ASPIRE TO INSPIRE

 

 

 

ASPIRE TO INSPIRE

 

 

 

The University of Hong Kong - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

รู้จักกันในนาม 'มหาวิทยาลัยระดับโลกแห่งเอเชีย' มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้รับการจัดอันดับที่ 22 ของโลกและอันดับที่ 1 ในฮ่องกงโดย QS World University Rankings in 2022 มหาวิทยาลัยฮ่องกงก่อตั้งขึ้นในปี 1911 และตั้งอยู่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาและเป็นสากลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโล มหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับภูมิทัศน์ ของโลก (global landscape) ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก ด้วยแรงงานที่มีความหลากหลาย และการสร้างศูนย์กลางธุรกิจระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรมจีนและการดำเนินธุรกิจ

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพการสอนและการเรียนรู้ ในปี 2021 12สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 25 อันดับแรกของโลกใน QS World University Rankings by Subjects เนื่องจากการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนต่อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการรับสมัครคณาจารย์จากทั่วโลกและการมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักศึกษาสามารถจะคาดหวังมาตรฐานการสอนระดับสูงสุดที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง การเน้นที่โปรแกรมการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม, การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการวิจัยชั้นนำระดับโลกได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฮ่องกงได้เห็นนักวิจัยค้นพบสิ่งใหม่ๆ และบรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญในสาขาการแพทย์, การผลิต, สถาปัตยกรรม และอื่นๆ มหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูง, เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตในฐานะผู้นำและผู้บุกเบิกในสาขาของตนเอง มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมต่อชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับอย่างแท้จริง

The University of Hong Kong - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

สำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTO) ของมหาวิทยาลัยฮ่องกงได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่า บริษัทสาตาร์ทอัพ 25 บริษัทของมหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุน ภายใต้โครงการ 2019/2020 Technology Start-up Support Scheme for Universities (TSSSU@HKU)

TSSSU@HKU เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินสูงถึง 8 ล้านเหรียญฮ่องกง เพื่อช่วยเหลือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งขึ้นจากสมาชิกของมหาวิทยาลัย บริษัทสตาร์อัพทั้ง 25 บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของอาจารย์, นักศึกษา และศิษย์เก่า แต่ละบริษัทได้รับทุนสนับสนุนประจำปีสูงถึง 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง สูงสุดเป็นเวลาสามปีเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินงาน และยังมีเงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนา, การประชาสัมพันธ์ และการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท นอกจากนี้บริษัทสตาร์อัพเหล่านี้จะได้รับ market intelligence เป็นการให้การสนับสนุนและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุน รวมทั้งสามารถเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เปิดตัวโครงการ TSSSU@HKU ในปี 2014 มีบริษัทสตาร์ทอัพได้รับการสนับสนุนไปแล้วประมาณ 48 บริษัท ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลฮ่องกง ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองอย่างยิ่งภายในเวลาเพียงห้าปี เป็นคำรับรองที่แข็งแกร่งต่อค่านิยมหลักของ TSSSU@HKU และเป็นความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในฐานะที่เป็นก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพ เพื่อเชื่อมต่อกับกิจการอื่นๆในระบบเศรษฐกิจและการเงินของฮ่องกง

The University of Hong Kong - image gallery 3

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงคือหัวใจสำคัญของพันธกิจของ HKU ซึ่งมีเป้าหมายคือการมอบการศึกษาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมหลากหลายสาขา การเพิ่มขึ้นของการเรียนรู้จากประสบการณ์กำลังกลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในหลักสูตรวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีของ HKU มอบความยืดหยุ่นในการผสมผสานการเลือกเรียนวิชาเอก วิชาโท และวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ เช่นการฝึกงาน, โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และโครงการระดับภูมิภาค

หลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลางเป็นชุดของหลักสูตรการเรียนการสอนสี่ด้านซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ HKU ทุกคน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาได้สร้างมิตรภาพในคณะต่างๆ และพัฒนาทักษะทางสังคม, สติปัญญา และนวัตกรรมของตนเอง

การเรียนรู้จากปัญหา

การเรียนรู้จากปัญหาเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญหาหรือสถานการณ์จริงเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้สำรวจแนวคิดและทักษะที่สำคัญของระเบียบปฏิบัติ โดยมีคณาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้สอนและคอยชี้แนะการเรียนรู้ การใช้ปัญหากระตุ้นให้นักศึกษาใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาในลักษณะนี้ เพื่อฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และการเป็นผู้เรียนรู้ที่สามารถกำกับทิศทางชีวิตของตนเองได้

การเรียนรู้ในหลักสูตรร่วมและการเรียนรุ้จากประสบการณ์

ศูนย์การพัฒนาและทรัพยากรสำหรับนักศึกษา (CEDARS) และหน่วยการศึกษาทั่วไป (GEU) เป็นผู้ให้บริการหลักของกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรร่วมที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชนหรือโครงการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม, การบริการ และการสะท้อนกลับ มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

รูปแบบอื่นๆของการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถดูได้ที่มหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั่วโลก (The Worldwide Student Exchange Programme) ทำหน้าที่ดูแลการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพันธมิตรมากกว่า 370 แห่งใน 45 จุดหมายปลายทาง ในขณะที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาช่วยให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลมากขึ้น นักศึกษาปริญญาตรีที่จบการศึกษาออกไปเป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังของประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายที่มหาวิทยาลัย

The University of Hong Kong - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

 มหาวิทยาลัยฮ่องกงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 40 หลักสูตรในมากกว่า 100 สาขาวิชาเอก หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของสาขาวิชาที่หลากหลาย สอดคล้องกับมุมมองระดับโลกเพื่อขยายขอบเขตและพัฒนาสติปัญญาของนักศึกษา คณะเรียนและคณะวิชาของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย:

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิชาธุรกิจ HKU
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาสังคมศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ Li Ka Shing

มหาวิทยาลัยได้จัดทำ โปรแกรมความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนสองปริญญาไปพร้อมๆกัน ในขณะเดียวกันก็จะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันสองแห่ง โปรแกรมเหล่านี้ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาควบและโปรแกรมความร่วมมือดังต่อไปนี้:

 • HKU-Peking University Dual Degree Programme in Law
 • HKU-Peking University Future Leaders Dual Degree Programme
 • HKU-Sciences Po Dual Degree Programme
 • HKU-University College London Dual Degree Programme
 • หลักสูตรปริญญาคู่ของ HKU-มหาวิทยาลัย British Columbia
 • HKU-University of California, Berkeley Dual Degree Programme
 • HKU-University of Cambridge Undergraduate Recruitment Scheme
The University of Hong Kong - image gallery 5

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Hong Kong ได้สร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรปริญญาคู่ พร้อมด้วยการรับเข้าเรียนร่วมกันและการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติ

ทั้งหมดนี้คือการดำรงความมุ่งมั่นของ HKU ในการพัฒนาความเป็นสากลนิยมในวิทยาเขตและสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Universitas 21 ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยจากทั่วโลก

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือมากมายและกระจายอยู่ในหลากหลายภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษามากกว่า 370 แห่งใน 45 ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย Hong Kong ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนประจำปีระยะเวลาหนึ่งภาคเรียนและหนึ่งปีการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานี้ ทำให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินกับความเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตร เช่น การศึกษาภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ, การเรียนรู้ด้านการบริการ, โครงการวิจัยภาคฤดูร้อน และโครงการระยะสั้นอื่นๆของนักศึกษา ความร่วมมือประเภทอื่นๆได้แก่ โครงการวิจัย, การเชิญศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาสอน และโครงการปริญญาเอกร่วม มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับสูงสุดในโลกหรืออย่างน้อยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงที่สุดในประเทศนั้นๆ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ China Vision นักศึกษาสามารถสำรวจจีนแผ่นดินใหญ่และเลือกโปรแกรมการศึกษาและโครงการวิจัยที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองใหญ่ของจีน ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเยี่ยมชมวัฒนธรรมและการบริการสังคม พื้นที่ชนบท และหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล

The University of Hong Kong - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยฮ่องกง มีอาคารมากกว่า 100 แห่งสำหรับการสอน, การวิจัย, ที่อยู่อาศัย, การบริหาร และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ วิทยาเขตหลักของ HKU ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 14 เฮคเตอร์ในเกาะฮ่องกง และมีห้าคณะวิชารวมถึงห้องสมุดหลักด้วย ห้องสมุด HKU มีปริมาณหนังสือสามล้านเล่ม, เป็นสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 555,000 เล่ม และมี e-books อีกหกล้านเล่มเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์

วิทยาเขต Centennial เป็นที่ตั้งของคณะวิชาสามคณะ และมีห้องโถงการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศสนุกสนาน พร้อมพื้นที่การเรียนและการสอน นอกจากวิทยาเขตสองแห่งนี้แล้วมหาวิทยาลัยยังมีวิทยาเขตในพื้นที่อื่นๆของฮ่องกง

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ศูนย์กีฬา Flora Ho และ Lindsay Ride ซึ่งส่วนใหญ่อยู่เป็นสนามกีฬาในร่ม และยังสามารถใช้สนามกีฬาหลักสำหรับกรีฑา, ฟุตบอล, ซอฟต์บอล, ฮ็อกกี้ และอื่นๆ

The University of Hong Kong - image gallery 7

ที่พัก

ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง หอพักนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา มากกว่าเป็นเพียงแค่การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก การมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาที่มีภูมิหลังแตกต่างกันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมสร้างทักษะทางสังคม และฝึกฝนความสามารถในการเป็นผู้นำซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาแบบองค์รวม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหอพักภายในมหาวิทยาลัยสิบสามแห่ง และหอพักนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยสองแห่งสำหรับนักศึกษา สิบเอ็ดหอพักในสิบสามหอพักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยตรง ในขณะที่อีกสองหอพักเป็นอิสระในการบริหาร หอพักแต่ละหอได้สร้างประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตอลดระยะหลายปีที่ผ่านมา และได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยยังมีหอพักภายในวิทยาลัยอีกสี่แห่งซึ่งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมีส่วนร่วมในมุมมองระดับโลกของตนเอง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้เช่าแฟลตบางแห่งในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษา ตัวเลือกที่พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัย (OCH) ที่ให้เช่าของมหาวิทยาลัยเหล่านี้อยู่ในระยะทางที่สามารถเดินได้จากมหาวิทยาลัย และตั้งอยู่ในทำเลสะดวกใกล้กับตลาดสด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าอื่นๆ

close