International students

As Australia's National University, ANU attracts students and scholars from across the world, creating a diverse and enriching community where everyone can feel at home. Learn about how you can join ANU as an international student. We hope to see you at ANU soon.
The Australian National University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Australia เป็น*มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในออสเตรเลีย (ANU) มีความโดดเด่นทั้งในด้านการสอนและการวิจัย

ครูผู้สอนของ ANU ล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆในอนาคตด้วยห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก ช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึง

จากการเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลถึง 6 สาขา รวมไปถึงรางวัล Australian prime ministers อีก 2 สมัย เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจุดประกายให้นักศึกษาสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ด้วยหลักสูตรที่มีมากกว่า 50 สาขา ช่วยให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการผสมผสานรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ควบคู่ไปกับหลักสูตรอื่นๆได้กว่า 750 สาขา

นอกจากการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วนั้น ANU ยังเออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้

ผลงานวิจัยของ ANU **เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นจนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ International Alliance of Research Universities (IARU)

นักศึกษามีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้จากการฝึกงานและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดโครงการ นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษา ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกพักอาศัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เลือกพักภายในวิทยาเขต จะได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ อาทิเช่น ห้องสมุด โรงยิม ศูนย์การแพทย์ และบริการอื่นๆเพิ่มเติมในภาคเรียนที่หนึ่ง นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับการจัดสรรที่พักภายในมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ

ท้าทายตัวคุณและทำให้โลกได้รับรู้ถึงความสามารถในตัวคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ANU

* การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS 2020

** (Australian Government Excellence in Research for Australia Report 2018–19)

The Australian National University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด?

มีการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นที่ ANU

จุดนัดพบแห่งใหม่ใน Canberra ตั้งอยู่ใจกลาง ANU

Kambri เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของ ANU ได้รับการพัฒนาด้วยงบประมาณสูงถึง 260 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียภายใน Kambri ประกอบไปด้วยอาคารแห่งใหม่จำนวนห้าหลัง พื้นที่ส่วนกลางสำหรับเดินเล่น รวมไปถึงร้านค้าต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบไปด้วย หอพักนักศึกษา ทรัพยากรด้านการศึกษา ศูนย์การแพทย์ และร้านค้ามากกว่า 40 ร้าน

ศาสตราจารย์ Schmidt กล่าวว่า“การพัฒนา Kambri เป็นเสมือนการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัย”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

พิธีสำเร็จการศึกษาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Australia (ANU) ได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2019 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่

มีผู้คนเข้าร่วมในพิธีสำเร็จการศึกษามากกว่า 2,300 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ ครอบครัว เพื่อนฝูง และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

พิธีสำเร็จการศึกษาเริ่มต้นจากขบวนนักศึกษาที่ต่างเดินแถวเข้ามาในพิธี จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่พิธีการไปจนกระทั่งเสร็จพิธี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ สมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่

ศาสตราจารย์ Brian Schmidt AC รองอธิการบดี กล่าวว่า “นี่ถือเป็นธรรมเนียมใหม่ที่น่าตื่นเต้น”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

The Australian National University - image gallery 3

เกี่ยวกับ Canberra

วิทยาเขตของเราตั้งอยู่ใจกลางเมือง Canberra ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยชีวตชีวาของออสเตรเลีย*

บรรยากาศในเมืองที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารระดับชั้นนำ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และความสวยงามของธรรมชาติ ช่วยเพิ่มสีสันให้แก่ Canberra ได้เป็นอย่างดี อุทยานแห่งชาติและเขตสงวนทางธรรมชาติตั้งอยู่ในเมืองแห่งนี้ Canberra มีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในระดับอุดมสมบูรณ์ และมีสี่ฤดูกาลตลอดทั้งปีนักศึกษาสามารถเดินทางจากซิดนี่ย์โดยใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่ง และเดินทางจากชายหาด New South Wales’ (NSW) โดยใช้เวลาเพียงสองชั่วโมง 

นักศึกษาสามารถผ่อนคลายไปกับสภาพแวดล้อมใน Canberra ซึ่งเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธ์ ส่งผลดีต่อสุขภาพและช่วยเพิ่มสมาธิในการเรียน

* Life in Australia report 2019, REA Group

The Australian National University - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

ANU เปิดสอนหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาในสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น โบราณคดี กฎหมาย การแพทย์ วิทยาการหุ่นยนต์ ธุรกิจระหว่างประเทศ ดาราศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และรัฐศาสตร์หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงหลักสูตรสองปริญญา ด้วยการออกแบบหลักสูตรเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่สั้นลง และสามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาของตนเองได้อย่างเต็มที่

นักศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการ และเป้าหมายทางการศึกษาของตัวเองได้

ANU เปิดสอน 7 คณะวิชาที่สำคัญดังต่อไปนี้:

 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ANU
 • คณะวิชาเอเชียและแปซิฟิก ANU
 • คณะวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ANU
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ANU
 • คณะวิชาสุขภาพและการแพทย์ ANU
 • คณะวิชานิติศาสตร์ ANU
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ANU

ดูรายละเอียดหลักสูตร

The Australian National University - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการรับเข้าผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ

หากนักศึกษาผ่านการเรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักศึกษาเหล่านี้อาจได้ประโยชน์จากการรับเข้า โดยมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้เปรียบกว่านักศึกษาคนอื่นๆแต่หากนักศึกษาคนใดที่ไม่ได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษภายในสองปี จำเป็นต้องยื่นผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง โดยเป็นการสอบ International English Language Testing System (IELTS) หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

คุณสมบัติในการรับเข้าระดับปริญญาตรี

สำหรับการได้รับเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ ANU ผู้สมัครต้อง:

 • สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันเป็นที่ยอมรับหรือคุณวุฒิเทียบเท่ากับระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียตามมาตรฐานที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ผ่านการเรียนวิชาที่ต้องเรียนก่อนของหลักสูตรนั้นๆ

หากนักศึกษาผ่านการเรียนในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ANU จะพิจารณารับเข้า โดยอ้างอิงจากผลการเรียนที่ผ่านมา

เงื่อนไขการรับเข้าเรียนระดับปริญญาโท

สำหรับการได้รับเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของ ANU ผู้สมัครต้อง:

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และผ่านการเรียนวิชาที่ต้องเรียนก่อนของหลักสูตรนั้นๆมาแล้ว
 • ได้ระดับเกรดการเรียนตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ
 • มี คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับการสมัครเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องมีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรีและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

The Australian National University - image gallery 6

ชีวิตนักศึกษา

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนที่ ANU คือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตตลอดการเรียน

ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ส่งผลให้ Kambri เป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ทั้งในด้านการเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านสังคม และด้านกายภาพ

นักศึกษาที่เลือกพักในหอพักของมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างแท้จริง โดยพวกเค้าสามารถพักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ควบคู่ไปกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตลอด 24ชั่วโมง 7 วัน นอกจากนี้ยังสามารถทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้อย่างหลากหลาย 

นักศึกษากว่า 26,400 คนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของ Canberra ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็ก เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ ทางจักรยาน บริการทางการแพทย์ ร้านค้า คาเฟ่ ร้านอาหาร หอศิลป์ ร้านหนังสือ ระบบขนส่งสาธารณะ และพื้นที่พักผ่อน 

สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยประกอบไปด้วย ห้องแล็บเฉพาะทาง ห้องบรรยายรวม และห้องสมุดห้าแห่ง รวมไปถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้และพื้นที่ส่วนกลางที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบ เหมาะแก่การอ่านหนังสือ

ANU เป็นเสมือนประตูบานแรกสู่ Canberra และ Australian Capital Territory (ACT) เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น กีฬาทางน้ำ กีฬาปีนเขา สกี ชายหาดสวยๆ และอื่นๆอีกมากมาย

English and Wellbeing Enhancement Series

นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านโครงการ English and Wellbeing Enhancement Series (EWES) โดยโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือให้นักศึกษาต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในออสเตรเลียได้ดีมากยิ่งขึ้น 

แต่ละ workshop ให้ความสำคัญกับนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำในการปรับตัว และการเรียนใน ANU 

เรียนรู้เพิ่มเติม.

The Australian National University - image gallery 7

ประสบการณ์จากนักศึกษา

“การเลือกเรียนที่ ANU เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของฉันเลยก็ว่าได้ ที่แห่งนี้ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น” Pamela Hutchinson, นักศึกษาคณะวิชาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

“ทันทีที่ฉันได้เริ่มทำงานวิจัยที่ สถาบันวิจัยทางชีววิทยา ฉันรู้สึกได้เลยว่าที่นี่คือที่ที่เหมาะสำหรับฉัน ฉันจำได้อย่างดีเมื่อตอนที่ฉันมาถึงที่นี่ใหม่ๆ ทุกอย่างมันน่าตื่นตาตื่นใจมากๆ ที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารเรียนอันทันสมัย มันทำให้ฉันตกหลุมรักที่นี่ได้อย่างง่ายดายหากพูดถึงสิ่งที่ฉันทำ เมื่อก่อนฉันเคยได้อ่านแต่ในหนังสือ แต่ตอนนี้ทุกอย่างในนั้นกำลังเป็นจริง เพราะเป็นสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ทุกวัน” Thilaga Velusamy, นักศึกษาปริญญาเอกจาก Tscharke Lab,คณะวิชาสุขภาพและการแพทย์ ANU

“ANU มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เต็มไปด้วยชีวิตชีวา หากใครที่กำลังตัดสินใจในการเรียนต่อ ANU นี่แหละคือคำตอบที่ดีที่สุด หากพูดถึง Canberra ผมบอกได้เลยว่า เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มันน่าเหลือเชื่อมากที่คุณสามารถใช้ชีวิตในการเรียนไปพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ปราศจากความวุ่นวายจากยานพาหนะบนท้องถนน ช่วยให้ผมสามารถปั่นจักรยานได้อย่างเพลิดเพลิน” Andrew Staniforth, นักศึกษาสาขาจิตวิทยา, คณะวิชาสุขภาพและการแพทย์ ANU

close