International Student Admissions

Goodwin College - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Goodwin ตั้งอยู่ที่เมือง East Hartford รัฐ Connecticut และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยล่าสุดได้รับรางวัล College of Distinction ในปี 2017 วิทยาลัยมีอัตราค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในรัฐนี้ โดยมีนักศึกษาถึง 92% ที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน

ทางวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา ตั้งแต่สาขาการบัญชีจนถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบให้มีตารางเวลาเรียนอันยืดหยุ่นที่สามารถเรียนได้ทั้งในห้องเรียนและทางออนไลน์ ทั้งในเวลากลางวัน, เวลาค่ำและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

วิทยาลัย Goodwin มีบริการช่วยเหลืออันหลากหลาย อาทิเช่นบริการให้คำปรึกษา, ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการและบริการด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังมีบริการด้านอาชีพที่มีความช่วยเหลืออันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสัมภาษณ์งานจนถึงการให้คำปรึกษาด้านอาชีพรายบุคคล รวมถึงยังมีการจัดงานแฟร์อาชีพและกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับผู้จ้างงานในอนาคต

นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับสโมสรและชมรมที่มีอยู่มากมายที่วิทยาลัย Goodwin อาทิเช่นสโมสรกีฬา, สโมสรเฉพาะด้านต่างๆและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมสีเขียวด้วยการจัดตั้งวิทยาลัย Goodwin Community Garden

เมือง East Hartford มีสวนสาธารณะมากมาย อาทิเช่น Wickham Park ที่ประกอบด้วยน้ำพุ, พื้นที่ป่าและจุดชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง อีกทั้งยังอยู่ห่างจากเมือง Hartford ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Connecticut เพียง 10 นาทีโดยรถประจำทาง เมือง Hartford มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น Wadsworth Atheneum Museum of Art ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังมีบาร์, คาเฟ่, โรงละครและโรงภาพยนตร์มากมาย และมีงานกิจกรรมประจำปีที่สำคัญ อาทิเช่นเทศกาลดนตรีแจ๊ส Greater Hartford ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีแจ๊สฟรีที่ใหญ่ที่สุดในเขต New England 

Goodwin College - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัย Goodwin มีหลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจที่มีชื่อเสียง หลักสูตรการประกอบธุรกิจและการผลิตเชิงธุรกิจมีเป้าหมายในการตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทและธุรกิจต่างๆในภูมิภาคนี้ วิทยาลัย Goodwin มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจต่างๆในเขต New England ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนและฝึกอบรมอันมีคุณภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้จ้างงานและตลาดได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรการประกอบธุรกิจของวิทยาลัย Goodwin จะสอนพื้นฐานการวางแผน, การเป็นผู้นำและการพัฒนาองค์กร รวมถึงคุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพอันได้แก่ - ทักษะด้านการจัดการ, การสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้คน, การคิดเชิงวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหาและความอุตสาหะ ส่วนสำคัญของหลักสูตรคือการสร้างความสัมพันธ์และการได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในสาขาที่เลือกเรียน โดยนักศึกษาสาขาการประกอบธุรกิจต้องผ่านการฝึกงานเป็นเวลา 180 ชั่วโมงในฐานะภาคบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจ นักศึกษาจะรายล้อมไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจคนอื่นๆที่มีแนวคิดคล้ายกัน, มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำและมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้ธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จ

องค์ประกอบใหม่ล่าสุดของหลักสูตรการผลิตของวิทยาลัยคือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตและผู้จ้างงานด้านห่วงโซ่อุปทานในเขตพื้นที่พร้อมๆไปกับการสอนทักษะอันทันสมัยในการขับเคลื่อนตลาด นักศึกษาของ Goodwin จะได้เรียนในสถาบันสอนการผลิตอันทันสมัยในเมือง East Hartford ที่มีศักยภาพในการฝึกอบรมนักศึกษาให้ได้รับทักษะต่างๆที่จะช่วยให้ได้งานทำในด้านการผลิตทุกที่ทั่วโลก

หลักสูตรปริญญาสาขาธุรกิจของวิทยาลัย Goodwin มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ, การผลิตและการประกอบธุรกิจ หลักสูตรของวิทยาลัยดำเนินการสอนโดยคณาจารย์มืออาชีพและจะมอบทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานในภาคธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องการ ซึ่งได้แก่ - ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา, การทำงานเป็นทีม, การเงินและการจัดการ

Goodwin College - image gallery 3

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Goodwin มีความภูมิใจในการนำระบบ Universal Design for Learning (UDL) มาใช้ในห้องเรียน โดยเป็นระบบที่สร้างมาจากพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ที่จะช่วยพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับทุกคน UDL เป็นรูปแบบการเรียนอันมีนวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากการวิจัยสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ทางการเรียนรู้ ระบบ UDL จะถูกใช้เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนอันยืดหยุ่นที่จะสามารถรองรับความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคน ระบบ UDL มีแนวคิดพื้นฐานในด้านการไม่แบ่งแยก, ความยุติธรรมและความเท่าเทียม

นอกเหนือจากการนำวิธีการสอนและการเรียนอันมีนวัตกรรมมาใช้แล้ว ทางแผนกวิชาการของ Goodwin ยังช่วยสนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัยในการมอบโอกาสทางการศึกษาอันมีคุณภาพที่มุ่งเน้นการเปิดสอนหลักสูตรอันทันสมัยในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันมากที่สุด ทางวิทยาลัยมีเป้าหมายในการให้การศึกษากับประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกันทั้งในด้านศึกษา, การพาณิชย์และชุมชน หลักสูตรการเรียนอันมีนวัตกรรมของวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงาน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นชุมชนวิทยาลัยที่บ่มเพาะความสามารถของนักศึกษา นักศึกษาจะได้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองทั้งในด้านการเรียน, วิชาชีพและการพัฒนาตนเอง

ความสามารถด้านการเรียนรู้

เพื่อให้วิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรปริญญาจะต้องเรียนหลักสูตรทั่วไปที่จะช่วยพัฒนาความสามารถใน 7 ด้านได้แก่: การสื่อสาร, ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, วัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์และการเขียน ขณะที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเรียนหลักสูตรพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมอีก 5 ด้านได้แก่: การเขียนขั้นสูง, จริยธรรม/ปรัชญา, สากลศึกษา, สหวัฒนธรรมและการวิจัย ความสามารถเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการเป็นบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี

Goodwin College - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรการเรียนที่นำไปสู่การได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์, อนุปริญญาวิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรมีการเปิดสอนในแผนกวิชาต่างๆดังนี้

แผนกวิชาธุรกิจ, การจัดการและการผลิตขั้นสูง

แผนกวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมทางอาชีพทั้งในด้านความสามารถทางเทคนิค, วิชาชีพและมนุษยสัมพันธ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แผนกวิชาศึกษาศาสตร์ทั่วไป

แผนกวิชานี้จะผลิตนักแก้ไขปัญหาที่มีความสามารถและประสิทธิผลที่เปิดรับความหลากหลายของสังคม, มีความคิดในการแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดหย่อนและต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนกวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและธรรมชาติ

แผนกวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและธรรมชาติจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยรูปแบบการเรียนอันทันสมัยเพื่อการประกอบอาชีพในสาขาการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์

แผนกวิชาสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์

แผนกวิชาสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์จะสร้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ, มีทักษะด้านการพินิจพิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่ใช้หลักปฏิบัติวิชาชีพที่อิงกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้บริการกับชุมชนและสังคมโดยรวม

ดูรายละเอียดทางเลือกการเรียนเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

Goodwin College - image gallery 5

การรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาต้องส่งเอกสารต่อไปนี้มายังทีมงานรับเข้าเรียนนานาชาติของวิทยาลัย:

 • ใบสมัครเรียนทางออนไลน์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยทางวิทยาลัยรับพิจารณาผลคะแนนสอบทั้ง TOEFL และ IELTS ส่วนผู้สมัครเรียนหลักสูตร ESL ไม่ต้องส่งผลคะแนนสอบ
  1. TOEFL: 61 คะแนนหรือสูงกว่า
  2. IELTS: 5.5 คะแนนหรือสูงกว่า
  3. นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ TOEFL 60 คะแนนหรือต่ำกว่า หรือคะแนนสอบ IELTS ต่ำกว่า 5.5 จะถูกจัดให้เข้าเรียนในหลักสูตร ESL 4-18 เดือน
  4. ผู้สมัครที่สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาจากประเทศที่กำหนดอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งผลคะแนนสอบ TOEFL/IELTS
  5. นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถยื่นคะแนนสอบ SAT, ACT หรือคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆได้ โดยทางวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ใบรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าคุณวุฒิไฮสคูลของสหรัฐอเมริกาและสำเนาใบรับรองผลการเรียนทั้งหมดอย่างเป็นทางการ ใบรับรองผลการเรียนระดับวิทยาลัยและคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง นักศึกษาสามารถดูรายชื่อหน่วยงานเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ NACES ทางวิทยาลัยรับพิจารณาสำเนาเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่นักศึกษาต้องยื่นเอกสารฉบับจริงในวันที่ลงทะเบียนเรียน
 • ใบรับรองสถานะทางการเงิน, ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร, จดหมายธนาคารและเอกสารทางการเงินที่แสดงว่านักศึกษาสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีแรก (ค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพ/ที่พัก) ในกรณีที่หลักสูตรมีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 1 ปี นักศึกษาต้องส่งหลักฐานที่แสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเรียนในหลักสูตร เอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน, เป็นภาษาอังกฤษและระบุจำนวนเงินเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
 • เรียงความความยาว 250-600 คำ ผู้สมัครหลักสูตร ESL ไม่ต้องส่งเรียงความ
 • จดหมายรับรองด้านการเรียนหนึ่งฉบับ ผู้สมัครหลักสูตร ESL ไม่ต้องส่งจดหมายนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

นักศึกษานานาชาติจะสามารถสมัครขอเงินทุนช่วยเหลือได้หลังจากได้รับเข้าเรียนที่วิทยาลัย Goodwin โดยทางวิทยาลัยจะมอบให้โดยพิจารณาจากความจำเป็นและคุณสมบัติ ทางทีมงานรับเข้าเรียนจะประสานงานกับนักศึกษาแต่ละคนเพื่อตรวจสอบความจำเป็นและยอดเงินทุนที่จะสามารถมอบให้ได้ วิทยาลัย Goodwin มีอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่ไม่แพง ซึ่งความช่วยเหลือด้านการเงินของวิทยาลัยจะช่วยให้ชีวิตของนักศึกษาง่ายขึ้น

Goodwin College - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Goodwin มีทางเลือกที่พักหลากหลายประเภทให้บริการสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตและบริการที่พักที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติ ทางวิทยาลัยเป็นเจ้าของบ้านพักและอพาร์ทเมนต์หลายแห่งที่อยู่ใกล้กับอาคารเรียน และด้วยการพัฒนาและปรับปรุงที่พักต่างๆอย่างต่อเนื่องทำให้วิทยาลัยสามารถสร้างประตูสู่การใช้ชีวิตและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม

ประตูสู่การใช้ชีวิตและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมเริ่มต้นที่ One Riverside Drive ซึ่งเป็นที่ตั้งของหลายอาคารเรียนและสำนักงานด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัย โดยห่างออกไปเพียงการเดินไม่กี่นาทีจะเป็นที่ตั้งของอพาร์ทเม้นต์ King Court ที่มีบริการห้องพักเดี่ยว, ห้องครัวและห้องน้ำที่ใช้ร่วมกัน และอพาร์ทเม้นต์ที่ Ensign Street ที่มีบริการห้องพักเดี่ยว, ห้องครัวและห้องน้ำที่ใช้ร่วมกัน ที่พักเหล่านี้ทางวิทยาลัยเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยตัวเอง

นักศึกษาที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่พักจะเพลิดเพลินและอุ่นใจไปกับบริการสนับสนุนต่างๆ ที่ Goodwin มอบให้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัย บริการกรณีฉุกเฉิน บริการรถรับ-ส่งจากที่พักไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าในละแวกใกล้เคียงเพื่อซื้ออาหารและของใช้อื่นๆ  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมทริปประจำเดือนเพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูมิภาค ซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

นักศึกษาจะมีกิจกรรมมากมายให้เพลิดเพลินที่ Goodwin อาทิเช่นการแข่งขันกีฬาภายใน, โรงยิมและเส้นทางเดินเลียบแม่น้ำ

Goodwin College - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แผนกรักษาความปลอดภัยของ Goodwin มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษาโดยการทำหน้าที่แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินในวิทยาเขต โดยแผนกนี้จะทำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปี 365 วัน และมีเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนตรวจตราวิทยาเขตอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลือ นักศึกษาสามารถติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตหรือตำรวจได้ทันที 

ทีมงานรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตมีบริการสำหรับนักศึกษาดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบบุคคลที่เข้าและออกที่ทุกอาคาร
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน้าที่ตามทางเข้าอาคารต่างๆและบริเวณที่จอดรถ
 • พร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอจากคณาจารย์, เจ้าหน้าที่หรือนักศึกษา
 • ให้ความช่วยเหลือคณาจารย์, เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
 • ทำหน้าที่ส่งคนจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคาร

วิทยาลัย Goodwin ตั้งอยู่ในใจกลางรัฐ Connecticut และมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับชุมชนเมือง East Hartford ที่พักของนักศึกษานานาชาติอยู่ห่างจากอาคารเรียนหลักในวิทยาเขตเพียงการเดินไม่กี่นาที

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในวิทยาเขต...

close

Contact Us Today!

Goodwin College will never sell your personal information to a third party. By submitting your contact information, you give permission to Goodwin College to contact you by phone, email, mail, and text message.