Victoria University of Wellington - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Victoria ตั้งอยู่ในเมือง Wellington และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นที่ยอมรับในความเป็นเลิศด้านวิชาการ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ในปี 2018 โดยมีสาขาวิชาหลักที่เปิดสอน อาทิเช่นสาขาการบัญชีและการเงิน, วิทยาศาสตร์โลกและทะเล, ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, การให้บริการ, กฎหมาย, ศิลปะการแสดง, จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 3 แห่งในใจกลางเมือง Wellington

ทีมงานด้านอาชีพและการจ้างงานจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียนและการทำงานเพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพและความฝันของตนเอง อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ, นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ Careers Hub ทางออนไลน์เพื่อบริหารจัดการความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria จะมีโอกาสได้เรียนในต่างประเทศโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร โดยปัจจุบันมีประเทศให้เลือกเรียน 26 ประเทศ อาทิเช่นแคนาดา, เม็กซิโก, เดนมาร์คและฮ่องกง

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเรียนด้วยบริการต่างๆอันหลากหลาย อาทิเช่นความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการเรียน, บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ, บริการเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติ, การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ในช่วงเวลาว่างจากการเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมมากมายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะด้านจนถึงทีมกีฬาต่างๆ โดยเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการพบปะผู้คนใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสงานอาสาสมัครต่างๆมากมาย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถจัดตั้งชมรมของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองด้วย

Victoria University of Wellington - image gallery 2

คุณภาพการสอน

คุณภาพของการสอนที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington อยู่ในระดับสูงด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น:

การเรียนและการสอน

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาค้นพบความสามารถและความสนใจของตนเอง

ศักยภาพทางปัญญาความรู้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria จะได้เรียนกับคณาจารย์ที่ดีที่สุดและฉลาดปราดเปรื่องที่สุดในสาขานั้นๆ โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะใช้หลักปฏิบัติด้านการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูงระดับนานาชาติและก้าวทันแนวโน้มของโลก

นวัตกรรมการสอน

คณาจารย์หลายท่านของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล National Tertiary Teaching Excellence ในด้านการสอนอันมีนวัตกรรม โดยคณาจารย์ส่วนใหญ่จะมีการทำการวิจัยในระดับสูงสุดและทุกท่านจะได้รับการส่งเสริมให้บูรณาการผลงานวิจัยของตนเองไว้ในการสอนตั้งแต่ปีแรก

อันดับหนึ่งด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัย Victoria เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านคุณภาพการวิจัย ด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาจะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลกและได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำต่างๆ

ใช้งานง่าย

หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีการกวดวิชาแบบกลุ่มเล็กที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ, ถามคำถามและได้รับความช่วยเหลือแบบรายบุคคล นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนและบริการนักศึกษาต่างๆได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัย

Victoria University of Wellington - image gallery 3

โครงสร้างคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะนี้เป็นผู้นำในการศึกษาอันมีนวัตกรรมในหลากหลายสาขาด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรที่มีความท้าทายและจุดประกายความคิดที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนไปสู่ภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่จะช่วยกำหนดเส้นทางอาชีพของตนเองในโลกของการศึกษาได้อย่างประสบความสำเร็จ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการทำงานในอุตสาหกรรมของคณะนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นการทำงานโครงการภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกับการเรียนภาคทฤษฎี อาทิเช่นการสร้างหุ่นยนต์เพื่อสำรวจซากอาคาร, การออกแบบระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือการพัฒนาระบบสื่อสารเคลื่อนที่

คณะการวิจัยระดับบัณฑิต

คณะการวิจัยระดับบัณฑิตจะดูแลหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมดและสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาวิทยานิพนธ์จะได้รับประสบการณ์นักศึกษาที่ดี 

คณะสาธารณสุข

นี่คือคณะใหม่ล่าสุดของ Victoria ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2017 และเป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยและคณาจารย์จากทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพรุ่นใหม่ที่จะสร้างคุณประโยชน์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวนิวซีแลนด์

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยหลักสูตรอันหลากหลายและทำเลที่ตั้งในเมืองหลวงและใจกลางแหล่งวัฒนธรรมของประเทศ นักศึกษาจะมีโอกาสที่ดีเยี่ยมในการสร้างอนาคตทางอาชีพของตนเอง

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียน โดยเป็นหนึ่งในคณะวิชาด้านกฎหมายระดับท็อป 40 ของโลกและมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมาย

คณะวิทยาศาสตร์

คณาจารย์ของคณะเป็นผู้นำระดับโลกในสาขาการวิจัยของตนเอง อีกทั้งเมือง Wellington ยังเป็นศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

คณะวิชาธุรกิจ Victoria

คณะวิชานี้จะพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถในการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้า, การปกครองและสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

Victoria University of Wellington - image gallery 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่ Victoria ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและประวัติผลการเรียนที่ดี

แต่ละหลักสูตรจะมีการระบุเงื่อนไขการรับสมัคร โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาประวัติผลการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคลเป็นรายกรณีเพื่อประเมินผลใบสมัคร

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษของ Victoria หลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษ (EPP) เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อการเรียนเชิงวิชาการ นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรความรู้ภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปูพื้นศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปูพื้นศึกษา Victoria ดำเนินการสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ ACG New Zealand และจะช่วยให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนได้รับประกันสิทธิ์ในการได้เข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington - image gallery 5

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • ทุนการศึกษา Victoria Tangiwai (ทุนการศึกษาความเป็นเลิศด้านการเรียนสำหรับผู้สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทุนการศึกษาที่มีมูลค่า NZD 5,000 นี้จะยกย่องความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นสำหรับทุนการศึกษานี้คือความเป็นเลิศด้านการเรียนพร้อมด้วยการพิจารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมประกอบด้วย

  • ทุนการศึกษาความเป็นเลิศนานาชาติ Victoria

ทุนการศึกษานี้ประกอบด้วยทุน NZD 10,000 สำหรับปีแรกของการเรียนและอีก NZD 5,000 สำหรับปีที่ 2 และ 3 ของการเรียน โดยเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ดี

  • ทุนการศึกษา New Zealand Pacific

ทุนการศึกษา New Zealand Pacific ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ New Zealand Aid ซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือและพัฒนานานาชาติของรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยเป็นโครงการที่บริหารจัดการโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครนานาชาติของบางหลักสูตรระดับปริญญาโทจะได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน NZD 10,000 โดยอัตโนมัติหากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตร โดยประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาโทชีววิทยาการอนุรักษ์, ปริญญาโทการค้าระหว่างประเทศและปริญญาโทวิชาชีพวิศวกรรม

  • ทุนค่าเล่าเรียนนักศึกษานานาชาติ LLM ของคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาสามารถสมัครขอทุนค่าเล่าเรียน LLM สำหรับการเรียนแบบเต็มเวลาหนึ่งปี โดยเป็นทุนที่มีมูลค่า NZD 5,000

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีประวัติผลการเรียนที่ดีและมีความจำเป็นด้านการเงิน ผู้สมัครขอทุนต้องเป็นนักศึกษานานาชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนและไม่ได้เป็นพนักงานเต็มเวลาของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington หรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ

Victoria University of Wellington - image gallery 6

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พัก

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่พักหลากหลายประเภทที่ตรงกับความต้องการด้านที่พักอันหลากหลายของนักศึกษา โดยมีทางเลือกเช่นห้องพักเดี่ยว, ห้องพักแบบสตูดิโอ, ห้องพักรวม, ห้องพักแบบชุดและอพาร์ทเม้นต์/บ้านพักรวม หอพักบางแห่งเป็นแบบรวมอาหาร ขณะที่แห่งอื่นๆเป็นแบบมีห้องครัวสำหรับการทำอาหาร หอพักทุกแห่งมีบริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมสันทนาการและการเรียน

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัย Victoria มีบริการห้องสมุดชั้นยอดในทุกวิทยาเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อันเป็นมิตรที่จะคอยให้ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการ

การให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจะประจำหน้าที่ในทุกวิทยาเขตเพื่อพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องส่วนตัวและการเรียนที่มีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีหรือการเรียนของนักศึกษา รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษาชาวเมารีและนานาชาติด้วย

บริการช่วยเหลือด้านการเรียน

แผนกการเรียนนักศึกษามีบริการช่วยเหลือต่างๆ เช่นการปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยและกลุ่มช่วยเหลือด้านการเรียนโดยเพื่อนนักศึกษา (PASS) เป็นต้น

บริการด้านการแพทย์

แผนกสุขภาพนักศึกษามีบริการการแพทย์ทั่วไปในราคาที่เหมาะสมภายในวิทยาเขต อาทิเช่นการรักษาอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ, การดูแลป้องกันโรคและการแนะนำผู้ป่วยไปยังหน่วยงานเฉพาะด้าน

กีฬาและสันทนาการ

แผนกสันทนาการ Victoria มีบริการด้านการกีฬา, สันทนาการ, สุขภาพ, ฟิตเนสและสโมสรกีฬาต่างๆสำหรับชุมชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria

Victoria International

มหาวิทยาลัย Victoria มีนักศึกษานานาชาติ 3,500 คนจากมากกว่า 100 ประเทศ โดยมีแผนก Victoria International ที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสำหรับนักศึกษานานาชาติที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย Victoria กับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ สมาชิกของทีมงานจะคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการสมัครและการลงทะเบียนเรียน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนานาชาติเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์และคอยให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น บริการรับส่งจากสนามบิน;  บริการช่วยเหลือและให้คำแนะนำในเรื่องส่วนตัว, วัฒนธรรมและการเรียน และงานปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติและกิจกรรมต่างๆ

Victoria University of Wellington - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

การระงับข้อพิพาท

ทีมงานด้านความสนใจของนักศึกษาและการระงับข้อขัดแย้งจะคอยให้คำแนะนำกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณาจารย์ทุกคนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย, ข้อขัดแย้งหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

โดยมีความช่วยเหลือ อาทิเช่นการแนะแนว, การแนะนำบริการเฉพาะด้านหรือการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง หากนักศึกษามีความลังเลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาและต้องการสอบถามถึงความช่วยเหลือที่มีให้บริการ นักศึกษาสามารถติดต่อไปยังทีมงานด้านความสนใจของนักศึกษาและการระงับข้อขัดแย้ง

สุขภาพและความปลอดภัย

การสร้างวิทยาเขตที่มีสุขภาพดีและปลอดภัยที่ Victoria เป็นความร่วมมือกันทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่คณาจารย์, นักศึกษา, ผู้รับจ้างงานและที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย

แผนกทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย, ความเสี่ยงและการประกันภัยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านระบบการจัดการความปลอดภัยและการประสานงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย

ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและมีสุขภาพดีสำหรับสมาชิกในชุมชนของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าสมาชิกทุกคนในชุมชนมหาวิทยาลัยจะมีความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมาย

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการให้คำปรึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในชุมชนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะ, ความรู้และทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีและปลอดภัย

close