Admissions

Lifelong Learners Always Welcome

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Binghamton ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Vestal, N.Y. เป็นส่วนหนึ่งของระบบมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ New York (SUNY)

มหาวิทยาลัย Binghamton ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สำหรับการเป็นศูนย์การวิจัยเฉพาะทางทั้ง 15 แห่งของมหาวิทยาลัยหลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 60 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 30 หลักสูตร และหลักสูตรเร่งรัดอีก 50 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าด้วยกันหลักสูตรที่เปิดสอนมีด้วยกันอย่างหลากหลาย อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไปจนถึงหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น แนวคิดในการศึกษาการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นต้นไม่ว่านักศึกษาจะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใด มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้พวกเค้าได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป

พื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ขนาดมากกว่า 930 เอเคอร์ ของวิทยาเขตแห่งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งปีนเขา วิ่ง และขี่จักรยาน

มหาวิทยาลัย Binghamton มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลกอันหลากหลาย อาทิเช่นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีเรือนกระจกหลากหลายสภาพภูมิอากาศและศูนย์ศิลปะการแสดงที่มีโรงละครขนาด 1,200 ที่นั่งและผนังเคลื่อนที่สำหรับการเพิ่มที่นั่งกลางแจ้ง

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ มีหน้าที่ในการดูแลและจัดหางานให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Binghamton ยังมีชุมชนการกีฬาอันเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ทางมหาวิทยาลัยมีทีมกีฬาที่มีชื่อเรียกว่า Bearcats ระดับ NCAA Division 21 ทีม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะสามารถใช้บริการศูนย์ฟิตเนสอันทันสมัยและมีกลุ่มกิจกรรมกลางแจ้งที่มีการจัดทริปพายเรือคายัคและปีนเขา รวมถึงมีทีมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยด้วย

Binghamton มีความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสังคมนักศึกษาต่างชาติ คิดเป็น 15% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,500 คน จากกว่า 122 ประเทศทั่วโลกนักศึกษาเหล่านี้มีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเข้าร่วมชมรม ที่มีมากกว่า 250 ชมรม

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุดที่น่าสนใจประกอบไปด้วย

  • การควบรวมระหว่างวิทยาลัยด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาล Decker เพื่อก่อตั้งเป็นวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ หลักสูตรใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามา และมีกำหนดในการเปิดสอนภายในปี 2022 ได้แก่ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรกิจกรรมบำบัด และหลักสูตรอรรถบำบัดในขณะเดียวกัน ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2019 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะเปิดสอนในระดับปริญญาโท นั่นก็คือ หลักสูตร Systems Science และวิศวกรรมอุตสาหการในระบบสุขภาพ
  • ด้วยการขยายตัวของแนวโน้มในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลขึ้นมาโดยเฉพาะนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขา Data Analytics ได้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2019 โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 1 ปี เป็นการผสมผสานความรู้ด้านการจัดการ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสถิติเข้าด้วยกัน
  • ในปี 2018 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Thomas J Watson ได้ริเริ่มโครงการ Competes! ที่อาศัยการทำงานร่วมกันของนักศึกษากว่า 60 คน ในการค้นคว้าและพัฒนายานลงจอดบนดาวอังคาร หรือ Mars Rover เพื่อเข้าแข่งขันในงานประจำปี Society’s annual competition ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการด้านนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วม
Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Binghamton ก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้และการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และพัฒนาแนวทางการสอนที่ถูกต้องให้แก่ครูผู้สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องเช่นนี้เอง ทำให้คุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในระดับสูงสุด

Instructional Design Services ทำงานร่วมกันกับครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรม แนวทางการสอน และโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่หลักสูตรในแต่ละระดับ

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ตนสนใจได้ทั้งในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว

ศูนย์การเรียนรู้และการสอนได้ทุ่มเทในการทำงานเพื่อค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆที่ใช้ในการสอน เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นให้แก่นักศึกษา โดยผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ และสื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยในทุกหลักสูตรวิชานอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

พวกเค้าได้ก่อตั้งระบบ Tutorial Service เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือครูผู้สอนในการพัฒนาวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพในการสอนให้แก่นักศึกษา ผ่านทางศูนย์ University Testing Centerสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนประกอบไปด้วยห้องสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งแระยุกต์ใช้สื่อผสมด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านนวัตกรรม ผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทางทั้ง 15 แห่ง และอีก 5 สาขาวิจัยที่มีความยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์อีกด้วยเช่นกัน

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วย 6 วิทยาลัยดังนี้:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิชาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดใน 6 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาใน 3 สาขาวิชาหลักได้แก่สาขามนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้วยการมุ่งเน้นในการสอนความรู้ด้านศิลปศาสตร์ นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จด้วยการได้รับการฝึกฝนด้านการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรและการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Thomas J. Watson เปิดสอนหลักสูตรปริญญาในสาขาวิศวกรรมชีวเวช, วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเครื่องกลและวิทยาศาสตร์ระบบ

วิทยาลัยพยาบาล Decker (The Decker School of Nursing) เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล สุขภาพจิต การพยาบาลชุมชน และการพยาบาลผู้สูงอายุหลักสูตรที่เปิดสอนให้ความสำคัญกับการอบรม และฝึกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จำลอง ภายในหอผู้ป่วยเสมือนจริง ควบคู่ไปกับการบำบัดต่อผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ใช้ เวลาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 777 ชั่วโมง

วิทยาลัยกิจการชุมชนและสาธารณะมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น, หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ, องค์กรต่างๆของรัฐบาล, องค์กรไม่แสวงหากำไรและภาคธุรกิจต่างๆ โดยหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในด้านบริการสาธารณะ

คณะวิชาการจัดการมีการเปิดสอนหลักสูตร MBA อันมีชื่อเสียง นักศึกษาจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนโดยการใช้ซอฟท์แวร์การค้าหลักทรัพย์ระดับมืออาชีพที่ห้องค้าหลักทรัพย์ Zurack อันทันสมัย คณะวิชาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันหลากหลายและมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คณะวิชาเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2017 ในปี 2016 คณะวิชาได้เริ่มดำเนินการโครงการมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างอาคารเรียนอันทันสมัยใกล้กับ Johnson City, N.Y. ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาจะมีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในสาขาคลินิกเฉพาะทาง, หน่วยงานกำกับดูแล, ภาคอุตสาหกรรมและการวิจัย

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Binghamton เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาต้องแนบเอกสารสำคัญต่างๆ หนังสือแนะนำตัว และจดหมายรับรอง

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:

คะแนนขั้นต่ำสำหรับผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆมีดังนี้:

  • TOEFL – 80
  • IELTS – 6.5 พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 5.0
  • PTE Academic – 53

บางหลักสูตรอาจกำหนดระดับคะแนนที่สูงกว่านี้

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังต้องส่งแบบฟอร์มรับรองสถานะทางการเงินของนักศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นการยืนยันว่านักศึกษามีเงินทุนสำหรับค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพียงพออย่างน้อย 1 ปีสำหรับการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Binghamton

นักศึกษาที่สนใจในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถเข้าเรียนเพิ่มเติมได้จากสถาบัน English Language Institute ซึ่งมีหลักสูตรมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงโปรแกรม Conversation Pairs ที่จับคู่นักศึกษากับคู่สนทนาที่สามารถสื่อสารภาษาอ้งกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

การจัดหาที่พัก

มหาวิทยาลัย Binghamton มีหอพักภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ใกล้กับห้องสมุด และพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายนอกวิทยาเขต สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า โดยมีรถรับส่งของมหาวิทยาลัยให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทำหน้าที่รับส่งนักศึกษาเข้าสู่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมโครงการ Off-Campus College ที่จะช่วยให้นักศึกษาให้ได้รับคำปรึกษาในการเช่าที่หอพักภายนอกวิทยาเขตได้อย่างถูกกฎหมาย

ห้องสมุด

มีห้องสมุดหลายแห่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตแห่งนี้ห้องสมุด Bartle (The Bartle Library) ประกอบไปด้วยหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ โดยเปิดให้บริการตลอดภาคการศึกษา ห้องสมุดแห่งนี้ยังมีมุมอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถเข้าใช้บริการได้โดยเฉพาะนอกจากห้องสมุด Bartle แห่งนี้แล้ว ยังมีห้องสมุดเฉพาะทางอีกสองแห่ง คือ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library) และ ห้องสมุด UDC ซึ่งมีหนังสือเฉพาะทางในสาขาสังคม ชุมชน และงานด้านสังคม 

ร้านหนังสือ

หนังสือเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน ไปจนถึงเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ มีจำหน่ายภายในร้านหนังสือแห่งนี้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

บริการอาหาร

มีห้องอาหารที่คอยให้บริการ และจัดเตรียมอาหารให้แก่นักศึกษาทุกคน ทั้งที่พักอยู่ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

การกีฬา 

ด้วยพื้นที่มากกว่า 930 เอเคอร์ ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการใช้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้งได้ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับชมรมกีฬาอีกกว่า 42 ชมรม เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีโรงยิม สนามกีฬา ห้องฟิตเนส สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่มีความทันสมัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกออกกำลังกายตามความสนใจของตนเองได้อย่างหลากหลาย

สาขาวิชาที่สอน

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ครบวงจร ซึ่งมีห้องจำลองสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ ห้องบรรยายขนาด 1200 ที่นั่ง ศูนย์ศิลปะและการแสดง รวมไปถึงห้องแล็บด้านนวัตกรรมที่มีความทันสมัยในระดับโลก

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความสนใจ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำหน้าที่ในการเดินตรวจตรา และสังเกตการณ์ภายในวิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์ที่สามารถสังเกตได้ง่ายจำนวนกว่า 82 เครื่อง ซึ่งจะเป็นสายตรงที่โทรถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมไปถึงปุ่มกดฉุกเฉินที่ถูกติดตั้งรอบๆบริเวณภายในวิทยาเขต ซึ่งจะส่งสัญญาณโดยตรงไปยังห้องรักษาความปลอดภัยระบบความปลอดภัยภายในหอพัก จะใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้าออก และมีระบบเฝ้าระวัง ที่ใช้ในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่ผิดปกติระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆยังรวมไปถึง ระบบส่งข้อความฉุกเฉินที่จะถูกส่งตรงเข้าสู่มือถือของนักศึกษา หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Binghamton เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง มีโครงการต่างๆที่ช่วยดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาอยู่ตลอดทั้งปี

นักศึกษาจะได้รับการอบรมในการเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง และยังได้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นด้วยเช่นกัน

หากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ผิดปกติ ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจ และการใช้ชีวิตของนักศึกษานักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาและแนวทางในการแก้ปัญหาได้จากศูนย์ University Counseling Center

close