Admissions Talks I Faculty Talks I Live Chat Sessions
Application for 2020 intake is now open!
HKU Undergraduate Admissions 2020
HKU& Sciences Po Dual Degree Programme
University Collaborative Programmes

HKU has partnered with leading international universities around the world to give opportunities for students to experience different learning environment and culture, while pursuing two degrees

The University of Hong Kong - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

รู้จักกันในนาม 'มหาวิทยาลัยระดับโลกแห่งเอเชีย' มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้รับการจัดอันดับที่ 25 ของโลกและอันดับที่ 1 ในฮ่องกงโดย QS World University Rankings in 2020 มหาวิทยาลัยฮ่องกงก่อตั้งขึ้นในปี 1911 และตั้งอยู่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาและเป็นสากลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโล มหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับภูมิทัศน์ ของโลก (global landscape) ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก ด้วยแรงงานที่มีความหลากหลาย และการสร้างศูนย์กลางธุรกิจระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรมจีนและการดำเนินธุรกิจ

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพการสอนและการเรียนรู้ ในปี 2019 สิบสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 20 อันดับแรกของโลกใน QS World University Rankings by Subjects มหาวิทยาลัยฮ่องกงยังได้รับการยกย่องให้เป็น 'มหาวิทยาลัยนานาชาติที่ดีที่สุดในโลก' จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education World University Rankings 2019 เนื่องจากการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนต่อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการรับสมัครคณาจารย์จากทั่วโลกและการมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยการดึงดูดนักศึกษามากกว่า 10,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยจึงเอื้อต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

นักศึกษาสามารถจะคาดหวังมาตรฐานการสอนระดับสูงสุดที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง การเน้นที่โปรแกรมการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม, การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการวิจัยชั้นนำระดับโลกได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฮ่องกงได้เห็นนักวิจัยค้นพบสิ่งใหม่ๆ และบรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญในสาขาการแพทย์, การผลิต, สถาปัตยกรรม และอื่นๆ มหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูง, เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตในฐานะผู้นำและผู้บุกเบิกในสาขาของตนเอง มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมต่อชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับอย่างแท้จริง

The University of Hong Kong - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

สำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTO) ของมหาวิทยาลัยฮ่องกงได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่า บริษัทสาตาร์ทอัพ 25 บริษัทของมหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุน ภายใต้โครงการ 2019/2020 Technology Start-up Support Scheme for Universities (TSSSU@HKU)

TSSSU@HKU เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินสูงถึง 8 ล้านเหรียญฮ่องกง เพื่อช่วยเหลือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งขึ้นจากสมาชิกของมหาวิทยาลัย บริษัทสตาร์อัพทั้ง 25 บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของอาจารย์, นักศึกษา และศิษย์เก่า แต่ละบริษัทได้รับทุนสนับสนุนประจำปีสูงถึง 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง สูงสุดเป็นเวลาสามปีเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินงาน และยังมีเงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนา, การประชาสัมพันธ์ และการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท นอกจากนี้บริษัทสตาร์อัพเหล่านี้จะได้รับ market intelligence เป็นการให้การสนับสนุนและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุน รวมทั้งสามารถเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เปิดตัวโครงการ TSSSU@HKU ในปี 2014 มีบริษัทสตาร์ทอัพได้รับการสนับสนุนไปแล้วประมาณ 48 บริษัท ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลฮ่องกง ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองอย่างยิ่งภายในเวลาเพียงห้าปี เป็นคำรับรองที่แข็งแกร่งต่อค่านิยมหลักของ TSSSU@HKU และเป็นความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในฐานะที่เป็นก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพ เพื่อเชื่อมต่อกับกิจการอื่นๆในระบบเศรษฐกิจและการเงินของฮ่องกง

The University of Hong Kong - image gallery 3

การเรียนการสอน

หัวใจหลักของพันธกิจของมหาวิทยาลัยฮ่องกงในการจัดการศึกษาแบบครบวงจรคือวิธีการ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง การเพิ่มขึ้นของการเรียนรู้จากประสบการณ์กำลังกลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในหลักสูตรวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีของ HKU มอบความยืดหยุ่นในการผสมผสานการเลือกเรียนวิชาเอก วิชาโท และวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ เช่นการฝึกงาน, โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และโครงการระดับภูมิภาค

หลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลางเป็นชุดของหลักสูตรการเรียนการสอนสี่ด้านซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ HKU ทุกคน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาได้สร้างมิตรภาพในคณะต่างๆ และพัฒนาทักษะทางสังคม, สติปัญญา และนวัตกรรมของตนเอง

การเรียนรู้จากปัญหา

การเรียนรู้จากปัญหาเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญหาหรือสถานการณ์จริงเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้สำรวจแนวคิดและทักษะที่สำคัญของระเบียบปฏิบัติ โดยมีคณาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้สอนและคอยชี้แนะการเรียนรู้ การใช้ปัญหากระตุ้นให้นักศึกษาใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาในลักษณะนี้ เพื่อฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และการเป็นผู้เรียนรู้ที่สามารถกำกับทิศทางชีวิตของตนเองได้

การเรียนรู้ในหลักสูตรร่วมและการเรียนรุ้จากประสบการณ์

ศูนย์การพัฒนาและทรัพยากรสำหรับนักศึกษา (CEDARS) และหน่วยการศึกษาทั่วไป (GEU) เป็นผู้ให้บริการหลักของกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรร่วมที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชนหรือโครงการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม, การบริการ และการสะท้อนกลับ มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

รูปแบบอื่นๆของการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถดูได้ที่มหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั่วโลก (The Worldwide Student Exchange Programme) ทำหน้าที่ดูแลการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพันธมิตรมากกว่า 360 แห่งใน 44 ประเทศ ในขณะที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาช่วยให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลมากขึ้น นักศึกษาปริญญาตรีที่จบการศึกษาออกไปเป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังของประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายที่มหาวิทยาลัย

The University of Hong Kong - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัยฮ่องกงเปิดสอน หลักสูตรต่างๆ ในกว่า 70 สาขาวิชา ประกอบด้วย 41 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของสาขาวิชาที่หลากหลาย สอดคล้องกับมุมมองระดับโลกเพื่อขยายขอบเขตและพัฒนาสติปัญญาของนักศึกษา คณะวิชาและโรงเรียนต่างๆมีดังต่อไปนี้:

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิชาธุรกิจและสังคม
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาสังคมศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ Li Ka Shing

มหาวิทยาลัยได้จัดทำ โปรแกรมความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนสองปริญญาไปพร้อมๆกัน ในขณะเดียวกันก็จะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันสองแห่ง โปรแกรมเหล่านี้ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาควบและโปรแกรมความร่วมมือดังต่อไปนี้:

 • HKU-Peking University Dual Degree Programme in Law
 • HKU-Peking University Future Leaders Dual Degree Programme
 • HKU-Sciences Po Dual Degree Programme
 • HKU-University College London Dual Degree Programme
 • HKU-University of California, Berkeley Dual Degree Programme

HKU-University of Cambridge Undergraduate Recruitment Scheme

The University of Hong Kong - image gallery 5

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้จัดตั้ง พันธมิตรระหว่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์ ขึ้น กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อติดตามความมุ่งมั่นในการปลูกฝังความเป็นสากลในวิทยาเขต และเพื่อสนับสนุนโครงการนานาชาติ มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Universitas 21 ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยที่ครอบคลุมจากทั่วทุกมุมโลก

การกระจายความร่วมมือเชิงตัวเลขและเชิงภูมิศาสตร์ของสถาบันที่เป็นพันธมิตรนั้นมีมากมาย โดยมีสถาบันการศึกษามากกว่า 360 แห่งใน 45 ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยฮ่องกง และพร้อมมอบประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศให้กับนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนประจำภาคการศึกษาระยะยาวและประจำปี โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานี้ ทำให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินกับความเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตร เช่น การศึกษาภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ, การเรียนรู้ด้านการบริการ, โครงการวิจัยภาคฤดูร้อน และโครงการระยะสั้นอื่นๆของนักศึกษา ความร่วมมือประเภทอื่นๆได้แก่ โครงการวิจัย, การเชิญศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาสอน และโครงการปริญญาเอกร่วม มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับสูงสุดในโลกหรืออย่างน้อยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงที่สุดในประเทศนั้นๆ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ China Vision นักศึกษาสามารถสำรวจจีนแผ่นดินใหญ่และเลือกโปรแกรมการศึกษาและโครงการวิจัยที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองใหญ่ของจีน ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเยี่ยมชมวัฒนธรรมและการบริการสังคม พื้นที่ชนบท และหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล

The University of Hong Kong - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

HKU มีอาคารมากกว่า 100 แห่งสำหรับการสอน, การวิจัย, ที่อยู่อาศัย, การบริหาร และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ วิทยาเขตหลักของ HKU ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 14 เฮคเตอร์ในเกาะฮ่องกง และมีห้าคณะวิชารวมถึงห้องสมุดหลักด้วย ห้องสมุด HKU มีปริมาณหนังสือสามล้านเล่ม, เป็นสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 555,000 เล่ม และมี e-books อีกหกล้านเล่มเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์

วิทยาเขต Centennial เป็นที่ตั้งของคณะวิชาสามคณะ และมีห้องโถงการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศสนุกสนาน พร้อมพื้นที่การเรียนและการสอน นอกจากวิทยาเขตสองแห่งนี้แล้วมหาวิทยาลัยยังมีวิทยาเขตในพื้นที่อื่นๆของฮ่องกง

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ศูนย์กีฬา Flora Ho และ Lindsay Ride ซึ่งส่วนใหญ่อยู่เป็นสนามกีฬาในร่ม และยังสามารถใช้สนามกีฬาหลักสำหรับกรีฑา, ฟุตบอล, ซอฟต์บอล, ฮ็อกกี้ และอื่นๆ

The University of Hong Kong - image gallery 7

ที่พัก

ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง หอพักนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา มากกว่าเป็นเพียงแค่การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก การมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาที่มีภูมิหลังแตกต่างกันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมสร้างทักษะทางสังคม และฝึกฝนความสามารถในการเป็นผู้นำซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาแบบองค์รวม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหอพักภายในมหาวิทยาลัยสิบสามแห่ง และหอพักนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยสองแห่งสำหรับนักศึกษา สิบเอ็ดหอพักในสิบสามหอพักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยตรง ในขณะที่อีกสองหอพักเป็นอิสระในการบริหาร หอพักแต่ละหอได้สร้างประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตอลดระยะหลายปีที่ผ่านมา และได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยยังมีหอพักภายในวิทยาลัยอีกสี่แห่งซึ่งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมีส่วนร่วมในมุมมองระดับโลกของตนเอง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้เช่าแฟลตบางแห่งในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษา ตัวเลือกที่พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัย (OCH) ที่ให้เช่าของมหาวิทยาลัยเหล่านี้อยู่ในระยะทางที่สามารถเดินได้จากมหาวิทยาลัย และตั้งอยู่ในทำเลสะดวกใกล้กับตลาดสด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าอื่นๆ

close