Students walking up Kelburn library stairs with view of Wellington behind.

International students

Get your world-class education at Victoria University of Wellington—your next study destination, and the next step to your future.

Victoria University of Wellington - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ โดยได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านวิชาการ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2019 โดย QS มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ของโลกใน 19 สาขาวิชา อาทิเช่นสาขาการสื่อสารและสื่อศึกษา, จิตวิทยา, ศาสนาศึกษา, ภูมิศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ, ภาษาศาสตร์, ศิลปะการแสดง, การพัฒนาศีกษาและการเมืองและนานาชาติศึกษา

ทีมงานด้านอาชีพและการจ้างงานจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียนและการทำงานเพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพและความฝันของตนเอง อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ, นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ Careers Hub ทางออนไลน์เพื่อบริหารจัดการความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington จะมีโอกาสได้เรียนในต่างประเทศโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร โดยปัจจุบันมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร 140 แห่งใน 30 ประเทศให้เลือกเรียน อาทิเช่นแคนาดา, เม็กซิโก, เดนมาร์คและสิงคโปร์

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเรียนด้วยบริการต่างๆอันหลากหลาย อาทิเช่นความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการเรียน, บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ, บริการเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติ, การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

ในช่วงเวลาว่างจากการเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมมากมายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะด้านจนถึงทีมกีฬาต่างๆ โดยเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการพบปะผู้คนใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสงานอาสาสมัครต่างๆมากมาย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถจัดตั้งชมรมของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองด้วย

Victoria University of Wellington - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

2 โครงการอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสถาบันสถาปนิกแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (NZIA)

โครงการขยายปรับปรุงอาคาร Te Toki a Rata และ Rutherford House ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประจำปีของ NZIA ในหมวดการศึกษา โดยเป็นรางวัลที่ยกย่องสถาปัตยกรรมใหม่ที่ดีที่สุดใน 8 สาขาภูมิภาคของ NZIA

สถาบันสถาปนิกแห่งประเทศนิวซีแลนด์จะมอบรางวัลประจำปีเพื่อยกย่องและส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านสถาปัตยกรรม

“เรามีความภาคภูมิใจที่ 2 โครงการพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตขนาดใหญ่นี้ได้รับการยกย่องในความเป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรม” Stephen Costley ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพย์สินกล่าว “ทั้ง 2 โครงการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและเป็นประโยชน์ระหว่างทีมงานพัฒนาวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยกับสถาปนิกของ - Warren and Mahoney Architects และ Athfield Architects Limited โดยเราได้ร่วมกันสร้างพื้นที่ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาอันมีคุณภาพเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงที่มีคุณภาพระดับโลก” เขากล่าวเพิ่มเติม

Victoria University of Wellington - image gallery 3

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ได้รับการยอมรับอย่างสูงด้วยหลายเหตุผล อาทิเช่น:

การเรียนและการสอน

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาค้นพบความสามารถและความสนใจของตนเอง

ศักยภาพทางปัญญาความรู้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington จะได้เรียนกับคณาจารย์ที่ดีที่สุดและฉลาดปราดเปรื่องที่สุดในสาขานั้นๆ โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะใช้หลักปฏิบัติด้านการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูงระดับนานาชาติและก้าวทันแนวโน้มของโลก

นวัตกรรมการสอน

คณาจารย์หลายท่านของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล National Tertiary Teaching Excellence ในด้านการสอนอันมีนวัตกรรม โดยคณาจารย์ส่วนใหญ่จะมีการทำการวิจัยในระดับสูงสุดและทุกท่านจะได้รับการส่งเสริมให้บูรณาการผลงานวิจัยของตนเองไว้ในการสอนตั้งแต่ปีแรก

อันดับหนึ่งด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ในความเข้มข้นด้านการวิจัย (Performance-Based Research Fund 2018) ด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาจะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลกและได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำต่างๆ

ใช้งานง่าย

หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีการกวดวิชาแบบกลุ่มเล็กที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ, ถามคำถามและได้รับความช่วยเหลือแบบรายบุคคล นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนและบริการนักศึกษาต่างๆได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัย

Victoria University of Wellington - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนในคณะและคณะวิชาต่างๆดังนี้:

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะนี้เป็นผู้นำในการศึกษาอันมีนวัตกรรมในหลากหลายสาขาด้านการออกแบบ, สถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรที่มีความท้าทายและจุดประกายความคิดที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนไปสู่ภาคปฏิบัติทั้งในเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Wellington

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการทำงานในอุตสาหกรรมของคณะนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นการทำงานโครงการภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกับการเรียนภาคทฤษฎี อาทิเช่นการสร้างหุ่นยนต์เพื่อสำรวจซากอาคาร, การออกแบบระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือการพัฒนาระบบสื่อสารเคลื่อนที่

คณะการวิจัยระดับบัณฑิต

คณะการวิจัยระดับบัณฑิตจะดูแลหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมดและสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาวิทยานิพนธ์จะได้รับประสบการณ์นักศึกษาที่ดี 

คณะสาธารณสุข

นี่คือคณะใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2017 และเป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยและคณาจารย์จากทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพรุ่นใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยหลักสูตรอันหลากหลายและทำเลที่ตั้งในเมืองหลวงและใจกลางแหล่งวัฒนธรรมของประเทศ นักศึกษาจะมีโอกาสที่ดีเยี่ยมในการสร้างอนาคตทางอาชีพของตนเอง

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียน โดยเป็นหนึ่งในคณะวิชาด้านกฎหมายระดับท็อป 100 ของโลกและมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมาย

คณะวิทยาศาสตร์ Wellington

คณาจารย์ของคณะเป็นผู้นำระดับโลกในสาขาการวิจัยของตนเอง อีกทั้งเมือง Wellington ยังเป็นศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

คณะวิชาธุรกิจและการปกครอง Wellington

คณะวิชานี้จะพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถในการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้า, การปกครองและสังคม

Victoria University of Wellington - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและประวัติผลการเรียนที่ดี

แต่ละหลักสูตรจะมีการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและประเมินคุณสมบัติด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครแต่ละคนเป็นรายกรณี

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington หลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษ (EPP) เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อการเรียนเชิงวิชาการ นักศึกษาอาจต้องเรียนหลักสูตรนี้ติดต่อกัน 2 หลักสูตรหรือมากกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปูพื้นศึกษา โดยเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดย UP Education ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington - image gallery 6

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษานานาชาติ

 • ทุนการศึกษา Tangiwai (ทุนการศึกษาความเป็นเลิศด้านการเรียนสำหรับผู้สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทุนการศึกษาที่มีมูลค่า NZD 5,000 นี้จะยกย่องความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยจะมอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยม รวมถึงนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

 • ทุนการศึกษาความเป็นเลิศนานาชาติ Wellington

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนี้ประกอบด้วยทุน NZD 10,000 สำหรับปีแรกของการเรียนและอีก NZD 5,000 สำหรับปีที่ 2 และ 3 ของการเรียน โดยเป็นทุนการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงที่มอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ดี

 • โครงการทุนการศึกษานิวซีแลนด์

ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่านทางโครงการ New Zealand Aid Programme และดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากมากกว่า 80 ประเทศที่เป็นพันธมิตร

 • ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท

ผู้สมัครนานาชาติสำหรับหลักสูตรปริญญาโทชั้นเรียนบางหลักสูตรจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลค่า NZD 10,000 หรือ 17,500 หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนด โดยปัจจุบันมีทุนการศึกษาอย่างเช่นทุนปริญญาโทชีววิทยาการอนุรักษ์, ปริญญาโทการอนุรักษ์ทางทะเล, ปริญญาโทการค้าระหว่างประเทศและปริญญาโทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการแปลประยุกต์

 • ทุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์นานาชาติ LLM

นักศึกษานานาชาติสามารถสมัครขอทุนค่าเล่าเรียน LLM สำหรับการเรียนแบบเต็มเวลาหนึ่งปี โดยเป็นทุนที่มีมูลค่า NZD 5,000 ทุนการศึกษานี้อาจพิจารณามอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นด้านการเงิน

Victoria University of Wellington - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ทีมงานด้านอาชีพและการจ้างงานของมหาวิทยาลัยจะสามารถช่วยนักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเองได้โดยการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพในด้านการวางแผนอาชีพ, การหางานและการพัฒนาอาชีพ ทางทีมงานสามารถช่วยนักศึกษานานาชาติสมัครตำแหน่งงานและการฝึกงาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปฟรีเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว, จดหมายแนะนำตัว, การให้คำแนะนำการสัมภาษณ์งานและหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

CareerHub เป็นเว็บไซต์ที่นักศึกษาจะสามารถค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์และงานนอกเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน, การฝึกงานภาคฤดูร้อน, ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานเอ็กซ์โปอาชีพและกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งปี ซี่งจะช่วยให้นักศึกษา, ผู้จ้างงานและผู้สำเร็จการศึกษาได้พบปะกันเพื่อพูดคุยกันถึงโอกาสทางอาชีพและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันมีค่า ขณะที่โครงการ Alumni as Mentors จะเป็นการจับคู่นักศึกษาปีสุดท้ายกับผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสบความสำเร็จที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตการเรียนไปสู่โลกของการทำงาน

คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้:

 • มีความเข้าใจเฉพาะด้านในสาขาที่ตนเองเลือกเรียน
 • มีการพัฒนาทักษะที่ดีในด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์, การแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีม
 • สื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำในหลากหลายบริบท
 • มีความคิดอันเป็นอิสระ, เปิดกว้างที่จะรับแนวคิดและข้อมูลต่างๆ และมีความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ของตนเอง
 • มีปัญญาความรู้และมีความเข้าใจถึงจริยธรรมด้านการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington (การสำรวจจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษา 2017-18):

 • 70 เปอร์เซ็นต์ได้งานทำเต็มเวลา
 • 17 เปอร์เซ็นต์ได้เรียนต่อเต็มเวลา
 • 8 เปอร์เซ็นต์ได้งานนอกเวลาและ/หรือเรียนนอกเวลา
close