University of Missouri - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Missouri ตั้งอยู่ในเมืองโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอหลักสูตรคุณภาพกว่า 300 หลักสูตรให้กับนักศึกษาจากทั่วโลก โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยอาคารเรียนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ หลายอาคารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในพื้นที่กว่า 1,262 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้เป็นพื้นที่คู่ควรกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

สิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจมีตั้งแต่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง, พิพิธภัณฑ์และพื้นที่แสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ, ร้านค้า, ร้านขายยาและร้านอาหารมากมายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาทุกสิ่งที่จำเป็นไปพร้อมกับสิ่งอำนวยความการศึกษาที่อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาต่อที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย Missouri เพื่อทำหน้าที่มอบโอกาสนักศึกษากว่า 1,000 คนในการศึกษาต่อหรือไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อขยายมุมมองและแนวคิดทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยนำเสนอทางเลือกการศึกษาที่ยืดหยุ่นให้กับนักศึกษา ด้วยหลักสูตรทางออนไลน์กว่า 1,000 หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จากที่ใดก็ได้ในโลกไปพร้อมกับการทำงานในเวลาเดียวกัน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Missouri ยังสามารถมีส่วนร่วมกับชีวิตนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ผ่านชมรมและคลับนักศึกษามากกว่า 600 กลุ่ม ตั้งแต่ชมรมหนังสือพิมพ์นักศึกษาไปจนถึงกลุ่มความสนใจเฉพาะ รวมไปถึงกลุ่มกีฬาและกิจกรรมต่างๆ

มหาวิทยาลัย Missouri ยังมีการสนับสนุนดูแลนักศึกษาพร้อมให้บริการมากมาย ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ, โทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงการสนับสนุนที่นักศึกษาต้องการในช่วงเวลาที่มองหาความช่วยเหลือและคำแนะนำไม่ว่าเรื่องใด รวมไปถึงการสมัครงานหลังจบการศึกษาและเครือข่ายการสนับสนุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

University of Missouri - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรทางออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับ

ระบบการศึกษาทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Missouri ได้รับการยอมรับในระดับชาติในปีพ.ศ. 2561

จากการจัดอันดับ U.S. News and World Report Best Online Rankings ได้จัดอันดับให้หลักสูตรทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรที่ดีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถได้รับการศึกษาชั้นนำพร้อมด้วยเวลาที่ยืดหยุ่น

หลักสูตรปริญญาโททางออนไลน์ด้านการศึกษาได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยในรัฐมิสซูรี่ พร้อมกับวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ที่เลื่อนอันดับขึ้น 25 อันดับมาอยู่ในลำดับที่ 36 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Kathryn Chval คณบดีวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า : “นักศึกษาในหลักสูตรทางออนไลน์ของเราคอยเสนอแนะทางด้านคุณภาพทั้งการสอนและเนื้อหาในหลักสูตร เราให้ความสำคัญในด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษา, การให้บริการนักศึกษาที่ดีเยี่ยม, หลักสูตรที่มีคุณภาพ, ระยะเวลาของนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร และอัตราการจบการศึกษาที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของนักศึกษา”

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Missouri ได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News ให้อยู่ในกลุ่ม top 40% ของหลักสูตรทางออนไลน์ทั้งหมดของประเทศ มหาวิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรทางออนไลน์ 10 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การบริหารธุรกิจ, การจัดการงานบริการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น

University of Missouri - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Missouri นำเสนอรูปแบบการสอนคุณภาพสูงในหลากหลายหลักสูตรพร้อมด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพื่อให้คณาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการศึกษา คณะวิชาที่หลากหลายและมีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย Missouri นำเสนอการศึกษาที่มีหลักสูตรเข้มข้นและประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ที่ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์เรียนรู้ที่ครบวงจรที่สุด

มหาวิทยาลัย Missouri เป็นที่รู้จักในด้านการสร้างเส้นทางสู่แหล่งความรู้มากมายจากห้องเรียน เพื่อเป็นหลักประกันว่าการสอนที่ยอดเยี่ยมจะได้รับการเติมเต็มที่เหมาะสมจากการสนับสนุนในกรณีที่จำเป็น คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในฐานะการเรียนการสอนเฉพาะทาง ด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มากมายที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพได้อย่างมากในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูง ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณผลดีจากการที่คณะวิชามีอัตรานักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ต่ำและการเข้าถึงนักวิชาการทางกฎหมายชั้นนำของโลก

University of Missouri - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาและวิทยาลัยที่หลากหลาย เปิดสอนในหลายหลักสูตร

วิทยาลัยธุรกิจ Robert J. Trulaske Sr.

ให้การศึกษานักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพทั้งในงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะบัญชีที่ก่อตั้งขึ้นเป็นที่แรกของมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับคณะด้านการเงิน, การจัดการและการตลาด วิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรทางด้านธุรกิจที่หลากหลาย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นำเสนอหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมากมายในด้าน ชีววิทยา, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล ในทุกสาขาวิชามีทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และมีหลักสูตรปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์เป็นที่รู้จักในด้านอัตราส่วนของจำนวนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ต่ำ ทำให้สามารถสร้างบรรยากาศที่คุ้นเคยได้ มีความเหมาะสมทั้งด้านค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป, อัตราการสอบผ่านที่สูง รวมไปถึงเครือข่ายศิษย์เก่าที่ยอดเยี่ยมทั่วโลก ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงนักวิชาการชั้นนำด้านกฎหมายจากทั่วโลก นอกจากนี้ทั่วโลกยังยอมรับในฐานะศูนย์กลางด้านการศึกษากรณีหมิ่นประมาท คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Missouri ตั้งใจที่จะหลอมรวมชั้นเรียนกฎหมายแบบดั้งเดิมเข้ากับการเรียนรู้เทคนิคการแก้ต่างในศาลที่ทนายความใช้งาน เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะวิชาที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัย Missouri เป็นคณะวิชาที่มีสัดส่วนนักศึกษามากที่สุดในระดับปริญญาตรี นำเสนอหลักสูตรในด้านมนุษยศาสตร์, ศิลปกรรมและศิลปะการแสดง, สังคมศาสตร์, พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

University of Missouri - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Missouri ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ :

ข้อกำหนดด้านการเรียน

เกรดในวิชาหลักจะต้องผ่านเกษณ์ดังนี้ :

  • GPA 2.5 หรือสูงกว่าในระดับ U.S. 4.0
  • GPA 3.5 หรือสูงกว่าในระดับ U.S. 5.0
  • เกรดเฉลี่ย 80 หรือสูงกว่าในระดับ 100 จุด
  • เกรดเฉลี่ย 8 หรือสูงกว่าในระดับ 10 จุด.

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษานานาชาติ จะต้องมีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องมีคะแนนการทดสอบในแบบใดแบบหนึ่งในการยื่นใบสมัครดังนี้ :

TOEFL

  • แบบทดสอบปกติ - คะแนนรวม 550 คะแนน – โดยไม่มีคะแนนส่วนใดต่ำกว่า 52
  • การทดสอบออนไลน์ - คะแนนรวม 79 คะแนน - ไม่มีคะแนนส่วนใดต่ำกว่า 17 คะแนน

IELTS

  • คะแนนรวม 6.5 - ไม่มีคะแนนส่วนใดต่ำกว่า 6.0

โปรแกรม GAC

มหาวิทยาลัย Missouri กำหนดคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติม โดยให้นักศึกษาจะต้องผ่านโปรแกรม ACT Global Assessment Certificate (GAC)

ในการได้รับการสมัครผ่านโปรแกรม GAC นักศึกษาจะต้อง :

  • ผ่านทั้งสามระดับของโปรแกรม GAC
  • มีเกรด GAC GPA ขั้นต่ำ 2.5
  • มีคะแนน TOEFL 61-100 หรือ IELTS 6.5-7.0

ในบางหลักสูตรข้อกำหนดคะแนน TOEFL และ IELTS มีคะแนนสูงกว่านี้ นักศึกษาต้องทำการศึกษาข้อกำหนดในเฉพาะของหลักสูตรอีกครั้ง

University of Missouri - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่มหาวิทยาลัย Missouri ที่มีสีสันหลากหลายยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับดีที่สุดสำหรับนักศึกษาทั้งในการเรียนและเข้าสังคม สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย Missouri มีให้บริการตั้งแต่ห้องสมุด, ศูนย์สันทนาการ, ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี, ชมรมและคลับนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกความสนใจที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถพบมิตรภาพตลอดชีวิตได้จากกลุ่มกิจกรรมหรือคลับนักศึกษาได้

เมืองโคลัมเบียเป็นเมืองการศึกษาที่มีชีวิตชีวา ที่ซึ่งการกีฬาเป็นส่วนสำคัญของเมืองและมีทีมอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่าง Mizzou Tigers football team เป็นทีมกีฬาหลักในเมืองแห่งนี้ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ถัดจากเขตใจกลางเมืองโคลัมเบีย จากระยะการเดินสามารถพบสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อย่างเช่นดนตรี, เทศกาลฤดูร้อน, โรงภาพยนตร์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ศูนย์รวมการจับจ่ายใช้สอย, ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับนักศึกษาที่มีตัวเลือกหลากหลาย และสวนสาธารณะมากมาย

ตัวอย่างของสิ่งอำนวยความสะดวกที่นักศึกษาสามารถใช้งานกับกิจกรรมนอกห้องเรียนในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น :

The Rec Complex

หน่วยงานภายใต้สังกัดส่วนงานสวัสดิการนักศึกษานำเสนอประสบการณ์ด้านสันทนาการที่มีคุณภาพกับบุคคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับรางวัลและโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติของทางมหาวิทยาลัย Missouri ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องสุขภาพ, การมีรูปแบบชีวิตที่ตื่นตัว

You@Mizzou

เว็บไซต์เชื่อมโยงนักศึกษากับเพื่อนร่วมสถาบันและสร้างสีสันให้กับชีวิตนักศึกษา, ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนนักศึกษา, ค้นหาบทความและวิดีโอ, ติดตามสถานะการลงทะเบียนศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดลักษณะหน้าสรุปข้อมูล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

University of Missouri - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

หน่วยงานตำรวจพิเศษแห่งมหาวิทยาลัย Missouri (University of Missouri Police Department (MUPD)) ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตนักศึกษา

จากการสร้างพันธมิตรร่วมกับสังคมรอบข้าง เพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา

ด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ MUPD ทำงานหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยและขยายขอบเขตงานตำรวจชุมชนในพื้นที่ โดยทุกคนยึดมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย Missouri นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ในระดับเบื้องต้นในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย ปัจจุบัน MUPD มีเจ้าหน้าที่ประจำ 50 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 8 คน, เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน 12 คน, เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คนและยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เต็มเวลาอีก 50 คน

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ถือเป็นสิ่งมีค่าที่ช่วยรับประกันสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและปลอดภัยให้กับนักศึกษาในการอยู่อาศัยและศึกษา

close