห์ มหาวิทยาลัย Murdoch ได้รับการจัดอันดับ 1 ในรัฐออสเตรเลียตะวันตกในด้านค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 • การแพทย์, วิทยาศาสตร์โมเลกุลและนิติวิทยาศาสตร์

ศึกษาในใจกลางของพื้นที่ศูนย์สุขภาพแห่ง Murdoch ที่รวมถึง 3 โรงพยาบาล,​ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ และศูนย์ Phenome แห่งชาติ

Murdoch University - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดเบื้องต้นเป็นไปตามหลักสูตรของนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา นักศึกษาจะต้องตรวจสอบหน้าเว็บเพจของแต่ละหลักสูตร เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการสมัครเฉพาะของหลักสูตรที่สมัครและคุณสมบัติที่จำเป็นจากประเทศต้นทางในการยื่นใบสมัครก่อนทำการสมัคร

กระบวนการสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Murdoch จะต้องเป็นไปตามหลักสูตรปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ และหลักสูตรที่นักศึกษาจะเข้าศึกษา

 • ถ้านักศึกษาจะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมาจากประเทศอินเดีย, บังคลาเทศ, ปากีสถาน, กานา, อิหร่าน, เวียดนาม, เคนยา, ภูฏาน, เลบานอน, ตุรกี, อิรัก, เนปาล, ไนจีเรีย, รวันดา หรือซิมบับเว นักศึกษาจะต้องทำการสมัครผ่านตัวแทน นอกจากนั้น ถ้านักศึกษามาจากประเทศศรีลังกาหรือจีน นักศึกษาจะต้องกรอกและส่งเอกสาร Genuine Student Evaluation Form พร้อมกับใบสมัครของนักศึกษา
 • ในกรณีที่นักศึกษาต้องการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือ honour program นักศึกษาสามารถสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย Murdoch ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ honours degrees (ยกเว้นนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในสาขาจิตวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องกรอกใบสมัคร Honours Application form เพิ่มเติมและแนบไปพร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 • ในกรณีนักศึกษาต้องการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิจัย นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อที่ตนสนใจ, ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนบทความแนะนำตัวก่อนทำการสมัคร ในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี โดยทำการสมัครผ่านสำนักงานบัณฑิตศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย Murdoch

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

 • IELTS - คะแนนภาพรวม 6.0 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0
 • CAE – คะแนนภาพรวม 169 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 169
 • คะแนน PTE 50 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 50
 • TOEFL IBT – คะแนนภาพรวม 73 คะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 18
 • TOEFL – ทดสอบกระดาษ คะแนน 534 คะแนน (คะแนนการทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 4.5)

ข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษด้านบนนี้ ไม่ครอบคลุมการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตรอย่างเช่น นิติศาสตร์, สัตวศาสตร์,​ การพยาบาล และศึกษาศาสตร์ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดทางอังกฤษขั้นต่ำในแต่ละสาขาวิชาอีกครั้ง

Murdoch University - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยมี 5 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธ, เมืองแมนดูร่าห์,​ เมืองร็อคกิ้งแฮม, ประเทศสิงค์โปร และดูไบ นำเสนอโอกาสให้นักศึกษาในการเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกและบริการสนับสนุนนักศึกษาที่หลากหลาย มหาวิทยาลัย Murdoch วิทยาเขตเพิร์ธ เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตัวอย่าง​สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกอย่างเช่น :

โรงงานจำลองทางวิศวกรรมศาสตร์หนึ่งเดียวในรัฐออสเตรเลียตะวันตก

มหาวิทยาลัย Murdoch มีโรงงานจำลองทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ทางวิศวกรรมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศ โรงงานจำลองได้ติดตั้งระบบควบคุมที่ทันสมัยที่สุด ที่ใช้ระบบพื้นฐานและการจัดการข้อมูลทางอุตสาหกรรมที่ล้ำยุค

โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางสัตวแพทย์ที่ครบครัน รวมถึงการผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีศูนย์พยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน,​ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่นเดียวกับศูนย์เลี้ยงม้า ที่รวมถึงห้องผ่าตัดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการผ่าตัดม้าแห่งเดียวในเขตรัฐออสเตรเลียตะวันตก

ศูนย์ศิลปะสื่อ

ศูนย์ศิลปะสื่อเป็นบ้านของสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมไปถึงสตูดิโอทีวีดิจิตอล, สถานีวิทยุ 4 สถานี,​ห้องควบคุม, เวทีเสียง, สตูดิโอเสียง และห้องตัดต่อที่หลากหลาย

คลินิกไคโรแพรคติก

เป็นคลีนิคฝึกหัดที่รวมถึงห้องให้คำปรึกษา 11 ห้อง, ศูนย์พักฟื้น,​ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการรักษาด้านสรีรวิทยา เช่นเดียวกับห้องถ่ายภาพรังสีดิจิตอล นักศึกษาสาขาวิชาไคโรแพรคติกแห่งมหาวิทยาลัย Murdoch จะได้ฝึกฝนทักษะของตนเองในการศึกษาชั้นปีสุดท้ายกับผู้ป่วยจริง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ปฏิบัติจริงที่ล้ำค่า ในห้องปฏิบัติการณ์สรีรศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ, การพักฟื้น,​ ความแข็งแรงร่างกาย และห้องปฏิบัติการณ์ด้านสภาพและประสิทธิภาพร่างกาย โดยมีการใช้เรื่องชีวกลศาสตร์และการวิจัยด้านการควบคุมร่างกาย เช่นเดียวกับการเรียนการสอน

ห้องพิจารณาคดีมาตรฐานโลก

ในห้องพิจารณคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งมหาวิทยาลัย Murdoch นักศึกษาจะได้ทดลองการว่าความในสภาพแวดล้อมเสมือนกับในศาลจริง รวมถึงการแข่งขันกระบวนการว่าความในศาลกับโรงเรียนด้านกฎหมายจากทั่วโลก ด้วยความช่วยเหลือจากระบบวิดีโอผ่านดาวเทียมที่ทันสมัย

Murdoch University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

MurdochSafe

MurdochSafe เป็นแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัย Murdoch ในการดูแลความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน มอบการเข้าถึงความปลอดภัยที่จำเป็นกับนักศึกษาเช่นเดียวกับบริการฉุกเฉินต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แอพพลิเคชั่นมีให้ใช้งานฟรีที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโฟน โดยมีฟังก์ชันดังนี้ :

 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขตเพิร์ธ, แมนดูร่าห์ และร็อคกิ้งแฮม
 • ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ช่วยแจ้งเดือนทีมงานรักษาความปลอดภัยให้ทราบถึงตำแหน่งของนักศึกษา
 • ช่องทางการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกับหน่วยงานความปลอดภัยนอกมหาวิทยาลัย, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และบริการด้านสุขภาพ เช่น ตำรวจและบริการฉุกเฉิน, หน่วยกู้ชีพ, สายบริการสุขภาพฉุกเฉิน และการดูแลในสถานการณ์วิกฤต
 • ข้อมูลและการติดต่อสำหรับศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัย, การช่วยเหลือผู้พิการ, การให้คำปรึกษา และบริการด้านความปลอดภัย
 • เข้าถึงกระบวนการจัดการเหตุฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย
 • ฟังก์ชันการแชร์สถานที่ให้นักศึกษาส่งพิกัดล่าสุดให้กับคนอื่นได้ทาง E-Mail

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงทุกวันได้แก่ :

 • การคุ้มครองความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและการตรวจตราความปลอดภัย
 • การตอบสนองกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการ เช่นเดียวกับจุดติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉิน
 • ระบบแจ้งเตือน เช่นเดียวกับระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการรายงานสถานการณ์
 • การปฐมพยาบาล
 • การควบคุมการเข้าถึงอาคาร
 • การป้องกันอาชญากรรมเช่นเดียวกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
close