University of Arizona - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Arizona เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลกจากการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities 2017 ขณะที่นิตยสาร Forbes ได้ยกย่องมหาวิทยาลัย Arizona ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอเมริกาในด้านความคุ้มค่า มหาวิทยาลัย Arizona มีเป้าหมายในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่แบ่งแยกและเปิดรับความหลากหลาย โดยยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทุกพื้นเพ, เชื้อชาติและความเชื่อ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย Arizona คือการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอนาคตทางอาชีพ และมีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองโดยการมอบความช่วยเหลือต่างๆผ่านทางศูนย์การมีส่วนร่วมและพัฒนาอาชีพนักศึกษา โดยมีความช่วยเหลือทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประวัติส่วนตัวจนถึงการแนะแนวอาชีพและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้จ้างงาน 

นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกห้องเรียนกับสโมสรและชมรมมากกว่า 600 ประเภทของมหาวิทยาลัย Arizona ไม่ว่าจะเป็นทีมกีฬาจนถึงองค์กรอันหลากหลายและโอกาสงานด้านสื่อนักศึกษา อาทิเช่นสโมสรวิทยุสมัครเล่น K7UAZ ซึ่งนักศึกษาจะได้ทดลองความสามารถของตนเองด้วยการมีส่วนร่วมจัดรายการวิทยุสด

คณะวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Arizona ได้รับการยอมรับอย่างสูงและอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ อีกทั้งยังอยู่ในระดับท็อป 15% ของประเทศสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางออนไลน์ (U.S. News & World Report)

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนที่วิทยาเขตที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัย Arizona ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่สวยงามที่สุดในโลก โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิค, โรงยิมและศูนย์ฟิตเนสอันทันสมัยและสถาบันด้านวัฒนธรรมระดับโลก 3 สถาบันได้แก่ พิพิธภัณฑ์รัฐ Arizona, ศูนย์การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ UA นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดหลักที่มีหนังสือให้บริการ 6 ล้านเล่มรวมถึงห้องสมุดรายสาขาวิชาและหนังสือสะสมพิเศษด้วย

University of Arizona - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

เงินช่วยเหลือสำหรับการศึกษาอาการบาดเจ็บของสมอง

การศึกษาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของสมองโดยนักวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Phoenix ของมหาวิทยาลัย Arizona ได้รับเงินช่วยเหลือ 1.65 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเพื่อทำการวิจัยในเรื่องอาการบาดเจ็บของสมองที่มีผลต่อการสื่อสารในสมอง โครงการวิจัยนี้จะใช้การประเมินด้วยเคมีไฟฟ้าเพื่อประเมินอาการบาดเจ็บของสมองแบบเรียลไทม์

นักศึกษาสร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อติดตามดาวเทียม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ UA  5 คนได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ 2 ตัวเพื่อสังเกตการณ์ดาวเทียมโดยการชี้แนะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ของห้องทดลองดวงจันทร์และดาวเคราะห์

แทนที่จะซื้อกล้องโทรทรรศน์จากร้านทั่วไป Vishnu Reddy ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ UA ได้คัดเลือกนักศึกษาวิศวกรรมระดับปริญญาตรี 5 คนมาช่วยกันสร้างกล้องโทรทรรศน์นี้ผ่านทางโครงการออกแบบด้านวิศวกรรม โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และทำให้ UA เป็นเจ้าของกล้องโทรทรรศน์ด้วยเงินไม่ถึงหนึ่งในสามของราคาที่จำหน่ายในท้องตลาด

UA มีกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่มากกว่า 20 ตัวอยู่ทั่วโลก

สถาบันการศึกษาที่เปิดรับชาวลาตินอเมริกา

UA ได้รับสถานะเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดรับชาวลาตินอเมริกาโดยกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา สถานะนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ ซึ่งเงินช่วยเหลือนี้จะถูกใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา, การทำวิจัย, สนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์, นวัตกรรมและหลักสูตรการเรียน

University of Arizona - image gallery 3

คุณภาพการสอน

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Arizona (Arizona) ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านความเป็นผู้นำและบริการจากสมาคมและโครงการด้านวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่างๆ

มหาวิทยาลัย Arizona จะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบโอกาสต่างๆโดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปสู่ภาคปฏิบัติด้วยรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า 100% Engagement ประสบการณ์การเรียนแบบมีส่วนร่วมนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาเป้าหมายด้านการเรียนใหม่ๆและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพการทำงาน โดยทางมหาวิทยาลัยจะระบุการผ่านประสบการณ์การเรียนแบบมีส่วนร่วมในใบรับรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางมหาวิทยาลัยมีการเพิ่มรายการประสบการณ์การเรียนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนแบบมีส่วนร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน การเรียนแบบมีส่วนร่วม 100% ของมหาวิทยาลัย Arizona อาทิเช่น…

  • ประสบการณ์

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติโดยการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานโครงการหรือการวิจัยแบบอิสระที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา ประสบการณ์นี้จะประกอบด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมเฉพาะด้าน (กิจกรรมในหลักสูตรและร่วมหลักสูตร) รวมถึงกิจกรรม Engagement Competency

  • ที่ปรึกษานักศึกษา

ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วม นักศึกษาจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำชี้แนะ อย่างเช่นอาจารย์ผู้สอน, ศิษย์เก่า, ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ นักศึกษาแต่ละคนจะได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางอาชีพ

  • นักศึกษาและเพื่อนนักศึกษา

นักศึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมประสบการณ์การเรียนแบบมีส่วนร่วมมากมาย

University of Arizona - image gallery 4

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย Arizona เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา อาทิเช่นสาขาดาราศาสตร์, แพทยศาสตร์, ทัศนศาสตร์, การประกอบธุรกิจและเต้นรำ นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 300 หลักสูตรใน 20 วิทยาลัยและ 11 คณะวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Arizona มีชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านการวิจัยวิชาการ, ทุนการศึกษาและหลักสูตรการเรียนที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้นำในปัจจุบันและอนาคตของสาขาวิชานั้นๆ มหาวิทยาลัย Arizona มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 128 หลักสูตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตรและมีสาขาวิชารองอันหลากหลาย รวมถึงมีหลักสูตรปริญญาโทแบบเร่งรัด (AMP) ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสำเร็จทั้งคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทได้ในเวลา 5 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโอกาสการเรียนต่างๆ กรุณาดูจากเว็บไซต์ของ UA

University of Arizona - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

มหาวิทยาลัย Arizona ให้การยอมรับระบบการศึกษาต่างๆจากทั่วโลก

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักทุกเชื้อชาติต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

  • TOEFL - คะแนนขั้นต่ำ 70 สำหรับสาขาวิชาเอกส่วนใหญ่; คะแนนขั้นต่ำ 79 สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจ, การพยาบาลและกฎหมาย SBS
  • IELTS – 6.0 สำหรับสาขาวิชาเอกส่วนใหญ่; 6.5 สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจ, การพยาบาลและกฎหมาย SBS
  • SAT Evidence-Based การอ่านและการเขียน – 580 คะแนนหรือสูงกว่า            
  • ACT ภาษาอังกฤษ - 21    

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรของ UA ที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษที่กำหนดสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (CESL) ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ...

University of Arizona - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Arizona ให้บริการด้านการเรียนและธุรการด้วยห้องเรียนที่มีนวัตกรรม, ชุมชนที่มีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์, ห้องสมุดที่มีบริการครบครัน, ศูนย์สันทนาการระดับโลกและอีกมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่มีประโยชน์และยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับประสบการณ์นักศึกษาแบบองค์รวม

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัย Arizona มีห้องสมุดในวิทยาเขต 5 แห่งที่มีพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือ, สื่อความรู้สำหรับการวิจัยและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียน, การวิจัยและเป้าหมายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ห้องสมุด 5 แห่งประกอบด้วยห้องสมุดหลัก, ห้องสมุดวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์, ห้องสมุดวิจิตรศิลป์, ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ห้องสมุดหนังสือสะสมพิเศษ ห้องสมุดหลักเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยพื้นที่การใช้งานอันยืดหยุ่น, ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมิตรและสื่อความรู้เพื่อการวิจัยอย่างเจาะลึก

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียน

เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเรียนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Arizona ไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจหลักสูตรในระบบดิจิตอล, ศูนย์บริการช่วยเหลือด้านไอทีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์จนถึงการสอนหลักสูตรทางออนไลน์เต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัย Arizona มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษา

ศูนย์ทรัพยากรสำหรับผู้พิการ

ศูนย์ทรัพยากรสำหรับผู้พิการ (DRC) ในวิทยาเขตมีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่สามารถใช้งานได้สำหรับทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใดๆเลย

ในด้านวิชาการ เจ้าหน้าที่ของ DRC จะทำงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการออกแบบหลักสูตรที่ใช้หลักการการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ทาง DRC จะอำนวยความสะดวกในด้านการใช้งานด้วยบริการแปลภาษาสัญลักษณ์, การเขียน Communication-Access Real-Time (CART), รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทางเลือก, คำบรรยายและเทคโนโลยีช่วยเหลือต่างๆ

กิจกรรมสันทนาการในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Arizona มีกิจกรรมสันทนาการในวิทยาเขตอันหลากหลาย ตั้งแต่กีฬาทางน้ำจนถึงสโมสรกีฬาและการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยมเพื่อการได้รับประโยชน์สูงสุดจากวิทยาเขตของ Arizona

University of Arizona - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เมือง Tucson เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยและมหาวิทยาลัยมีบริการด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตอันหลากหลาย ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในชุมชนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Arizona

UA Alert

UA Alert เป็นบริการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนอันได้แก่นักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย Arizona จะได้รับการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและให้บริการด้านความปลอดภัยกับชุมชนในวิทยาเขต

บริการรถรับส่ง Cattran

UA มีบริการรถรับส่งทั้งในวิทยาเขตและบริการรถรับส่งด่วนสำหรับนักศึกษานอกวิทยาเขต

Safe Ride

ASUA Safe Ride เป็นบริการขนส่งที่ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งในและรอบพื้นที่วิทยาเขตหลัก

LiveSafe

แอพพลิเคชั่น LiveSafe มีให้บริการสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android เพื่อให้บริการการติดต่อแบบเรียลไทม์สำหรับนักศึกษาของ UA ในการแจ้งเหตุด้านความปลอดภัย

เว็บเพจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในวิทยาเขต UA

close