University of Arizona

Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Arizona เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลระดับท็อป 50 ของประเทศในอันดับที่ 46 จากการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report ประจำปี 2019 นอกจากนี้ทางนิตยสาร Forbes ยังยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และมีความคุ้มค่าเงินที่สุดในรัฐอริโซนาและในกลุ่ม PAC 12 โดย Fiske Guide to Colleges ประจำปี 2019 มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนที่ไม่แบ่งแยกผู้คนจนมีความหลากหลายอย่างมากและยินดีเปิดรับนักศึกษาจากทุกพื้นเพ, เชื้อชาติและความเชื่อ

ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในด้านงานวิจัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มหาวิทยาลัย Arizona เป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ในระดับโลก มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับท็อป 100 ของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 81 โดย U.S. News & World Report 2019 และอันดับที่ 52 โดย Center for World University Rankings อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 เพียงแห่งเดียวในรัฐอริโซนาแต่สถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการวิจัย ค้นคว้า และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบคณาจารย์และครูผู้สอนของที่นี่ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนอยู่ในระดับโลก ซึ่งช่วยผลักดันให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนของสังคมได้ในอนาคตนักศึกษามีทางเลือกมากมายในการเลือกเรียนในหลักสูตรชั้นนำที่ตนสนใจด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในระดับโลก และโอกาสในการเรียนต่อยังต่างประเทศ ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษาได้ตลอดชีวิต ซึ่งไม่เพียงแค่ใน Tucson, Arizona เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเพื่อนต่างแดน จากทั้งจีน อินโดนีเซีย กัมพูชา เปรู และตะวันออกกลาง

University of Arizona - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Arizona ได้รับความร่วมมืออันดีกับทางมหาวิทยาลัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าจากการเรียนรู้ที่ Tucson หรือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายยังต่างแดนนักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ จะช่วยให้ตนเองมีความพร้อมในการเผชิญความท้าทายของโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน

มหาวิทยาลัยที่คุ้มค่าต่อการเข้าศึกษา จาก Forbes

ความคุ้มค่าในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พิสูจน์ได้จากการจัดอันดับของ Forbes Best Value Colleges ประจำปี 2019โดยมหาวิทยาลัย Arizona ขยับอันดับขึ้นมา 46 อันดับ เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 100 อันดับแรกของประเทศมหาวิทยาลัย Arizona ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 31 และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย ในอันดับที่ 41 ของประเทศ  

University of Arizona - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Arizona เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา ที่ต่างได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัยในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสาขาวิชาที่โดดเด่น ได้แก่ สาขาวิศวกรรม สาขาการเต้น สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาการศึกษาเกี่ยวกับแสงและสายตา และสาขาลาตินอเมริกานักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่มีความโดดเด่น อัดแน่นไปด้วยบุคคลากรที่มีชื่อเสียง ทั้งจากผู้ชนะรางวัล Nobel และ Pulitzer รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก

นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบให้เข้ากับแนวทางการสอนของครูผู้สอน ทั้งจากการบรรยาย อภิปราย งานกลุ่ม และงานวิจัยมหาวิทยาลัย Arizona ช่วยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เอง ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพของตนในอนาคตการเรียนรู้ในรูปแบบ Engaged Learning Experience จะได้รับการรับรองลงในทรานสคริปต์ของนักศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา

University of Arizona - image gallery 4

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลในการรับเข้า และหลักสูตรวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยคุณสมบัติในการรับเข้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Arizona เปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมที่มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.0 ขึ้นไป หรือ 2.5 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนเทียบโอนนักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงจากศักยภาพในด้านวิชาการการรับรองเกรดเฉลี่ยและคุณสมบัติของนักศึกษา จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกรดเฉลี่ยอาจแตกต่างกันกับวิธีที่นักเรียนใช้ในการคำนวณด้วยตัวเอง

ระดับบัณฑิต

นักศึกษาต่างชาติต้องมีคุณสมบัติในการรับเข้าผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้องสำเร็จหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.00 ขึ้นไป (3.00 คือ B และ 4.00 คือ A)นอกจากนี้นักศึกษาจำเป็นต้องแสดงหลักฐานทางด้านการเงิน ประกันสุขภาพ และเอกสารรับรองความสามารถในด้านภาษาอังกฤษให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

นักศึกษาควรศึกษากำหนดเวลาในการส่งใบสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรให้เรียบร้อย ซึ่งมีการระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสำนักงานบัณฑิตศึกษาอาจให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการสมัครเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขเฉพาะ หากพวกเค้ามีคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วน แต่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดการสมัครเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขเฉพาะ นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัย (UA Center for English as a Second Language) โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถทำการสมัครเข้าเรียน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา โดยในระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถสมัครผ่านระบบ Common and Coalition Applications

University of Arizona - image gallery 5

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Arizona มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวนหลายทุนในแต่ละปี นักศึกษาในระดับชั้นปีที่หนึ่ง นักเรียนเทียบโอนหน่วยกิต และบัณฑิตจบใหม่จากทั่วโลก ต่างมีสิทธ์เข้ารับทุนการศึกษาเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่มีคะแนนสอบวัดระดับทั้ง GPA, SAT หรือ ACT รวมไปถึงคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนในชั้นปีที่หนึ่งนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต สามารถขอรับทุนการศึกษาได้เช่นกัน โดยจะได้รับการพิจารณาจาก GPAนอกจากนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาแตกต่างกันไปในสาขาที่เรียนขั้นตอนการจัดหาสรรทุนการศึกษา เกิดขึ้นทันที หลังจากที่นักศึกษาได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเงินและทุนการศึกษา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสมัคร 

University of Arizona - image gallery 6

สถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก

Tucson เปรียบเสมือนบ้านของ มหาวิทยาลัย Arizona เป็นเมืองที่ผสมผสานความสวยงามของทะเลทราย Sonoran เข้ากับความมีขีวิตชีวาของเมืองได้อย่างลงตัว เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแห่งความรื่นเริง ขับกล่อมไปด้วยดนตรีสด กิจกรรมกลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์ระดับโลกนอกจากนี้ Tucson ยังเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่สูงนัก แวดล้อมด้วยชุมชนขนาดเล็ก ที่ผู้คนต่างโอบอ้อมอารีย์และมีน้ำใจ จึงไม่แปลกที่จะได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสภาพภูมิศาสตร์ของเมือง Tucson: ตั้งอยู่ในรัฐ Arizona ใกล้กับแคลิฟอร์เนียและเม็กซิโก รวมไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกและด้วยความที่เป็นเมืองร้อน ทำให้มีวันที่แจ่มใส่เฉลี่ย 350 วันต่อปี เมืองแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่สุดพิเศษสำหรับการปั่นจักรยาน และผู้รักการผจญภัย

มหาวิทยาลัย Arizona ให้บริการด้านการเรียนและธุรการด้วยห้องเรียนที่มีนวัตกรรม, ชุมชนที่มีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์, ห้องสมุดที่มีบริการครบครัน, ศูนย์สันทนาการระดับโลกและอีกมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่มีประโยชน์และยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับประสบการณ์นักศึกษาแบบองค์รวม

University of Arizona - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Arizona มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญความท้าทายในโลกปัจจุบัน โดยสอดแทรกแนวคิด และแนวทางในการพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษามีโอกาสในการนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดสำหรับการทำธุรกิจของตนเอง การวิจัย การฝึกงาน หรือโครงการต่างๆได้เป็นอย่างดีนักศึกษาส่วนใหญ่ของที่นี่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำคัญขององค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Cisco, Ernst & Young, Adidas, Nestlé, Tata Consulting Services, Texas Instruments, Sony Pictures Entertainment, Google และอีกมากมายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษากับทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลักสูตรปริญญา Accelerated Master's Programs เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทได้ภายใน 5 ปี

close