Skip to main content
The Graduate School

The Graduate School

Binghamton by the numbers

#15

America's Best Value Colleges
Forbes 2016

5

Transdisciplinary Areas of Excellence

15

Specialized research centers

90+

World-class graduate programs

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Binghamton ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Vestal, N.Y. เป็นส่วนหนึ่งของระบบมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ New York (SUNY)

มหาวิทยาลัย Binghamton เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและมีศูนย์วิจัยเฉพาะด้าน 15 ศูนย์ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน 90 หลักสูตร ตั้งแต่สาขาวิชาทั่วไปอย่างเช่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์จนถึงสาขาทางเลือกที่แตกต่างเช่นสาขาชุมชนยั่งยืนและการแปลศึกษา

ไม่ว่านักศึกษาจะสนใจเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาคู่หรือปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Binghamton มีหลักสูตรอันหลากหลายที่ตรงกับความต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

วิทยาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 930 เอเคอร์ที่เป็นเขตสงวนธรรมชาติอันสวยงามที่นักศึกษาจะสามารถสัมผัสได้ด้วยการเดิน, การวิ่งและการขี่จักรยานไปตามเส้นทางได้ทั่วพื้นที่

มหาวิทยาลัย Binghamton มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลกอันหลากหลาย อาทิเช่นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีเรือนกระจกหลากหลายสภาพภูมิอากาศและศูนย์ศิลปะการแสดงที่มีโรงละครขนาด 1,200 ที่นั่งและผนังเคลื่อนที่สำหรับการเพิ่มที่นั่งกลางแจ้ง

ศูนย์อาชีพที่ได้รับรางวัลมีการจัดงานแฟร์อาชีพ/การฝึกงานเป็นประจำ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพคอยให้คำแนะนำนักศึกษาในเรื่องกระบวนการหางานและมีห้องสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาใช้เพื่อการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และ Skype

นอกจากนี้ Binghamton ยังมีชุมชนการกีฬาอันเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ทางมหาวิทยาลัยมีทีมกีฬาที่มีชื่อเรียกว่า Bearcats ระดับ NCAA Division 21 ทีม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะสามารถใช้บริการศูนย์ฟิตเนสอันทันสมัยและมีกลุ่มกิจกรรมกลางแจ้งที่มีการจัดทริปพายเรือคายัคและปีนเขา รวมถึงมีทีมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยด้วย

Binghamton มีความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชุมชนนานาชาติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 2,500 คนจาก 122 ประเทศ และมีสโมสรและชมรมมากกว่า 250 ประเภทในวิทยาเขต นักศึกษาจะมีกิจกรรมมากมายให้ทำตลอดเวลา

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุดที่สำคัญของ Binghamton:

  • ทางมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการรวมคณะวิชาเภสัชศาสตร์และคณะวิชาการพยาบาล Decker เพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเต็มรูปแบบ
  • การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางในด้านนี้เพื่อเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

การวิจัยและเทคโนโลยี:

  • นักศึกษาจากแผนกวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ชีววิทยาและธรณีวิทยามีการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างยานสำรวจดาวอังคาร โดยเป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัย Binghamton ได้ดำเนินการสร้างยานสำรวจดาวอังดารซึ่งต้องอาศัยทักษะความรู้ต่างๆมากมาย ยานสำรวจนี้จะถูกนำเข้าร่วมการแข่งขันกับยานสำรวจที่ออกแบบโดยนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆในการแข่งขันประจำปีของชมรม Mars Society
  • M. Stanley Whittingham ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านเคมีและวัสดุของมหาวิทยาลัย Binghamton ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติด้วยผลงานด้านการคิดค้นการประยุกต์ใช้สารประกอบทางเคมีในวัสดุเก็บกักพลังงาน
Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 3

คณะวิชา

คณะวิชาและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย...

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิชาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดใน 6 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาใน 3 สาขาวิชาหลักได้แก่สาขามนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้วยการมุ่งเน้นในการสอนความรู้ด้านศิลปศาสตร์ นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จด้วยการได้รับการฝึกฝนด้านการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรและการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Thomas J. Watson เปิดสอนหลักสูตรปริญญาในสาขาวิศวกรรมชีวเวช, วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเครื่องกลและวิทยาศาสตร์ระบบ

คณะวิชาการพยาบาล Decker เปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาการพยาบาลสุขภาพครอบครัว, การพยาบาลสุขภาพจิตครอบครัว, การพยาบาลสุขภาพชุมชนและการพยาบาลผู้ชราวัย โดยมีเครื่องจำลองเพื่อการเรียนการสอนรุ่นล่าสุด อย่างเช่นหุ่นจำลอง SimMan 2 ตัวซึ่งสามารถหายใจ, พูดและเลือดออกได้ รวมถึงห้องดูแลผู้ป่วยในบ้านจำลองและอุปกรณ์บำบัดทางเลือกต่างๆ

วิทยาลัยกิจการชุมชนและสาธารณะมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น, หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ, องค์กรต่างๆของรัฐบาล, องค์กรไม่แสวงหากำไรและภาคธุรกิจต่างๆ โดยหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในด้านบริการสาธารณะ

คณะวิชาการจัดการมีการเปิดสอนหลักสูตร MBA อันมีชื่อเสียง นักศึกษาจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนโดยการใช้ซอฟท์แวร์การค้าหลักทรัพย์ระดับมืออาชีพที่ห้องค้าหลักทรัพย์ Zurack อันทันสมัย คณะวิชาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันหลากหลายและมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คณะวิชาเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2017 ในปี 2016 คณะวิชาได้เริ่มดำเนินการโครงการมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างอาคารเรียนอันทันสมัยใกล้กับ Johnson City, N.Y. ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาจะมีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในสาขาคลินิกเฉพาะทาง, หน่วยงานกำกับดูแล, ภาคอุตสาหกรรมและการวิจัย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิชาและวิทยาลัยของ Binghamton

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

Binghamton มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัดคุณวุฒิปริญญาคู่ระยะเวลาเรียน 5 ปี โดยนักศึกษาจะเรียนระดับปริญญาตรีในช่วง 3 ปีแรกของการเรียน ส่วนในปีที่ 4 จะเป็นการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีควบคู่กัน และในปีที่ 5 นักศึกษาจะได้รับเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสำเร็จการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาแบบเร่งรัดที่ Binghamton เปิดสอน 

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ได้รับความนิยม

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ได้รับความนิยมที่สุดได้แก่...

การบริหารธุรกิจ MBA:

คณะวิชาการจัดการมีหลายช่องทางสำหรับนักศึกษาในการสำเร็จคุณวุฒิปริญญา MBA โดยทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร MBA หลากหลายแบบที่ตรงกับตารางเวลาและเป้าหมายด้านการเรียนของนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับประโยชน์มากมายจากการเรียนหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Binghamton ซึ่งนักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตร MBA ได้ภายในเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์:

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่ท้าทายและได้รับความนิยมซึ่งสามารถดึงดูดใบสมัครจากนักศึกษาทั่วโลก หลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรในสาขานี้ที่ดีที่สุดในภูมิภาค นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ, การกู้ข้อมูล, คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่, การวางระบบเครือข่าย, การจัดการข้อมูล, การเขียนโปรแกรม, กราฟฟิก, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และอีกมากมาย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมชีวเวช:

หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมชีวเวชจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับตำแหน่งหน้าที่ระดับผู้นำในอุตสาหกรรมชีวเวช, สถานศึกษา, ธุรกิจ, การศึกษา, การประกอบธุรกิจและเพื่อความสำเร็จในระดับโลก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยในสาขาชีวเวชหรือผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านชีวเวช นักศึกษาจะได้เรียนภายใต้การชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมการวิจัยอันทันสมัย

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 5

การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนที่สำคัญของโครงสร้างการเรียนที่ Binghamton โครงการวิจัยจำนวนมากของมหาวิทยาลัยดำเนินการแบบข้ามสาขาใน 5 สาขาความเป็นเลิศ - TAE

ความเป็นพลเมือง, สิทธิและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม:

การวิจัยข้ามสาขาความเป็นเลิศในด้านความเป็นพลเมือง, สิทธิและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจะเปิดโอกาสให้นักวิชาการสามารถดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม, เชื้อชาติ, เพศ, เพศสภาพ, วิวัฒนาการและมุมมองความเป็นพลเมือง, สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับข้ามประเทศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ:

การวิจัยข้ามสาขาความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเปิดโอกาสให้นักวิชาการสามารถดำเนินการวิจัยในสาขาที่สำคัญของการแพทย์มนุษย์ เช่นความไวในการเกิดโรคและการป้องกัน, เซ็นเซอร์และอุปกรณ์สำหรับการวินิจฉัยและรักษา, ระบบการดูแลสุขภาพและการบำบัดรักษาเฉพาะบุคคล

โลกแห่งวัตถุนิยมและภาพ:

หัวข้อการวิจัยอันน่าสนใจนี้เป็นการรวมนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาทั้งสาขามนุษยวิทยา, ดนตรี, ภาษาและประวัติศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มนุษยชาติมีความเข้าใจต่อโลกแห่งวัตถุนิยมซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาของโลกสู่อนาคต

พลังงานฉลาด:

หนึ่งในความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกต้องเผชิญคือมลภาวะจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลและแหล่งพลังงานทดแทน นักวิชาการที่ต้องการค้นคว้าแนวคิดใหม่ๆในการอนุรักษ์พลังงานและสร้างสรรค์พลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพจะสามารถดำเนินการวิจัยในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ TAE

ชุมชนยั่งยืน:

ชุมชนยั่งยืนในโครงการ TAE เป็นศูนย์รวมนักวิชาการที่มุ่งเน้นการวิจัยในสาขา – วิถีชีวิตแบบยั่งยืน, ชุมชนยั่งยืนในท้องถิ่น, ชุมชนเกาะ, ป่าและที่ราบน้ำท่วมถึงและชุมชนพลังงานยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยข้ามสาขาที่ Binghamton

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 6

การรับเข้าเรียน

มหาวิทยาลัย Binghamton มีขั้นตอนการสมัครเรียนทางออนไลน์ที่ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ต้องการ ผู้สมัครควรส่งเอกสารประกอบการสมัครที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, จดหมายแนะนำตัวและจดหมายรับรองมาพร้อมใบสมัคร

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:

คะแนนขั้นต่ำสำหรับผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆมีดังนี้:

  • TOEFL – 80
  • IELTS – 6.5 พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 5.0
  • PTE Academic - 53

บางหลักสูตรอาจกำหนดระดับคะแนนที่สูงกว่านี้

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังต้องส่งแบบฟอร์มรับรองสถานะทางการเงินของนักศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นการยืนยันว่านักศึกษามีเงินทุนสำหรับค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพียงพออย่างน้อย 1 ปีสำหรับการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Binghamton

Binghamton University, State University of New York - The Graduate School - image gallery 7

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

แผนกบริการนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาทุน (ISSS) เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานกิจการวิชาการและทำหน้าที่ให้บริการนักศึกษานานาชาติด้วยความเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับรางวัลยกย่องอีกมากมายด้วย

ISSS จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในทุกๆขั้นตอนที่ Binghamton ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่านักศึกษาจนถึงการส่งเอกสารทางการแพทย์, การปฐมนิเทศ, การหาที่พักและการออกบัตรประจำตัวนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมสำคัญที่นักศึกษานานาชาติทุกคนควรเข้าร่วม นักศึกษาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ: กฏระเบียบการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา, การประกันสุขภาพ, การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

การประกันสุขภาพ:

การประกันสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายภาคบังคับสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลในระหว่างการเรียนที่ Binghamton นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนด้วยวีซ่าชั่วคราวทุกคน ยกเว้นผู้ที่ถือวีซ่าผู้พำนักถาวรจะได้รับการลงทะเบียนในกรมธรรม์ประกันนานาชาติ GeoBlue โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติยกเว้นโดยมหาวิทยาลัย Binghamton

ความช่วยเหลือด้านจิตใจ:

ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่แนะแนวและช่วยเหลือคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาทางจิตใจและการคิดถึงบ้าน

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย:

ความปลอดภัยคือส่วนที่สำคัญของการใช้ชีวิตที่ Binghamton นักศึกษาจะมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในชีวิตในวิทยาเขต ไม่ว่าจะเป็นบริการเจ้าหน้าที่ร่วมทางนักศึกษาไปยังหอพักนักศึกษาจนถึงโทรศัพท์ฉุกเฉิน, ตำรวจตรวจตรามหาวิทยาลัยและกิจกรรมดูแลความปลอดภัยในหอพักต่างๆ

close

Last Updated: 3/21/18