International Admissions

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Hartford (UHart) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใน West Hartford รัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง Hartford ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสำคัญของอเมริกาอย่างเมือง Boston (ทางตอนเหนือ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์) และเมือง New York (ทางตอนใต้ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์) วิทยาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวอันสวยงามที่แบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยแม่น้ำ Park River ฝั่งหนึ่งคือพื้นที่สำหรับการเรียนและอีกฝั่งคือพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย ซึ่ง 85% ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ Uhart พักอาศัยในวิทยาเขต

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาที่มีการเปิดสอนมากกว่า 100 หลักสูตรในสาขาธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปะศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปะการแสดงและครุศาสตร์ นักศึกษาของ Uhart จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานวิจัยและโครงการงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและคณาจารย์ด้วย

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่นศูนย์กีฬา, ห้องสมุดอันทันสมัยและศูนย์ศิลปะการแสดง นอกจากนี้ภายในวิทยาเขตยังมีสำนักงานไปรษณีย์, ร้านสะดวกซื้อ, คาเฟ่และร้านอาหารเพื่อสุขภาพอีกมากมาย

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการด้านอาชีพและทรัพยากรต่างๆเพื่อช่วยในการหางานได้ โดยมีความช่วยเหลือแบบนัดพบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถได้รับประสบการณ์ชีวิตในประเทศอื่นๆในระหว่างการเรียนได้ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศมากกว่า 50 หลักสูตรในประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้และอิตาลี

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Hartford ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำในด้านต่างๆอย่างเช่น – ประธานาธิบดีของประเทศเอลซัลวาดอร์, ผู้บริหารของ ESPN, Hartford Steam Boiler และ Stanley Black & Decker รวมถึงในสาขานักแสดงและบุคลากรด้านสื่อที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่น Orin Wolf (โปรดิวเซอร์หลักของละครเพลงที่ชนะรางวัล Tony-Award), Christine Dwyer (นักแสดงบรอดเวย์หญิง) และ Liane Hansen (ผู้จัดรายการวิทยุ NPR) และนักสำรวจอย่างนักบินอวกาศนาซ่า Jack Swigert Jr.

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Hartford จะได้เรียนในวิทยาเขตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นการขยายต่อเติมห้องสมุดและสมาพันธ์นักศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ และการปรับปรุงคณะวิชาธุรกิจใหม่ที่จะเปิดให้บริการในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2019

คณะวิชาธุรกิจ Barney

การขยายปรับปรุงคณะวิชา Barney จะช่วยให้อาคาร Auerbach Hall มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 10,000 ตารางฟุตและมีการปรับปรุงพื้นที่ 1,300 ตารางฟุตให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนอันทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างเช่นห้องค้าหลักทรัพย์และห้องแล็บวิเคราะห์วิทยาที่จะเป็นการจำลองห้องค้าหลักทรัพย์ที่มีในบริษัทจัดการทรัพย์สินและวานิชธนกิจ

ศูนย์เพื่อความสำเร็จของนักศึกษา

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จะเปิดให้บริการในใจกลางวิทยาเขตในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการเรื่องเอกสาร, พบปะกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ, ใช้บริการแนะแนวอาชีพ, เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการเรียนในต่างประเทศ

สมาพันธ์นักศึกษา Gengras

ไม่นานมานี้ทางสมาพันธ์นักศึกษา Gengras ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางใหม่สำหรับนักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ – Hawk Lounge - ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางใหม่จะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการจัดตั้งองค์กรต่างๆ

ห้องสมุด Harrison

โครงการใหม่นี้จะรวมพื้นที่ใช้งาน, เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของห้องสมุด Harrison ไว้ด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาความเข้าใจด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน, นักวิชาการ, นักสร้างสรรค์และผู้สนับสนุนจากทั่วมหาวิทยาลัย พื้นที่ใช้งานอันทันสมัยนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดทุกอย่าง พร้อมด้วยร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ที่บริเวณล็อบบี้

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาการพยาบาล

หลักสูตรได้รับการรับรองจาก Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งหลักสูตรนี้จะเริ่มรับสมัครเข้าเรียนรอบแรกในภาคเรียนเดือนกันยายนปี 2019

ปริญญาตรีพร้อมคุณวุฒิครุศาสตร์ของ Montessori

หลักสูตรปริญญาตรีพร้อมการเรียนเพื่อคุณวุฒิ Montessori จะเป็นการรวมการเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Hartford เข้ากับการฝึกอบรมครูของ Association of Montessori Internationale (AMI) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถได้รับใบรับรอง AMI อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเมื่อสำเร็จการศึกษา

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 3

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Hartford จะได้รับประโยชน์จากการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ผู้สอน คณาจารย์จะสามารถทำความรู้จักนักศึกษาแต่ละคนเนื่องจากชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อยและผ่านทางการนัดพบในเวลาทำการอย่างสม่ำเสมอ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการวิจัยเชิงวิชาการอันมีนวัตกรรม, ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาชีพระดับชั้นนำและนำเสนอผลงานในการประชุมทั่วโลก อย่างไรก็ตามบ้านของคณาจารย์คือห้องเรียน หน้าที่อันดับแรกคือการสอนและนักศึกษาคือความสำคัญสูงสุด ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์คือจุดเด่นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะรู้สึกว่าตนเองสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสาขาการเรียนของตนเอง รวมถึงขอคำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไป คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Hartford จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมมากกว่าแค่การประกอบอาชีพการทำงาน แต่รวมถึงการดำเนินชีวิตด้วย

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 4

คณะวิชาและวิทยาลัย

7 คณะวิชาและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมีดังนี้:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ด้วยสาขาวิชาหลักในระดับปริญญาตรี 20 สาขาและ 24 สาขาวิชารอง  รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิต 6 หลักสูตร และหลักสูตรสหวิชาชีพมากมายที่มีการเปิดสอน นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆได้ตั้งแต่สาขาชีววิทยาและการสื่อสารจนถึงสาขาภาพยนตร์และจิตวิทยา

คณะวิชาธุรกิจ Barney

ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรพัฒนาตนเองแบบมืออาชีพร่วมกับศิษย์เก่าและบริษัทพันธมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจ

วิทยาลัยครุศาสตร์, การพยาบาลและวิชาชีพสุขภาพ (ENHP)

ที่ ENHP นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาที่สำคัญต่อวิชาชีพในสภาพการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันและมีส่วนร่วมในโลกของการทำงานจริงและทำวิจัยกับคณาจารย์ของคณะ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (CETA)

วิทยาลัยนี้ได้รับการจัดอันดับจาก Business insider ให้เป็นหนึ่งใน 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากรายได้ที่ได้รับในช่วงกลางของอาชีพ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิชาชีพของ CETA จะสามารถดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

The Hartt School

The Hartt School เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมในหลากหลายสาขาของมหาวิทยาลัย Hartford โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่มีนวัตกรรมในสาขาดนตรี, การเต้นและการละคร นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การแสดงและการสอนมาแล้วทั่วโลก

คณะวิชาศิลปะ Hartford

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 310 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิชานี้ และแต่ละคนสามารถได้รับแรงบันดาลใจมากมายจากศิลปินมืออาชีพ, ดีไซเนอร์และนักประวัติศาสตร์ที่ดำเนินการสอนในสตูดิโอ 8 แห่ง รวมถึงได้รับความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย

วิทยาลัย Hillyer

ที่วิทยาลัย Hillyer มีขนาดชั้นเรียนที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และคณาจารย์ที่จะสนับสนุนและดูแลนักศึกษาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านการศึกษาจากระดับมัธยมปลายสู่ระดับมหาวิทยาลัยอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนของคณะวิชาและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการในการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับแรงบันดาลใจของตัวเอง

Video thumb

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

วิชาการ

มหาวิทยาลัย Hartford มีการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายที่มีไม่กี่มหาวิทยาลัยจะทำได้ แน่นอนว่าทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ด้วยปริมาณนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 5,000 คน มหาวิทยาลัยใหญ่พอที่จะสามารถรองรับนักศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยไม่กลายเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปหรือสูญเสียบุคลิกเฉพาะตัวไป

ทางมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาที่เรียนใน 84 หลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการวิจัย, การสอนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงยังสามารถดึงดูดนักวิชาการ, ศิลปินด้านทัศนศิลป์และการแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมมายังมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศ

การรับรองคุณภาพ

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2012 ทางมหาวิทยาลัย Hartford ได้รับจดหมายรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องจาก Commission on Institutions of Higher Education (CIHE) ของ New England Association of Schools and Colleges (NEASC)  การรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องนี้เป็นผลจากการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยในปี 2011 โดยการประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะครั้งต่อไปจะดำเนินการในปี 2021

NEASC เป็นหน่วยงานการรับคุณภาพการศึกษาระดับรัฐที่ครอบคลุม 6 เมืองในเขตรัฐนิวอิงแลนด์ : คอนเนคทิคัต, เมน, แมสซาชูเซตส์, นิวแฮมเชียร์, โรดไอสแลนด์ และเวอร์มอนต์ หน่วยงานได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาในการเป็นหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาและสามารถให้การรับรองได้

ทางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อการได้รับการรับรองทางวิชาชีพในระดับสูงสุดสำหรับทุกหลักสูตรการเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถกลับไปยังประเทศบ้านเกิดด้วยความมั่นใจว่าคุณวุฒิปริญญาของตนเองจะเป็นที่ยอมรับ

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 6

ที่พัก

การพักอาศัยในวิทยาเขตจะเป็นส่วนที่สำคัญในประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย Hartford ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาเติบโตทั้งในด้านปัญญาความรู้และทางสังคม อาทิเช่นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา, การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนที่พักอาศัย, การเรียนรู้วิธีการแก้ไขความขัดแย้งและการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของชุมชนในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยจะมี ทางเลือกที่พัก 2 แห่งได้แก่:

Hawk Hall

Hawk Hall เป็นหอพักที่มีห้องพักแบบเตียงคู่พร้อมด้วยห้องน้ำและมีพื้นที่เรียนรู้ในห้องโถงทางเดิน ในห้องพักมีเคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ มีการจัดการบรรยากาศการพักอาศัยในชุมชนการพักอาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจคล้ายกันหรือเรียนในหลักสูตรเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การดูแลสุขภาพ, การมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ, STEM-C และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ

A through D Complexes

A through D Complexes เป็นหอพักแบบห้องสูทมาตรฐานที่รองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยประกอบด้วยห้องพักเตียงคู่, ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนภายในห้องพัก ตัวห้องมีบริการเคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในแต่ละอาคารจะมีห้องซักรีด, ห้องการเรียนรู้และเครื่องปรับอากาศ

University of Hartford - Undergraduate Admissions - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แผนกความปลอดภัยสาธารณะจะสร้างชุมชนมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยที่นักศึกษาจะสามารถเรียน, พักอาศัย, ทำงานและพัฒนาตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือและทำงานร่วมกับชุมชน, ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร รวมถึงให้เกียรติและความนับถือกับผู้คนทุกคน

แผนกนี้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และมีทีมงานเต็มเวลาที่ประกอบด้วยผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้จัดการข้อมูล, เจ้าหน้าที่ป้องกันอาชญากรรม, เจ้าหน้าที่สืบสวน, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ทั่วไป, เจ้าหน้าที่สื่อสารและเจ้าหน้าที่สนับสนุน ในระหว่างปีการศึกษา นักศึกษาอาจทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เสริมของแผนกได้ด้วย

สำนักงานใหญ่ของแผนกความปลอดภัยสาธารณะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของวิทยาเขตในอาคารเดียวกับแผนกสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่ล็อบบี้หลักของสำนักงานใหญ่เป็นพื้นที่ของศูนย์ประสานงานความปลอดภัย มีหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและหัวหน้างาน ผู้ประสานงานจะได้รับข้อมูลจากโทรศัพท์และสั่งการตรงไปยังเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ประจำวัน, เหตุฉุกเฉินและคำขอใช้บริการต่างๆ

สำหรับการลาดตระเวน, การดูแลทรัพย์สินหรือเพื่อการควบคุมดูแลพื้นที่ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแต่ละพื้นที่ด้วยการลาดตระเวนทางรถยนต์, การเดินเท้า หรือปั่นจักรยาน เจ้าหน้าที่จะถูกทำให้เห็นได้ชัดเจนและรถยนต์ของหน่วยงานถูกทำให้ค้นหาได้ง่าย

close