Indiana University Purdue University Indianapolis - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) เป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับสูง ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกาIUPUI เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมตัวของสองมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน ได้แก่ Indiana University-Purdue University Indianapolis

IUPUI เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรจำนวนกว่า 450 หลักสูตรใน 17 คณะวิชาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาคมศิษย์เก่าที่มีสมาชิกมากกว่า 182,000 คนทั่วโลก

IUPUI ชนะรางวัล Insight’s ‘Excellence in Higher Education Diversity’ Award เป็นสมัยที่เจ็ด และยังได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาต่างชาติให้เป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีความโดดเด่นในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ตามการจัดอันดับของ U.S. News & World Report นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุอีกว่า บัณฑิตจำนวนกว่า 94% มีผลสัมฤทธ์ที่ยอดเยี่ยมในเส้นทางอาชีพของตนเอง

ในแต่ละปี ทุนการศึกษามูลค่ามากกว่า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในหลากหลายประเทศ ทั้งเวียดนาม, จีน, ไทย, และเคนย่า

นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ตามความต้องการทั้งในด้านการใช้ชีวิตและในด้านการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบไปด้วยห้องสมุดจำนวนหกแห่ง ตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย, สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรอบคัดเลือก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์, โต๊ะปิงปอง, air hockey, วิดีโอเกม และสื่อการเรียนการสอนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งเครื่องพิมพ์สามมิติ และอุปกรณ์ VR

Indianapolis หรือที่รู้จักกันในนาม Indy เป็นจุดหมายสำคัญสำหรับแฟนกีฬาจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหกรรมกีฬา Indianapolis 500 ซึ่งถือเป็นรายการแข่งรถอินดี้ที่สำคัญของเมือง นักศึกษาใช้เวลาเดินทางเพียงอึดใจก็สามารถเข้าร่วมการรับชมได้เมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองสำคัญ เต็มไปด้วยโอกาสในการหางาน ฝึกงานจากองค์กรชั้นนำที่ตั้งอยู่ภายในเมือง อาทิเช่น Eli Lilly, Dow AgroSciences, Salesforce, Infosys, Simon Property Group, และ Roche

Indiana University Purdue University Indianapolis - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างราบรื่น IUPUI จึงให้ความสำคัญในด้านต่างๆ อาทิเช่น ทุนการศึกษา, หลักสูตรที่เปิดสอน, สิ่งอำนวยความสะดวก และคุณสมบัติในการรับสมัคร

เพิ่มมูลค่าเงินทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ในปี 2020 ทุนการศึกษา merit award scholarships ได้รับการเพิ่มมูลค่าให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยจัดสรรเงินทุนสนับสนุนขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งทุน นักศึกษาจึงมีโอกาสมากขึ้นในการเข้าถึงทุนการศึกษา ควบคู่ไปกับทุนประเภทอื่นๆ

หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน

สองหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีประกอบไปด้วย หลักสูตรปริญญาตรีสาขาบรรยากาศศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาสุขภาพเพื่อความยั่งยืน เป็นหลักสูตรปริญญาโทเพียงหลักสูตรเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Development Goals)

ข้อกำหนดการสมัคร

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติการพิจารณาเข้าเรียนใน IUPUI นักศึกษาสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่นTOEFL, IELTS, และ Duolingo

ข่าวสารล่าสุด

IUPUI ใส่ใจในการพัฒนาวิทยาเขตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาผ่านศูนย์วิจัยแห่งใหม่ ที่มีความทันสมัยและสามารถใช้ประโยชน์ในการวิจัยได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้อาคารเรียน ที่มาพร้อมห้องทดลองเฉพาะทาง เครื่องพิมพ์สามมิติ รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พื้นที่ส่วนกลางได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้พักผ่อนหย่อนใจ

ศูนย์กีฬา Jaguar Campus Recreation Center เป็นพื้นที่แห่งที่เจ็ดที่นักศึกษาสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาภายในศูนย์ประกอบไปด้วยห้องฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับ cardio

Indiana University Purdue University Indianapolis - image gallery 3

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรวิชาที่เปิดสอนครอบคลุม17 คณะวิชาจากมหาวิทยาลัย Indiana หรือมหาวิทยาลัย Purdue:

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Purdue

นักศึกษาได้เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติและได้รับโอกาสในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริง ผ่านการวิจัยแบบสหวิทยาการ งานวิจัยของนักศึกษาที่คณะวิชานี้มักจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

คณะวิชาธุรกิจ IU Kelley

หลักสูตรของคณะนี้สอนทักษะในการใช้งานจริงรวมถึงหลักการทางทฤษฎี

คณะวิชาทันตแพทยศาสตร์ IU

นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพทันตกรรม โดยการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่รวม ทั้งการสอน, การวิจัย และการบริการชุมชนเข้าด้วยกัน

คณะวิชาศึกษาศาสตร์ IU

นักศึกษาจะได้รับการสอนทักษะทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่จำเป็นในการสอน, การสร้างแรงบันดาลใจ และการชี้แนะผู้เรียนทุกวัย

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ Purdue

คณะวิชานี้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ในอนาคต

คณะวิชาสนเทศศาสตร์และคอมพิวเตอร์ IU

เป็นที่รู้จักในฐานะของคณะวิชาสนเทศศาสตร์และคอมพิวเตอร์ แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ การออกแบบระบบ และคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์มนุษย์

ที่คณะวิชานี้ นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพด้านโภชนาการ, การฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิชาศิลปะศาสตร์และการออกแบบ IU Herron

เป็นคณะวิชาเพียงแห่งเดียวใน Indiana ที่เปิดสอนสาขาศิลปะศาสตร์และการออกแบบอย่างมืออาชีพ นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อสายอาชีพด้านวิจิตรศิลป์

คณะวิชานิติศาสตร์ H.McKinney

ให้นักศึกษาได้เริ่มต้นอย่างมั่นคงในโลกแห่งกฎหมาย จุดเน้นของคณะวิชานี้คือการให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในสอบเนติบัณฑิต (Bar Exam) และการเริ่มฝึกหัดทางด้านกฎหมาย

คณะวิชากิจการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม IU Paul H. O’Neill

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชน

Indiana University Purdue University Indianapolis - image gallery 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีหลากหลายวิธีที่นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้:

 • TOEFL (iBT) – 60
 • IELTS – 5.5
 • Duolingo – 90
 • SAT (Reading and Writing) – 410
 • GCSE หรือ GCE O Level วิชาภาษาอังกฤษ - เกรด A-C

นักศึกษาที่ทำคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL iBT อยู่ระหว่าง 60–94 หรือมีคะแนนสอบวัดระดับ IELTS ตั้งแต่ 5.5–6.5 จำเป็นต้องสอบวัดระดับเพิ่มเติมในประเภท English for Academic Purposes (EAP) ซึ่งระยะเวลาในการเรียน EAP คอร์ส จะขึ้นอยู่กับผลการสอบ English for Academic Purposes (EAP) โดยนักศึกษาจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางจดหมายตอบรับเข้าเรียน

Program for Intensive English (PIE) at IUPUI

PIE เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนแบบเข้มข้น โดยมีระดับการเรียนรู้อยู่เจ็ดระดับ ซึ่งหากนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ผ่านระดับห้าขึ้นไป ก็จะผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนใน IUPUI

 • นักศึกษาจำเป็นต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางApply IU หรือกรอกใบสมัครในรูปแบบธรรมดาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นมูลค่า 65 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Atlas ซึ่งเป็นพอร์ทัลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • หลังจากที่นักศึกษาได้ทำการส่งเอกสารพร้อมใบสมัครผ่านทาง Atlas แล้วนั้น นักศึกษาอาจต้องรอการพิจารณาผ่านทางอีเมลเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกสัปดาห์
 • นักศึกษาที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและถือวีซ่าประเภท F1 อยู่แล้ว สามารถโอนย้ายข้อมูล SEVIS เข้าสู่ระบบของ IUPUI ได้หลังจากสมัครเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่ถือวีซ่าประเภท F1 หรือ J1 สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีในช่วง Fall Semester (เดือนสิงหาคม) หรือ Spring Semester (เดือนมกราคม) แต่จะไม่สามารถเริ่มเรียนได้ในช่วงฤดูร้อน หากนักศึกษาคนใดที่ทำการสมัครเรียนในช่วงฤดูร้อนไว้แล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะทำการเลื่อนช่วงเวลาเรียนให้ไปเรียนในช่วง autumn semester

Indiana University Purdue University Indianapolis - image gallery 5

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

IUPUI จัดสรรทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษามูลค่าตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงมูลค่าทั้งหมดของค่าเล่าเรียนต่อหนึ่งเทอม

นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆได้ดังนี้

ทุนการศึกษา Merit scholarships

นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงทุนการศึกษาประเภทนี้ได้ทันทีนับตั้งแต่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยสามารถรับทุนได้เพียงหนึ่งประเภท และจะได้รับการต่ออายุในทุกๆปีจนกระทั่งครบกำหนดสี่ปี

 • ทุนการศึกษา International Jaguar Excellence Award (ทุนการศึกษาระยะเวลาสี่ปี มูลค่าสูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)
 • ทุนการศึกษา Transfer Student Award (ทุนการศึกษาระยะเวลาสองปี มูลค่าสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)

ทุนการศึกษาแบบแข่งขันกัน

IUPUI Honors College จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม นักศึกษาจำเป็นต้องกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเรียงความและผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาของตน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพิจารณาเพื่อทำการสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว หรือผ่านทางโทรศัพท์ ทุนการศึกษาแบบแข่งขันกันมีดังต่อไปนี้:

 • ทุนการศึกษา Bepko Scholars Program (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และสิทธิ์ในการพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาสองปี)
 • ทุนการศึกษา Plater International Scholars Program (ทุนการศึกษาระยะเวลามากกว่าสี่ปี มูลค่าสูงถึง 108,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)
 • Chancellor’s Scholars Program (ทุนการศึกษาระยะเวลามากกว่าสี่ปี มูลค่าสูงถึง 76,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)

นอกจากนี้ยังมีเงินทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน เป็นมูลค่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน

เพื่อสมัครเข้ารับทุน นักศึกษาจำเป็นต้องส่งใบสมัครให้แก่ทางมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน และส่งใบสมัครสำหรับ Honors College ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน

ทุนการศึกษาที่สำคัญอื่นๆ

นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนจากวิทยาลัยหรือสาขาวิชาของตนได้พร้อมกับทุนการศึกษา merit scholarship

ทุนการศึกษานักกีฬา

ทุนการศึกษาประเภทนี้เป็นที่ต้องการของนักศึกษาจำนวนมาก นักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ผ่านการพิจารณา หากนักศึกษามีความประสงค์ในการสมัครขอรับทุน นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านทางผู้ฝึกสอนของทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บไซต์นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานักกีฬาได้เช่นเดียวกับทุน merit scholarships

Service-based scholarships

Sam H. Jones program เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

Indiana University Purdue University Indianapolis - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาสามารถเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างละเอียด ผ่านโปรแกรมvirtual tour ซึ่งเป็นโปรแกรมเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศของห้องเรียน, หอประชุม, สนามกีฬา และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงาม

ที่พัก

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกที่พัก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของตน นักศึกษาสามารถเข้าพักได้ทั้งในห้องอพาร์ตเม้นท์ขนาดสี่เตียง หรือจะเลือกพักในชุมชน Residential Based Learning Community ก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมี International House ที่นักศึกษาสามารถพักอาศัยร่วมกับเพื่อนของตนได้ โดยทุกห้องได้รับการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ควบคู่ไปกับอินเตอร์เนตความเร็วสูง ทรัพยากรด้านการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ

IUPUI มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาเติบโตในด้านวิชาการ ประกอบด้วย:

 • ศูนย์การเรียนรู้ Bepko (บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับทักษะการเรียน)
 • ร้านหนังสือ
 • Indiana Statistical Consulting Center (ให้การสนับสนุนเรื่องสถิติแก่โครงการวิจัย)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP)
 • Mathematics Assistance Center
 • Speaker’s Lab (เพื่อช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองาน)
 • University Information Technology Services
 • ห้องสมุดหกแห่งประจำวิทยาเขต
 • ศูนย์การเขียน

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

เหมาะสำหรับแฟนกีฬา มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่หลากหลาย ภายในวิทยาเขตแต่ละแห่งมีอุปกรณ์ทางเทคนิคที่พิสูจน์ว่า เมือง Indianapolis เป็น "เมืองหลวงของนักกีฬาสมัครเล่นของโลก" สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาได้แก่ :

 • สนาม Intramural Recreational Fields
 • Indiana University Natatorium
 • สนามฟุตบอล Michael A. Carroll Track and Soccer Stadium
 • สนามกีฬา
 • ลานกลางแจ้งสำหรับทำกิจกรรมและสันทนาการ
 • Jaguar Campus Recreation
 • The Jungle
 • Campus Recreation Outdoor Facility

และเมื่อนักศึกษาต้องการพักผ่อน วิทยาเขตขนาด 510 เอเคอร์ รอบๆมีพื้นที่สีเขียวที่สวยงามหลายแห่ง พร้อมด้วยน้ำพุ, งานศิลปะ และทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมือง Indianapolis

Indiana University Purdue University Indianapolis - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

IUPUI ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยได้วางมาตรการป้องกันเหตุอาชญากรรม และการเฝ้าระวังไว้อย่างครอบคลุม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานตลอด 24/7 ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาภายในวิทยาเขต นักศึกษาสามารถเรียกใช้บริการ Safewalk จากเจ้าหน้าที่ได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน โดยเจ้าหน้าที่จะมาถึงภายในระยะเวลาอันสั้น นักศึกษาสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีรถรับส่งให้บริการแก่นักศึกษาด้วยเช่นกัน

หอพักภายในวิทยาเขตแต่ละแห่งมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ด พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีนักเรียนตำรวจคอยดูแลประจำที่พัก

มหาวิทยาลัยยังมีทีม IU Physical Security and Access รับผิดชอบในการพัฒนา บำรุงรักษา และส่งเสริมกระบวนการที่จะสามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนทาง IU-Notify SMS, อีเมล์ และโทรศัพท์ฉุกเฉิน

นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านจิตวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้จาก Psychological Services (CAPS) โดยเป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

close