Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

ที่มหาวิทยาลัย Pittsburg State เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ เป็นที่รู้จักในนาม PSU หรือ Pitt State มหาวิทยาลัย PSU ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2446 ในฐานะโรงเรียนฝึกเสริมวิชาชีพ ปัจจุบันนำเสนอหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรตั้งแต่การดนตรีไปจนถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์

มีที่ตั้งอยู่ในเมือง Pittsburg รัฐ Kansas รัฐในตะวันตกตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Pittsburg State ตั้งอยู่ในเมืองที่อบอุ่นและมีสีสันด้วยประชากรกว่า 20,000 คน พร้อมด้วยตัวเลือกการพักอาศัยที่หลากหลาย, การขนส่งสาธารณะ, เทศกาลและงานแสดงชุมชนต่างๆ, ร้านอาหารท้องถิ่นและธุรกิจที่หลอมรวมนักศึกษานานาชาติเข้ากับความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เมือง Pittsburg ยังสนับสนุนทีม Pitt State Gorillas (PSU เป็นเจ้าของสัญลักษณ์กอริล่าเพียงแห่งเดียวในประเทศ) ซึ่งนักศึกษาจะรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครในเมืองนี้

หลักสูตรกระจายอยู่ใน 4 วิทยาลัย: วิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยธุรกิจ Kelce College, วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัย Honors College สำหรับนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษาต่อ

PSU เป็นบ้านของนักศึกษากว่า 6,800 คน พร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติกว่า 300 คนจาก 42 ประเทศ อัตราการจบการศึกษาของนักศึกษานานาชาติอยู่ที่ 100% นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอัตราการจ้างงานบัณฑิตที่สูงและอัตราเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นที่สูง

ที่ PSU นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้แบบเฉพาะตัว อัตราเฉลี่ยของนักศึกษาในชั้นเรียนอยู่ที่ 17 คน และทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ชั้นเรียนมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและความร่วมมือกัน ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพและทักษะส่วนตัวที่จำเป็นหลังจากจบการศึกษา

นักศึกษายังจะได้พบกับการสนับสนุนมากมายที่ PSU ที่ช่วยเหลือตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา, การใช้ชีวิตการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนจบการศึกษา สำนักงานหลักสูตรและการดูแลนักศึกษานานาชาติ, ศูนย์ความสำเร็จนักศึกษา และศูนย์แนะแนวอาชีพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้กับนักศึกษานานาชาติ

Pittsburg State University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษานานาชาติถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย Pittsburg State และทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองกับสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

หนึ่งในตัวอย่างคือเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ที่ดำเนินการโดยองค์การนักศึกษานานาชาติ (International Student Association-ISA) ISA เป็นกลุ่มที่รวมรวบกลุ่มนักศึกษานานาชาติให้เป็นกลุ่ม, ส่งสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัย PSU ที่ผ่านมางานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติได้ต้อนรับสมาชิกชุมชนกว่า 500 คนได้มีประสบการณ์ในโลกกว้างและทำความรู้จักกับนักศึกษา เทศกาลนี้เป็นหนึ่งในเทศกาลนานาชาติหลักที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดมากว่า 25 ปีแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการแบ่งปันวัฒนธรรมของตนเองกับสังคมมหาวิทยาลัย

Pittsburg State University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Pittsburg State ภาคภูมิใจในคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและทุกสิ่งที่ PSU หัวใจหลักคือการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วยประสบการณ์การลงมือทำจริง รวมถึงถูกออกแบบเพื่อพัฒนานักศึกษาแต่ละคนเพื่อไปสู่ความสำเร็จระดับมืออาชีพ

คณาจารย์ผู้สอนประกอบด้วยอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องมากมาย ผู้ซึ่งเข้าใจถึงการพัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริง คณาจารย์ยังทำงานร่วมกับโรงเรียน, หน่วยงานบริการชุมชน, ภาครัฐบาล และพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย Pittsburg State ให้ความสำคัญกับการดูแลการศึกษาแบบใกล้ชิด ด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 17:1 ในระดับปริญญาตรี และอัตราส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ 19:1

PSU นำเสนอโอกาสมากมายให้กับนักศึกษาในการสร้างประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและทักษะทางสังคม สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหัดทักษะของตนเองทั้งในด้านการทำงานและชีวิต

Pittsburg State University - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มีหลักสูตรกว่า200 หลักสูตรให้เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Pittsburg State โดยวิทยาลัยหลัก 4 สาขาวิชามีดังนี้:

วิทยาลัยศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ – ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ศิลปะศาสตร์, สตรีและเพศสถานะศึกษา, การสื่อสาร และภาษาศาสตร์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ Kelce – นำเสนอหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ในด้านการบัญชี, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การบริหารธุรกิจนานาชาติ, การจัดการและการตลาด

วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ – แยกออกเป็น 3 คณะวิชา: สุขภาพ, ประสิทธิภาพมนุษย์และการสันทนาการ; จิตวิทยาและการให้คำปรึกษา; การศึกษาและความเป็นผู้นำ

วิทยาลัยเทคโนโลยี – ด้วยภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนในด้านวิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีกราฟฟิคและภาพถ่าย, โรงเรียนการก่อสร้าง, การศึกษาเทคโนโลยีและการทำงาน

วิทยาลัย Honors College เป็นตัวเลือกสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น ที่ซึ่งมีการศึกษาที่เพิ่มเติมจากปกติ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากมาย ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาทั้งระดับปริญญาโท,หลักสูตร EdS degrees (Education Specialist) และหลักสูตรวุฒิบัตร บางหลักสูตรเปิดสอนทางออนไลน์หรือแบบผสมผสาน PSU นำเสนอหลักสูตรที่มีความต้องการสูงในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา IT} ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเทคโนโลยี และอีกมากมาย

Pittsburg State University - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษานานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Pittsburg State โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เข้าศึกษา นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงในเดือนสิงหาคม, ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิในเดือนมกราคม และภาคการศึกษาฤดูร้อนในเดือนมิถุนายน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย PSU โดยมากจะกำหนดคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างคะแนน IELTS รวมอย่างน้อย 6.0 หรือเทียบเท่า แต่ในกรณีการสมัครเข้าศึกษาในสาขาการสื่อสาร, จิตวิทยา, ESOL (English for Speakers of Other Languages) หรือการพยาบาล ต้องใช้คะแนนที่สูงกว่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี:

 • การสมัครทางออนไลน์
 • เอกสารผลการศึกษา
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา:

 • การสมัครทางออนไลน์
 • เอกสารผลการศึกษา
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละหลักสูตร*เป็นไปตามหลักสูตร

รายการตรวจสอบการสมัครเข้า IEP

 • การสมัครทางออนไลน์
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
Pittsburg State University - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

การใช้ชีวิตของนักศึกษาตลอด 5 ปีภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ที่ซึ่งพวกเขาจะได้เติมเต็มชีวิตนักศึกษาที่ PSU โดยมีตัวเลือกห้องพักมากมายตามความต้องการของแต่ละคน ที่พักยังมีความปลอดภัยและตกแต่งพร้อมเข้าพัก โดยรวมค่าใช้จ่ายบริการทำความสะอาด, ค่าสาธารณูปโภค, บริการซักรีดและที่จอดรถไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทั้งแบบส่วนตัวและใช้ร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้, ผ่อนคลาย หรือใช้เวลากับเพื่อนฝูง รวมถึงมีเครื่องหยอดเหรียญ, ครัวและโทรทัศน์ขนาดใหญ่ให้บริการ

อาคาร Block 22

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพักอาศัยแห่งใหม่นี้สร้างจากอาคารประวัติศาสตร์ 4 หลังในเขตใจกลางเมือง Pittsburg นำเสนอประสบการณ์พักอาศัยแบบเฉพาะตัว นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับในเขตเมืองสร้างใหม่ พร้อมกับยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมหาวิทยาลัย อาคาร Block 22 เป็นหนึ่งใน 6 อาคารหอพักของมหาวิทยาลัย Pitt State

นักศึกษาของ Pitt State ยังสามารถเข้าใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ตั้งแต่อาคาร Heckert-Wells ที่เป็นบ้านของภาควิชาชีววิทยา นอกจากนี้ PSU ยังเป็นบ้านของอาคาร McCray Hall ที่ประกอบด้วย ห้องแสดงดนตรีและเครื่องออร์แกน Fisk Opus 106 สำหรับการแสดงดนตรี รวมถึงศูนย์สันทนาการนักศึกษาที่เปิดให้นักศึกษาใช้บริการ และยังเป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาภายใน สิ่งอำนวยความอื่นๆมีดังนี้

ศูนย์เทคโนโลยี Kansas (Kansas Technology Center - KTC)

ศูนย์ KTC เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้มีสภาพการเรียนรู้เฉพาะตัว ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชัน 260 เครื่องและห้องปฏิบัติการอีก 70 ห้อง

ศูนย์วิจัยโพลีเมอร์ Kansas (Kansas Polymer Research Center - KPRC)

เป็นที่รู้จักกันในนามศูนย์วิจัย Tyler ศูนย์ KPRC ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการวิจัยทางเคมีและวัสดุศาสตร์ รวมถึงพัฒนาให้นักศุกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยและโครงการศึกษาต่างๆ

ศูนย์ศิลปะ Bicknell Family Center

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ศูนย์ Bicknell Center ทำให้เมือง Pittsburg เป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดแสดงงานศิลปะในพื้นที่นี้ ศูนย์นี้มีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ, โรงภาพยนตร์และโรงละคร

สนามกีฬา Carnie Smith

แฟนกีฬาของ Pitt State ย่อมไม่พลาดที่จะเข้าชมเกมอเมริกันฟุตบอลเต็มสนาม Carnie Smith เพื่อเชียร์ทีม Gorillas ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน ตัวสนามยังได้รับการรับรองให้เป็นสนามแข่งขันที่ดีเยี่ยมของลีกกีฬา NCAA Division II

Pittsburg State University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Pittsburg State มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในกับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับแขกผู้มาเยือน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจและจัดการที่จอดรถที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะทำหน้าที่นี้

ทีมงานจะดูแลงานด้านบริการฉุกเฉิน, การอบรมความปลอดภัย, การฝึกอบรมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน, ระบบการจอดรถที่ปลอดภัย และการดูแลอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมือง ที่ซึ่งข้อมูลและทรัพยากรต่างๆถูกใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ PSU ยังมีมาตรการดูแลความปลอดภัยต่างๆภายในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงระบบ RAVE Alert ที่เป็นระบบให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อความฉุกเฉินและการแจ้งเตือนไปยังบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย ยังมีโทรศัพท์ฉุกเฉินสีน้ำเงินที่ติดตั้งรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อติดต่อศูนย์จัดการเหตุ ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน

close