Apply
Vaccine Requirement

All UHart students must be vaccinated against COVID-19 by the fall. Students should submit vaccine information by Aug. 15. Learn more about the vaccine requirement

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Hartford (UHart) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใน West Hartford รัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง Hartford ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสำคัญของอเมริกาอย่างเมือง Boston (ทางตอนเหนือ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์) และเมือง New York (ทางตอนใต้ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์) วิทยาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวอันสวยงามที่แบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยแม่น้ำ Park River ฝั่งหนึ่งคือพื้นที่สำหรับการเรียนและอีกฝั่งคือพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย ซึ่ง 85% ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ UHart พักอาศัยในวิทยาเขต

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการเปิดสอนมากกว่า 100 หลักสูตรในสาขาธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปะการแสดงและครุศาสตร์ นักศึกษาของ UHart จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานวิจัยและโครงการงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและคณาจารย์ด้วย

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่นศูนย์กีฬา, ห้องสมุดอันทันสมัยและศูนย์ศิลปะการแสดง นอกจากนี้ภายในวิทยาเขตยังมีสำนักงานไปรษณีย์, ร้านสะดวกซื้อ, คาเฟ่และร้านอาหารเพื่อสุขภาพอีกมากมาย

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการและทรัพยากรต่างๆด้านอาชีพที่ครอบคลุมหลากหลายเพื่อช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการหางาน โดยมีความช่วยเหลือในรูปแบบการนัดพบแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพ รวมถึงผ่านทางทรัพยากรต่างๆบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Hartford ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำในด้านต่างๆอย่างเช่น – ประธานาธิบดีของประเทศเอลซัลวาดอร์, ผู้บริหารของ ESPN, Hartford Steam Boiler และ Stanley Black & Decker รวมถึงในสาขานักแสดงและบุคลากรด้านสื่อที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่น Orin Wolf (โปรดิวเซอร์หลักของละครเพลงที่ชนะรางวัล Tony-Award), Christine Dwyer (นักแสดงบรอดเวย์หญิง) และ Liane Hansen (ผู้จัดรายการวิทยุ NPR) และนักสำรวจอย่างนักบินอวกาศนาซ่า Jack Swigert Jr. 

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Hartford เข้าใจดีถึงความท้าทายต่างๆที่นักศึกษากำลังประสบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาแผนการสำรองและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการเพื่อบรรเทาความกังวลใจของนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดหาที่พักสำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับการรับเข้าเรียนรอบเดือนกันยายนปี 2020 โดยมีแผนการดำเนินการดังนี้:

  • นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณารับเข้าเรียนโดยไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบปีสุดท้าย โดยสามารถส่งผลคะแนนสอบได้หลังจากที่ได้รับทราบผลแล้ว
  • นักศึกษาจะสามารถส่งผลสอบ Versant Skills Test หรือ Duolingo English เพื่อใช้เป็นหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยจะทำการประเมินอีกครั้งเมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงวิทยาเขต
  • นักศึกษาจะสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT
  • ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสาร I-20 ในรูปแบบไฟล์ PDF ไปให้นักศึกษาทางอีเมล์ตามข้อกำหนดการขอวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ
  • นักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนจะสามารถจองเวลาการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ได้
University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 3

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Hartford จะได้รับประโยชน์จากการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ผู้สอน คณาจารย์จะสามารถทำความรู้จักนักศึกษาแต่ละคนเนื่องจากชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อยและผ่านทางการนัดพบในเวลาทำการอย่างสม่ำเสมอ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการวิจัยเชิงวิชาการอันมีนวัตกรรม, ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาชีพระดับชั้นนำและนำเสนอผลงานในการประชุมทั่วโลก อย่างไรก็ตามบ้านของคณาจารย์คือห้องเรียน หน้าที่อันดับแรกคือการสอนและนักศึกษาคือความสำคัญสูงสุด ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์คือจุดเด่นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะรู้สึกว่าตนเองสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสาขาการเรียนของตนเอง รวมถึงขอคำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไป คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Hartford จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมมากกว่าแค่การประกอบอาชีพการทำงาน แต่รวมถึงการดำเนินชีวิตด้วย

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 4

คณะวิชาและวิทยาลัย

7 คณะวิชาและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมีดังนี้:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน 23 สาขาวิชาเอก, 26 สาขาวิชารอง, 6 หลักสูตรระดับบัณฑิตและหลักสูตรแบบสหวิทยาการอีกหลากหลายหลักสูตร ทำให้ที่นี่เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 7 คณะวิชาและวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถเรียนสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่สาขาชีววิทยาและการสื่อสาร จนถึงสาขาภาพยนตร์และจิตวิทยา

คณะวิชาธุรกิจ Barney

คณะวิชาธุรกิจ Barney ได้รับการยอมรับในฐานะคณะวิชาธุรกิจระดับท็อป 5 เปอร์เซ็นต์ของโลก (ได้รับการรับรองโดย AACSB) และมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลายให้นักศึกษาเลือกเรียน

วิทยาลัยครุศาสตร์, การพยาบาลและวิชาชีพสุขภาพ (ENHP)

นักศึกษาของ ENHP จะได้เรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาที่ตรงกับความต้องการด้านอาชีพภายในสภาพแวดล้อมที่มีการทำงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและการวิจัยภาคปฏิบัติร่วมกับคณาจารย์ ทาง ENHP มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในระดับท้องถิ่น, ประเทศและนานาชาติเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (CETA)

วิทยาลัยนี้ได้รับการจัดอันดับจาก Business insider ให้เป็นหนึ่งใน 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากรายได้ที่ได้รับในช่วงกลางของอาชีพ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิชาชีพของ CETA จะสามารถดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

The Hartt School

The Hartt School เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมในหลากหลายสาขาของมหาวิทยาลัย Hartford โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่มีนวัตกรรมในสาขาดนตรี, การเต้นและการละคร นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การแสดงและการสอนมาแล้วทั่วโลก

คณะวิชาศิลปะ Hartford

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนจำนวน 310 คนของคณะวิชาศิลปะ Hartford จะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลอย่างมากจากศิลปินมืออาชีพ, นักออกแบบและนักประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนใน 8 สาขาสตูดิโออันหลากหลาย รวมถึงสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย

วิทยาลัย Hillyer

ที่วิทยาลัย Hillyer คณาจารย์จะคอยเอาใจใส่นักศึกษาเพื่อให้การปรับตัวจากการเรียนระดับไฮสคูลไปสู่ระดับวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ นักศึกษาจำนวนมากจะได้รับเข้าเรียนแบบหลักสูตรคู่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียนพร้อมๆไปกับการเรียนในหลักสูตรที่เลือก

Video thumb

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

วิชาการ

มหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ดมีการเตรียมหลักสูตรที่หลากหลายที่มีไม่กี่มหาวิทยาลัยจะทำได้ แน่นอนว่าทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ด้วยปริมาณนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 5,000 คน มหาวิทยาลัยใหญ่พอที่จะสามารถรองรับนักศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยไม่กลายเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปหรือสูญเสียบุคลิกเฉพาะตัวไป

ทางมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาที่เรียนใน 97 หลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการวิจัย, การสอนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงยังสามารถดึงดูดนักวิชาการ, ศิลปินด้านทัศนศิลป์และการแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมมายังมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศ

การรับรองคุณภาพ

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2012 ทางมหาวิทยาลัย Hartford ได้รับจดหมายรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องจาก Commission on Institutions of Higher Education (CIHE) ของ New England Association of Schools and Colleges (NEASC) การรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องนี้เป็นผลจากการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยในปี 2011 โดยการประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะครั้งต่อไปจะดำเนินการในปี 2021

NEASC เป็นหน่วยงานการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับรัฐที่ครอบคลุม 6 เมืองในเขตรัฐนิวอิงแลนด์ : คอนเนคทิคัต, เมน, แมสซาชูเซตส์, นิวแฮมเชียร์, โรดไอสแลนด์ และเวอร์มอนต์ หน่วยงานได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาในการเป็นหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาและสามารถให้การรับรองได้

ทางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อการได้รับการรับรองทางวิชาชีพในระดับสูงสุดสำหรับทุกหลักสูตรการเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถกลับไปยังประเทศบ้านเกิดด้วยความมั่นใจว่าคุณวุฒิปริญญาของตนเองจะเป็นที่ยอมรับ

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 6

ที่พัก

การพักอาศัยในวิทยาเขตจะเป็นส่วนที่สำคัญในประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย Hartford ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาเติบโตทั้งในด้านปัญญาความรู้และทางสังคม อาทิเช่นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา, การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนที่พักอาศัย, การเรียนรู้วิธีการแก้ไขความขัดแย้งและการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของชุมชนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาปีแรกของมหาวิทยาลัยจะมีทางเลือกที่พัก 2 แห่งดังนี้:

Hawk Hall

Hawk Hall เป็นหอพักที่มีห้องพักแบบเตียงคู่พร้อมด้วยห้องน้ำและมีพื้นที่เรียนรู้ในห้องโถงทางเดิน ในห้องพักมีเคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ มีการจัดการบรรยากาศการพักอาศัยในชุมชนการพักอาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจคล้ายกันหรือเรียนในหลักสูตรเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การดูแลสุขภาพ, การมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ, STEM-C และการแสดงความคิดสร้างสรรคืทางศิลปะ

A through D Complexes

A through D Complexes เป็นหอพักแบบห้องสูทมาตรฐานที่รองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยประกอบด้วยห้องพักเตียงคู่, ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนภายในห้องพัก ตัวห้องมีบริการเคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในแต่ละอาคารจะมีห้องซักรีด, ห้องการเรียนรู้และเครื่องปรับอากาศ

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แผนกความปลอดภัยสาธารณะจะสร้างชุมชน มหาวิทยาลัย ที่มีสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยที่นักศึกษาจะสามารถเรียน, พักอาศัย, ทำงานและพัฒนาตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือและทำงานร่วมกับชุมชน, ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร รวมถึงให้เกียรติและความนับถือกับผู้คนทุกคน

แผนกนี้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และมีทีมงานเต็มเวลาที่ประกอบด้วยผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้จัดการข้อมูล, เจ้าหน้าที่ป้องกันอาชญากรรม, เจ้าหน้าที่สืบสวน, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ทั่วไป, เจ้าหน้าที่สื่อสารและเจ้าหน้าที่สนับสนุน ในระหว่างปีการศึกษา นักศึกษาอาจทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เสริมของแผนกได้ด้วย

สำนักงานใหญ่ของแผนกความปลอดภัยสาธารณะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของวิทยาเขตในอาคารเดียวกับแผนกสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่ล็อบบี้หลักของสำนักงานใหญ่เป็นพื้นที่ของศูนย์ประสานงานความปลอดภัย มีหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและหัวหน้างาน ผู้ประสานงานจะได้รับข้อมูลจากโทรศัพท์และสั่งการตรงไปยังเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ประจำวัน, เหตุฉุกเฉินและคำขอใช้บริการต่างๆ

สำหรับการลาดตระเวน, การดูแลทรัพย์สินหรือเพื่อการควบคุมดูแลพื้นที่ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแต่ละพื้นที่ด้วยการลาดตระเวนทางรถยนต์, การเดินเท้า หรือปั่นจักรยาน เจ้าหน้าที่จะถูกทำให้เห็นได้ชัดเจนและรถยนต์ของหน่วยงานถูกทำให้ค้นหาได้ง่าย

close