Shoreline Community College - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลยัชุมชนชอรไ์ลน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1964 มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คนพร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติเกือบ 1,000 คนจากมากกว่า 50 ประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Seattle ในรัฐ Washington ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยหลักสูตรวิชาการและวิชาชีพ/เทคนิคให้เลือกเรียนมากกว่า 100 หลักสูตรที่ Shoreline นักศึกษานานาชาติจะมีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะสามารถสำเร็จการเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ Shoreline หลังจากนั้นจึงโอนหน่วยกิตไปเรียนยังมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีก 2 ปีเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี

นักศึกษานานาชาติไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆเพื่อการได้รับเข้าเรียนที่ Shoreline ในกรณีที่นักศึกษาเลือกที่จะไม่สอบล่วงหน้าหรือทำการสอบวัดระดับความรู้วิชาการ ทางวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิทยาลัยตั้งอยู่ในวิทยาเขตขนาด 83 เอเคอร์อันเงียบสงบและเขียวชอุ่ม ห่างจากเมือง Seattle ไปทางตอนเหนือเพียง 2 กิโลเมตร เมือง Seattle เป็นเมืองอันมีชีวิตชีวาที่มีทัศนียภาพงดงามซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคอันสวยงามที่มีชื่อว่า Pacific Northwest รวมถึงมีสถานที่และกิจกรรมอันหลากหลายมากมายให้นักศึกษาได้เพลิดเพลิน อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติและชายหาด

นอกจากนี้เมือง Seattle ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทระดับ Fortune 500 มากมาย อาทิเช่น Microsoft, Amazon และ Starbucks ซึ่งศิษย์เก่าของ Shoreline มักจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์การทำงานที่บริษัทเหล่านี้หลังจากสำเร็จการศึกษาผ่านทางโครงการ Optional Practical Training (OPT)

วิทยาลัย Shoreline เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนระดับท็อป 25 ของสหรัฐอเมริกาจาก 1,462 วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศในด้านจำนวนนักศึกษานานาชาติที่เรียนที่วิทยาลัย (IIE, 2018) วิทยาลัยได้รับการยกย่องในฐานะ 1 ใน 3 วิทยาลัยชุมชนระดับชั้นนำของรัฐ Washington (Niche, 2018) อีกทั้งยังได้รับรางวัล Paul Simon ในด้านความเป็นผู้นำในการสร้างความเป็นสากลของวิทยาเขต นอกจากนี้นักศึกษาของ Shoreline ยังได้รับทุนการศึกษานานาชาติ Benjamin A. Gilman เพื่อการเรียนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Shoreline Community College - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยมีบริการที่พักในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาทุกคนที่เริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายนปี 2019 อาคารที่พักแห่งใหม่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวิทยาเขตขนาด 83 เอเคอร์อันเขียวขจีและอยู่ห่างจากห้องเรียนโดยการเดินไม่ถึง 10 นาที อาคารที่พักที่มีชื่อว่า 7000 Campus Living นี้ประกอบด้วยห้องพัก 68 ห้องที่มีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักรวม พร้อมด้วยห้องนั่งเล่นและห้องครัวที่ตกแต่งอย่างสวยงาม รวมถึงมีพื้นที่ส่วนกลางอันกว้างขวางสำหรับนักศึกษาทุกคนในการอ่านหนังสือและสังสรรค์กับเพื่อนฝูง

บริการที่พักในวิทยาเขตจะทำให้นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ของวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงปรับตัวเข้ากับวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยด้วยบริการรักษาความปลอดภัยและความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การพักอาศัยในวิทยาเขตมีข้อดีมากมายสำหรับนักศึกษา ซึ่งมีผลการวิจัยระบุว่าจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและเสริมให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น

Video thumb

คุณภาพการสอน

วิทยาลยัชุมชนชอรไ์ลน์ จะมอบการศึกษาที่ดำเนินการโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่น, เอาใจใส่และมีแนวคิดก้าวหน้า คณาจารย์ทุกท่านมีความเอาใจใส่ในความสำเร็จด้านการเรียนของนักศึกษาทุกคน อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์อยู่ที่ 18:1 ซึ่งจะช่วยให้ชั้นเรียนมีขนาดเล็กเพียงพอสำหรับคณาจารย์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน

การสอนได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจระดับโลกแห่งอนาคต คณะกรรมการของวิทยาลัยจะยึดความสำเร็จของนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในทุกการดำเนินงานของวิทยาลัย

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ทางวิทยาลัยยังมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน โดยมีกิจกรรมนอกหลักสูตรและโอกาสการทำงานในวิทยาเขตที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเอง ยกตัวอย่างเช่นการทำงานในฝ่ายปกครองนักศึกษาหรือในฐานะอาจารย์กวดวิชาหรือพี่เลี้ยงนักศึกษา

Shoreline Community College - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษานานาชาติจะมีทางเลือกการเรียนมากมายที่วิทยาลยัชุมชนชอรไ์ลน์:

 • หลักสูตรโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัย – นักศึกษาสามารถเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี
 • หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ – ด้วยการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ/เทคนิค นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของตนเองและสำเร็จการศึกษาด้วยการมีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานหลังจากการเรียนเป็นเวลา 2 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร - นักศึกษาสามารถเปลี่ยนเส้นทางการทำงานไปสู่วิชาชีพที่แตกต่างจากเดิมหรือพัฒนาทักษะต่างๆสำหรับบทบาทหน้าที่ปัจจุบันของตนเองด้วยการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับวิทยาลัย - นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ระดับวิทยาลัยหรือลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (ESL)
 • ทางเลือกหลักสูตรระดับไฮสคูล – นักศึกษาสามารถใช้หน่วยกิตการเรียนจากหลักสูตรระดับวิทยาลัยเพื่อสำเร็จคุณวุฒิระดับไฮสคูลของสหรัฐอเมริกา

สาขาการเรียนที่วิทยาลัย Shoreline เปิดสอนอาทิเช่นสาขาศิลปะศาสตร์, การสื่อสาร, ธุรกิจ, การดูแลสุขภาพ, การแพทย์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศาสตร์และครุศาสตร์

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาลัยเกียรตินิยมที่นักศึกษาจะสามารถท้าทายความสามารถของตนเองด้วยการร่วมทำงานวิจัยกับอาจารย์ของวิทยาลัย ประโยชน์ของการเรียนหลักสูตรนี้คือการได้เรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยพร้อมด้วยการเรียนที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขี้น, การทำงานโครงการวิจัย, โอกาสในการนำเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียง, การได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในขั้นตอนการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยและการมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชนวิชาการที่มากขึ้น ด้วยประสบการณ์การเรียนที่วิทยาลัยเกียรตินิยม นักศึกษานานาชาติจะมีความโดดเด่นเมื่อทำการสมัครเพื่อโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย 4 ปีระดับชั้นนำ

Shoreline Community College - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

การสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลยัชุมชนชอรไ์ลน์ มีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก ในกรณีส่วนใหญ่ เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสามารถส่งทางออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนสอบ SAT

ทางวิทยาลัยมีข้อกำหนด 4 ข้อสำหรับนักศึกษาทุกคน:

1. ใบสมัครทางออนไลน์

2. ประวัติผลการเรียน

3. เอกสารรับรองทางการเงิน

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญสหรัฐ

เอกสารทั้งหมดสามารถส่งมายังวิทยาลัยทางอีเมล์

นักศึกษานานาชาติไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆเพื่อการได้รับเข้าเรียนที่ Shoreline ในกรณีที่นักศึกษาเลือกที่จะไม่สอบล่วงหน้าหรือทำการสอบวัดระดับความรู้วิชาการ ทางวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติที่ผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้วสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับวิทยาลัยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูง, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนวิชาการ (EAP) อีกทั้งนักศึกษาในหลักสูตร EAP ยังสามารถเรียนวิชาเรียนระดับวิทยาลัยไปพร้อมๆกันได้ด้วย

นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำหรือเทียบเท่าจะได้รับประกันการได้เข้าเรียนดังนี้:

 • คะแนนรวม 5.5 พร้อมคะแนนหมวดการเขียน 6.0 – English 101
 • คะแนนรวม 5.0 พร้อมคะแนนหมวดการเขียน 5.0 – EAP

สำหรับผลคะแนนสอบที่ต่ำกว่าระดับนี้ นักศึกษาจะทำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในช่วงปฐมนิเทศ

Shoreline Community College - image gallery 6

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย Shoreline ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในชุมชนของวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ปลอดภัย, มีความสุขและสะดวกสบายทั้งในและนอกวิทยาเขต

แผนกความปลอดภัยและบริการรักษาความปลอดภัยจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนของวิทยาลัยเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันอันนำไปสู่สภาพแวดล้อมในชุมชนวิทยาลัยที่มีความปลอดภัย โดยมีบริการต่างๆเช่น:

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำหน้าที่ในวิทยาเขตตลอดทั้งวันทุกวัน
 • เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและตรวจตราในวิทยาเขต
 • การตรวจสอบอุปกรณ์, อาคารและระบบต่างๆประจำวัน
 • กิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
 • การดูแลที่จอดรถในวิทยาเขตและการอนุญาต
 • การรับมือกับอุบัติเหตุและการขอความช่วยเหลือ
 • การป้องกันอาชญากรรม
 • การลดความรุนแรง
 • ระบบแจ้งเหตุ
 • นโยบาย, ระเบียบขั้นตอน, การฝึกอบรมความรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
Video thumb

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษานานาชาติที่เลือกเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีที่ Shoreline จะได้รับคำแนะนำในเรื่องการโอนหน่วยกิตการเรียนไปยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียง ซึ่งนักศึกษาจะสำเร็จการเรียน 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาลัย Shoreline มีโครงการความร่วมมือเพื่อรับประกันการได้รับเข้าเรียนโดยการโอนหน่วยกิตที่มีชื่อว่า Transfer Admission Guarantee (TAG) ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูงมากมาย อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ที่ตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีมหาวิทยาลัยเกือบ 200 แห่งใน 50 รัฐหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆที่นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตไปแล้ว

บางส่วนของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาของ Shoreline สามารถโอนหน่วยกิตได้ อาทิเช่น:

 • มหาวิทยาลัย Washington
 • มหาวิทยาลัย Seattle
 • มหาวิทยาลัย California-Berkeley
 • มหาวิทยาลัย California-Los Angeles
 • มหาวิทยาลัย Arizona State
 • มหาวิทยาลัย Washington State
 • มหาวิทยาลัย Minnesota
 • มหาวิทยาลัย Michigan
 • มหาวิทยาลัย New York
 • มหาวิทยาลัย Texas-Austin

นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาของ Shoreline ยังได้รับประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาผ่านทางโครงการที่มีชื่อว่า - Optional Practical Training (OPT) – ที่บริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น T-Mobile และ Microsoft

close