Mesa Community College - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเมซา (MCC) ตั้งอยู่ที่เมืองเมซา รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในสิบแห่งใน Maricopa County Community College District (MCCCD) ซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการให้ความสำคัญกับนักศึกษาและความสำเร็จในอนาคตของนักศึกษา โดยการให้การสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่การสอนออนไลน์ไปจนถึงการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ

วิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรกว่า 195 หลักสูตร ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ตั้งแต่ด้านการตลาดไปจนถึงภาษาละติน นอกจากนี้ MCC ยังมีบริการด้านอาชีพที่ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆด้าน ตั้งแต่การตัดสินใจเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักศึกษาต้องการทำงานด้วย ไปจนถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน 

นักศึกษาที่ MCC มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน ทำให้มีโอกาสได้พบปะทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ ติดตามความสนใจในปัจจุบันและความสนใจใหม่ๆ และได้รับประสบการณ์ในสาขาการศึกษาของแต่ละคน สโมสรและสังคมที่พร้อมให้เข้าร่วม ได้แก่ Events Council, Japanese Club และ Student Nurses Association

วิทยาลัยมีบริการสนับสนุนจำนวนหนึ่งสำหรับนักศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนจะปลอดจากความเครียดมากที่สุด ซึ่งรวมถึงบริการเฉพาะสำหรับนักศึกษาทุพลภาพ แผนกให้คำปรึกษาที่เป็นความลับสำหรับความกังวลส่วนบุคคล และข้อมูลทางด้านการเงิน

MCC มีสองวิทยาเขต วิทยาเขต Southern และ Dobson มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยอันทันสมัย รวมถึงศูนย์ศิลปะการแสดง, อาร์ตแกลเลอรี่, ศูนย์นักศึกษา และห้องสมุด ในขณะที่วิทยาเขต Red Mountain มีพื้นที่กว่า 90 เอเคอร์ในเขตทะเลทรายโซโนร์และเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าประทับใจที่มีทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นโจโจ้บาไปจนถึงต้นที่เป็นไม้ผลึกอายุ 800 ปี

คุณภาพการสอนอยู่ในระดับสูงที่ MCC หลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่า 98% ของผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจกับการสอนมาก และ 97% กล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำสถาบันการศึกษานี้ให้กับเพื่อน

Mesa Community College - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

รางวัลนักศึกษา และรางวัลสำหรับ MCC ในงาน KCACTF Regional Festival

นักศึกษาด้านดนตรีและการแสดงกว่า 100 คน ของวิทยาลัยศิลปะชุมชนเมซา (MCC) มากกว่า 100 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกับวิทยาลัยอีก 70 แห่งในภูมิภาค VIII Kennedy Center American College Theatre Festival (KCACTF) ซึ่งจัดขึ้นที่ MCC เมื่อเร็วๆ นี้

เทศกาลเฉลิมฉลองผลงานที่ดีที่สุดและหลากหลายมากที่สุดที่ผลิตโดยหลักสูตรด้านการแสดงของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใน KCACTF Region VIII ได้แก่ Arizona, Central and Southern California, Hawaii, Southern Nevada และ Utah ประมาณ 45 วิทยาลัยในเขตภูมิภาค VIII เป็นโรงเรียนแบบสี่ปี ที่เหลือเป็นสถาบันสถาบันการศึกษาแบบสองปี

นักศึกษาหลายคนได้รับรางวัลและเกียรติคุณในงานเทศกาล

14 นักศึกษาของ MCC เป็นผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสำหรับทุนการศึกษา Irene Ryan ที่ให้การยอมรับ, ให้เกียรติ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักแสดงที่มีความโดดเด่น ที่ต้องการศึกษาต่อ

MCC พัฒนาพื้นที่ใหม่สำหรับนักศึกษา

ศูนย์ศึกษาเคิร์กกำลังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้บริการนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ  อาคารนี้ยังมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายสำหรับนักศึกษาที่จะพบระหว่างชั้นเรียน

Mesa Community College - image gallery 3

คุณภาพการสอน

วิทยาลัยชุมชมเมซาได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูง โดยการจัดหาทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมและการให้การสนับสนุนแก่คณาจารย์

ศูนย์การเรียนการสอน  (CTL) ที่ MCC เป็นการทุ่มเทเพื่อการเติบโตอย่างมืออาชีพโดยคณาจารย์ทั้งหมด โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นใหม่ และกระตุ้นให้นักศึกษามีก้าวหน้า คณาจารย์นักพัฒนา (FD) ที่ CTL ทำงานร่วมกับคณะ Peer Assistance & Review (PAR) ทั้งหมดออกแบบและประยุกต์ใช้ New Faculty Experience (NFE), (NFE) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการ PAR และทำงานร่วมกับกลุ่มอาจารย์ที่วิทยาเขต, ทดลอง และเพิ่มเติม  FD สนับสนุนคณาจารย์ผ่านการเติบโตของพวกเขาในวิทยาลัย

CTL ยังมีแหล่งข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทั่วไปที่สามารถช่วยเหลือคณาจารย์ ได้แก่ :

 • การระบุตัวตนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากร Early Alert
 • อินทราเน็ตของพนักงาน
 • เทคโนโลยีและการสนับสนุนทรัพยากรในชั้นเรียน
 • บริการให้ความช่วยเหลือ
 • บริการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี

เป้าหมายของ CTL คือการส่งเสริมประสบการณ์ในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ, มีส่วนร่วม, มีความเกี่ยวเนื่องกัน และให้คณาจารย์มีโอกาสในการใช้หรือประยุกต์ใช้การเรียนรู้ใหม่ได้ทันที

CTL กำลังเริ่มต้นนำโปรแกรม microcredential ตราสัญลักษณ์ดิจิทัลแบบ stackable โปรแกรมสำหรับคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสอนเฉพาะบุคคล

คณาจารย์ของ MCC สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อปรับปรุงมาตรฐานของตนเองอย่าง สม่ำเสมอและเพื่อดึงดูดนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mesa Community College - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาชุมชนเมซา มีหลักสูตรใน สาขาวิชาต่างๆ ต่อไปนี้:

 • การบริหารงานยุติธรรม (AJS): หลักสูตรเน้นการใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี: เสนอโปรแกรมต่างๆรวมถึงการปฏิบัติการด้านยานยนต์, สุขอนามัยด้านทันตกรรม และภูมิทัศน์พืชสวน
 • ศิลปกรรมศาสตร์: นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตร Drawing, Design และ Art History ได้
 • บริหารธุรกิจและระบบข้อมูล: หลักสูตรมุ่งเน้นการสอนทักษะทางการตลาดที่ตอบสนองต่อการจัดตั้งสถานที่ทำงานในปัจจุบัน
 • วิทยาศาสตร์ทางวัฒนธรรม: หลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม, อุตุนิยมวิทยาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ศึกษาศาสตร์: ทางเลือกในการศึกษารวมถึงการศึกษาในสาขา การดูแลปฐมวัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษา และ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ภาษาอังกฤษ: หลักสูตรเน้นการเขียนเชิงพัฒนาการ และองค์ประกอบของปีแรก แต่ยังรวมถึงสาขาวิชาอื่นๆด้วย
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา: เสนอหลักสูตรที่แตกต่างกันในการเต้นรำ, การออกกำลังกาย และนันทนาการ
 • Fire Science / EMT: โครงการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม และการปราบปรามการอัคคีภัย
 • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต: หลักสูตรตอบสนองความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติตามหลักสูตรที่หลากหลาย
 • คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์: หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีตัวเลือกการเรียนรู้ในด้านภาษาคอมพิวเตอร์และทักษะทางเทคนิค หลักสูตรคณิตศาสตร์สอนในเรื่องพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 • ดนตรี: ตัวเลือกในการศึกษารวมถึงเครื่องดนตรีและการละคร
 • การพยาบาล: ตัวเลือกในการศึกษารวมถึง พยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพ และพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือ
 • ปรัชญาและการศึกษาทางศาสนา: ทางเลือกหลักสูตรรวมถึงการศึกษาในเรื่องความยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ: ดาราศาสตร์, เคมี และฟิสิกส์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นำเสนอ
 • วิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยา: หลักสูตรเน้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจ
 • การอ่าน: เสนอหลักสูตรการพัฒนาการอ่านและการอ่านอย่างเป็นระบบของวิทยาลัย
 • สังคมศาสตร์: เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลากหลายหลักสูตรที่นำเสนอ
 • ภาษาศาสตร์: สอนภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาญี่ปุ่น, จีน และรัสเซีย
Mesa Community College - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

วิทยาลัยชุมชนเมซาคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีข้อกำหนดด้านวิชาการ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาในการรับเข้าเรียน

การสอบมาตรฐาน (SAT หรือ TOEFL) ไม่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษา อย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจใช้การทดสอบการประเมินผลภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่วิทยาลัยชุมชนเมซา คะแนนสอบจะใช้สำหรับการเข้าเรียนเท่านั้น  สำหรับนักศึกษาที่จะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) คะแนนทดสอบจะเป็นตัวกำหนดระดับหลักสูตร ESL ที่เหมาะสม

ผู้สมัครไม่สามารถสมัครได้โดยตรงกับโปรแกรมสุขภาพของพันธมิตร ผู้สมัครนานาชาติต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตรการวิชาการทั่วไป (ตัวอย่างเช่น Associate in Science, Associate in Arts หรือ Associate in General Studies) จากนั้นจึงจะสมัครและได้รับการยอมรับในโครงการด้านสุขภาพของพันธมิตร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ:

นักศึกษายังสามารถส่งหลักฐานดังต่อไปนี้:

 • TOEFL – คะแนนขั้นต่ำ iBT-61, CBT-173 หรือ PBT – 500
 • IELTS – คะแนนขั้นต่ำ 5.5

สำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของ MCC นักศึกษาสามารถยื่นหลักฐานได้ดังต่อไปนี้:

 • TOEFL: 23 iBT, 97 CBT หรือ 400 PBT
 • IELTS : คะแนนรวมทุกส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5
 • ศึกษาเล่าเรียนอย่างน้อย 6 ปี ด้วยการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐานการศึกษา

ข้อกำหนดด้านการเรียน:

นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
Mesa Community College - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

MCC มีสองวิทยาเขตที่ทันสมัยพร้อมห้องเรียนที่ทันสมัย, เทคโนโลยีไร้สาย, ห้องปฏิบัติการวิจัย และพื้นที่การสอนกลางแจ้ง  วิทยาเขตทั้งสองแห่งมอบอาชีพและการศึกษาด้านเทคนิค, บริการนักศึกษา และชมรมและกิจกรรมต่างๆ

วิทยาเขต Red Mountain

วิทยาเขต Red Mountain ตั้งอยู่บนพื้นที่ 98 เอเคอร์ของทะเลทรายโซโนราร์อันสวยงามในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของเมซา

ห้องปฏิบัติการกลางแจ้งและพื้นที่การเรียนการสอนช่วยให้อาจารย์สามารถรวมระบบนิเวศวิทยาและความงามของทะเลทราย, พืช และสัตว์ไว้ในหลากหลายสาขาวิชา  สภาพแวดล้อมในทะเลทรายเข้ามอบหลักสูตรชีววิทยาที่ดี วิชาห้องในทดลองปฏิบัติการจะสอนเกี่ยวกับการระบุชนิดของพืชในทะเลทรายโซโนราร์, ประวัติศาสตร์ของธรรมชาติ, การดัดแปลงพืช, นิเวศวิทยาของดิน, ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช, กายวิภาคศาสตร์พืช, การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการผสมเกสรดอกไม้

นักศึกษาโยคะสนุกกับการเดินระยะทางสองไมล์รอบบริเวณของมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย:

ศูนย์ศิลปะการแสดง MCC: สถานที่อเนกประสงค์ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการแสดงดนตรี, การเต้นรำ และการแสดงละครที่หลากหลายของ MCC โรงละครขนาดใหญ่แห่งนี้มีที่นั่ง 462 ที่นั่ง, ห้องเรียนการแสดง, ห้องซ้อมดนตรี, ห้องคณาจารย์และร้านถ่ายภาพ

หอศิลป์: หอศิลป์แสดงผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์หลากหลายรูปแบบ โดยใช้ศิลปะ, เซรามิก, การถ่ายภาพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาคารนี้ยังมีห้องทดลองการเรียนรู้และพื้นที่ร่มสำหรับงานศิลปะกลางแจ้งอีกด้วย

โรงละคร MCC: โรงละคร 270 ที่นั่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับหลักสูตรศิลปะการแสดงของวิทยาลัย พร้อมระบบการเวทีที่ปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ห้องสมุด:

ห้องสมุด มีพื้นที่ใหม่หรือได้รับการออกแบบใหม่ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • มีพื้นที่การศึกษาแบบเงียบ
 • ห้องอ่านหนังสือแบบเดี่ยว
 • เฟอร์นิเจอร์ใหม่ในพื้นที่ทางสังคมและการศึกษาสำหรับนักศึกษา

นอกจากนี้เมซากำลังปรับปรุงศูนย์ศึกษาเคิร์กเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการพบปะและผ่อนคลาย

Mesa Community College - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยสาธารณะ MCC ร่วมกับฝ่ายตำรวจของเมซาดำเนินโครงการตลอดทั้งปีเพื่อแจ้งให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทราบถึง ความปลอดภัย และนโยบายความปลอดภัย, ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย และการฝึกซ้อม

 ความปลอดภัยสาธารณะ ที่ MCC นำเสนอบริการต่อไปนี้:

 • บริการนี้รวมถึงการคุ้มครองดูแลระหว่างอาคารและลานจอดรถ  นักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือสาธารณะจากโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยได้ เจ้าหน้าที่ตอบรับจะมาถึงอาคารและพานักศึกษาไปยังรถยนต์ของตนองอย่างปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจของวิทยาเขตได้รับการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะประจำการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัย
 • เมื่อต้นฤดูใบไม้ร่วง และภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ วิทยาลัยชุมชนเมซาดำเนินโครงการปฐมนิเทศทั่วไปให้กับนักศึกษา โครงการนี้มีข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของวิทยาลัย
close