Skip Main Navigation
Mt. San Jacinto College - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Mt. San Jacinto (MSJC) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Riverside ของรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายใน 5 วิทยาเขต โดยประกอบด้วยวิทยาเขต 2 แห่งในเมือง Temecula และที่เมือง San Jacinto, Meifee และ Banning ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา, ประกาศนียบัตรและหลักสูตรเทียบโอนมากมาย อีกทั้งยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จากทุกแห่ง

วิทยาลัยมีบริการอันหลากหลายที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน นอกจากนี้ยังมีการให้คำแนะนำและช่วยเหลือต่างๆ อาทิเช่นบริการให้คำปรึกษา, ความช่วยเหลือทางการเงินและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ ทางวิทยาลัยมีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรการเรียนและบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง

MSJC มีกิจกรรมอันหลากหลายรวมถึงกิจกรรมทางสังคมต่างๆด้วยกลุ่มนักศึกษาและแผนกวิชาต่างๆของวิทยาลัยที่มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นสโมสรกีฬาและกลุ่มกิจกรรมเฉพาะด้านรวมถึงโอกาสงานอาสาสมัครต่างๆ นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เปิดรับชีวิตนักศึกษา, ยกระดับประวัติส่วนตัวและทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน

สมาคมฝ่ายปกครองนักศึกษาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษา 18,000 คนของวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆและสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีความสุขสำหรับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งยังมี The Talon ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาสาขางานสร้างสรรค์และนักเขียนรุ่นใหม่ด้วย

วิทยาลัย Mt. San Jacinto มีโครงการ MSJC First Year Experience ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยประกอบด้วยความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเช่นโครงการนักศึกษาพี่เลี้ยง, กิจกรรมปฐมนิเทศและชั้นเรียนการวางแผนอาชีพ

Mt. San Jacinto College - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ในเร็วๆนี้ ทางเขตวิทยาลัยชุมชน Mt. San Jacinto จะมีการขยายการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในเขต Southwest Riverside และชุมชนโดยรอบได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากการซื้ออาคารสำนักงานความสูง 5 ชั้น 2 อาคารมูลค่า 56.5 ล้านเหรียญสหรัฐในเมือง Temecula

อาคารที่มีพื้นที่ 350,000 ตารางฟุตนี้มีขนาดเท่ากับอาคารทั้งหมดที่วิทยาเขต Menifee Valley รวมกัน ซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 15,000 คน

“ผมตื่นเต้นที่วิทยาลัย Mt. San Jacinto (MSJC) พร้อมที่จะรองรับการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาในพื้นที่ที่สะดวกสบายที่สุด” ดร. Roger Schultz ผู้อำนวยการวิทยาเขต “ที่นี่มีบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมและเป็นไปตามพันธกิจของเรา เป็นหลักชัยสำคัญในประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยของเรา”

หนึ่งในเป้าหมายของเมืองทาเมคูล่าซึ่งช่วยสนับสนุนการซื้ออาคารในครั้งนี้ให้ความสำคัญคือการส่งเสริมการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยทางเมืองได้ให้ทางวิทยาลัย Mt. San Jacinto เช่าชั้นบนสุดของศาลาเทศบาลเก่าบนถนน Business Park Drive เพื่อใช้เป็นศูนย์อุดมศึกษา Temecula ในปัจจุบัน

“การสร้างโอกาสด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกของเมืองทาเมคูล่า” Matt Rahn นายกเทศมนตรีเมืองกล่าวไว้ “วันนี้เป็นวันสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและเฉลิมฉลองหลักชัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย เมืองทาเมคูล่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง MSJC เป็นผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเมืองและสร้างโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมให้กับผู้คนในเมืองนี้”

ปัจจุบันทางวิทยาลัยสามารถควบรวมการดำเนินงานไว้ที่เขตเดียว MSJC อยู่ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 18 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นเมื่อปีก่อน อาคารนี้จะช่วยให้ทางเขตสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรอาชีพ หรือหลักสูตรเทียบโอนไปยังหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีระดับมหาวิทยาลัย

Mt. San Jacinto College - image gallery 3

สาขาวิชาเรียน

สาขาวิชาเรียนที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่ MSJC อาทิเช่น:

S.T.E.M

ด้วยเงินอุดหนุนกว่า 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐช่วยให้ทาง MSJC สามารถนำเสนอหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่กำลังมองหาการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยงบอุดหนุนมาจากกระทรวงศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการให้คำปรึกษาและสอนเสริม ผู้ช่วยจะจัดการวางแผนการเรียนที่ให้กับนักศึกษาและช่วยนักศึกษาสามารถศึกษาได้ตลอด 4 ปี

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาลัยนำเสนอการศึกษาแบบลงมือทำจริงผ่านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ดีที่สุด หลักสูตรจะทำนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่อาชีพด้านงานวิจัย, งานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ งานการผลิตชีวภาพและผู้ช่วยในห้องทดลองทางชีวภาพ

ยานยนต์

หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ของ MSJC มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติที่จะช่วยสร้างทักษะการวินิจฉัยและความเข้าใจอันถ่องแท้เกี่ยวกับทฤษฎีและการทำงานของระบบยานยนต์ โดยมีการเรียนการสอนที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ประสบการณ์การเรียนด้านภาพและเสียงและภาคปฏิบัติด้วยยานพาหนะจำลองอันทันสมัย

ระบบข้อมูลสารสนเทศ (CIS)

CIS นำเสนอให้นักศึกษาอยู่ในสภาวะที่แวดล้อมไปด้วยการสอนและการอยู่ในแลป ทุกหลักสูตรที่ CIS ทำการสอนบนห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์จริง ซึ่งช่วยในการสร้างประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ที่ใช้จริงในอุตสาหกรรม, ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น, ระบบปฏิบัติการ, การสร้างเครือข่ายและอุปกรณ์สร้างโปรแกรม MSJC ยังมีหลักสูตรทางด้านเครือข่าย, การเขียนโปรแกรม และอื่นๆ

เทคโนโลยีทางด้านภาพและเสียง

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะที่ต้องการทางด้านวิทยุ, โทรทัศน์, ภาพเคลื่อนไหว, เรือท่องเที่ยว, คาสิโน และอื่นๆ MSJC เป็นเพียงไม่กี่วิทยาลัยที่มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์เป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการสอน

ออนไลน์

หน่วยการศึกษาทางไกลแห่ง MSJC นำเสนอทางเลือกอันหลากหลายในการศึกษาออนไลน์เพื่อเติมเต็มในด้านการศึกษาทั่วไป และ/หรือ การเทียบโอนการศึกษา เงินอุดหนุน 50,000 เหรียญสหรัฐจากมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ ช่วยให้ MSJC สามารถนำเสนอหลักสูตรการศึกษาแบบออนไลน์ได้กว้างขวางและไม่เสียค่าใช้จ่าย ชื่อว่า “การสร้างนักเขียนที่มีประสิทธิภาพ: เครื่องมือทางภาษา” ซึ่งเปิดกว้างให้กับนักศึกษาทั่วโลก

Mt. San Jacinto College - image gallery 4

หลักสูตร STEM

หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในด้าน STEM (วิทยาศาตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาตร์ และคณิตศาสตร์) STEM ก่อให้เกิดการศึกษา, อาชีพและความพร้อมในการเทียบโอน ผ่านการสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาผ่านทรัพยากรของวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำรายบุคคล, การชี้แนะจากภาควิชา, การปฏิบัติ และโอกาสที่มีค่าอื่นๆ อีกมาก

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตร STEM ในหลายๆด้าน อย่างเช่น:

 • กิจกรรมภาคปฏิบัติ
 • ความรู้จากการฝึกงาน
 • การบรรยาย
 • โอกาสการสร้างเครือข่าย
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของ STEM
 • การให้คำปรึกษารายบุคคลด้วยผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน STEM
 • โอกาสทุนการศึกษา
 • ชุมชนการเรียนเฉพาะทาง
 • การแข่งขัน STEM
 • คำแนะนำที่จำเป็น
 • ก่อนที่จะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา STEM จะต้องผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้
Mt. San Jacinto College - image gallery 5

การรับเข้าเรียน

วิทยาลัย Mt. San Jacinto เป็นวิทยาลัยชุมชน 2 ปีที่นำเสนอหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งการเทียบโอน, การศึกษาวิชาชีพและการเรียนเพื่อรับวุฒิใหม่ ทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อจัดเตรียมการสมัครเรียนให้ครบถ้วนโดยนักศึกษาต้องส่งเอกสารดังนี้:

 • รูปถ่ายบนพาสสปอร์ต
 • สำเนาวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมจากพาลสปอร์ตหรือสูติบัตร
 • เรียงความเกี่ยวกับตนเอง
 • ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 90 เหรียญสหรัฐ
 • จดหมายยืนยันการสนับสนุนทางการเงินที่มีการเซ็นและรับรอง
 • เอกสารรับรองการตรวจวัณโรคและภูมิคุ้มกัน
 • เอกสารรับรองทางด้านการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นทางการจากเอกสารบัญชีเงินฝากต่อเนื่อง 3 เดือน หรือจดหมายที่เป็นทางการจากธนาคารเพื่อยืนยันความพร้อมด้านการเงิน
 • ในการสมัครปกติ คะแนน TOEFL 450 คะแนนจากการสอบบนกระดาษ 45 คะแนนจากการทดสอบออนไลน์ STEP Eiken test, Level 2, IELTS 4.5, ใบรับรองทางด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • ในการเทียบโอน เอกสารสำเนาทั้งหน้าและหลังของฟอร์ม I-94, วีซ่าและข้อมูลใน Passport, เอกสารสำเนาทั้งหน้าและหลังของฟอร์ม I-20 จากโรงเรียนเดิมและจดหมายการเทียบโอนจากโรงเรียนเดิม

สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2020/2021 ทางวิทยาลัย Mt. San Jacinto จะดำเนินการเรียนการสอนทางออนไลน์จนกว่าการเรียนการสอนแบบต่อหน้าที่วิทยาเขตจะมีความปลอดภัย นักศึกษาจะต้องลงชื่อในแบบฟอร์มรับทราบการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเรียนทางออนไลน์ชั่วคราว

Mt. San Jacinto College - image gallery 6

ศีกษาเทียบโอนอย่างมั่นใจ

วุฒิการรับรองการเทียบโอน (A.A.-T หรือ A.S.-T) หรือ ADT สามารถรับรองได้ว่านักศึกษาจะผ่านความต้องการพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย (CSU) นักศึกษาที่ได้รับการรับรอง ADT จะสามารถสอบเข้าที่ CSU ได้ อาจจะมีการต้องขอดู GPA ในกรณีที่สมัครเข้าวิทยาลัยที่อยู่นอกพื้นที่หรือในสาขาวิชาที่ต้องการ

ที่ปรึกษาจะช่วยเหลือนักศึกษาตัดสินใจในการเลือกว่าวุฒิปริญญาตรีที่ CSU ใดที่เข้ากันได้กับวุฒิ ADT ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมในการสมัครเรียนและทันตามกำหนดการรับสมัครด้วยเช่นกัน

สถาบันที่นิยมในการเทียบโอน

 • มหาวิทยาลัย Arizona State
 • มหาวิทยาลัย Azusa Pacific
 • มหาวิทยาลัย Brandman
 • มหาวิทยาลัย Brigham Young
 • วิทยาลัยโปลีเทคนิค Cal Pomona
 • มหาวิทยาลัย Cal State Fullerton
 • มหาวิทยาลัย Cal State Long Beach
 • มหาวิทยาลัย Cal State Northridge
 • มหาวิทยาลัย Cal State San Bernardino
 • มหาวิทยาลัย Cal State San Marcos
 • มหาวิทยาลัย California Baptist
 • มหาวิทยาลัย Chapman
 • มหาวิทยาลัย La Sierra
 • มหาวิทยาลัย Loma Linda
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
 • UC Berkeley
 • UC Davis
 • UC Irvine
 • UC Los Angeles
 • UC Riverside
 • UC San Diego
 • UC Santa Barbara
 • มหาวิทยาลัย Nevada Las Vegas & Reno
 • มหาวิทยาลัย Redlands
 • USC

ประสบการณ์ 5 ปี

โครงการ First Year Experience (FYE) ของ MSJC จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาในช่วงสองภาคเรียนแรก หลังจากสำเร็จการเรียนปีแรกแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนทักษะพื้นฐานและวิชาเรียนระดับวิทยาลัยที่จะสามารถถ่ายโอนความรู้ไปยังการเรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาของตนเอง

หลักสูตร Honors Enrichment

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากหลักสูตร Honors Enrichment คือการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาในหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอน, การเรียนที่มีความท้าทายร่วมกับเพื่อนนักศึกษาเกียรตินิยม, การสำรวจเรียนรู้ประเด็นปัญหาปัจจุบันในการสัมมนาแบบสหวิทยาการ และคำแนะนำเฉพาะทางจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์แนะแนวประจำคณะเกี่ยวกับวิชาเรียนที่เหมาะสำหรับการถ่ายโอนไปยังการเรียนหลักสูตร 4 ปีระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางวิชาชีพ

Mt. San Jacinto College - image gallery 7

ชีวิตนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชน Mt. San Jacinto จะมอบโอกาสการเรียนอันคุ้มค่าที่ไปไกลกว่าประสบการณ์การเรียนในวิทยาลัยสองปีทั่วไป วิทยาลัยแห่งนี้มีสโมสรกิจกรรมอันคึกคักเกือบ 30 ประเภทและมีการจัดกิจกรรมต่างๆทุกเดือน อาทิเช่นกิจกรรมบาร์บีคิวนักศึกษา, งานต้อนรับกลับบ้านและอีกมากมาย

องค์การนักศึกษาของรัฐ (SGA) ของ MSJC ทำหน้าที่ในการดูแลสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาผ่านการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในประเด็นสำคัญในการเรียน, วัฒนธรรม, สังคมและกิจกรรมเพื่อสังคม

นักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมโครงการ Honors Enrichment หรือเป็นสมาชิกของ Phi Theta Kappa ซึ่งเป็นสมาคมเกียรตินิยมนานาชาติระดับห้าดาวของ MSJC รวมถึงชั้นเรียนความเป็นผู้นำ Puente Projects และ Honors Convocations ที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อและบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของตนเอง อีกทั้งมูลนิธิ MSJC ยังมีความช่วยเหลือผ่านทางทุนการศึกษาต่างๆและมีการจัดงาน Scholarship Breakfast เพื่อมอบทุนการศึกษาประจำปีให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

กิจกรรมด้านกีฬาของ MSJC

ส่วนงานกิจกรรมกีฬาแห่ง MSJC มี 11 ทีมกีฬาในระดับวิทยาลัย 6 ทีมหญิงและ 5 ทีมชาย ทางด้านทีมหญิงจะประกอบไปด้วย เทนนิส, กอล์ฟ, วอลเลย์บอล, ซอฟท์บอล, บาสเกตบอลและฟุตบอล ส่วนทีมชายจะมีฟุตบอล, บาสเกตบอล, เบสบอล, เทนนิส และกอล์ฟ

close