Skip to content
MCPHS University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง Massachusetts (Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences - MCPHS) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการเป็นผู้นำในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะทำการสอนนักศึกษาไทยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพสายสุขภาพ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น, เป็นมิตร พร้อมด้วยทีมงานและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และเข้าใจกับความต้องการของนักศึกษาไทย

ในปีค.ศ. 2018 ทาง Wall Street Journal และ Times Higher Education ได้จัดอันดับวิทยาลัย MCPHS ให้เป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกาในด้าน “การประเมินเงินเดือนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย” โดยวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องเงินเดือนของบัณฑิตจบใหม่ที่สูงที่สุดในภูมิภาค*

ในปีค.ศ. 2018-2019 นิตยสาร Money Magazine* จัดอันดับให้วิทยาลัย MCPHS เป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาจากจุดเด่นทั้งในด้านอัตราการจบการศึกษาและเงินเดือนที่ช่วยพัฒนาชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยยังเป็นอันดับหนึ่งของวิทยาลัยที่มีคุณค่าในประเทศสหรัฐอเมริกา* และอันดับที่ 9 ของสถาบันการศึกษาเฉพาะทางสำหรับนักศึกษานานาชาติ

วิทยาลัย MCPHS นำนักศึกษานานาชาติเข้าสู่โลกของการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่และวิธีการสอนที่เปี่ยมประสบการณ์ ที่รับรองผลโดยศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก ด้วยนักศึกษานานาชาติกว่า 1,000 คนในวิทยาลัย ช่วยสร้างสังคมที่มีความหลากหลาย, มีผลวัต และประสบความสำเร็จ

วิทยาลัย MCPHS ตั้งอยู่ในใจกลางศูนย์สุขภาพ Longwood ที่เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลชื่อดัง, ศูนย์วิจัย และบริษัทเวชภัณฑ์ยาชั้นนำ ทำให้นักศึกษานานาชาติของวิทยาลัย MCPHS อยู่ในสภาพแวดล้อมและโอกาสที่ประเมินค่าไม่ได้ของอุตสาหกรรม

ในระหว่างการศึกษา นักศึกษานานาชาติจะได้รับการสนับสนุนที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ ครอบคลุมถึงบริการสนับสนุนตั้งแต่การตรวจคนเข้าเมือง, การให้คำแนะนำทางวิชาการ ไปจนถึงการสนับสนุนทักษะทางภาษาอังกฤษ

* United States Department of Education, การประเมิน College Scorecard ปีค.ศ. 2018

* นิตยสาร MONEY Magazine ©2018 Time Inc.

* การจัดอันดับ Wall Street Journal/Times Higher Education College Rankings ปีค.ศ. 2018

* รายงาน Institute for International Education Open Doors®

MCPHS University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัย MCPHS นำเสนอ 4 โปรแกรมการเรียนเพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์แบบมืออาชีพในสหรัฐอเมริกา :

โปรแกรม Early Start

นักศึกษาที่พบว่าระบบสาธารณสุข, การศึกษาและสภาพแวดล้อมของสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างจากบ้านเกิดของนักศึกษา โปรแกรม Early Start ได้รับการออกแบบให้สำหรับนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาศึกษาที่นี่ โดยจะทำการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ, กลยุทธ์การทำงาน, การจัดการเวลา, โครงสร้างองค์กร, การรับมือกับสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างมิตรภาพและเครือข่ายสังคมของความช่วยเหลือ

โปรแกรม Graduate Studies

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ได้มีการเรียนเกี่ยวกับสาขาศิลปศาสตร์ด้วย ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆนอกทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้นักศึกษาในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรีเหล่านี้พบว่าตนเองขาดความรู้ที่จำเป็นในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาแพทย์ศาสตร์สาขาเภสัชกรรม โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาวิชาด้านศิลปศาสตร์ที่จำเป็นในช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่หลักสูตรปริญญาแพทย์ศาสตร์สาขาเภสัชกรรมต่อไป

โปรแกรม Accelerated Pharmacy

นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาแพทย์ศาสตร์สาขาเภสัชกรรม แต่มีคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอต่อการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร สามารถเดินทางมาที่เมืองบอสตันเพื่อทำการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 ปี ในการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภาษาเพื่อให้มีคุณสมบัติพอในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาแพทย์ศาสตร์, ได้รับความช่วยเหลือในการสมัครเข้าศึกษา และการให้คำแนะนำทั้งในด้านการสัมภาษณ์, ทักษะทางวิชาการและการให้คำแนะนำ

โปรแกรม Academic Bridge

นักศึกษาใหม่ที่มีผลการเรียนเพียงพอในการสมัครเข้าศึกษา แต่ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น สามารถมาเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะทางภาษาที่จำเป็นกับโปรแกรม Academic Bridge โดยโปรแกรมนี้จะช่วยนักศึกษาในการเปลี่ยนผ่านไปยังหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาและเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นการศึกษาได้อย่างถูกต้องและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

MCPHS University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

คณาจารย์

ด้วยคณาจารย์ผู้เปี่ยมประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนผ่านวิธีการที่เปี่ยมประสบการณ์และเปิดโอกาสในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับระบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาจะได้รับผลดีจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 826 ท่านที่วิทยาลัย MCPHS นั่นหมายถึงอัตราส่วนของนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 13:1 โดย 90 เปอร์เซ็นต์ของคณาจารย์จบการศึกษาในระดับสูงสุด และยังศึกษาหรือทำงานในสังคมการสาธารณสุขทั่วโลก

คณาจารย์หลายท่านยังเป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษาระดับชาติ, บรรณาธิการวารสารสาธารณสุข, ประธานองค์กรสามธารณสุขระดับชาติ, ผู้นำธุรกิจ และสมาชิกของกองทุนวิจัยรัฐบาล นอกจากนี้คณาจารย์ส่วนมากยังทำงานอยู่ในสาขาอาชีพหรือออกตรวจทางคลีนิคเช่นเดียวกับงานสอน ทำให้นักศึกษาได้รับผลดีจากคำแนะนำที่มาจากการทำงานจริงและเครือข่ายต่างๆ

วิทยาลัย MCPHS เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการศึกษามีนวัตกรรมด้านสหอาชีพการแพทย์และยังเป็นผู้ผลิตหนังสือที่ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์บางส่วนของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

การฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์

ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการทำงานจริง นักศึกษาสามารถค้นพบตัวเองในโลกของการทำงานจริงที่วิทยาลัย MCPHS ด้วยคลีนิคและศูนย์การแพทย์ 5 แห่งที่รองรับผู้ป่วยกว่า 250,000 คนต่อปี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เพื่อจะก้าวไปสู่ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยม

ในหลายหลักสูตรของวิทยาลัย MCPHS เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางคลีนิคในต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 11 แห่งทั่วโลก รวมไปถึงมหาวิทยาลัย Peking, มหาวิทยาลัยนานาชาติ Seoul ,มหาวิทยาลัย Western Cape (ประเทศแอฟริกาใต้)

MCPHS University - image gallery 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาใหม่, เทียบโอน และปริญญาแพทยศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติการรับสมัครเป็นไปตามแต่ละหลักสูตร และจะต้องติดต่อกับทางวิทยาลัย เพื่อยืนยันคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง :

ผู้สมัครเข้าศึกษาใหม่

การสมัครเข้าศึกษาใหม่ที่วิทยาลัย MCPHS เปิดกว้างให้กับนักศึกษา ในทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ต้องการเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ :

  • ใบสมัครทั่วไปหรือใบสมัครนานาชาติของวิทยาลัย MCPHS, เอกสารผลการเรียนย้อนหลังสามปี
  • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ*
  • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา, เคมีหรือคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผู้สมัครในระดับปริญญาแพทย์ศาสตร์หรือเทียบโอน

วิทยาลัย MCPHS จะพิจารณานักศึกษาที่มีหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยหรือมากกว่าในระดับวิทยาลัยเป็นนักศึกษาเทียบโอน ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องการมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นคุณสมบัติการสมัครของนักศึกษาเทียบโอนและปริญญาแพทยศาสตร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติจะต้องแสดงระดับทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยการส่งผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานจากแหล่งต่างๆ* เช่น

  • IELTS
  • iTEP
  • TOEFL

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่วิทยาลัย MCPHS

ถ้าในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติการศึกษาผ่านตามข้อกำหนดของหลักสูตร แต่ทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ได้ผ่านตามเกณฑ์ ทางวิทยาลัย MCPHS อาจจะแนะนำให้นักศึกษาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข หรือสมัครเข้าโปรแกรม Bridge

*การทดสอบ SAT หรือ ACT ในกรณีนักศึกษาต่างชาติไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบ แต่ถ้าในกรณีที่นักศึกษามีผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถนำมาใช้เป็นผลการทดสอบทางภาษาได้เช่นกัน

MCPHS University - image gallery 5

ชีวิตนักศึกษาและการพักอาศัย

ตำแหน่งที่ตั้งและชีวิตนักศึกษา

วิทยาลัยวิทยาเขตมากมายทั้งในเมือง Boston, Worcester และ Manchester ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงสถาบันการแพทย์ชั้นนำในเขต New England

วิทยาลัย MCPHS วิทยาเขต Boston เป็นวิทยาลัยที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง และอยู่ในเขต “Longwood Medical and Academic” ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รวมถึงการเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง Boston นั่นหมายถึงการเป็นวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมในด้านนวัตกรรมและดีที่สุดในประเทศ

นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกแล้วแต่ละวิทยาเขตยังเป็นชุมชนที่หลากหลายของนักศึกษา แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม, ศาสนา, มุมมองและแรงบันดาลใจ

วิทยาลัยแห่ง Fenway

วิทยาลัย MCPHS เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ, การทำงานเป็นทีม, ในทั้ง 5 วิทยาเขตด้วยการสร้าง วิทยาลัยแห่ง Fenway (COF) เป็นกลุ่มของวิทยาลัยที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสังคมที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ ด้วยนักศึกษากว่า 12,000 คนจาก 2,300 หลักสูตร ในกรณีที่บางหลักสูตรไม่ได้เปิดสอนในวิทยาลัย MCPHS อาจจะมีอยู่ใน COF และสามารถรวมอยู่ในการศึกษาของวิทยาลัย MCPHS ได้ โดย COF ได้ก่อตั้งกลุ่มและคลับ, กีฬาภายใน, งานเลี้ยง, งานเทศกาล, ภาพยนตร์, งานคาร์นิวัล, วงดนตรีแจ๊ส, วงดนตรีออร์เคสตรา, การแสดงละครและงานเต้น, วงคอรัส รวมไปถึงกิจกรรมอีกนับร้อยที่นักศึกษาของ COF ดำเนินการจัดขึ้นตลอดทั้งปี

การจัดหาที่พัก

นักศึกษาสามารถพักอาศัยในหอพักแบบอพาร์ทเมนต์, พื้นที่ทางวิชาการแบบเข้มข้นและห้องปฏิบัติการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด หรือเข้าร่วมชุมชนที่มีสีสันของ Treehouse และแบ่งปันพื้นที่การใช้ชีวิต รวมไปถึงการทานอาหารร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นที่วิทยาลัยแห่ง Fenway นักศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งและนักศึกษาเทียบโอนปีแรกที่ทำการสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับการรับประกันการมีที่พักกับหอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดูแล ตามที่นักศึกษาได้เลือกเอาไว้ ซึ่งนั่นช่วยให้มั่นใจได้ว่าบ้านใหม่ของนักศึกษาได้เตรียมพร้อมแล้ว

MCPHS University - image gallery 6

การสนับสนุนนักศึกษา

วันแรกที่มาถึง

เมื่อนักศึกษานานาชาติของ MCPHS เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก จะได้รับการต้อนรับที่สนามบินพร้อมด้วยการเดินทางพร้อมผู้ดูแลไปยังวิทยาเขต Boston โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้รับการเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศเกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษานานาชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา, วัฒนธรรมการศึกษา, สถานะของการตรวจคนเข้าเมือง, ตัวเลือกด้านอาชีพและการฝึกงานบนข้อกำหนดวีซ่า และอื่นๆ

การแนะแนวด้านการเรียนนานาชาติ

สำนักงานแนะแนววิชาการนานาชาติมีบริการเฉพาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ ทั้งการกำหนดเป้าหมายทั้งการศึกษาและอาชีพ, อธิบายข้อกำหนดและนโยบายการศึกษา รวมไปถึงการปรับหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา

บริการดูแลด้านตรวจคนเข้าเมือง

ทีมงานสนับสนุนด้านการตรวจคนเข้าเมืองจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับนักศึกษานานาชาติทั้งก่อนและหลังจากเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว ทีมงานจะคอยดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายคนเข้าเมืองในระหว่างการศึกษาที่วิทยาลัย MCPHS เช่นเดียวกับกระบวนการหาที่ฝึกงาน, การจ้างงาน หรือการฝึกหัดปฏิบัติงานจริง (Optional Practical Training - OPT) ในสหรัฐอเมริกา โดยการจัดเวิร์คชอปเกี่ยวกับ OPT และการช่วยเหลือในการสมัคร OPT เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาสำคัญของอาชีพตนเอง

การพัฒนาอาชีพ

เช่นเดียวกับความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าและกฎหมายคนเข้าเมืองในระหว่างการฝึกงาน, การหางานและประสบการณ์ทำงาน ศูนย์แนะแนวและพัฒนาอาชีพมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกับนักศึกษานานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับเป้าหมายและสถานการณ์ของแต่ละคน พร้อมกับช่วยเหลือให้นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มความน่าสนใจของตัวเลือกในการเข้าทำงาน เพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเอง

MCPHS University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

หน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะ

เป้าหมายอันดับหนึ่งของวิทยาลัย MCPHS คือความปลอดภัยของบุคคลากรผู้เข้ามาศึกษา, ใช้ชีวิต, ทำงาน หรือเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ รายงานอาชญากรรมในพื้นที่เท่ากับศูนย์ และหน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะถูกแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมนี้ โดยหน่วยงานจะให้บริการและทรัพยากรเพื่อให้สังคมมหาวิทยาลัยแห่งนี้และพื้นที่รอบข้างมีความปลอดภัย นักศึกษา, คณาจารย์ และทีมงานจะต้องสวมป้ายแสดงตนในการเข้าสู่พื้นที่ของอาคารต่างๆ หน่วยงานมีที่ตั้งในใจกลางของเขต Longwood Medical Area ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล, ศูนย์วิจัย และสถาบันทางเภสัชศาสตร์ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง กล่าวได้ว่าพื้นที่วิทยาลัย MCPHS เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของเมือง

ที่พัก

ด้วยตัวเลือกของที่พักที่หลากหลายโดยรอบวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่พักภายในวิทยาลัยเอง ทำให้นักศึกษามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

ที่พักในวิทยาเขต Boston และ Worcester มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยนักศึกษาหรือแขกจะต้องมาที่จุดตรวจที่ทางเข้าหลักทุกครั้ง

ที่พักบางส่วนนอกมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเอง มีระบบคีย์การ์ด, ระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงผู้ดูแลที่อยู่ในพื้นที่

close

Alumni Spotlight: Wenli Liang

Alumni Wenli Liang.

Now an associate scientist II at Biogen in Cambridge, MA, Liang reflects on her time at MCPHS, where she says she gained the skills and knowledge she would need to thrive in her future career.

Read more