Accessibility Skip to Global Navigation Skip to Local Navigation Skip to Content Skip to Search Skip to Site Map Menu

International at the University of Otago

University of Otago - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Otago มีประวัติความเป็นมาอันโดดเด่นและมีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ที่ก่อตั้งขึ้นปีค.ศ. 1869 ด้วยชื่อเสียงระดับโลกด้านการวิจัยและการสอนทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS

มหาวิทยาลัย Otago มีทางเลือกการเรียนมากมายและหลากหลายในสาขาต่างๆอย่างเช่นสาขาธุรกิจ, วิทยาศาสตร์สุขภาพและมนุษยศาสตร์ นักศึกษาจะมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้คะแนน 5 ดาวจาก QS ในด้านโอกาสการได้งาน, ความเป็นสากล, การสอนและการวิจัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Otago ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านผลการเรียนและอัตราการเรียนต่อในหลักสูตรของนักศึกษาจากดัชนีชี้วัดผลการเรียนของ Tertiary Education Commission (TEC) ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Otago มอบให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีสถานที่เรียนหลายแห่งอยู่ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวิทยาเขตในเมือง Dunedin, Wellington, Auckland, Christchurch และ Invercargill อีกทั้งยังมีชุมชนนักศึกษาที่มีความหลากหลายด้วยการมีนักศึกษาของวิทยาเขต Dunedin มากกว่า 85% ที่มาจากนอกเมืองและมีนักศึกษานานาชาติ 3,000 คนที่เรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาของ Otago จะมีศักยภาพอันดีเยี่ยมหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาถึง 95 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถเรียนต่อเพิ่มเติมหรือได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา

University of Otago - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Otago ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาพยาธิวิทยา, จุลชีววิทยา, สาธารณสุขและภูมิคุ้มกันวิทยาได้มีการทำงานร่วมกับรัฐบาลนิวซีแลนด์อย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันระดับชั้นนำของโลกในการต่อสู้กับ Covid-19 การตัดสินใจดำเนินมาตรการต่างๆของรัฐบาลได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์เหล่านี้ โดยปัจจุบันคณาจารย์ของ Otago เป็นบุคลากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศในการรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องอย่างสูง

นอกเหนือจากความช่วยเหลือด้านการสอนและการเรียนที่มีให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้แล้ว ทางมหาวิทยาลัย Otago ยังมีการดำเนินโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา อย่างเช่น:

  • การเรียนทางออนไลน์

มหาวิทยาลัย Otago ได้มีการดำเนินการสอนหลักสูตรมากมายทางออนไลน์ นักศึกษาสามารถดูรายชื่อหลักสูตรและเอกสารข้อมูลต่างๆได้จากหัวข้อ Learning at Otago in 2021 บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

  • ทุนการศึกษานานาชาติ 2021

นอกเหนือทุนการศึกษาที่มีการมอบให้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัย Otago ยังมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อนานาชาติ, หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาปริญญาตรี

  • Pūtea Tautoko Student Hardship Fund

เงินทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจาก Covid-19

  • AskOtago และบริการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ

จุดศูนย์รวมบริการช่วยเหลือพิเศษและการสื่อสารที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลที่มีความสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Otago อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Covid-19 ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยที่ไม่มีคำตอบอยู่บนหน้าเว็บเพจ Covid-19 ของ Otago นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง AskOtago

University of Otago - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Otago เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการวิจัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีประวัติผลงานอันดีเยี่ยมในการมอบรางวัล National Teaching Excellence Awards ด้วยการได้รับรางวัลสูงสุด 6 รางวัลตลอดช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมา คณาจารย์ที่มีความหลากหลายของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับโลกและเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับนานาชาติมากที่สุดในโลก รวมถึงมีความร่วมมือในการทำงานกับทั่วโลกและมีมุมมองแนวคิดที่มีความเป็นสากล หลายๆหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศ

มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่หนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการเรียนของ TEC (Tertiary Education Commission) ของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านต่างๆอย่างเช่นอัตราการสำเร็จหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา, การเรียนต่อในหลักสูตรของนักศึกษา รวมถึงการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น นักศึกษาของ Otago จะได้รับประโยชน์จากการสอนที่นำโดยการวิจัยและได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในผลงานวิจัย

ความรู้สึกจากนักศึกษา

“ฉันได้รับประสบการณ์อันแสนวิเศษจากคณาจารย์หลายๆท่าน พวกเขายอดเยี่ยมมาก และเข้าถึงง่าย ฉันค้นพบว่าการเรียนไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่เพียงเท่านั้น แต่มันยังมีความหมายมากกว่า มันกลายเป็นความตื่นเต้น และความสนุกสำหรับฉัน แม้จะอยู่ในชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ แต่รูปแบบการสอนและการทดลองต่างๆกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้ฉันมีส่วนร่วมในการเรียนได้อย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัย Otago ช่วยให้ชีวิตการเรียนและการใช้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา” - Khushboo Soni (อินเดีย) นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (นิติวิทยาศาสตร์เชิงวิเคราะห์)

University of Otago - image gallery 4

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ Otago

เพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติบรรลุเป้าหมายในการเข้าเรียนที่ Otago ศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัย Otago และหลักสูตรปูพื้น (UOLCFY) มีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนที่กำหนดสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรของ UOLCFY ยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนเชิงวิชาการด้วย

ศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัย Otago (The University of Otago Language Centre) มีส่วนช่วยในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด เนื้อหาวิชาให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก และมีบริบทที่สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัยของนิวซีแลนด์ในแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยนักศึกษาจำนวน 14 คน ใช้เวลาเรียนทั้งหมดคิดเป็น 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายหลังสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรและรายงานผลงานเรียนของตนเอง

หลักสูตรปูพื้นของมหาวิทยาลัย Otago เป็นหลักสูตร 2 ภาคเรียนระยะเวลาเรียน 13 สัปดาห์ต่อภาคเรียนที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเลือกหนึ่งในสี่เส้นทางการเรียนที่สอดคล้องกับ 4 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย Otago อันได้แก่คณะวิชาธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์; วิทยาศาสตร์สุขภาพ; ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์; และวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนหลักสูตร 26 สัปดาห์พร้อมด้วยการส่งงานประจำวิชา 10 ชิ้นจะได้รับประกาศนียบัตรปูพื้นศึกษา ประกาศนียบัตรนี้จะรับประกันการได้เข้าเรียนในชั้นปีแรกของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Otago ที่ต้องการ (ยกเว้นหลักสูตรที่มีการรับเข้าเรียนจำนวนจำกัด) และเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับโดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะคุณวุฒิเพื่อการเข้าเรียน

นักศึกษาหลักสูตรปูพื้นจะได้รับบริการช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมและงานกิจกรรมนักศึกษารายสัปดาห์

Violina Gunawan นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร Foundation Year และได้รับทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s Scholarship ประจำปี 2019 กล่าวว่า “UOLCFY มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ฉันสามารถปรับตัวได้ดีทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ฉันรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ฉันเรียนอยู่ที่นี่ การช่วยเหลือต่างๆมันช่างน่าประทับใจ ทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนของที่นี่ และคู่ควรกับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป”

University of Otago - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติทุกคนที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักต้องส่งหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ นักศึกษาควรแนบผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอันเป็นที่ยอมรับมาพร้อมกับใบสมัครและเป็นผลคะแนนสอบที่ดำเนินการสอบภายในเวลาไม่เกินสองปีนับจากวันเริ่มต้นการเรียนของหลักสูตรที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่ Otago

สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาควรจะต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ในทุกหมวด โดยไม่มีหมวดใดมีคะแนนต่ำกว่า 6.0 สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามักจะต้องมีคะแนน IELTS 6.5 ในทุกหมวด โดยไม่มีหมวดใดมีคะแนนต่ำกว่า 6.0 บางหลักสูตรอาจมีความต้องการคะแนนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และนักศึกษาควรตรวจสอบกับสำนักงานนักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Otago ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการเข้าเรียนอันเป็นที่ยอมรับ พร้อมด้วยคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยรับพิจารณาคุณวุฒิการศึกษานานาชาติมากมายที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการเข้าเรียนของประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Otago มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรทั่วไปและสาขาเฉพาะทาง โดยหลักสูตรสาขาเฉพาะทางจะมีเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมและมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีทั่วไป

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่กำหนดให้ผู้สมัครต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาเดียวกัน และหลักสูตรที่มีเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมอย่างเช่นประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาโทบางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จากนั้นศึกษาต่อในปีที่สอง ถ้านักศึกษามีความสนใจในการเรียนวิชาใหม่ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อกับการศึกษาระดับปริญญาโท

ในการศึกษาระดับปริญญาเอกนักศึกษาจำเป็นต้องมีปริญญาโทหรือ honours degree ในสาขาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการทำการวิจัย

University of Otago - image gallery 6

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Otago ตระหนักดีถึงความยากลำบากที่นักศึกษานานาชาติต้องประสบในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการมอบทุนการศึกษาหลากหลายทุนในทุกระดับการเรียนทั้งหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ, หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในปี 2021

สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Otago มีความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยการมอบทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s มูลค่า 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ทุนการศึกษานี้จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Otago ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่วิทยาเขตในเมือง Dunedin หรือทางออนไลน์จากประเทศบ้านเกิด (เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด) นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจกับการเรียนนอกประเทศบ้านเกิด นักศึกษาที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์จะได้รับประกันสิทธิ์เพื่อใช้บริการที่พักของมหาวิทยาลัย (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

สำหรับการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา Otago International Excellence มูลค่า 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดีที่จะเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทชั้นเรียนหรือหลักสูตรอนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยเป็นทุนการศึกษาที่จะมอบให้นักศึกษาทั้งที่เรียนในวิทยาเขตและทางออนไลน์ (เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด) จากในประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศบ้านเกิดของนักศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์, ธุรกิจและวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้วมอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรการวิจัยอีกด้วย 

ทุนการศึกษา Otago International Pathway มูลค่า 4,000 เหรียญนิวซีแลนด์ที่จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปูพื้นที่ศูนย์ภาษาและหลักสูตรปูพื้นของมหาวิทยาลัย Otago

University of Otago - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่างมีคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการจากองค์กรชั้นนำของโลก ควบคู่ไปกับทักษะในการเจรจาและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมไปถึงทักษะในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ การวิเคราะห์ และการสร้างชุดความคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ศูนย์พัฒนาอาชีพ (career development centre) เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในด้านการจ้างงานOtagoExtra ช่วยให้นักศึกษาได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ภายหลังสำเร็จการศึกษา

ศูนย์แห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ตามการจัดอันดับของ New Zealand Association for Graduate Employers (NZAGE)

วิทยาลัยธุรกิจ Otago เป็นวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำในภูมิภาตเอเชียแปซิฟิก ได้รับการรับรองโดย EQUIC และ AACSB ทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ต่างเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยชื่อเสียงและทักษะในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Otago

บัณฑิตจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย Otago ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยทักษะที่มีความโดดเด่น และความเป็นเลิศในด้านงานวิจัยหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการทดลอง นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในสาขาด้านสุขภาพ

นักศึกษาจากคณะวิชามนุษยศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน อาทิเช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การประยุกองค์ความรู้ซึ่งนำมาสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับประสบการณ์ของมนุษย์

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับการทำงาน ตรงตามความต้องการขององค์กร อาทิเช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

close