Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ วิทยาลัยธุรกิจ Carey, JHUCarey หรือ Carey โดยมีพันธกิจในการสร้างผู้นำในโลกธุรกิจสมัยใหม่ วิทยาลัยธุรกิจสมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา - มหาวิทยาลัย Johns Hopkins

มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ก่อตั้งในปี 1876 ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 10 ตามการจัดอันดับของ  U.S. News & World Report’s list of Best Universities และเป็นเสมือนบ้านของนักศึกษาจากทั่วโลก

วิทยาลัยธุรกิจ Carey เปิดสอนหลักสูตรทั้งในรูปแบบเต็มเวลาและพาร์ทไทม์อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่สำคัญประกอบไปด้วย หลักสูตรปริญญาโทสาชาการตลาด, การเงิน, MBA, และระบบสารสนเทศ นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ และความรู้ที่จะได้รับ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริงภายหลังสำเร็จการศึกษาได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีจำนวนมากกว่า 220,000 คนจากทั่วโลก

มหาวิทยาลัยธุรกิจ Johns Hopkins Carey ได้รับการรับรองโดย Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ QS World University Rankings ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาการตลาด ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 27 ของโลก

พันธกิจในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักศึกษา ในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น ผสมผสานด้วยความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการช่วยให้นักศึกษาได้ก้าวไปเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วน ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจและสามารถสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับสังคมได้

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ตั้งอยู่ใน Baltimore, MD และ Washington D.C. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตไปกับเมืองแห่งธุรกิจทั้งสองแห่งนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวา และยังได้ใกล้ชิดกับภาคธุรกิจทั้งจากภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินกับร้านอาหารที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าที่มีมากมาย

Johns Hopkins Carey Business School - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ในแต่ละปี วิทยาลัยธุรกิจ Carey เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานอย่างเข้มข้น ภายใต้ชื่อหลักสูตร Summer Intensive program เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเปิดกว้าง สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การทำงานวิจัย และการทำงานเป็นหมู่คณะ

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้นักศึกษาต่างชาติสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นในสภาพแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต่างชาติใหม่ทุกคนจำเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ เว้นเสียแต่พวกเค้าเคยมีประสบการณ์ หรือเคยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกามาก่อน

หากนักศึกษาคนไหนที่มีคุณสมับติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พวกเค้าจำเป็นต้องเข้าร่วมในหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ English Language Program (ELP) นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะในการพูดและการเขียน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ตลอดเวลา หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และแนวคิดในด้านธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการเงิน, หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจ, และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็นหลักสูตรที่ได้รับการจดจำในฐานะของหลักสูตร STEM-designated ซึ่งจะเริ่มต้นหลักสูตรในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงในปี 2019 ควบคู่ไปกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศ นั่นหมายความว่านักศึกษาต่างชาติจะได้สิทธ์ในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาอีก 24 เดือน ผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (OPT)

Johns Hopkins Carey Business School - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Johns Hopkins มืชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัย เป็นเวลามากกว่า 140 ปีนักศึกษาสามารถมั่นใจได้เลยว่า พวกเค้าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับชั้นนำอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรที่มีมาตรฐานจากหลากหลายคณะวิชา โดยมีเนื้อหาวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ซึ่งส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาด้านธุรกิจในโลกปัจจุบัน

คณะวิชาต่างๆได้สอดแทรกความรู้ทั้งในด้านศิลปะและด้านวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อประยุกต์ใช้กับหลักปฏิบัติในเชิงธุรกิจ หรือสร้างมุมมองใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดและทำงานร่วมกันของคณาจารย์ ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงยังได้แบ่งปันองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเหล่าสมาชิกในระดับนานาชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจของโลกได้ด้วยเช่นกัน

Johns Hopkins Carey Business School - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัยธุรกิจ Carey เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเต็มเวลาและพาร์ทไทม์ และยังรวมไปถึงหลักสูตรสองปริญญา ที่สามารถเรียนควบคู่ไปด้วยกันกับหลักสูตรอื่นๆจากวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

หลักสูตรเต็มเวลาที่โดดเด่นได้แก่หลักสูตร MBA ซึ่งจุดประกายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในเชิงธุรกิจ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนเมากกว่าสองปี ภายใต้บรรยากาศของชั้นเรียนขนาดเล็ก ที่มีการทำงานร่วมกันของนักศึกษานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ได้รับการจ้างงานจากองค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Deloitte, Amazon, Cisco, และ U.S. Agency for International Development (USAID)

หลักสูตรที่น่าสนใจอื่นๆประกอบไปด้วย หลักสูตรปริญญาโทสาชาการบริหารจัดการด้านสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโทสาขาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงหลักสูตรสองปริญญาในสาขา Design Leadership โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ส่วนใหญ่สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากทุกที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สามารถจัดเวลาการเรียนรู้ให้แก่ตนเองได้อย่างยืดหยุ่น

Johns Hopkins Carey Business School - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัยธุรกิจ Carey ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นักศึกษาจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องวีซ่าให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบวัดระดับ IELTS อย่างน้อย 7.0 ขึ้นไป หรือต้องได้คะแนนสอบ TOEFL อยู่ที่ 600 คะแนน สำหรับ paper-based, 250 คะแนน สำหรับcomputer-based และ 100 คะแนน สำหรับ internet-basedนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านภาษาเพิ่มเติมสำหรับบางหลักสูตร

วุฒิการศึกษาของนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้เหมาะสม และเป็นการคัดกรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

วุฒิการศึกษาของนักศึกษาจะได้รับการละเว้นจากการพิจารณา หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา หรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

Johns Hopkins Carey Business School - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขต ประกอบไปด้วยห้องสมุดจำนวนมาก อาทิเช่น Columbia Center, Harbor East, Homewood, Montgomery County Campus และ the Krieger Arts and Sciences ใน Washington D.C.ซึ่งมีบรรณารักษ์คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาอยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่มีหอพักภายในวิทยาเขต แต่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าพักอาศัยได้อย่างเปิดกว้าง จากหอพักรอบๆมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการให้ทรัพยากรด้านที่พักแก่นักศึกษา ทั้งใน Baltimore และ Washington D.C

นักศึกษาในวิทยาเขต Baltimore จะมีโอกาสในการเก็บเกี่ยวความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนวิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Washington D.C และนิวยอร์ค ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางBaltimore เป็นเมืองศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจสำคัญ ดึงดูดให้บริษัทชั้นนำจำนวนมากมายเข้ามามีส่วนร่วมในเมืองแห่งนี้ เช่นเดียวกันกับบริษัท startup ด้านนวัตกรรมอีกหลายแห่ง

นักศึกษาสามารถเพลิดเพลิน และผ่อนคลายไปกับความบันเทิงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมือง Baltimoreเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านอาหาร เพียบพร้อมไปด้วยอาหารทะเล และอาหารจากนานาชาติ ทั้งจากไอร์แลนด์และอินเดีย

วิทยาเขต Washington, D.C. campus ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งการเมืองการปกครองที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซึบซับความเป็นมืออาชีพ และเปิดมุมมองการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำคัญของโลก

Johns Hopkins Carey Business School - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ทีมรักษาความปลอดภัยของทั้งสองวิทยาเขต ทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักศึกษา เพื่อให้พวกเค้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยรูปแบบการอำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัย ประกอบไปด้วย การเดินตรวจตรา การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย บริการรับส่งนักศึกษา และแอพพลิเคชั่น LiveSafe ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้โดยตรง

Baltimore เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยตลอดทั้งวัน ครอบคลุมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆมีทางเลือกด้านการเดินทางให้แก่นักศึกษาอย่างหลากหลายทั้งจากแท็กซี่ และ Uber ที่สามารถใช้บริการในการเรียกรถได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายCharm City Circulator และ Baltimore Collegetown Network Shuffle เป็นบริการขนส่งมวลชน ที่มีรถบัสให้บริการแก่นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดการเดินทาง

สำนักงานให้บริการนักศึกษาต่างชาติ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยใน Baltimoreนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตภายในที่พักอาศัย ระหว่างขับรถและวิธีเฝ้าระวังทรัพสินย์ของตน

close