Skip to contentSkip to main navigationSkip to local navigation

Programs

San Mateo Colleges of Silicon Valley offer Associate Degrees, Transfer Programs and short-term Certificate Programs. Associate Degrees and Transfer Programs typically take two years to finish as students need to complete all necessary graduation and/or transfer requirements (up to 60 degree applicable units/credits) with a required Grade Point Average (GPA). 

Programs   Certificates    GOL  

College of San Mateo
College of San Mateo Logo

Indicated by  College of San Mateo

Cañada College
Cañada College Logo

Indicated by  Cañada College

Skyline College
Skyline College Logo

Indicated by  Skyline College

San Mateo Colleges of Silicon Valley - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย San Mateo of Silicon Valley (SMCSV) ดำเนินการโดย San Mateo County Community College District เป็นกลุ่มวิทยาลัยชุมชนแบบสองปีที่ได้รับการยกย่องและได้รับการรับรอง จากวิทยาลัยทั้งหมด 3 แห่งใน Silicon Valley และ Bay Area ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

กลุ่มวิทยาลัยนี้ประกอบด้วยวิทยาลัย Cañada, วิทยาลัยแห่ง San Mateo และวิทยาลัย Skyline ทั้งสามแห่งเสนอเส้นทางการศึกษาเฉพาะทางที่หลากหลายในสาขาวิชาจำนวนมาก ซึ่งเทียบเท่ากับการเรียนในสองปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี การสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก SMCSV จะเป็นการรับประกันการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งใน 136 แห่งภายในโครงการ College University Partnership (CUP) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า 150 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

SMCSV เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตและเรียนในสถานบันการศึกษาที่ดีที่สุดในแคลิฟอร์เนีย นักศึกษาสามารถเข้าถึงการฝึกงานในบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในท้องถิ่น, บริษัทอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรม และภาคการค้า ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความสามารถในการจ้างงาน

ด้วยความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในวิชา STEM ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ นักศึกษาที่ SMCSV ได้รับโอกาสในประสบความสำเร็จด้านการศึกษาจากวิทยาลัยชั้นนำในย่าน San Francisco Bay Area วิทยาลัย SMCSV เป็นวิทยาลัยปูพื้นฐานเพื่อการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการเช่น UC Berkeley และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมจะได้รับโอกาสในการตอบรับเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น โดยวิทยาลัยมีอัตราการตอบรับสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์จาก UCLA

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับประโยชน์จาก Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP) ของวิทยาลัยซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาด้วยความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง ซึ่งเป็นทักษะมีความจำเป็นต่อการเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการแข่งขันสูง

โปรแกรม SMCSV Global Online Learning (GOL) ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนแบบทางไกลได้จากทุกที่ในโลก โดยได้รับหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกว่า 150 แห่งยอมรับ นักศึกษาในหลักสูตร GOL สามารถจัดโครงสร้างการเรียนได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยทุนการศึกษานานาชาติ และการลดค่าเล่าเรียนลงอย่างมาก

San Mateo Colleges of Silicon Valley - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

SMCSV ได้ขยายโปรแกรม Global Online Learning (GOL) ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาหลายปี นักศึกษาหลายร้อยคนจบการศึกษาจากโครงการนี้ และโอนย้ายไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

สำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยในปี 2020 ที่ผ่านมา Wilbur Ross รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯได้มอบรางวัลให้ SMCSV เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศสำหรับความสำเร็จในการส่งออก ได้แก่ รางวัล JFK Presidential Award of Excellence in Export รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของวิทยาลัยในการรักษาไว้ซึ่งโอกาสอันมากมาย และเท่าเทียม รวมทั้งรักษามาตรฐานที่เข้มงวดและสามารถแข่งขันได้สำหรับอุตสาหกรรมของอเมริกา

รางวัลนี้แสดงถึงอิทธิพลของ SMCSV ในตลาดโลกและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวและองค์กร ซึ่งมีการส่งนักศึกษาไปยังตลาดงานทั่วโลก ที่มีความท้าทายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

San Mateo Colleges of Silicon Valley - image gallery 3

คุณภาพการสอน

SMCSV ได้สร้างชื่อเสียงในการนำเสนอโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้กับชุมชนนักศึกษานานาชาติ โดยการพัฒนาและรักษามาตรฐานการสอนที่ยอดเยี่ยม และดูแลค่าเล่าเรียนให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลในวิทยาลัยทั้งสามแห่ง ตลอดจนการออกแบบรูปแบบการเรียนทางไกลสำหรับโปรแกรม Global Online Learning (GOL) ที่ทันสมัย

คณาจารย์กว่า 50 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก วิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง คณาจารย์หลาท่านเคยทำงานในองค์กรชั้นนำในสาขาวิชาของตนเอง รวมทั้งทำงานกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีนวัตกรรม มีสำนักงานตั้งอยู่ใน Silicon Valley เช่น YouTube, Google, Apple, Salesforce, Twitter และ Facebook คณาจารย์หลายต่อหลายท่านเคยทำงานและสอนในระดับนานาชาติและสามารถสื่อสารประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาให้กับนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศได้

แต่ละวิทยาลัยมีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์อยู่ที่ประมาณ 25: 1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์จะมีเวลาในการติดต่อและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงได้ส่งต่อประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคล

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โปรแกรม GOL ของวิทยาลัยทำให้นักศึกษาหลายร้อยคนประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย CUP ชั้นนำ นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับมอบหมายที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้นำทางความสำเร็จเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะมีความก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

San Mateo Colleges of Silicon Valley - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

SMCSV เสนอทางเลือกในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงกับความเป้าหมายของนักศึกษา และมีหลักสูตรระดับปริญญาให้เลือกมากมาย โดยมี 105 หลักสูตรที่เปิดสอนในทั้งสามวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติยังมีทางเลือกในการเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมากถึง 42 หลักสูตร มีระยะเวลาเรียนหนึ่งถึงสองปี นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนควรตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ SMCSV เพื่อดูรายการหลักสูตรและวิทยาลัยทั้งหมดเปิดการเรียนการสอน

SMCSV มีทางเลือกของหลักสูตรพื้นฐานในหลากหลายวิชา โปรแกรม Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP) เป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคการศึกษาให้เลือกได้หลายวัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้พัฒนาคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง เมื่อนักศึกษษสำเร็จการศึกษาในจากโปรแกรม SVIEP ระดับ 4 จะเป็นการรับประกันการเข้าเรียนในหลักสูตร University Transfer Admission (UTA) ที่ SMCSV อีกหลายหลักสูตร

นอกจากนี้นักศึกษาในโปรแกรมปูพื้นฐานของวิทยาลัยจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยได้ ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความจำเป็นในการเข้าศึกษาต่อและจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการนำเสนอ และการบริหารจัดการโครงการ

San Mateo Colleges of Silicon Valley - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

SMCSV สนับสนุนผู้สมัครจากภูมิหลังทางวิชาการและจากประเทศต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน วิทยาลัยมีข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษและข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Pathway ของวิทยาลัย ทั้งสามหลักสูตร ได้แก่ SVIEP, GOL และ SMCSV

SVIEP - ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีและต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

GOL – ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ณ วันเปิดภาคการศึกษา มีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำโดยมีคะแนนผลการทดสอบดังนี้ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 56 หรือ Duolingo 85 หรือการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร SVIEP ระดับ 4

SMCSV - ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีและต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำโดยมีคะแนนผลการทดสอบดังนี้ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 56 หรือ Duolingo 85

San Mateo Colleges of Silicon Valley - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของ SMCSV จะได้รับประโยชน์จากการมีวิทยาเขตที่เป็นที่ต้องการสูงทั้งสามแห่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ละวิทยาเขตมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในตัวเองซึ่งนำเสนอทุกสิ่งที่นักศึกษาต้องการเพื่อการประสบความสำเร็จทางวิชาการและการเสริมสร้างส่วนบุคคล วิทยาเขตได้รับการออกแบบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงพื้นที่การศึกษาแบบใหม่สำหรับการทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, สิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องสมุดที่กว้างขวางมีหนังสือ, วารสาร, แหล่งข้อมูลดิจิทัลหลายพันเล่มและมี Wi-Fi ความเร็วสูงฟรีทั่ววิทยาลัย

ภายในวิทยาเขตมีคาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านหนังสือสำหรับนักศึกษา, ห้องออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและความสนใจส่วนตัว นอกเหนือไปจากการการเรียนห้องเรียน และเพื่อส่งเสริมองค์ประกอบทางสังคมที่แข็งแกร่งให้กับประสบการณ์ของนักศึกษา

นักศึกษาที่เรียนแบบทางไกลและไม่ได้เข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์จากการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาเฉพาะของ SMCSV โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลักสูตร, รายการหนังสือที่ต้องการอ่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีฟอรั่มที่สามารถใช้สื่อสารกับเพื่อนและอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งชุมชนวิทยาลัยนานาชาติออนไลน์ได้

San Mateo Colleges of Silicon Valley - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย San Mateo County Community District ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีพลวัตที่สุดของ Silicon Valley และเมือง San Francisco

วิทยาเขตทั้งสามแห่งของ SMCSV อยู่ในชุมชนที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีความปลอดภัยดีเยี่ยมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแต่ละวิทยาเขตจะมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยที่ก้าวหน้าและครอบคลุมซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยโครงการริเริ่มด้านความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดำเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

แต่ละวิทยาเขตมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อให้ความปลอดภัยส่วนบุคคล และให้การสนับสนุนสำหรับนักศึกษารวมทั้งคณาจารย์ทุกคน ทีมงานความปลอดภัยยังช่วยดูแลในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการการจราจร, การโจรกรรม, ทรัพย์สินที่สูญหาย, การคุ้มกันส่วนบุคคลในวิทยาเขต และเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกฉุกเฉินภายในวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำคัญ SMCSV ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลต่าง ๆ จะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านพอร์ทัลข้อมูลออนไลน์ของวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปลอดภัย

close
©