Accessibility Skip to Global Navigation Skip to Local Navigation Skip to Content Skip to Search Skip to Site Map Menu

International Office

Archway building blossom
University of Otago - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 150 ปี มหาวิทยาลัย Otago เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการวิจัยและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนมากกว่า 200สาขา ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่มีความหลากหลาย ศูนย์วิจัยของสถาบันแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีชื่อเสียง และโดดเด่นในระดับนานาชาติ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Otago มาจาก 100 ประเทศทั่วโลก ก่อกำเนิดเป็นชุมชนนักศึกษาต่างชาติที่มีความหลากหลายมากถึง 3,000 แห่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงทุนการศึกษาได้อย่างเปิดกว้าง เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม และยังได้ประโยชน์จากคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดีเลิศ คณาจารย์ของ Otago สามารถเอาชนะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเป็นผู้ชนะรางวัล Prime Minister’s Supreme Award for Teaching Excellence เป็นจำนวน 6 ครั้ง ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัย Otago มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ แต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนด้วยเหตุนี้เอง จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของโลก ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับห้าดาว ตามการตัดอันดับของ QS global university performance ratings

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน Dunedin ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่สวยงามที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตอีกสามแห่งตั้งอยู่ใน Christchurch, Wellington และ Invercargill เปิดสอนสาขาวิชาเฉพาะทางนักศึกษามีโอกาสเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตภายในหอพักของมหาวิทยาลัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรใน Dunedin ควบคู่ไปการเข้าร่วมชมรมที่มีมากกว่า 150 ชมรม

98% ของนักศึกษาต่างพึงพอใจในด้านความปลอภัย และความช่วยเหลือต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยความช่วยเหลือเช่นนี้เอง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จสามารถพิสูจน์ได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า บัณฑิตกว่า 95% สามารถเข้าทำงานหรือเรียนต่อได้ทันทีภายหลังสำเร็จการศึกษา

University of Otago - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Otago ได้ค้นพบวิธีการที่ไวรัสสามารถทำลายแบคทีเรีย โดยทะลุทะลวงผ่านการป้องกันของแบคทีเรียได้อย่างชาญฉลาดนี่ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาต้านจุลชีพ และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่วงการชีววิทยา

ศาสาตราจารย์ Peter Fineran ผู้นำด้านการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวว่า “การค้นพบในครั้งนี้ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆให้แก่วงการชีววิทยา ในการค้นพบวิธีการที่ไวรัสสามารถทำลายระบบป้องกันของแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนายาต้านแบคทีเรียได้รับการต่อยอดโดยใช้ไวรัสเป็นตัวทำลายแบคทีเรีย รวมไปถึงการใช้ไวรัสที่มีขนาดใหญ่อาจให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการรักษาได้อีกด้วย”

Lucia Malone, นักเขียนและนักศึกษาปริญญาเอก (สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน) กล่าวว่า “เรามีหลักฐานในระดับโมเลกุล และระดับยีนส์ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เราจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแบคทีเรียขนาดเล็กพวกนี้ ซึ่งขนาดของแบคทีเรียนั้นเล็กมาก หรือเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์เป็น 100 เท่า”

University of Otago - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Otago เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการศึกษาของนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Otago เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้นำในด้านการวิจัย ให้ความสำคัญกับการสอนที่มีคุณภาพ และการใช้ชีวิตของผู้เรียน สถิติของผู้ชนะรางวัล National Teaching Excellence Awards: เป็นผู้ชนะรางวัล Supreme Award for เป็นจำนวน 6 ครั้ง ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัย Otago ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก TEC (Tertiary Education Commission) ให้อยู่ในระดับสูงสุดในทุกๆด้าน อาทิเช่น ด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน และด้านผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา เป็นต้นนักศึกษาของที่นี่ได้ประโยชน์จากการสอนที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ความเห็นนักศึกษา

“ฉันได้รับประสบการณ์อันแสนวิเศษจากคณาจารย์หลายๆท่าน พวกเขายอดเยี่ยมมาก และเข้าถึงง่าย ฉันค้นพบว่าการเรียนไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่เพียงเท่านั้น แต่มันยังมีความหมายมากกว่า มันกลายเป็นความตื่นเต้น และความสนุกสำหรับฉัน แม้จะอยู่ในชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ แต่รูปแบบการสอนและการทดลองต่างๆกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้ฉันมีส่วนร่วมในการเรียนได้อย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัย Otago ช่วยให้ชีวิตการเรียนและการใช้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา” - Khushboo Soni (อินเดีย) นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Forensic Analytical Science)

University of Otago - image gallery 4

UOLCFY

เพื่อผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนได้อย่างสมบูรณ์ University of Otago Language Centre and Foundation Year (UOLCFY) มีบทบาทสำคัญในการวางแผนด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเรียนได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัย Otago (The University of Otago Language Centre) มีส่วนช่วยในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด เนื้อหาวิชาให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก และมีบริบทที่สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัยของนิวซีแลนด์ในแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยนักศึกษาจำนวน 14 คน ใช้เวลาเรียนทั้งหมดคิดเป็น 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายหลังสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรและรายงานผลงานเรียนของตนเอง

หลักสูตรปูพื้นฐานของมหาวิทยาลัย Otago แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยในแต่ละภาคเรียนครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 13 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่แตกต่างกันได้ 1 หลักสูตร จากทั้งหมด 4 หลักสูตรดังต่อไปนี้: ธุรกิจ/การบัญชี, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยเข้าเรียนตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 26 สัปดาห์ และส่งเปเปอร์ครบถ้วนเป็นจำนวน 10 ฉบับ จะได้รับประกาศนียบัตร Foundation Studies Certificate รับรองการจบหลักสูตรประกาศนียบัตรฉบับนี้มีความสำคัญในการรับรองว่านักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย Otago (ยกเว้นหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกมีที่นั่งเต็มจำนวน) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆในนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกัน

นักศึกษาหลักสูตรปูพื้นจะได้รับบริการช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมและงานกิจกรรมนักศึกษารายสัปดาห์

Violina Gunawan นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร Foundation Year และได้รับทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s Scholarship ประจำปี 2019 กล่าวว่า “UOLCFY มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ฉันสามารถปรับตัวได้ดีทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ฉันรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ฉันเรียนอยู่ที่นี่ การช่วยเหลือต่างๆมันช่างน่าประทับใจ ทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนของที่นี่ และคู่ควรกับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป”

University of Otago - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีหลักฐานว่ามีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นที่น่าพอใจ ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่ Otago นักศึกษาควรจะรวมใบสมัครเข้ากับใบรับรองผลการศึกษาและผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี

สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาควรจะต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ในทุกหมวด โดยไม่มีหมวดใดมีคะแนนตำกว่า 5.5 สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามักจะต้องมีคะแนน IELTS 6.5 ในทุกหมวด โดยไม่มีหมวดใดมีคะแนนตำกว่า 6.0 บางหลักสูตรอาจมีความต้องการคะแนนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และนักศึกษาควรตรวจสอบกับสำนักงานนักศึกษานานาชาติ

หากต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Otago นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รวมถึงคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติระดับนานาชาติหลายอย่าง เทียบเท่ากับคุณสมบัติของการเข้าศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรื เปิดสอนหลักสูตรทั้งในสาขาวิชาทั่วไปและสาขาวิชาเฉพาะทาง โดยในสาขาวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ทางหลักสูตรกำหนด นอกจากนี้จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับอาจมีจำนวนจำกัด เนื่องจากนักศึกษาบางคนอาจสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาทั่วไป

คุณสมบัติในการรับเข้าเรียนของนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา อาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรส่วนใหญ่ นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาเดียวกันกับที่สมัครในระดับบัณฑิตศึกษา และบางหลักสูตรอาจต้องการประสบการณ์จากการทำงานในสาขานั้นๆด้วยเช่นกัน

ปริญญาโทบางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จากนั้นศึกษาต่อในปีที่สอง ถ้านักศึกษามีความสนใจในการเรียนวิชาใหม่ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อกับการศึกษาระดับปริญญาโท

ในการศึกษาระดับปริญญาเอกนักศึกษาจำเป็นต้องมีปริญญาโทหรือ honours degree ในสาขาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นพื้นที่เป้าหมายในการค้นคว้าวิจัย

University of Otago - image gallery 6

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Otago จัดสรรทุนการศึกษาไว้หลายประเภท มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างราบรื่น นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสในการเข้าถึงทุนการศึกษาได้หลายประเภท อาทิเช่น ทุนการศึกษา New Frontiers Scholarship หรือทุนการศึกษา Health Science Entrance Scholarship โดยทุนการศึกษาในแต่ละประเภท นักศึกษาจำเป็นต้องมีผลการเรียนในระดับดีเลิศ ซึ่งวัดผลโดยโรงเรียนระดับมัธยม หรือระดับอนุปริญญา

มหาวิทยาลัย Otago จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (PhD) โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนดี และมีงานวิจัยที่โดดเด่นสอดคล้องกับสาขาวิชาของตน

มหาวิทยาลัย Otago จัดสรรทุนการศึกษา New Zealand Excellence Award (NZEA) ให้แก่นักศึกษาที่มาจากประเทศอินเดีย และทุนการศึกษา New Zealand Aid Programme Scholarships สำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาทั้งในระดับปริญญาและระดับอนุปริญญาได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา ASEAN Scholarship มอบให้แก่นักศึกษาที่มาจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทวีปที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิประเทศ

University of Otago - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่างมีคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการจากองค์กรชั้นนำของโลก ควบคู่ไปกับทักษะในการเจรจาและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมไปถึงทักษะในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ การวิเคราะห์ และการสร้างชุดความคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ศูนย์พัฒนาอาชีพ (career development centre) เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในด้านการจ้างงานOtagoExtra ช่วยให้นักศึกษาได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ภายหลังสำเร็จการศึกษา

ศูนย์แห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ตามการจัดอันดับของ New Zealand Association for Graduate Employers (NZAGE)

วิทยาลัยธุรกิจ Otago เป็นวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำในภูมิภาตเอเชียแปซิฟิก ได้รับการรับรองโดย EQUIC และ AACSB ทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ต่างเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยชื่อเสียงและทักษะในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Otago

บัณฑิตจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย Otago ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยทักษะที่มีความโดดเด่น และความเป็นเลิศในด้านงานวิจัยหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการทดลอง นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในสาขาด้านสุขภาพ

นักศึกษาจากคณะวิชามนุษยศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน อาทิเช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การประยุกองค์ความรู้ซึ่งนำมาสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับประสบการณ์ของมนุษย์

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับการทำงาน ตรงตามความต้องการขององค์กร อาทิเช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

close