International students admission

Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

ที่มหาวิทยาลัย Pittsburg State เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ เป็นที่รู้จักในนาม PSU หรือ Pitt State มหาวิทยาลัย PSU ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2446 ในฐานะโรงเรียนฝึกเสริมวิชาชีพ ปัจจุบันนำเสนอหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรตั้งแต่การดนตรีไปจนถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์

มีที่ตั้งอยู่ในเมือง Pittsburg รัฐ Kansas รัฐในตะวันตกตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Pittsburg State ตั้งอยู่ในเมืองที่อบอุ่นและมีสีสันด้วยประชากรกว่า 20,000 คน พร้อมด้วยตัวเลือกการพักอาศัยที่หลากหลาย, การขนส่งสาธารณะ, เทศกาลและงานแสดงชุมชนต่างๆ, ร้านอาหารท้องถิ่นและธุรกิจที่หลอมรวมนักศึกษานานาชาติเข้ากับความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เมือง Pittsburg ยังสนับสนุนทีม Pitt State Gorillas (PSU เป็นเจ้าของสัญลักษณ์กอริล่าเพียงแห่งเดียวในประเทศ) ซึ่งนักศึกษาจะรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครในเมืองนี้

มีหลักสูตรที่เปิดสอนกระจายอยู่ใน 4 วิทยาลัยหลักอันได้แก่: วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์; วิทยาลัยธุรกิจ Kelce; วิทยาลัยครุศาสตร์; และวิทยาลัยเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมี Honors College สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูงด้วย รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันเพื่อการเรียนต่อ

PSU เป็นบ้านของนักศึกษากว่า 6,800 คน พร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติกว่า 300 คนจาก 42 ประเทศ อัตราการจบการศึกษาของนักศึกษานานาชาติอยู่ที่ 100% นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอัตราการจ้างงานบัณฑิตที่สูงและอัตราเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นที่สูง

ที่ PSU นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้แบบเฉพาะตัว อัตราเฉลี่ยของนักศึกษาในชั้นเรียนอยู่ที่ 17 คน และทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ชั้นเรียนมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและความร่วมมือกัน ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพและทักษะส่วนตัวที่จำเป็นหลังจากจบการศึกษา

นักศึกษายังจะได้พบกับการสนับสนุนมากมายที่ PSU ที่ช่วยเหลือตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา, การใช้ชีวิตการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนหลังจากจบการศึกษา สำนักงานหลักสูตรและบริการนักศึกษานานาชาติ, ศูนย์ความสำเร็จนักศึกษา และศูนย์แนะแนวอาชีพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการศึกษาเชิงบวกในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษานานาชาติ

Pittsburg State University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษานานาชาติถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย Pittsburg State ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างชุมชนนานาชาติอันมีชีวิตชีวา

หนึ่งในหลายๆกิจกรรมคืองานแฟร์อาหารและวัฒนธรรมนานาชาติที่จัดโดยสมาคมนักศึกษานานาชาติ (ISA) ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานานาชาติได้มาร่วมกิจกรรมกันเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมต่างๆและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในประเทศและนานาชาติของ PSU งานแฟร์อาหารและวัฒนธรรมครั้งล่าสุดได้ให้การต้อนรับสาธารณชนทั่วไปเกือบ 500 คนที่มาสัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆของโลกและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา ในฐานะงานที่จัดเป็นประจำทุกปี นี่คือหนึ่งในงานกิจกรรมนานาชาติที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดติดต่อกันมายาวนานกว่า 25 ปีแล้ว และเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการแบ่งปันวัฒนธรรมกับชุมชนของมหาวิทยาลัย

Pittsburg State University - image gallery 3

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Pittsburg State มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้เลือกเรียน โดยมี 4 วิทยาลัยหลักระดับปริญญาตรีได้แก่:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ – ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่สาขาศิลปะ, ชีววิทยา, สตรีและเพศสถานะศึกษา, การสื่อสาร และภาษาศาสตร์

วิทยาลัยธุรกิจ Kelce – เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ในสาขาการบัญชี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์, การเงิน, การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการและการตลาด

วิทยาลัยครุศาสตร์ – แยกออกเป็น 3 แผนกวิชา: สุขภาพ, ประสิทธิภาพมนุษย์และการสันทนาการ; จิตวิทยาและการให้คำปรึกษา; การสอนและความเป็นผู้นำ

วิทยาลัยเทคโนโลยี – ด้วยภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยียานยนต์; เทคโนโลยีวิศวกรรม; เทคโนโลยีกราฟฟิคและภาพถ่าย; โรงเรียนการก่อสร้าง; และการเรียนรู้เทคโนโลยีและการทำงาน

วิทยาลัย Honors College เป็นตัวเลือกสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น ที่ซึ่งมีการศึกษาที่เพิ่มเติมจากปกติ

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากมาย ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาทั้งระดับปริญญาโท, หลักสูตร EdS degrees (Education Specialist) และหลักสูตรวุฒิบัตร บางหลักสูตรเปิดสอนทางออนไลน์หรือแบบผสมผสาน PSU นำเสนอหลักสูตรที่มีความต้องการสูงในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ยานยนต์, ทรัพยากรมนุษย์, การก่อสร้าง, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมและอีกมากมาย

Pittsburg State University - image gallery 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครสำหรับการเข้าเรียนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย Pittsburg นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงในเดือนสิงหาคม, ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิในเดือนมกราคมหรือภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนมิถุนายน โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย PSU โดยมากจะกำหนดคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างคะแนน IELTS รวมอย่างน้อย 6.0 หรือเทียบเท่า แต่ในกรณีการสมัครเข้าศึกษาในสาขาการสื่อสาร, จิตวิทยา, ESOL (English for Speakers of Other Languages) หรือการพยาบาล ต้องใช้คะแนนที่สูงกว่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี:

 • การสมัครทางออนไลน์
 • เอกสารผลการศึกษา
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา:

 • การสมัครทางออนไลน์
 • เอกสารผลการศึกษา
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละหลักสูตร*เป็นไปตามหลักสูตร

รายการตรวจสอบการสมัครเข้า IEP

 • การสมัครทางออนไลน์
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
Pittsburg State University - image gallery 5

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย Pittsburg State มีทุนการศึกษาใหม่สำหรับผู้สมัครนานาชาติ ทุนการศึกษา Gorilla International เป็นทุนที่เปิดสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกคนที่ได้รับเข้าเรียนที่ PSU นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับทุนมูลค่าระหว่าง 2,000-6,000 เหรียญสหรัฐฯในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา Gorilla จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ, ได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพและมีโอกาสได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้นานสูงสุด 4 ปี และเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่ทุกคน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาปีแรก, นักศึกษาโอนหน่วยกิตและบัณฑิตที่สมัครเข้าเรียนที่ PSU นักศึกษาสามารถเริ่มต้นทำการสมัครขอทุนการศึกษาและมีโอกาสรับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดได้ โดยจะพิจารณาจาก:

 • เกรดเฉลี่ย
 • กิจกรรมด้านวิชาการ
 • ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
 • คะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/PTE
 • คะแนนสอบ GRE/GMAT
 • Need

รายการคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อการขอทุนการศึกษาสามารถดูได้จากเว็บเพจหัวข้อการสมัครบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Pittsburg State University - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาปีแรกจะได้พักอาศัยในที่พักในวิทยาเขตที่ซึ่งนักศึกษาจะได้สัมผัสกับชีวิตใน PSU ได้อย่างเต็มที่ โดยมีทางเลือกบริการที่พักมากมายที่ตรงกับความต้องการของทุกคน ที่พักทั้งหมดมีความปลอดภัยและตกแต่งพร้อมอยู่ โดยค่าเช่าที่พักจะรวมค่าบริการทำความสะอาด, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริการซักผ้าและที่จอดรถไว้แล้ว นักศึกษาจะมีพื้นที่ส่วนตัวและส่วนกลางสำหรับการอ่านหนังสือ, พักผ่อนหรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง อีกทั้งยังมีตู้ขายของอัตโนมัติ, ห้องครัวและโทรทัศน์จอใหญ่ให้บริการด้วย

อาคาร Block 22

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพักอาศัยแห่งใหม่นี้สร้างจากอาคารประวัติศาสตร์ 4 หลังในเขตใจกลางเมือง Pittsburg นำเสนอประสบการณ์พักอาศัยแบบเฉพาะตัว นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับในเขตเมืองสร้างใหม่ พร้อมกับยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมหาวิทยาลัย อาคาร Block 22 เป็นหนึ่งใน 6 อาคารหอพักของมหาวิทยาลัย Pitt State

นักศึกษาของ Pitt State ยังสามารถเข้าใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ตั้งแต่อาคาร Heckert-Wells ที่เป็นที่ตั้งของภาควิชาชีววิทยา นอกจากนี้ PSU ยังเป็นที่ตั้งของอาคาร McCray Hall ที่ประกอบด้วย ห้องแสดงดนตรีและเครื่องออร์แกน Fisk Opus 106 สำหรับการแสดงดนตรี รวมถึงศูนย์สันทนาการนักศึกษาที่เปิดให้นักศึกษาใช้บริการ และยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมีดังนี้

ศูนย์เทคโนโลยี Kansas (Kansas Technology Center - KTC)

ศูนย์ KTC เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้มีสภาพการเรียนรู้เฉพาะตัว ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชัน 260 เครื่องและห้องทดลองทางเทคนิคอีก 70 ห้อง

ศูนย์วิจัยโพลีเมอร์ Kansas (Kansas Polymer Research Center - KPRC)

เป็นที่รู้จักกันในนามศูนย์วิจัย Tyler ศูนย์ KPRC ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการวิจัยและการพัฒนาทางด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยและโครงการศึกษาต่างๆ

ศูนย์ศิลปะ Bicknell Family Center

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2556 ศูนย์ Bicknell Center ทำให้เมือง Pittsburg เป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดแสดงงานศิลปะในพื้นที่นี้ ศูนย์นี้มีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ, โรงภาพยนตร์และโรงละคร

สนามกีฬา Carnie Smith

แฟนกีฬาของ Pitt State ย่อมไม่พลาดที่จะเข้าชมเกมอเมริกันฟุตบอลเต็มสนาม Carnie Smith เพื่อเชียร์ทีม Gorillas ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน ตัวสนามยังได้รับการรับรองให้เป็นสนามแข่งขันที่ดีเยี่ยมของลีกกีฬา NCAA Division II

Pittsburg State University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Pittsburg State มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับชุมชนในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้มาเยือนด้วย มหาวิทยาลัยมีสำนักงานบริการตำรวจและที่จอดรถซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน

ทีมงานจะดูแลงานด้านบริการฉุกเฉิน, การอบรมความปลอดภัย, การฝึกอบรมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน, ระบบการจอดรถที่ปลอดภัย และการดูแลอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมือง ที่ซึ่งข้อมูลและทรัพยากรต่างๆถูกใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ PSU ยังมีมาตรการดูแลความปลอดภัยต่างๆภายในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงระบบ RAVE Alert ที่เป็นระบบให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อความฉุกเฉินและการแจ้งเตือนไปยังชุมชนภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีโทรศัพท์ฉุกเฉินสีน้ำเงินที่ติดตั้งรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อติดต่อศูนย์จัดการเหตุ ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน

close