ข้อมูลโดยย่อของ Massey

มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์...มหาวิทยาลัย Massey

ด้วยวิทยาเขต แห่งใน 3 เมืองใหญ่, หลักสูตรอันหลากหลายและการเรียนการสอนทางไกลอันยืดหยุ่นทำให้มหาวิทยาลัย Massey สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนการเรียนให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้และในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรม, องค์กรวิชาชีพและชุมชนท้องถิ่น

การเรียนที่มหาวิทยาลัย Massey คือการได้รับประสบการณ์การเรียนอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์และในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลก

เหตุใดควรเลือกเรียนที่ Massey?

  • อยู่ในอันดับท็อป 1.2% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2018
  • วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  • มีนักศึกษานานาชาติประมาณ 5,000 คนจาก 100 ประเทศ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยและบริการที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
  • สภาพแวดล้อมการเรียนอันอบอุ่นและเป็นมิตร
  • สโมสรและชมรมนักศึกษามากกว่า 100 ประเภท

เหตุผลเพิ่มเติม...

ชื่อเสียงระดับโลกของ Massey

ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัย Massey มีข้อตกลงกับสถาบันการศึกษามากกว่า 200 แห่งทั่วโลก โดยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการวิจัยร่วมกันจนถึงการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Massey ยังเป็นผู้นำในด้านหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อและการประสานระดับการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติผ่านทางข้อตกลงระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญตรีร่วมกับสถาบันการศึกษาพันธมิตรในประเทศจีน, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซียและไทย

มาตรฐานการสอน

นักศึกษาของ Massey จะได้รับประโยชน์จากการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับรางวัล, อาจารย์ผู้บรรยายที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์อันกว้างขวางและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักศึกษาจะได้เรียนในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนประยุกต์ที่รวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

การเรียนที่ Massey จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยทักษะต่างๆและความมั่นใจอันจะนำไปสู่ความสำเร็จและการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก

Massey ตั้งอยู่ที่ไหน?

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความทันสมัย, มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกที่สามารถให้บริการด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในสภาพแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ประเทศนิวซีแลนด์มีมาตรฐานการครองชีพในระดับสูงและอยู่ในอันดับที่ดีในดัชนีคุณภาพชีวิตนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ที่พัก

วิทยาเขตทุกแห่งของมหาวิทยาลัย Massey มีบริการที่พักในวิทยาเขตอันหลากหลาย อาทิเช่นหอพักนักศึกษา, อพาร์ทเม้นต์, ห้องพักแบบสตูดิโอและโฮมสเตย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าครองชีพ

นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว นักศึกษายังต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการอยู่อาศัยให้เพียงพอด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดให้นักศึกษานานาชาติต้องมีเงินทุนที่ครอบคลุมค่าครองชีพในระหว่างการเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นักศึกษานานาชาติต้องมั่นใจว่าตนเองมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าที่พัก, อาหาร, โทรศัพท์มือถือ, ค่าเดินทาง, ค่ากิจกรรมสันทนาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าครองชีพในประเทศนิวซีแลนด์

เริ่มต้นทำความรู้จักกับ Massey

Massey Contact Centre Mon - Fri 8:30am to 5:00pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey