International Students

Carleton University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันตั้งอยู่ในออตตาวา เมืองหลวงซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสและสิ่งพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากเมืองอื่นออตตาวาเป็นเมืองหลวงของกลุ่มประเทศ G7 เป็นที่ตั้งของสถานทูตมากกว่า 130 ประเทศ เช่นเดียวกับองค์กรระหว่างประเทศ, พิพิธภัณฑ์, และบริษัทชั้นนำอีกกว่า 1,900 แห่ง นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และศูนย์การแพทย์จำนวนมากต่างตั้งอยู่ในเมืองแห่งนี้

สภาพแวดล้อมภายในเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวและแรงดึงดูดจากสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ออตตาวาเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้ที่จำเป็น เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการทำงานได้อย่างครบถ้วนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม ห่างจากตัวเมืองเพียงไม่กี่นาที

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันมีประวัติอันยาวนานในการดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลก โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนกว่า 4,500 คน จากกว่า 150 ประเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในด้านสังคมและการเรียนรู้นักศึกษามากกว่า 30,000 คน เพลิดเพลินไปกับรูปแบบการสอนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความทันสมัย นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการวิจัยและการกีฬาจัดสรรไว้อย่างครบครัน

Carleton University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลข่าวสารในช่วง Covid-19: การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิชาการ, ปลูกฝังแนวคิดในด้านนวัตกรรม, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน, และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยคาร์ลตันได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในอันดับสองของแคนาดา และรั้งอันดับที่ 33 ของโลกในสาขาเดียวกัน

จากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยคาร์ลตันจึงได้ร่วมกันจัดทำรูปแบบการนำเสนอสินค้า บริการ พร้อมระดมทุนผ่านทางช่องทางของตนเอง เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจภายในชุมชนให้สามารถกลับมาได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันออกแบบชุด PPE ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยเช่นกัน

งานวิจัยที่มีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับโรคระบาดประกอบไปด้วย ระบบ e-health, ระบบเทคโนโลยี, ระบบปัญญาประดิษฐ์, สาขาระบาดวิทยา, การทดสอบเชื้อ, การติดตามการเกิดโรค, ด้านสุขภาพจิต, ด้านการเป็นอยู่และการปรับตัว 

คาร์ลตันมีส่วนร่วมกับชุมชนในการต่อต้านปัญหาการเหยียดผิว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะเป็นสถานที่สำหรับความเท่าเทียม ความหลากหลาย และสิทธิมนุษยชนทั้งในเชิงสังคมและการอยู่ร่วมกัน

ด้วยความท้าทายที่มากขึ้นในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยคาร์ลตันได้พิสูจน์ตัวเองในการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมกับผู้เรียน หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบ virtual tours

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVIDที่มีผลต่อการสมัครเข้าเรียนได้จากหลายช่องทาง เช่นเดียวกับการขอรับความช่วยเหลือผ่านการนัดหมายกับตัวแทนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคาร์ลตันยังคงทำงานอย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสอบหรือการปิดภาคเรียนที่ล่าช้า

Carleton University - image gallery 3

เหตุผลที่ต้องเลือกคาร์ลตัน

คุณค่าที่มหาวิทยาลัยคาร์ลตันให้ความสำคัญคือการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบงานวิจัย, การมีส่วนร่วมกับชุมชน และคุณภาพการสอนที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความทุ่มเทในการส่งมอบการศึกษาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนได้มากที่สุด

  • ศูนย์การแพทย์และศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ในออตตาวา เช่นเดียวกับบริษัทด้านเทคโนโลยีอีกกว่า 1,900 แห่งนักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการแสวงหาความรู้และสร้างเครือข่าย
  • หลักสูตรส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับการทำงานจริง (หลักสูตร “co-op”) นักศึกษาจึงมีโอกาสในการฝึกงานแบบมีรายได้
  • นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลค่าตั้งแต่ 4,000 ดอลล่าร์แคนาดา ไปจนถึง 16,000 ดอลล่าร์แคนาดา เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี นอกจากนี้ยังสามารถพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยได้โดยอัตโนมัติ
  • คาร์ลตันเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยความช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา ความช่วยเหลือและบริการประกอบไปด้วย บริการด้านอาชีพ, บริการแนะแนวด้านการศึกษา, บริการด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีชมรมนักศึกษาอีกกว่า 300 ชมรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากกว่า 140 ประเทศสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเปิดกว้าง
  • วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับแม่น้า Rideau River, คลอง Rideau Canal และทะเลสาบ Dow นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันผ่อนคลายของธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการมีปฏิสัมพัธ์กับเพื่อนนักศึกษา

รูปแบบการสอนภายในห้องเรียนช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการส่งเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพ

Carleton University - image gallery 4

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 22 หลักสูตรประกอบไปด้วย:

สาขาพาณิชย์ศาสตร์ (ธุรกิจ) หรือธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญาตรีการพาณิชย์ให้การศึกษาทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบโดยมีความเข้มข้น 8 ระดับ และตัวเลือกสำหรับสหกิจศึกษา, การศึกษาในต่างประเทศและ/หรือวิชาโทในสาขาอื่นๆ ปริญญาตรีธุรกิจระหว่างประเทศยังเป็นหลักสูตรที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้ทางธุรกิจ, ภาษา และสร้างทักษะทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดน

การสื่อสารและการศึกษาด้านสื่อ, การสื่อสารมวลชน หรือการผลิตสื่อและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันเปิดสอนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสื่อสารมวลชน โดยเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั้งในด้านวารสารและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในหลากหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการสื่อสาร, ด้านธุรกิจ, ด้านวิทยาศาสตร์, ด้านการแพทย์ และวงการบันเทิงด้วยเหตุนี้เอง หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จึงให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานในเชิงทฤษฎี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในด้านการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกรรม

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันบ่มเพาะประสบการณ์ด้านวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาผ่านหลักสูตรเฉพาะทางกว่า 13 สาขา

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BHSc

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BHSc) มีรูปแบบการสอนที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ต่อการทำงานวิจัย, การเรียนการสอน, การสัมมนา, และหลักสูตรภาคสนาม นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากห้องเรียนที่เปิดกว้างให้พวกเค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้อย่างอิสระ

หลักสูตรเพิ่มประสบการณ์การทำงาน

หลักสูตรส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีของคาร์ลตันได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับการทำงานจริง (หลักสูตร “co-op”) นักศึกษาจึงมีโอกาสในการจ้างงานในตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสม ควบคู่ไปกับการมีรายได้จากการทำงาน

หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีให้เลือกมากกว่า 100 สาขา

Carleton University - image gallery 5

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ควบคู่ไปกับบริการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ

ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติ

คาร์ลตันจัดสรรความช่วยเหลือและบริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งการให้คำแนะนำในการเข้าประเทศ, การเตรียมเอกสารเข้าเมือง, ประกันสุขภาพ, บริการให้คำปรึกษาด้านค่าใช้จ่ายและสุขภาพจิต 

ความช่วยเหลือด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่สำคัญ อาทิเช่น เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ, การบริหารเวลา, การจดบันทึกและการเตรียมตัวสอบอย่างมืออาชีพ, และอื่นๆอีกมากมาย

บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพได้อย่างหลากหลาย โดยครอบคลุมถึงการหางาน, การสมัครงาน, และการสร้างเครือข่ายกับนายจ้าง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการฝึกงาน, การทำวิจัย, และการปฏิบัติ

บริการด้านอาชีพ

ที่ปรึกษาด้านอาชีพพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และพรสวรรค์ที่ตอบโจทย์ต่ออาชีพในอนาคต รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเคล็ดลับที่จำเป็นสำหรับการสมัครงาน อาทิเช่น การเขียนรีซูเม่, การเขียนจดหมายแนะนำตัว, และเทคนิคการหางาน

การดูแลสุขภาพ

นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการด้านการแพทย์ พร้อมรับคำปรึกษาในการดูแลสุขภาพได้จากศูนย์การแพทย์ของทางมหาวิทยาลัย และหากนักศึกษาคนใดประสบปัญหาด้านจิตใจ มีภาวะความเครียด, วิตกกังวล หรือปัญหาด้านอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ก็สามารถเข้ารับคำแนะนำได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตประจำวิทยาเขต โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

ฟิตเนสและกีฬา

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าชั้นเรียนฟิตเนสที่มีให้เลือกมากกว่า 120 โปรแกรม รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่มีให้เลือกเล่นอย่างหลากหลาย อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สนามสควอช, ศูนย์กีฬา, สนามกีฬาและลู่วิ่งในร่ม

Carleton University - image gallery 6

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยคาร์ลตันจัดสรรทุนการศึกษาในหลากหลายประเภท โดยในปี 2019 ทุนการศึกษาจำนวนมากกว่า 12,000 ทุน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 24 ล้านดอลล่าร์แคนาดา ได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทุนสำหรับการเข้าเรียน

นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 90% ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา Entrance Scholarshipsโดยอัตโนมัติ ซึ่งทุนการศึกษาประเภทนี้มีมูลค่าตั้งแต่ 4,000-16,000 ดอลล่าร์แคนาดา ครอบคลุมระยะเวลามากกว่า 4 ปี

ทุนการศึกษาอันทรงเกียรติ

นักศึกษาที่มีโอกาสในการเข้ารับทุนการศึกษาอันทรงเกียรติจำนวน 24 ทุน จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 90% ขึ้นไป และผ่านการทำกิจกรรมในระหว่างการเรียนช่วงมัธยมศึกษา

ทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนการศึกษา

ในปี 2019 นักศึกษาของคาร์ลตันได้รับทุนการศึกษาเป็นมูลค่ามากกว่า 46 ล้านดอลล่าร์แคนาดานักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในทันที และหากนักศึกษาคนใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางจดหมายรับเข้าเรียน

Carleton University - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ตามการจัดอันดับล่าสุดของ QS World University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยคาร์ลตันได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 20 อันดับแรกของแคนาดา สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คาร์ลตันได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคธุรกิจชั้นนำของโลก เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายกับนายจ้างได้โดยตรง หลักสูตร co-op ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับการทำงานจริง ช่วยให้นักศึกษาสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และมีความพร้อมต่อการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

บริการด้านอาชีพสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างครอบคลุม นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถเข้ารับความช่วยเหลือได้จากทางมหาวิทยาลัยความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆประกอบไปด้วยการเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพ, การหางาน, รวมไปถึงการสมัครเข้าสู่ทำเนียบศิษย์เก่าของทางมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวสำหรับการทำงานได้ง่ายขึ้น มหาวิทยาลัยคาร์ลตันเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถได้ทำงานในโครงการต่างๆของทางมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกันกับโอกาสทำงานในต่างประเทศ

close