Parkland College - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Parkand เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่โดยรอบ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1967 ทางวิทยาลัยได้มอบประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติและเชิงวิชาการให้กับผู้คนมากกว่า 300,000 คน

ทางวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในคุณภาพการสอนที่มีความเป็นมืออาชีพโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะได้รับความรู้จากรูปแบบการสอนที่มีความทันสมัย รวมถึงด้วยขนาดชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาไม่มากทำให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึงในทุกหลักสูตร

สิ่งอำนวยความสะดวกที่วิทยาลัย Parkland จะช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาของ Parkland มากถึง 88% ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา และในจำนวนนั้น 91% ได้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาคุณวุฒิของตนเอง

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจนถึงห้องทดลองด้านพื้นที่การเกษตร รวมถึงศูนย์วัฒนธรรมที่ประกอบด้วยหอศิลปะ, หอศิลปะการแสดงขนาด 320 ที่นั่งและหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ในรัฐ Illinois

มีนักศึกษาประมาณ 12,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนที่ Parkland ในแต่ละปี ด้วยความหลากหลายของประชากรนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 86 ปีและนักศึกษานานาชาติที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อให้บริการนักศึกษาทุกคน

ศูนย์ความสำเร็จด้านวิชาการ (CAS) ของวิทยาลัย Parkland ได้รับคำชมเชยอย่างมาก โดยเป็นศูนย์ที่มีบริการมากมายสำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ของศูนย์จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนอกเวลาเรียนปกติเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการประเมินผลการเรียน, ส่งงานประจำวิชาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดและสามารถเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จ

Parkland College - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ปัจจุบันทางวิทยาลัย Parkland ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาธุรกิจที่สามารถเรียนจบทั้งหลักสูตรได้ทางออนไลน์ 

นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจทางออนไลน์สามารถเลือกสถานที่เรียนและเวลาเรียนได้ตามที่ต้องการ: ทั้งในเวลาค่ำ, วันหยุดสุดสัปดาห์หรือในเวลาที่ว่าง ทางแผนกวิชามีการเปิดสอนหลักสูตรธุรกิจรายสาขาวิชาทางออนไลน์เช่นกัน อาทิเช่นสาขาการบัญชีและการตลาด

หลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัย Parkland ได้รับการรับรองวิทยฐานะมาตั้งแต่ปี 2001 โดยเป็นหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนไม่มาก, มีการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและมีบริการช่วยเหลือเฉพาะทางสำหรับผู้เรียนทางออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ AAS และประกาศนียบัตรจะเป็นใบเบิกทางสู่การเริ่มต้นอาชีพการทำงาน ขณะที่หน่วยกิตที่ได้รับจากหลักสูตรออนไลน์ AS, AA และ AGS สามารถโอนไปสู่การเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี คณาจารย์ของหลักสูตรธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้และมีประสบการณ์จริงในวิชาชีพนี้

“การเรียนหลักสูตรทางออนไลน์ของวิทยาลัย Parkland มีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาธุรกิจได้แม้ว่าคุณจะต้องทำงานหรือมีภาระรับผิดชอบอื่นๆ นักศึกษาหลักสูตรออนไลน์จะพบว่านี่คือหลักสูตรที่มีความคุ้มค่าเงินทั้งในแง่คุณภาพและค่าใช้จ่าย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถขอความช่วยเหลือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา" Derrick Baker หัวหน้าฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านการเรียนของ Parkland กล่าว อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Video thumb

คุณภาพการสอน

การรับรองวิทยฐานะ

วิทยาลัย Parkland ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย North Central Association of Colleges and Schools นับตั้งแต่ปี 1972 นอกจากนี้หลายๆหลักสูตรสายอาชีพของวิทยาลัยยังได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยหลากหลายองค์กรเช่นกัน

คณาจารย์ที่มีความสามารถและเอาใจใส่

คณาจารย์หลายท่านของวิทยาลัย Parkland มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโทในสาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง นอกจากนี้คณาจารย์ยังมีการเข้าเรียนหลักสูตรด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีการเปิดสอนที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนและการเรียนของ Parkland อย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ของวิทยาลัย Parkland คือภาพสะท้อนของความหลากหลายในประชากรนักศึกษาของวิทยาลัย

หลักสูตร

วิทยาลัย Parkland มีความมุ่งมั่นในการเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านการเรียน ความมุ่งมั่นในคุณภาพนี้ทำให้วิทยาลัยมีการประเมินเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินว่าหลักสูตรการเรียนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ทางวิทยาลัยสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของโลกการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Parkland College - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียนที่มีการเปิดสอนในแผนกวิชาต่างๆที่วิทยาลัย Parkland…

 • วิชาการบิน
 • ธุรกิจ/เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • การเกษตร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม
 • วิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์
 • วิชาชีพด้านสุขภาพ
 • มนุษยศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • สังคมศาสตร์และบริการมนุษย์

หลักสูตร ESL แบบเร่งรัด

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของวิทยาลัย Parkland จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อการได้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับวิทยาลัยที่ Parkland หรือหลักสูตร 4 ปีระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษานานาชาติในหลากหลายหลักสูตรด้วย

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

เหตุผลที่คุณควรเลือกเรียนที่ Parkland…

 • หลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 100 หลักสูตรเพื่ออาชีพการทำงาน/การโอนหน่วยกิตสู่ระดับมหาวิทยาลัย/การฝึกอบรมงานเฉพาะด้าน
 • เจ้าหน้าที่มากกว่า 600 คน อาทิเช่นคณาจารย์, เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและบรรณารักษ์
 • รูปแบบการเรียนอันหลากหลายทั้งทางออนไลน์, ที่วิทยาเขตและผสมผสานทั้งสองรูปแบบ
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กและห้องทดลองเฉพาะด้าน: นักศึกษา 20 คนต่อชั้นเรียนโดยเฉลี่ย
 • หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่หลักสูตรอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์, อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์, อนุปริญญาสาขาวิจิตรศิลป์, อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรม, อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอนุปริญญาสาขาศึกษาทั่วไป
 • มีความร่วมมือกับวิทยาลัย 4 ปีเพื่อการเรียนคุณวุฒิที่สูงขึ้น
 • มีการฝึกอบรมด้านธุรกิจ
Parkland College - image gallery 5

การรับเข้าเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาลัย Parkland รับพิจารณาใบสมัครของนักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ, มีผลคะแนนสอบ GED หรือมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและสามารถได้รับประโยชน์จากการเรียนระดับวิทยาลัย นักศึกษานานาชาติที่สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย Parkland จะต้องขอวีซ่านักศึกษา F-1

เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครนานาชาติให้ครบถ้วน
 • ใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ
 • ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ยอดคงเหลือขั้นต่ำ USD 24,670)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร USD 50

ข้อมูลการย้ายเข้าเมือง

แผนกรับเข้าเรียนนานาชาติจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการย้ายเข้าเมือง ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองของตนเอง นักศึกษาสามารถทำการนัดหมายกับทางแผนกได้
นักศึกษาจะได้รับข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • การฝึกอบรมภาคปฏิบัติทางเลือก (OPT)
 • การฝึกอบรมภาคปฏิบัติในหลักสูตร (CPT)
 • การทำงานนอกวิทยาเขตอันเนื่องจากปัญหาด้านการเงิน
 • การคืนสถานะ
 • การต่ออายุสถานะ F-1

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเข้าเรียน...

Parkland College - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Parkland มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษานานาชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัย อาทิเช่น...

 • ห้องเรียนมากกว่า 85 ห้อง
 • ห้องทดลองเฉพาะด้าน 60 ห้อง
 • คอมพิวเตอร์นักศึกษา 2,225 เครื่อง
 • ศูนย์ความสำเร็จด้านวิชาการ: การให้คำปรึกษาและแนะแนว
 • บริการอีเมล์นักศึกษาและอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องสมุดพร้อมหนังสือมากกว่า 120,000 เล่มรวมถึงวารสารและทรัพยากรความรู้อื่นๆ
 • ห้องทดลองพื้นที่การเกษตรและเรือนกระจก
 • อาคารเรียนเฉพาะด้านในสาขาเทคโนโลยียานยนต์และการเกษตร
 • อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพมนุษย์ของ Polar
 • Augmented Reality Sandbox

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ

ทางวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการอันหลากหลายสำหรับนักศึกษา อาทิเช่นโรงยิมขนาดมากกว่า 2,000 ที่นั่งและศูนย์ฟิตเนส, สถานีวิทยุและโทรทัศน์, โรงละครขนาด 320 ที่นั่ง, หอดูดาวทรงโดมขนาด 50 ฟุต, หอศิลปะ, ศูนย์พัฒนาเด็ก, โรงอาหาร, สนามฟุตบอล, เบสบอลและซอฟท์บอล, ลู่วิ่งในร่มและสนามเทนนิส

Parkland College - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะของวิทยาลัย Parkland มีหน้าที่ให้บริการด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความปลอดภัยในวิทยาลัย Parkland โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการรับรองของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือที่เป็นพลเรือน

วิทยาลัย Parkland มีระบบเตือนภัย/แจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะแจ้งเตือนนักศึกษาทุกคนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่มีอันตราย โดยการแจ้งเตือนจะประกาศผ่านช่องทางต่างๆต่อไปนี้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆทั้งภายในหรือใกล้วิทยาเขตซึ่งเป็นภัยต่อชุมชนในวิทยาเขต ทางผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยสาธารณะ (หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ) หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นๆของวิทยาลัย Parkland จะใช้ดุลพินิจในการประกาศ “เตือนภัยทันเหตุการณ์” หรือ “เตือนภัยเหตุการณ์ฉุกเฉิน” ไปทั่ววิทยาเขตผ่านช่องทางต่างๆดังนี้...

 • ระบบแจ้งเตือนมวลชน - Parkland Alerts ที่จะส่งข้อความเสียงและ/หรือข้อความสั้นๆและอีเมล์ผ่านทางระบบของ Parkland และโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
 • การส่งข้อความ “ป็อปอัพ” ไปทั่ววิทยาลัยผ่านทางคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในวิทยาเขตที่ล็อคออนอยู่บนเครือข่ายของวิทยาลัย
 • การแจ้งข้อมูลบนเว็บท่าและในสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์นักศึกษา The Prospectus
close