Language: 中文 |  IN  |  AR  |  RU  |  TH  | KR   | VN  | TRPT  | ES

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนระดับชั้นนำของประเทศมาเลเซีย โดยได้สร้างชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในฐานะสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานอันดีเยี่ยมทั้งในด้านการสอนและการวิจัย

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 120 หลักสูตร ซึ่งดำเนินการสอนผ่านทาง 9 คณะเรียน ควบคู่กับ 3 ศูนย์การเรียนและ 3 สถาบันวิจัยสำหรับสาขางานเฉพาะทาง UTAR มีชื่อเสียงระดับโลกในความเป็นเลิศในหลายสาขาวิชาอย่างเช่นสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเรียนจากประสบการณ์จริง, การพัฒนาทักษะต่างๆและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการวิจัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนอย่างมากในโครงการริเริ่มเพื่อการวิจัย, การพัฒนาและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ได้มีการขยายไปสู่ระดับโลกและช่วยให้ UTAR สามารถสร้างเครือข่ายของศูนย์วิจัยทั่วโลก โดยมี 34 ศูนย์ที่มีการจัดตั้งขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับการวิจัยและวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมได้นำไปสู่โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานโครงการวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วย

UTAR เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 22,000 คนและมีความร่วมมืออันใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหรือพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกมากกว่า 460 แห่ง ความสัมพันธ์นี้ได้สร้างคุณประโยชน์ที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราการได้งานมากกว่า 95-97 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยคือวิทยาเขต Kamper ในรัฐ Perak ที่ล้อมรอบไปด้วยภูมิประเทศของเทือกเขาและทะเลสาบอันสวยงาม วิทยาเขตอีกแห่งอยู่ที่เมือง Sungai Long โดยเป็นวิทยาเขตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยครบครันและอยู่ใกล้กับเมืองหลวงนานาชาติอย่างกัวลาลัมเปอร์

ในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซียและหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 600 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย Times Higher Education ทำให้ UTAR เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) - image gallery 2

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

มีเหตุผลมากมายที่ควรเลือก UTAR เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเรียนในต่างประเทศ

  • UTAR ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 600 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย Times Higher Education นักศึกษาสามารถดู ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • UTAR มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับอาชีพการทำงานในโลกยุคโลกาภิวัตน์
  • มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและได้รับประสบการณ์ระดับโลก
  • นักศึกษาของ UTAR จะได้รับประโยชน์จากการเรียนที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเฉพาะทางและได้รับประสบการณ์จากการฝึกงาน, ทัศนศึกษา, การบรรยายจากนักอุตสาหกรรมและอีกมากมาย
  • นอกจากนี้ UTAR ยังมีเครือข่ายความร่วมมืออันกว้างขวางกับสถาบันวิชาการอื่นๆ อันนำไปสู่หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาด้วย
  • UTAR จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากประเทศที่ไม่ใด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดด้วยการช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรการเรียน
  • นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้บริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีอยู่มากมาย อย่างเช่นการให้คำปรึกษาและการแนะแนวอาชีพ, โครงการพี่เลี้ยงนักศึกษา, บริการรับส่ง, บริการด้านการดูแลสุขภาพและชุมชนศิษย์เก่าอันกว้างขวาง
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) - image gallery 3

วิทยาเขต

UTAR ประกอบด้วย 2 วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขต Kampar ในรัฐ Perak และวิทยาเขต Sungai Long ในเขต Klang Valley วิทยาเขตทั้งสองแห่งรองรับคณะเรียนต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันวิจัยและศูนย์การเรียนต่างๆ วิทยาเขต Kampar ของ UTAR อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์และล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา, ทะเลสาบอันสวยงามและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบซึ่งจะช่วยเสริมคุณค่าให้กับประสบการณ์การเรียน เมือง Kampar มีร้านอาหาร, ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งสองด้าน นอกเหนือจากห้องบรรยายมากมายแล้ว วิทยาเขต Kampar ยังมีอาคารกีฬาเอนกประสงค์และห้องสมุดด้วย

วิทยาเขต Sungai Long ของ UTAR ตั้งอยู่ในเมือง Bandar Sungai Long ใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเป็นวิทยาเขตสมัยใหม่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย อย่างเช่นห้องสมุด, ห้องทดลองสำหรับการเรียนการสอนและห้องเวิร์คช็อปต่างๆ วิทยาเขตแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมการเรียนอันสงบเงียบและผสมผสานที่ซึ่งนักศึกษาจากทุกสาขาจะได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกัน นักศึกษาจะสามารถใช้บริการต่างๆ อย่างเช่นธนาคาร, ที่พัก, ศูนย์สุขภาพ, ศูนย์การค้า, ร้านอาหารและกิจกรรมบันเทิงอื่นๆในกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) - image gallery 4

คุณภาพการสอน

ด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,000 คน UTAR มีมาตรฐานการสอนอยู่ในระดับแนวหน้า หลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย ทางมหาวิทยาลัยมีการจ้างบุคลากรมืออาชีพจากหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่า 120 คนเพื่อช่วยให้หลักสูตรการเรียนมีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับนานาชาติ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุด อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI), ความเป็นจริงเสมือน (VR) และสาขาวิชาต่างๆรวมถึงสาขาบิ๊กดาต้าและอีคอมเมิร์ซ

UTAR มีการพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านทางกระบวนการที่เรียกว่าการเปรียบเทียบมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายนอกมากกว่า 100 คนและคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม 120 คนจากทั่วโลกมาร่วมกันวิเคราะห์วิธีการต่างๆที่จะช่วยรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ UTAR จะได้รับประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมและการวิจัยที่แตกต่าง นักศึกษาจะผ่านการฝึกอบรมภาคบังคับในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากในห้องเรียนกับการทำงานจริง นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประสบการณ์การทำงานในโครงการวิจัยอันหลากหลายผ่านทางหลักสูตรการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วย

ความร่วมมือของ UTAR กับมหาวิทยาลัยและองค์กรอุตสาหกรรมมากกว่า 460 แห่งใน 30 ประเทศจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ระดับโลกผ่านทางหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศ, ทริปเดินทางเพื่อการเรียน, การประชุมและโครงการวิจัยต่างๆ

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) - image gallery 5

สิ่งอำนวยความสะดวก

UTAR มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา อย่างเช่นห้องทดลองสำหรับการวิจัย, การเรียนภาคปฏิบัติและการทำงานโครงการที่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 3,000 เครื่องและซอฟท์แวร์ใหม่ล่าสุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทุกเวลาในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง ห้องสมุด 2 แห่งของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนมากกว่า 300,000 รายการ อาทิเช่นหนังสือ, หนังสืออิเล็คทรอนิคส์และวารสารออนไลน์ นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีการจัดชั้นเรียนทักษะด้านข้อมูลที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการหาข้อมูล

UTAR ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬาผ่านทางสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในวิทยาเขต นักศึกษาสามารถใช้งานสนามและศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อเล่นกีฬาแบดมินตัน, เทนนิส, บาสเก็ตบอลและสควอช และด้วยสนามกอล์ฟและสระว่ายน้ำที่มีให้บริการนอกวิทยาเขต รวมถึงสตูดิโอเต้นรำและโรงยิมพร้อมอุปกรณ์ครบครันในวิทยาเขต นักศึกษาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกายมากมายให้เลือกเล่นที่ UTAR 

วิทยาเขตของ UTAR ใน Kampar และ Sungai Long ตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นย่านพักอาศัยที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถใช้บริการที่พักอันทันสมัยที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเพียง 300 เมตร

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) - image gallery 6

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ด้วยการมีนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติ ทาง UTAR จึงมีการริเริ่มโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษานานาชาติ ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา UTAR จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในทุกย่างก้าวของการเรียนที่มหาวิทยาลัย

UTAR มีบริการต่างๆอย่างเช่นบริการรับส่งจากสนามบินสำหรับนักศึกษาใหม่ปีแรกและการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับที่พัก ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานปฐมนิเทศพร้อมด้วยงานและกิจกรรมต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาใหม่

นักศึกษาจะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการต่างๆของ UTAR โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับ 78 สโมสรและชมรมนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและอื่นๆ โดยครอบคลุมความสนใจในด้านต่างๆอย่างเช่นกีฬา; ดนตรี; การละคร; ภาพยนตร์; โยคะและคาราเต้โด อีกทั้งยังมีการแข่งขันระหว่างสโมสรและมหาวิทยาลัยมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถและความสนใจในกิจกรรมนอกหลักสูตรของตนเอง

UTAR จะสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของนักศึกษาในวิทยาเขตและดูแลเอาใจใส่นักศึกษาผ่านทางกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาล, เหตุฉุกเฉิน, การจัดการความเครียดและอีกมากมาย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถใช้ บริการให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องสภาพจิตใจหรือเรื่องส่วนตัวจากเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีใบอนุญาต

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

UTAR มีอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาพร้อมๆไปกับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการทำงานที่ผู้จ้างงานต้องการ

UTAR มีทางเลือกมากมายในการได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติผ่านทางการเยี่ยมชมอุตสาหกรรม, การฝึกงานและหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากทางเลือกเหล่านี้เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และพัฒนาทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆ

นอกจากนี้ UTAR ยังมีโอกาสสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาทักษะด้านการประกอบธุรกิจเช่นกัน นักศึกษาสามารถใช้บริการศูนย์ Unovate Centre ที่ซึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาแนวคิดธุรกิจอันมีนวัตกรรมและสมัครเพื่อขอเงินทุนสนับสนุน อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีการจัดการบรรยายด้านการประกอบธุรกิจ, เวิร์คช็อป, ฯลฯ

ชุมชนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยศิษย์เก่ามากกว่า 67,000 คน โดยส่วนใหญ่ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ UTAR มีโอกาสการทำงานสำหรับนักศึกษาปีสุดท้ายและมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานแฟร์อาชีพและกิจกรรมเวิร์คช็อปมากมายอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และมีการให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

close