Admission for International Students

Come to Suffolk and experience the best of Boston

Suffolk University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Suffolk เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรสี่ปีอันเก่าแก่ที่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่มีความหลากหลายจากทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ การเรียนการสอนมุ่งเน้นในการเรียนรู้จากประสบการณ์และการพัฒนาความเป็นผู้นำ พร้อมด้วยชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและโอกาสการสร้างความสัมพันธ์ทางอาชีพที่ดีเยี่ยม

ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Boston มหาวิทยาลัย Suffolk เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมากกว่า 60 สาขาการเรียน, หลักสูตรระดับบัณฑิตมากกว่า 30 หลักสูตรและโอกาสการเรียนต่อหลักสูตรคุณวุฒิต่างๆ รวมถึงการเรียนคุณวุฒิ LLM ผ่านทางคณะวิชากฎหมายของมหาวิทยาลัย Suffolk นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนที่วิทยาเขต Madrid ของมหาวิทยาลัยในประเทศสเปน และมีโอกาสการเรียนในต่างประเทศ, การเดินทางสัมมนาทั่วโลกและการทัวร์เพื่อการเรียนที่ดูแลจัดการโดยคณาจารย์ด้วย

นักศึกษาของ Suffolk จะสามารถเข้าถึงผู้จ้างงานระดับชั้นนำของเมือง Boston ในสาขาต่างๆอย่างเช่นการเงิน, การดูแลสุขภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ, ธุรกิจสตาร์ทอัพและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆผ่านทางเครือข่ายความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีโอกาสการฝึกงานที่องค์กรระดับชั้นนำเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับพี่เลี้ยงด้านวิชาชีพและช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้การเรียนในห้องเรียนยังได้รับการเสริมด้วยโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ทั่วเมืองเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมสำหรับความสำเร็จ

นักศึกษาจะได้เรียนที่วิทยาเขตเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างกันในรัศมีการเดินไม่เกิน 10 นาที พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างเช่นห้องเรียนอันทันสมัยและห้องทดลอง, ศูนย์กีฬาและสนามกีฬา, สตูดิโอศิลปะและห้องเรียนที่ได้รับการออกแบบใหม่ รวมถึงบริการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ต่างๆมากมายเพื่อช่วยการเรียนของนักศึกษา

เมือง Boston มีสิ่งต่างๆมากมายสำหรับชุมชนนักศึกษา โดยภายในระยะเดินไม่เกิน 15 นาทีจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะพบกับสนามกีฬาระดับเมเจอร์ลีก 3 สนาม, โรงละคร 12 โรง, สถานที่แสดงดนตรี 11 แห่ง, ร้านกาแฟ 20 ร้าน, พิพิธภัณฑ์ 10 แห่ง, สถานีขนส่งสาธารณะ 6 สถานีและท่าเรือที่มีทัศนียภาพสวยงาม

Suffolk University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุดของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ COVID-19

มหาวิทยาลัย Suffolk เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจเรียนรู้มหาวิทยาลัยผ่านทางการทัวร์วิทยาเขตแบบเสมือนจริง ประสบการณ์เยี่ยมชมวิทยาเขตแบบเสมือนจริงจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Suffolk ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักสูตรการเรียนจนถึงประเพณีของคณะเรียนต่างๆ นอกจากนี้ Suffolk ยังเปิดให้ทัวร์ชมวิทยาเขตได้แล้ววันนี้

ปัจจุบัน Suffolk รับพิจารณาผลคะแนนสอบประเภทอื่นๆ นักศึกษายังคงต้องส่งหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษและควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับเข้าเรียนนานาชาติจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยยังคงเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังคงสามารถสมัครขอทุนการศึกษาและโอกาสเงินทุนต่างๆได้

การพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Suffolk ได้มีการลงทุนมากมายในวิทยาเขตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา

ไม่นานมานี้มหาวิทยาลัย Suffolk ได้เปิดให้บริการพื้นที่การเรียนด้านศิลปะและการออกแบบรวม 4 ชั้นในอาคาร Sawyer โดยจะเป็นพื้นที่เฉพาะทางอันมีนวัตกรรมที่ประกอบด้วยห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบประสิทธิภาพสูง, สตูดิโอขั้นพื้นฐานพร้อมขาตั้งกระดานวาดรูปและแสงธรรมชาติ ทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารแบบบูรณาการที่หลากหลายหลักสูตรจะได้ใช้งานร่วมกันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาทั้งจากสาขาวิชาใหม่ๆอันมีนวัตกรรมหรือสาขาดั้งเดิมต่างๆ

คณาจารย์สาขาศิลปะและการออกแบบของ Suffolk จะทำงานร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายแผนกวิชาและพัฒนาหลักสูตรแบบสหวิทยาการอันมีนวัตกรรมเพื่อผสมผสานการคิดด้วยภาพเข้ากับเนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้นักศึกษาสาขาศิลปะมุ่งเน้นในการค้นคว้าการประยุกต์ในเชิงปฏิบัติผ่านทางผลงานที่มีพื้นฐานจากสาขาวิชาต่างๆและสร้างสรรค์การเรียนที่ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ

Suffolk University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย Suffolk เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการพูดคุยอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีชีวิตชีวาและเข้มข้นพร้อมด้วยขนาดชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม ด้วยคณาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของนักศึกษาและเป็นนักการศึกษาที่กระตือรือร้นและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสาขาของตนเอง นักศึกษาจะได้รับความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูงเพื่อเป็นเส้นทางสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Suffolk ยังมีความมุ่งมั่นที่จะรวมประสบการณ์ภาคปฏิบัติไว้ในหลักสูตรการเรียน ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาสาขาการแพร่ภาพและเสียงที่มีการผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์ “Suffolk in the City” ที่ออกอากาศทางช่อง New England Cable News โดยความช่วยเหลือจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ นักศึกษาสาขาวิชาเอกด้านการเงินจะได้ทำงานภายใต้การชี้แนะเพื่อวิเคราะห์ราคาหุ้นล่าสุดและเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในห้องฝึกหัดจำลอง นักศึกษาสาขาการประกอบธุรกิจจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ก่อตั้งบริษัทและมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาด้วยซ้ำ

นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานเพื่อให้ตนเองมีความโดดเด่นในตลาดงาน โดยความช่วยเหลือจากคณาจารย์ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทระดับ Fortune 500, องค์กรไม่แสวงหากำไรและธุรกิจสตาร์ทอัพอันมีนวัตกรรมต่างๆที่อยู่รายล้อมมหาวิทยาลัย

Suffolk University - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย Suffolk มีหลักสูตรมากกว่า 60 สาขาการเรียนให้เลือกเรียน นักศึกษาจะได้เรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตนเองพร้อมด้วยโอกาสทางอาชีพที่ดีเยี่ยม ซึ่งรวมถึงหลักสูตรวิชาเอกในสาขา STEM ที่ได้รับการรับรองในวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงคณะวิชาธุรกิจ Sawyer

มหาวิทยาลัย Suffolk มีการเปิดสอนหลักสูตรแบบสหวิทยาการอันมีนวัตกรรมที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงโลกร่วมสมัยที่นักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการเรียนมีความหลากหลาย ตั้งแต่สาขาวิชาแบบดั้งเดิมจนถึงสาขาสมัยใหม่อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมนิยมในเมือง, การบริหารความมั่งคั่ง, บิ๊กดาต้าและวิเคราะห์วิทยาธุรกิจและอีกมากมาย สาขาวิชาต่างๆจะช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบแนวคิดและวิธีการคิดที่จะเปิดกว้างทางความคิดและเพิ่มทางเลือกด้านอาชีพของตนเองหลังจากสำเร็จการศึกษา คณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย Suffolk ที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายได้แก่:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการประสบความสำเร็จด้านการเรียนและสามารถสร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญในสาขาวิชาชีพที่เลือกหลังจากสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยมีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับกิจกรรมนอกหลักสูตรและการฝึกงานภาคปฏิบัติเพื่อส่งนักศึกษาสู่โลกของการทำงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพื่อให้ตนเองมีความพร้อมในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก

คณะวิชาธุรกิจ Sawyer

นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์อันหลากหลาย อย่างเช่นการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์, การเปิดตัวธุรกิจและการทำงานในหลากหลายสาขา ประสบการณ์ด้านการวิจัยและการดำเนินงานอันโดดเด่นทำให้คณะวิชาได้รับการรับรองวิทยฐานะนานาชาติ AACSB อันทรงเกียรติ ทางคณะวิชาให้ความสำคัญกับ 4 หัวข้อหลักได้แก่: การคิดอย่างมีนวัตกรรม, การแก้ไขปัญหา, การพัฒนามุมมองที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม, สังคมและความเป็นสากล และความเป็นมืออาชีพ

คณะวิชากฎหมาย Suffolk

คณะวิชามุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติจากประสบการณ์จริงที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆสำหรับการประกอบอาชีพด้านกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ โดยเป็นคณะวิชากฎหมายที่เปิดสอนหลักสูตรทักษะความเชี่ยวชาญทางกฎหมายทุกด้านเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในระดับท็อป 20 จากการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report เป็นปีที่สามติดต่อกัน

Suffolk University - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เอกสารที่ต้องส่ง

นักศึกษานานาชาติต้องส่งเอกสารต่อไปนี้เพื่อการได้รับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Suffolk:

 1. ใบสมัครของ Common Application หรือใบสมัครของ Suffolkพร้อมด้วยค่าธรรมเนียม 50 เหรียญสหรัฐ
 2. เรียงความและจดหมายแนะนำตัว
 3. ใบรับรองผลการเรียนระดับไฮสคูลอย่างเป็นทางการหรือผลสอบ GED/HiSET (ในภาษาอังกฤษหรือพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 4. จดหมายรับรอง
 5. หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (หนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้):
 • คะแนนสอบ SAT หรือ ACT ที่แสดงถึงระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (นักศึกษานานาชาติไม่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนสอบ SAT/ACT แต่คะแนนสอบ SAT หมวด EBRW 520 คะแนนสามารถใช้เพื่อเป็นหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ)
 • คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS (คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 79, คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • DUOLINGO English Test-DET คะแนนขั้นต่ำ 70 เปอร์เซ็นต์
 • โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกและภาษาทางการ (กรุณาส่งเฉพาะผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลสอบ IGCSE/GCSE, AS/A-Level, IB, French BAC, German Abitur ได้เช่นกัน ในกรณีที่นักศึกษามีเฉพาะผลคะแนนสอบที่คาดว่าจะได้จากระบบการสอบประเภทใดประเภทหนึ่งเหล่านี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอยกเว้นผลการสอบ
 • PTE-Academic พร้อมคะแนนขั้นต่ำ 54
 • คะแนนสอบ IB HL วิชาภาษาอังกฤษที่คาดว่าจะได้ (คะแนนสอบจากไฮสคูล)
 • ผลคะแนนสอบที่คาดว่าจะได้/ผลคะแนนสอบจริงจากการสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกในระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ AS/A-Level
 • Gaokao: นักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้ทำการสอบ Gaokao โดยมีวิชาภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในสามวิชาที่ทำการทดสอบสามารถนัดสัมภาษณ์ผ่านทาง initialview.com หรือโดยการติดต่อกับแผนกรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรี
Suffolk University - image gallery 6

The Suffolk Experience

อ่านความคิดเห็นของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย Suffolk

Malik Richard, BSBA ’19: ที่ปรึกษาธุรกิจ, IXL Center และบัณฑิต MBA

“ผมมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขี้นและรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นก้าวต่อไปของชีวิต เพราะผมได้ผ่านการฝึกฝนมาเพื่อวันนี้ Suffolk ช่วยให้ผมมีความพร้อมสำหรับความสำเร็จที่ต้องการ”

Morgan Robb, BSBA 2019, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, Digital Impulse

“การได้ใช้ชีวิตในใจกลางเมืองทำให้ผมได้รับโอกาสมากมายทั้งในด้านการเรียนและวิชาชีพ ผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์, วัฒนธรรมและผู้คนต่างๆโดยการพักอาศัยและเดินเล่นไปตามสถานที่ต่างๆในเมืองนี้”

Markendy Fils-Aime, รุ่นปี 2020, วิชาเอกการเงิน

“ผมดีใจที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผมได้พัฒนาตนเองและสร้างพื้นฐานที่ดีสู่ความสำเร็จ ผมมีความมั่นใจว่าหลังจากเรียนจบจาก Suffolk ผมจะสามารถเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝัน”

Karine Kanj: รุ่นปี 2021, วิชาเอกรัฐศาสตร์

“เพื่อนๆที่สนิทกันของดิฉันมาจากทั่วโลก พวกเขาแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง รวมถึงวัฒนธรรมและความสุขร่วมกัน ดิฉันต้องขอขอบคุณ Suffolk สำหรับสิ่งนี้”

Suffolk University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Suffolk มีความมุ่งมั่นในการทำให้วิทยาเขตมีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทั้งในการพักอาศัย, การทำงานและการเรียน โดยมีโครงการและบริการต่างๆมากมายเพื่อพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาทุกคน อาทิเช่น:

บริการให้คำปรึกษา, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นักศึกษาจะได้รับการบริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล, การให้ความรู้ด้านสุขภาพ, บริการป้องกันโรคและโอกาสการเรียนเสริมหลักสูตรต่างๆ

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ Suffolk และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน้าที่อยู่ทั่ววิทยาเขตเพื่อรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยสาธารณะสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย Suffolk เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดและมีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตและการประกาศเหตุฉุกเฉินไปสู่ชุมชน Suffolk ผ่านทาง RAVE ซึ่งเป็นระบบส่งข้อความฉุกเฉินในมหาวิทยาลัย

close