The University of Adelaide (UoA) - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Adelaide ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Australia’s research-intensive Group of Eight มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นสถาบันชั้นนำที่มอบวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอันดับที่ 106 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2020 โดย QS

จากศิษย์เก่าผู้เคยได้รับทุน Rhodes Scholarship กว่า 110 ทุน และได้รับรางวัลโนเบล 5 รางวัล สะท้อนให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัย Adelaide ด้วยอัตราส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษาที่เหมาะสมจะสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษานานาชาติได้ว่าจะสามารถได้รับการสนับสนุนที่ดีเพียงพอต่อความสำเร็จ

ด้วยหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า มหาวิทยาลัย Adelaide สามารถมอบโอกาสทางวิชาชีพได้อย่างไร้ขีดจำกัด การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำจากบุคลากรสำคัญในอุตสาหกรรม และการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอนาคต

มหาวิทยาลัย Adelaide มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปทั่วโลก ด้วยการทำงานร่วมกับภาครัฐ, ภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยจากทวีปเอเชีย, ยุโรปและอเมริกาเหนือ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้น

บริการแนะแนวอาชีพจะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าถึงและเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเครือข่ายนายจ้าง นอกจากนี้ยังสนับสนุนในด้านการเขียนประวัติส่วนตัว (CV) รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานของตนเอง

เมืองแอดิเลต (Adelaide) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศออสเตรเลีย ได้รับการอันดับเป็นหนึ่งในสิบเมืองที่น่าอยู่จาก The Economist’s ด้วยสภาพเมืองที่ปลอดภัย, สะอาดและเขียวขจี นอกจากนี้ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ด้วยที่ตั้งของวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Adelaide อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่งานแสดงงานศิลปะจนถึงสนามกีฬาในระยะเดิน ทำให้นักศึกษาอยู่ใกล้กับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีหลากหลายตลอดเวลา

The University of Adelaide (UoA) - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

จากการเติบโตของจำนวนนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก ทำให้มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นมหาวิทยาลัยตัวเลือกอันดับต้นของ 2020

ความสนใจในการสมัครเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องของนักศึกษานานาชาติที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 16 เปอร์เซ็นต์สำหรับปีการศึกษา 2020 ได้ช่วยขยายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Adelaide ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับโลกของรัฐ South Australia อย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์ Mike Brooks ผู้ช่วยรองอธิการบดี (ฝ่ายการวิจัย) กล่าวว่า “ในปีนี้เรามีอันดับที่สูงขึ้นในทุกระบบการจัดอันดับนานาชาติ รวมถึงในการจัดอันดับรายสาขาวิชาด้วย แม้ว่าการจัดอันดับโลกต่างๆจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน ทุกๆองค์กรมีผลการสำรวจในทิศทางเดียวกัน: นั่นคือมหาวิทยาลัย Adelaide เป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของรัฐ South Australia ในด้านการศึกษาและการวิจัย”

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาครั้งล่าสุดในปี 2020 Times Higher Education ได้จัดให้มหาวิทยาลัย Adelaide อยู่ในอันดับที่ 96 ของโลกในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพื่อเสริมในสาขานี้อันได้แก่หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรปริญญาโทความปลอดภัยทางไซเบอร์และปริญญาโทการเรียนรู้ของเครื่อง

The University of Adelaide (UoA) - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Adelaide ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสมาชิกของ “Group of Eight” ที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านงานวิจัยของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในด้านนวัตกรรมและการศึกษา

มหาวิทยาลัย Adelaide ยังได้รับการจัดอันดับในระดับต้นๆของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น Times Higher Education, QS World University Rankings, และ Shanghai Jiao Tong’s Academic Rankings of World Universities (ARWU) การจัดอันดับเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย Adelaide เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม Top 1% แรกของโลก

งานวิจัยอันกว้างขวางของมหาวิทยาลัย Adelaide ได้รับการประเมินตัวชี้วัด Excellence in Research for Australia (ERA) จากสภาการวิจัยออสเตรเลีย (Australian Research Council – ARC) ว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ “เหนือกว่าหรือยอดเยี่ยมจากมาตรฐานโลก” โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย Adelaide จะช่วยสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกและมีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีพันธมิตรร่วมกับภาคธุรกิจ, ภาครัฐบาลและชุมชน ทำให้ขอบเขตงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Adelaide ได้ขยายขอบเขตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัย Adelaide ได้สร้างศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบล 5 ท่านและผู้ได้รับทุน Rhodes Scholars กว่า 100 คน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Adelaide ได้รับการการยอมรับในระดับนานาชาติในสาขาวิชาของตน ทำให้มหาวิทยาลัย Adelaide ดึงดูดนักศึกษากว่า 27,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

The University of Adelaide (UoA) - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Adelaide นำเสนอการเรียนการสอนระดับโลกที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Adelaide เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษาและปริญญาวิจัยใน5 คณะวิชาดังนี้:

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์นำเสนอหลักสูตรด้านศิลปะ, มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทุกหลักสูตรสร้างนักศึกษาให้มีความรู้และมีเครื่องมือที่พร้อมออกไปสร้างผลกระทบต่อโลกที่แท้จริง โดยสอนให้นักศึกษาสามารถคิด, สื่อสารได้ชัดเจนและทักษะการวิจัย รวมไปถึงความสามารถทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและประสบความสำเร็จในอาชีพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์

คณะวิชาได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 50 คณะวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั่วโลกจาก Academic Ranking of World Universities 2018 คณะวิชามีชื่อเสียงในด้านการวิจัย, การสอนและคุณภาพของบัณฑิต คณะวิชานำเสนอหลักสูตรใน 8 สาขาวิชา นอกจากนี้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยยังสามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานในอุตสาหกรรมได้มากมาย

คณะวิชาสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักศึกษาสามารถได้รับผลดีจากตำแหน่งที่ตั้งของอาคารเรียน Adelaide Health and Medical Sciences ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาล New Royal Adelaide คณะวิชานำเสนอหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์และการผ่าตัด, วิทยาศาสตร์การแพทย์และยา, การพยาบาล, การสาธารณสุขศาสตร์, การให้คำปรึกษา, จิตวิทยา, จิตบำบัด และการศึกษาอาการเสพติด

คณะวิชาอาชีพ

คณะวิชานำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมบนพื้นฐานของความต้องการและสิ่งที่ต้องการจากสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรผ่านทางคณะวิชาธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะวิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์การศึกษาที่หลากหลายจากการสอนและการวิจัยที่ลำยุค พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก ทำการสอนทั้งในระดับปริญญาเอก, ปริญญาโทและระดับวุฒิ honours คณะวิชาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับอาชีพในอนาคต

The University of Adelaide (UoA) - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทางภาษา

นักศึกษานานาชาติจำเป็นต้องแสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยคะแนนการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ โดยคะแนนทักษะทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Adelaide มีดังนี้ :

  • IELTS – ผลทดสอบจากสถาบัน
  • Pearson Test of English – ผลทดสอบจากสถาบัน.
  • TOEFL – ผลทดสอบทางอินเตอร์เน็ตหรือผลทดสอบแบบปกติ
  • Cambridge English: Advanced.
  • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma)

ข้อกำหนดด้านการเรียน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีข้อกำหนดการรับสมัครที่นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านในการสมัครเข้าศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ในบางหลักสูตรเช่นการดนตรี, สุขภาพช่องปาก, เภสัชศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อกำหนดการรับสมัคร

สำหรับนักเรียนไทย

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย)

หลักสูตรระดับปริญญาโท

นักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท coursework จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง ในบางวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาและวุฒิบัตรสามารถสมัครใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้เช่นกัน

The University of Adelaide (UoA) - image gallery 6

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศูนย์แนะแนวอาชีพแห่งมหาวิทยาลัย Adelaide ทำหน้าที่เตรียมนักศึกษาให้มีทักษะพร้อมในด้านการจัดการอาชีพที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในตลาดงานนานาชาติ

บริการแนะแนวอาชีพมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาพร้อมในการยื่นใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน ซึ่งรวมถึงการเตรียมจดหมายสมัครงานที่ชัดเจนและจดหมายแนะนำตัวที่กล่าวถึงความสำเร็จที่โดดเด่นของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Adelaide ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสัมภาษณ์งาน โดยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านนี้ รวมถึงมีเครื่องมือทางออนไลน์ที่ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์เสมือนจริงผ่านการสัมภาษณ์ทางวีดิโอ

บริการแนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลัย Adelaide เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน รวมไปถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว 1 ปีสามารถเข้าใช้บริการได้

The University of Adelaide (UoA) - image gallery 7

ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุน

มหาวิทยาลัย Adelaide มอบทุนการศึกษาจำนวนมากกับนักศึกษาจากทั่วโลกในการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตัวอย่างของทุนการศึกษาเช่น:

ทุนการศึกษา University of Adelaide Global Citizens Scholarships 2020

ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษานานาชาติผู้ที่สนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Adelaide จากระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาโท โดยทุนนี้จะมอบส่วนลดค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 15% ถึง 30% ในช่วงระยะเวลาการศึกษาขั้นต่ำของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทุนการศึกษา University of Adelaide Global Academic Excellence Scholarships 2020

เป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ที่มอบให้กับนักศึกษานานาชาติที่กำลังสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแบบ coursework ที่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม โดยทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด และเป็นการมอบทุนโดยทันทีที่ผ่านการคัดเลือก

ทุนการศึกษา University of Adelaide Matching Scholarships 2020

มหาวิทยาลัย Adelaide จะมอบข้อเสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย Adelaide เองโดยจะเป็นทุนมอบส่วนลดค่าเล่าเรียนลงประมาณ 15% นักศึกษาผู้ที่จะสมัครทุนการศึกษานี้สามารถมีสัญชาติจากประเทศใดก็ได้ยกเว้นจากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันที่นักศึกษาสนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Adelaide

ทุนการศึกษา University of Adelaide Higher Education Scholarships 2020

โครงการทุนการศึกษานี้จะมอบทุนให้กับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่สำเร็จการเรียนระดับไฮสคูล year 12 (ระดับปริญญาตรีเท่านั้น) หรือหลักสูตร AQF อันเป็นที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

close