Skip to main content
University of Adelaide - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับท็อป 1% ของโลกและเป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่จะมอบคุณวุฒิปริญญาอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย Adelaide มีมาตรฐานการสอนในระดับสูง ด้วยศิษย์เก่าอันมีชื่อเสียงที่เป็นนักศึกษาทุนการศึกษา Rhodes 110 ท่านและเจ้าของรางวัลโนเบล 5 ท่าน อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับที่เหมาะสมจะช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษานานาชาติ 7,385 คนจากมากกว่า 100 ประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากถึง 27% ที่มาจากต่างประเทศ

ด้วยจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 200 หลักสูตรที่มีการเปิดสอนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยและเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลก มหาวิทยาลัย Adelaide มีทางเลือกอาชีพมากมายสำหรับนักศึกษา หลักสูตรการเรียนจะได้รับคำแนะนำจากภาคอุตสาหกรรมและมีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

มหาวิทยาลัย Adelaide มีเครือข่ายความสัมพันธ์อยู่ทั่วโลก โดยมีการทำงานร่วมกับรัฐบาล, ภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆทั่วทวีปเอเชีย, ยุโรปและอเมริกาเหนือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนต่างๆที่ขาดแคลน

ฝ่ายบริการด้านอาชีพจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้จ้างงาน, ให้ความช่วยเหลือในการเขียนประวัติส่วนตัวที่ดีและช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงาน

เมือง Adelaide ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ South Australia เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกอันดับที่ 5 จากการจัดอันดับโดย The Economist โดยเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย, สะอาดและเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังมีอัตราค่าครองชีพที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆของประเทศออสเตรเลีย วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง ซึ่งทำให้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันมากมายหลากหลายของเมือง Adelaide อยู่ใกล้นักศึกษาแค่เอื้อม ไม่ว่าจะเป็นหอศิลปะจนถึงสนามกีฬาประเภทต่างๆ

University of Adelaide - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Adelaide มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและท้าทายโครงการใหม่ๆ ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

11.93 ล้านเหรียญออสเตรเลียสำหรับการวิจัยใหม่

มหาวิทยาลัย Adelaide ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 11.93 ล้านเหรียญออสเตรเลียสำหรับ 2 ใน 17 Australian Laureate Fellowships, 1 ศูนย์Industrial Transformation Training Centre และ 4 Future Fellowships โดยรัฐบาลออสเตรเลีย เงินอุดหนุนเหล่านี้ได้รับรางวัลสำหรับการวิจัยบุกเบิกของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆเช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการผลิตเชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์, การพัฒนาเทคนิคทางคณิตศาสตร์ใหม่ และการเพิ่มผลกำไรของอุตสาหกรรมไวน์

ศูนย์วิจัยความร่วมมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์แห่งใหม่

รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้คำมั่นว่าจะลงทุนเงินจำนวน 50 ล้านเหรียญออสเตรเลียในศูนย์วิจัยความร่วมมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์แห่งใหม่ (CRC) ซึ่งจะช่วยสร้างและนำเสนอทางเลือกเพื่อความปลอดภัยของธุรกิจและพลเมืองในโลกไซเบอร์  มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นพันธมิตรที่สำคัญใน CyberCRC นี้โดยมีนักวิจัยจาก 6 คณะวิชาและ 3 คณาจารย์ที่ช่วยในการกำหนดรูปแบบโครงการวิจัยและนวัตกรรม

University of Adelaide - image gallery 3

คุณภาพการสอน

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มที่มีชื่อเสียง Group of Eight (Go8) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยมากที่สุด มหาวิทยาลัย Adelaide ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ Go8 เป็นระบบการประกันคุณภาพสำหรับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำในออสเตรเลีย ระบบนี้ได้รับการรับรองว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสามารถเทียบได้กับ Go 8 และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัยได้เปิดตัว สถาบันการศึกษา Adelaide ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาปรัชญาการสอนและหลักสูตร, การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกลยุทธ์การสอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยจะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษา และช่วยให้พวกเขาได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือเพื่ออาชีพในสาขาที่เลือก

เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม:

 • การสนับสนุนด้านไอทีสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน
 • อุปกรณ์โสตสื่อทัศน์
 • แอพพลิเคชั่นเรียนแบบออนไลน์
 • ระบบจัดการการเรียนการสอน
University of Adelaide - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Adelaide มอบการศึกษาคุณภาพระดับโลกที่ตรงตามความคาดหวังของนักศึกษาอย่างเต็มที่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และการวิจัยของมหาวิทยาลัยครอบคลุมไปถึง 5 คณะวิชา .

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปะศาสตร์ขอเสนอปริญญาศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่น่าสนใจและท้าทาย ช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อโลก ที่นี่นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้คิด, การวิจัยและการสื่อสารซึ่งในที่สุดจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาอาชีพที่คุ้มค่าเมื่อจบการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของคณะกับอุตสาหกรรมที่จะปูทางสู่การวิจัยและให้คำปรึกษาในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งอำนวยความสะดวกของคณะฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะเปิดกว้างสู่โลกแห่งโอกาส มีหลักสูตรต่างๆใน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย ปิโตรเลียมโยธา และวิศวกรรม

คณะสหเวชและวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารคณะสหเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ Adelaide ตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาล Royal Adelaide แห่งใหม่ ทางคณะได้จัดพื้นที่การเรียนการสอนอันทันสมัยไว้สำหรับการแพทย์และการพยาบาลระดับชั้นนำ นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะในการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุด

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

คณาจารย์พร้อมมอบสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมตามความจำเป็นและความต้องการของวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ มีหลักสูตรใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย

คณะวิทยาศาสตร์

ความร่วมมือด้านการวิจัยและอุตสาหกรรมของคณาจารย์ช่วยรับประกันว่านักเรียนจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด มีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศในด้านต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์,  การเกษตร, สิ่งแวดล้อมและธรณีศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการสร้างและควบคุมแสง

University of Adelaide - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

คุณสมบัติทางภาษา

นักศึกษาต่างชาติต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามคะแนนสอบภาษา มหาวิทยาลัยค่อนข้างจะเชื่อถือผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก:

 • IELTS – ผลทดสอบจากสถาบัน
 • TOEFL – ผลทดสอบทางอินเตอร์เน็ตหรือผลทดสอบแบบปกติ
 • Pearson Test of English – ผลทดสอบจากสถาบัน
 • CAE
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma)

ข้อกำหนดด้านการเรียน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ละหลักสูตรมีข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นต่ำที่นักเรียนต้องทราบ บางหลักสูตรเช่นดนตรี, แพทย์, สุขภาพช่องปาก และทันตกรรม มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย) ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมแบบ 4 ระดับ คือ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F=0

หลักสูตรระดับปริญญาโท

การเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับอนุมัติ ใบประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาบัตรบัณฑิตบางประเภทอาจได้รับการยอมรับว่าเทียบเท่ากับประสบการณ์ทำงานที่เพียงพอสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท

University of Adelaide - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย คือ North Terrace เป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมากที่สุด

บางส่วนจากทั้งหมดของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการและการวิจัย ประกอบด้วย ...

 • คณะสถาปัตยกรรมและการสร้างสิ่งแวดล้อมได้ลงทุนกว่า 1 ล้านเหรียญออสเตรเลียในสตูดิโอ CAAD และห้องปฏิบัติการอันทันสมัย
 • Adelaide Microscopy  มอบการเข้าถึงเครื่องมือวัดที่ทันสมัยที่สุดสำหรับกล้องจุลทรรศน์และจุลภาค
 • ศูนย์การเรียนรู้ Microarray ของAdelaide เป็นสถานที่หลักในการให้บริการ microarray ศูนย์นี้มีเครื่องมือสำหรับการทดลอง Affimetrix และการทดสอบ Microarray แบบ Spotted

ห้องสมุด

ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับการใช้งานของนักศึกษาเช่นคอมพิวเตอร์, การพิมพ์ และการถ่ายเอกสาร พื้นที่การศึกษาแบบไร้สายและเงียบสงบ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้หนังสือสามมิติ, เครื่องอ่านไมโครฟิล์มและห้องโสตสื่อทัศน์ พร้อมเครื่องเล่นดีวีดีและเครื่องเล่นวิดีโอเทปที่พร้อมให้บริการ

ที่พักนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าถึงที่พักที่หลากหลาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลจัดการ โดยมีตัวเลือกดังนี้ Village, Mattanya Student Residences และ Roseworthy Residential College

University of Adelaide - image gallery 7

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อาทิเช่น...

ทุนการศึกษา Matching (นานาชาติ) 2019 ของมหาวิทยาลัย Adelaide

มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาเทียบเท่ากับมูลค่าทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ โดยจะเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 15% นักศึกษาต้องส่งหลักฐานทุนการศึกษาที่ได้รับมาพร้อมกับใบสมัคร โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องเรียนแบบเต็มเวลาและสำเร็จหลักสูตรปริญญาของตนเองภายในระยะเวลาขั้นต่ำเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษานี้ในแต่ละปีที่เรียนที่ Adelaide

ทุนการศึกษา Global Citizens 2019 ของมหาวิทยาลัย Adelaide

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่แสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเข้าใจและมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 15%* ตลอดระยะเวลาขั้นต่ำของการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีแบบเต็มเวลามาตรฐาน *มีการกำหนดวันปิดรับสมัครขอทุน

ทุนการศึกษา Global Academic Excellence (นานาชาติ) 2019 ของมหาวิทยาลัย Adelaide

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงที่มอบให้กับนักศึกษานานาชาติในหลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจากการเรียนที่ผ่านมา โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ตลอดระยะเวลาขั้นต่ำของการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีแบบเต็มเวลามาตรฐาน ทุนการศึกษานี้จะเป็นการพิจารณามอบให้แบบอัตโนมัติ

ดูทุนการศึกษาทั้งหมด...

close

top