Lesley University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Lesley ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 200 ของประเทศในปี 2018 (U.S. News & World Report) โดยทุกชั้นเรียนจะมีนักศึกษาเพียง 15 คนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่จากการสอนที่มีคุณภาพสูง

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 3 แห่ง โดยวิทยาเขต Doble เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นห้องแล็บคอมพิวเตอร์ 24 ชั่วโมงและศูนย์ฟิตเนส ส่วนวิทยาเขต Brattle เป็นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงห้องสมุดหลักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตแห่งที่สามคือวิทยาเขต Porter ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบและบัณฑิตวิทยาลัยครุศาสตร์

วิทยาเขตทั้ง 3 แห่งสามารถเดินถึงกันได้ภายในเวลา 7 นาทีและสามารถใช้บริการรถไฟใต้ดินระยะทางสั้นๆไปยังเมือง Boston ที่มีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์, สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, ตลาดอาหาร, ร้านค้าและสวนสาธารณะ รวมถึงสถานที่แสดงดนตรีสดชั้นยอด, ผับและบาร์ต่างๆ นอกจากนี้วิทยาเขตยังตั้งอยู่ในเมืองมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกาใกล้กับสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts (MIT) และมหาวิทยาลัย Harvard

นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยจะได้ฝึกงานในระหว่างการเรียน ซึ่งทำให้ 96% ของผู้สำเร็จการศึกษาสามารถได้งานทำภายในเวลา 9 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในวิชาชีพมากกว่า 300 ชั่วโมง รวมถึงได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพด้วย โดยมีองค์กรที่นักศึกษาจะได้ฝึกงานด้วย เช่น Hasbro, Merrill Lynch, ห้องสมุดสาธารณะ Boston และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ Harvard

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือมากมายในระหว่างการเรียนด้วยบริการเฉพาะด้านต่างๆ อาทิเช่นศูนย์ทรัพยากรอาชีพ นักศึกษานานาชาติจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Global Academic Advantage – ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนเชิงวิชาการเข้ากับชั้นเรียนด้านวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ - เพื่อช่วยให้นักศึกษามีช่วงเวลาการเรียนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ

Lesley University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์ศิลปะ Lunder เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านศิลปะของวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัย Lesley อาคาร 4 ชั้นนี้ประกอบด้วยห้องสมุด, หอศิลปะ, ห้องเรียนดิจิตอลอนิเมชั่นและห้องทดลองอื่นๆ และยังคงขยายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการขยายหลักสูตรสาขาอนิเมชั่นเพื่อสอนทักษะด้านเทคนิคพิเศษทางภาพ (VFX) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงสุดในสาขานี้ นักศึกษาในหลักสูตรสาขาอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล, การออกแบบกราฟฟิกและการวาดภาพประกอบจะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่แตกต่างจากคณะวิชาศิลปะและการออกแบบแห่งอื่นๆในภูมิภาคนี้ การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีด้าน VFX และการจับภาพเคลื่อนไหวจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่สาขาอาชีพที่ทักษะด้าน VFX เป็นที่ต้องการอย่างสูง

มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศในปี 2018 จากการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศของเจ้าหน้าที่คณาจารย์ 548 คนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Lesley ยังอยู่ในอันดับต่างๆดังนี้: หลักสูตรการวาดภาพประกอบระดับท็อป 30 ของสหรัฐอเมริกา; คณะวิชาการออกแบบกราฟฟิกระดับท็อป 60 ของสหรัฐอเมริกา; คณะวิชาครุศาสตร์ระดับท็อป 3 ในรัฐ Massachusetts; และหลักสูตรจิตวิทยาระดับท็อป 10 ในรัฐ Massachusetts

Lesley University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

คณาจารย์ของ Lesley ประกอบด้วยศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในสาขาของตนเอง (ในบางกรณีเป็นผู้บุกเบิกในสาขานั้นๆ) รวมถึงผู้ชนะรางวัล Emmy นอกจากนี้คณาจารย์หลายท่านยังเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถก้าวทันการพัฒนาในสาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง พวกเขาไม่เพียงถ่ายทอดความรู้และชี้แนะแนวทางเท่านั้น แต่ยังสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเข้าสู่การทำงานในสาขาของตนเองด้วย คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมทำงานด้วย ขณะเดียวกันชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์

ส่วนสำคัญของประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย Lesley คือการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้ฝึกงานในปีแรกหรือปีสุดท้ายของหลักสูตร แผนกการฝึกงานจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการหาตำแหน่งฝึกงาน โดยนักศึกษาสามารถค้นหาบริษัทที่ตนเองมีความสนใจได้ นักศึกษาของ Lesley ได้เข้าฝึกงานในบริษัทและองค์กรที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น Hasbro, Pixar, Kraft Foods, Merrill Lynch, Wells Fargo, สถาบันศิลปะร่วมสมัย (Boston) และพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ Boston

ข้อมูลโดยสรุป

 • ขนาดชั้นเรียนเฉลี่ย: 15 คน
 • 100% ของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาเอกผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับความนิยมที่สุดได้แก่:
  1. การจัดการธุรกิจ
  2. ครุศาสตร์
  3. การออกแบบกราฟฟิก
  4. การวาดภาพประกอบ
  5. การถ่ายภาพ
  6. จิตวิทยาและการบำบัดประยุกต์
  7. สังคมศาสตร์

ความเห็นนักศึกษา

“ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเอาใจใส่นักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมันช่วยให้ดิฉันเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย” - Mecivir Tersoo-Ivase, ไนจีเรีย

Lesley University - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

สาขาวิชาที่มีการเปิดสอนที่ Lesley ได้แก่...

การจัดการธุรกิจ

นักศึกษาจะได้เรียนทฤษฎีล่าสุดด้านธุรกิจและความเป็นผู้นำและได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติผ่านทางกรณีศึกษาทางธุรกิจจริง, การเรียนรู้จากบทบาทสมมุติ, การทำงานโครงการแบบกลุ่ม รวมถึงการให้คำปรึกษาและการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว

การศึกษา

หลักสูตรสาขาครุศาสตร์ของ Lesley มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับประเทศและมีนักศึกษาที่ก้าวไปสู่การเป็นนักการศึกษาที่สร้างความแตกต่างให้กับสังคม

มนุษยศาสตร์

ด้วยการเรียนแบบเจาะลึกในสาขามนุษยศาสตร์ นักศึกษาจะมีมุมมองอันหลากหลายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ นักศึกษาจะสามารถพัฒนาพื้นฐานความรู้อันกว้างขวางเพื่อการนำความรู้อันโดดเด่นของตนเองไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโลกต่อไป

จิตวิทยาและการบำบัดประยุกต์

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้คนให้มีความเข้าใจในตนเองและโลกรอบตัว และทำการค้นคว้าวิจัยวิธีการอันมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถรับมือ, รักษา, เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ของ Lesley จะได้เรียนภาคปฏิบัติในห้องเรียนอันทันสมัย, การฝึกทำงานวิจัย, การทำงานภาคสนาม (ในประเทศ, ภูมิภาคและต่างประเทศ) และการทำงานโครงการวิจัยอิสระ

สังคมศาสตร์

การเรียนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในสาขาการศึกษา, การเมือง, สากลศึกษาและบริการประชาชน

Lesley University - image gallery 5

การรับเข้าเรียน

วิธีการสมัคร

 • นักศึกษาต้องเข้าไปยังเว็บไซต์และอัพโหลดใบรับรองผลการเรียน (รวมถึงประกาศนียบัตรการศึกษา, หากมี) พร้อมด้วยคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (หากมี)
 • เมื่อทำการสมัคร นักศึกษาจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียน
 • นักศึกษาสามารถส่งจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน, ศาสตราจารย์, เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ 1-3 ฉบับ
 • นักศึกษาอาจจำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำตัว, ส่งผลงานที่ผ่านมาหรือส่งตัวอย่างงานเขียนของตนเอง โดยข้อกำหนดจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

Lesley Global Academic Advantage: 6,000 - 20,000 USD

สมัครโดย: สมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อน

คุณสมบัติได้รับทุน: จะพิจารณาหลังจากได้รับใบสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

การเข้าเรียนโดยตรง

 • เกรดเฉลี่ย US 2.5
 • IELTS 6.4/TOEFL 80
 • เรียงความ
 • จดหมายรับรอง
 • ผลงานที่ผ่านมา (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร BFA เท่านั้น)

Global Academic Advantage

 • เกรดเฉลี่ย US 2.3
 • IELTS 5.0/TOEFL 60 หรือ PROLA Intermediate 3 (การทดสอบภาษาอังกฤษภายใน)

รายละเอียดเพิ่มเติม…

Lesley University - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Lesley ประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่งที่สามารถเดินถึงกันได้ภายในเวลา 10 นาที โดยวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อันเงียบสงบ, ปลอดภัยและมีทัศนียภาพสวยงาม มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบบ้านพักสมัยวิคตอเรีย, หอพักนักศึกษาและที่พักแบบห้องชุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้กับที่พัก อาทิเช่นร้านกาแฟและคาเฟ่, ร้านค้าปลีก, ร้านอาหาร, บริการขนส่งสาธารณะ, สถานบันเทิงยามค่ำคืนและสถานที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการและออกกำลังกาย

วิทยาเขต Doble

วิทยาเขตนี้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีศูนย์นักศึกษา, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ 24 ชั่วโมงและห้องเรียน, โรงอาหาร, หอพักนักศึกษาและศูนย์ฟิตเนสในวิทยาเขต

วิทยาเขต Brattle

วิทยาเขตนี้เป็นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัยศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงห้องสมุดหลักของมหาวิทยาลัย, หอพักนักศึกษา 4 หอ, โรงอาหารและห้องเรียน

วิทยาเขต Porter

วิทยาเขตนี้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ และบัณฑิตวิทยาลัยครุศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นจุดที่นักศึกษาสามารถซื้อหนังสือได้จากร้านหนังสือ, ขอรับบริการด้านธุรการและการเงินหรือพบปะดื่มกาแฟกับเพื่อนนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม…

Lesley University - image gallery 7

ที่พัก

หอพักนักศึกษาแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมการพักอาศัยอันมีเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงสมัยใหม่หรือบ้านพักสมัยวิคตอเรีย นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตนักศึกษาที่ Lesley นอกจากนี้นักศึกษายังอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหาร, สถานที่สำหรับกิจกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมต่างๆ

นักศึกษาสามารถเลือกพักในที่พัก 22 แห่งของ Lesley ซึ่งประกอบด้วย:

 • บ้านพักสมัยวิคตอเรีย
 • ที่พักแบบห้องชุด
 • หอพักนักศึกษา
 • ความสนใจพิเศษ อาทิเช่นสุขภาพ, บริการชุมชนและอื่นๆ

โรงอาหาร

โรงอาหารของ Lesley มีบริการอาหารสดใหม่หลากหลายรสชาติ ตั้งแต่อาหารอเมริกันคลาสสิคจนถึงอาหารยอดนิยมจากทวีปเอเชีย, อิตาลีและเม็กซิโกเป็นต้น อีกทั้งยังมีอาหารปลอดกลูเตน, อาหารมังสวิรัติและเจให้บริการด้วย

ด้วยแพลนมื้ออาหารที่รวมอาหาร 19 มื้อต่อสัปดาห์ที่ทุกวิทยาเขต นักศึกษาจะมีทางเลือกอาหารมากมายให้รับประทาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

close