Mohawk International students standing together

Where the World
Comes to Learn

Welcome to Mohawk College. With students from 80+ countries around the world enjoying the wide range programs and services offered, you’ll find Mohawk College is truly an exceptional education destination.

Apply as an international student

MOHAWK COLLEGE เกี่ยวกับสถาบัน Thai users
Mohawk International students standing together

Where the World
Comes to Learn

Welcome to Mohawk College. With students from 80+ countries around the world enjoying the wide range programs and services offered, you’ll find Mohawk College is truly an exceptional education destination.

Apply as an international student

Mohawk College - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Mohawk เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน Ontario, แคนาดา เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาจากนักศึกษาต่างชาติวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใน Hamilton เมืองที่มีควาสวยงามบนแนวชายฝั่งทะเลสาบ Ontarioวิทยาลัย Mohawk ต้อนรับนักศึกษากว่า 13,000 คนต่อปี ประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 4,000 คน จากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกนักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่ Toronto ได้อย่างสะดวกสบาย โดยใช้ระยะเวลาเพียง 45 นาที นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์จากสาขาวิชาที่มีมากกว่า 100 หลักสูตร ทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญา

วิทยาลัย Mohawk มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ด้านสุขภาพ เทคโนโลยี บริการชุมชน นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ วิทยาลัยแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการสอนซึ่งสอดคล้องกับการทำงานในอนาคต นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างครบครันตามการสำรวจ Graduate KPI Outcomes Survey 2017/18 อัตราการจ้างงานบัณฑิตจากวิทยาลัย Mohawk สูงถึง 88.6% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในภูมิภาค

วิทยาลัย Mohawk ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับการใช้ชีวิตในวิทยาลัยนับตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือจากบริการต่างๆของวิทยาลัยนักศึกษาต่างชาติสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้จากวารสารของวิทยาลัย (Mohawk International Newsletters) รวมไปถึงหน้าเพจของ Language and Culture Centre บนสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนในหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP) ได้ด้วยเช่นกัน

นักศึกษาใช้ชีวิตในการเรียนภายในวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน Hamilton เมืองแห่งนี้มีประชากรประมาณห้าแสนคน โดย 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดเกิดนอกประเทศแคนาดานักศึกษาสามารถเดินทางจาก Hamilton เข้าสู่ Toronto, น้ำตก Niagara Falls และสนามบินนานาชาติ Pearson โดยใช้เวลาเพียง 45 นาที

Mohawk College - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

งานวิจัยของนักศึกษา Mohawk ต่างประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้ชนะรางวัลในระดับชาติ

ในหน้าร้อนที่ผ่านมา ศูนย์ College Student Success Innovation Centre (CSSIC) ได้รับรางวัล CACUSS Innovation Award จากงานประชุมวิชาการประจำปี Canadian Association of College and University Student Services ซึ่งจัดขึ้นใน Calgaryรางวัลนี้มอบให้แก่สถาบันการศึกษาที่มีความยอดเยี่ยมในด้านนวัตกรรม เป็นผู้บุกเบิกในหลักสูตรหรือบริการต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

CSSIC เป็นศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรม แห่งแรกในแคนาดา ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักของ Mohawkศูนย์วิจัยแห่งนี้มีความทันสมัย และมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านนวัตกรรมกิจกรรมเชิงวิชาการประกอบไปด้วยการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ การตีพิมพ์งานวิจัยกว่า 10 ฉบับ และอื่นๆอีกมากมายความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคือการระดมทุนสำหรับงานวิจัยได้กว่า 1.7 ล้านดอลล่าร์แคนาดา โดยใช้ระยะเวลาเพียง 4 ปี เงินทุนเหล่านี้ถูกแปรสภาพเป็นเงินสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น

Tim Fricker คณบดีวิทยาลัย Mohawk กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับรางวัลที่เราได้รับ สิ่งนี้เป็นเสมือนเครื่องยืนยันความสำเร็จจากการทำงานอย่างหนักของคณาจารย์ทุกคน แม้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้จะเปิดมาได้เพียงปีเดียว แต่เราทุกคนต่างคาดหวังถึงความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากสำหรับการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาลัย”

Mohawk College - image gallery 3

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Mohawk เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาแบบตัวต่อตัว ด้วยคุณภาพทางการศึกษาในระดับสูง นักศึกษาจึงมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองผ่านการดูแลจากผู้ที่มีประสบการณ์นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดย Centre for Teaching and Learning เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่วิทยาลัย

วิทยาลัย Mohawk ให้ความสำคัญกับการสอนเพื่อปูทางสู่การทำงานในอนาคต ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจากครูผู้สอนที่มีคุณภาพ นักศึกษาจึงได้ซึมซับประสบการณ์อย่างครบถ้วนด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ช่วยให้การเรียนรู้ในวิทยาลัย Mohawk กลายเป็นเรื่องที่น่าตื้นเต้น เต็มไปด้วยความสนุก นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จในเส้นทางการทำงานของตนเองได้อย่างแน่นอน

Mohawk College - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชาแบ่งออกเป็นสาขาวิชาในหลากหลายหลักสูตร ดังนี้:

วิทยาลัยธุรกิจ McKeil

เปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายกว่า 25 หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในสาขาต่างๆ อาทิเช่น บัญชี การตลาด การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรปูพื้นฐาน

หลักสูตรปูพื้นฐานแบ่งเป็น 5 หลักสูตร ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติได้เตรียมความพร้อม และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด

สุขภาพ

เปิดสอน 12 หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพิ่มโอกาสให้พวกเค้าได้เตรียมความพร้อมในสายอาชีพด้านสุขภาพ อาทิเช่น การพยาบาล การสร้างภาพทางการแพทย์ และการวินิจฉัยโรค นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และห้องแล็บที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือเครื่องใช้อย่างครบครัน

นิเทศศาสตร์

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่สำคัญ อาทิเช่น วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน นักศึกษายังได้รับการสนับสนุนให้กล้าแสดงออกผ่านรูปแบบการสอนในหลากหลายวิธี

บริการชุมชน

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการศึกษาปฐมวัย การบังคับใช้กฏหมาย บริการด้านกฏหมายและความยุติธรรม ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้มีเป้าหมายในการเรียน ปูทางไปสู่เส้นทางอาชีพที่สดใส

การฝึกอาชีพ และการฝึกงาน

วิทยาลัย Mohawk เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดใน Ontario วิทยาลัยแห่งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะผ่านการฝึกงานกับภาคเอกชนชั้นนำ ทั้งในด้านการก่อสร้าง การผลิต และเครื่องกล โดยมี 7 สาขาวิชาเปิดสอนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ระดับบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่อยอดความรู้จากสาขาวิชาเฉพาะทาง ผ่านการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาและอนุปริญญา

บริการชุมชน

นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนได้หนึ่งสาขาวิชา (จากทั้งหมด 16 สาขา) ควบคู่ไปกับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริการด้านกฎหมาย บริการด้านสังคม การบังคับใช้กฎหมาย และอื่นๆอีกมากมาย

เทคโนโลยี

ความรู้ด้านเทคโนโลยีในหลายแขนงได้รับการถ่ายทอดผ่านหลักสูตรทั้ง 26 หลักสูตรที่เปิดสอน

Mohawk College - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาลัย Mohawk กำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งบางหลักสูตรอาจมีระดับที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ทั่วไป นักศึกษาจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรอย่างรอบคอบคุณสมบัติในการรับเข้ามีดังต่อไปนี้:

  • นักศึกษาต้องผ่านหลักสูตร the Mohawk College English for Academic Purposes program ในระดับ 8 ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70% ขึ้นไป
  • นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบวัดระดับ TOEFL ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือ 80 คะแนนสำหรับ internet based
  • นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบวัดระดับ IELTS Academic ด้วยคะแนน 6.0 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้น้อยกว่า 5.5 หรือ
  • Ontario Secondary School Diploma & English Credit (Grade 12 U, M or C) ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการของโรงเรียน Ontario

ในบางหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ทั่วไป

บางหลักสูตรที่ได้รับความนิยม นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลของวันรับสมัครอย่างละเอียด โดยหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน จะมีเส้นตายในการส่งใบสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์ และหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน นักศึกษาจำเป็นต้องส่งใบสมัครภายในเดือนมกราคมแม้ว่าความต้องการในการสมัครเข้าเรียนจะอยู่ในระดับสูง แต่นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าใบสมัครของตนเองล้วนแล้วแต่ได้รับการพิจารณา

ภายในเดือนกันยายน 2019 หรือก่อนเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาต่างชาติต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป หากนักศึกษาคนใดมีอายุน้อยกว่า 18 ปี จำเป็นต้องยื่นหนังสือผู้มีอำนาจปกครอง (Custodianship Declaration) ให้แก่ International team

Mohawk College - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตหลัก 3 แห่ง ตั้งอยู่ใน Hamilton เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดังต่อไปนี้:

วิทยาเขต Fennell

วิทยาเขต Fennell เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุด ใช้งบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวา และความทันสมัยให้แก่ย่าน Hamiltonวิทยาเขตแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการศึกษาในระดับดีเยี่ยม รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ช่วยเพิ่มประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นให้แก่นักศึกษา

วิทยาเขต Stoney Creek

วิทยาเขต Stoney Creek ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีในระดับสูง ควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย

Institute for Applied Health Sciences at McMaster

นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการระหว่างวิทยาลัย Mohawk กับ มหาวิทยาลัย McMaster นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องทดลองอันทันสมัย

เจ้าหน้าที่หอพักของ Mohawk ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในเรื่องการพักอาศัย

Canadian Homestay Network ทำหน้าที่ในการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

Mohawk College - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย Mohawk มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเอื้อต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงวิธีการหลีกเลี่ยงเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านหลักสูตรป้องกันอาชญากรรม สามารถเฝ้าระวังและรับมือกับเหตุอาชญากรรมต่างๆได้ทุกรูปแบบ

การมีทีมรักษาความปลอดภัยอยู่รอบบริเวณ ช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรแก่วิทยาลัย ทำให้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติ

close