Information for International Students

University of Missouri - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Missouri (MU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ในค.ศ. 1839 และรู้จักกันในอีกชื่อว่า Mizzou ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 30,000 คนจาก 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาและจากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ชื่อเสียงและสถานะด้านวิชาการของ Mizzou เป็นที่ยอมรับจากการเป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน (AAU – Association of American Universities) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้รับการเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกย้อนหลังไปในปีค.ศ. 1908

Mizzou ประกอบด้วย 12 คณะวิชาและวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตร คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดเงินทุนของรัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยรัฐได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ คณาจารย์ของ MU มีการใช้เงินประมาณ 205 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปีเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในด้านการมีส่วนร่วมในการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,262 เอเคอร์และมีอาคารหลายหลังในวิทยาเขตที่มีชื่อเสียงในด้านความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงห้องสมุดรายสาขาวิชา, พิพิธภัณฑ์และหอศิลปะที่แสดงประวัติศาสตร์อันมั่งคั่งของรัฐ Missouri ที่พักสำหรับนักศึกษานานาชาติจะมีให้บริการในรูปแบบหอพักนักศึกษาและที่พักแบบอพาร์ทเม้นต์ Mizzou มีวัฒนธรรมการกีฬาที่มีชีวิตชีวาอย่างมากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา

นักศึกษานานาชาติจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาที่มีอยู่หลากหลาย อีกทั้งทาง MU ยังมีโอกาสงานในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือในด้านค่าเล่าเรียนและค่าที่พักด้วย นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรที่บริหารจัดการโดยนักศึกษามากกว่า 600 องค์กร ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นักศึกษาจนถึงกีฬาประเภทต่างๆ ขณะที่บริการด้านอาชีพของ Mizzou ก็สามารถช่วยนักศึกษาในการหางานทำระหว่างการเรียนและหลังจากสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ทูตนักศึกษาที่พูดภาษาต่างๆและผ่านทางศูนย์นานาชาติและศูนย์อาชีพ บริการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในวิทยาเขต, ทำกิจกรรมทางสังคมและค้นพบทางเลือกด้านการทำงานต่างๆ

University of Missouri - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางมหาวิทยาลัย Missouri ได้ตัดสินใจที่จะสิ้นสุดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงด้วยการเรียนการสอนจากทางไกลเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์มีความปลอดภัยมากที่สุด

แผนงาน Show Me Renewal เป็นแผนการรับมืออันครอบคลุมที่เป็นการรวมศูนย์ข้อมูลทางออนไลน์และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการกลับคืนสู่การดำเนินกิจกรรมต่างๆในวิทยาเขตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

แผนงานนี้จะประกอบด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาด โดยจะผสมผสานการเรียนแบบต่อหน้าและการเรียนทางออนไลน์ วิดีโอด้านการสอนนี้จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติใหม่และรูปแบบการเรียนการสอนที่ดำเนินการในปัจจุบันในวิทยาเขตพร้อมด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ

หลังจากวันหยุดเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า ทางมหาวิทยาลัยจะกลับคืนสู่การเรียนการสอนภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิปี 2021 ด้วยรูปแบบผสมผสานในแบบเดียวกับช่วงเริ่มต้นของภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 โดยศูนย์บริการออนไลน์จะให้บริการข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลรายชื่อติดต่อที่สำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

มหาวิทยาลัย Missouri ตระหนักดีถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านบุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่มีคุณวุฒิสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ผลการศึกษาของสมาคมพยาบาลอเมริกันพบว่าจะมีตำแหน่งงานพยาบาลขึ้นทะเบียนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสาขาวิชาชีพอื่นๆในประเทศในปี 2022 เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแผนกการสอน มหาวิทยาลัย Missouri ได้เริ่มต้นการสร้างอาคารคณะวิชาการพยาบาล Sinclair แห่งใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2022

อาคารใหม่มูลค่า 30 ล้านปอนด์นี้จะมีพื้นที่ 64,000 ตารางฟุตและได้รับเงินบริจาคสนับสนุนจากกลุ่มผู้อุปถัมภ์และพันธมิตรในสาขาวิชาชีพนี้

University of Missouri - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Missouri มีการสอนที่มีคุณภาพสูงและด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 18:1 นักศึกษาจะได้รับการเอาใจใส่ที่ดีเยี่ยมเป็นรายบุคคลตลอดระยะเวลาของการเรียน คณาจารย์ที่มีความหลากหลายและมากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย Missouri มีคุณวุฒิความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพมากมายที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่รอบด้าน โดย 90.4 เปอร์เซ็นต์ของคณาจารย์ของ MU มีคุณวุฒการศึกษาในระดับสูงสุดในสาขาของตนเอง ซึ่งรวมถึงเจ้าของรางวัลโนเบลและสมาชิกของ National Academy of Sciences อีก 11 ท่าน 

มหาวิทยาลัย Missouri มีชื่อเสียงในด้านทรัพยากรต่างๆนอกห้องเรียนที่ดีเยี่ยมผ่านทางบริการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่างๆเพื่อเสริมคุณภาพการสอนที่มีความเป็นเลิศ นักศึกษาจะสามารถใช้บริการของศูนย์เพื่อความสำเร็จของนักศึกษา MU อาทิเช่นการกวดวิชาฟรีและชั้นเรียนต่างๆรวมถึงบริการของศูนย์การเขียนด้วย

University of Missouri - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 12 คณะวิชาและวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 300 หลักสูตร ได้แก่:

วิทยาลัยธุรกิจ Robert J. Trulaske Sr.

วิทยาลัยนี้จะมอบการศึกษาให้นักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากคณะวิชาการบัญชีแห่งแรกที่มีการก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐแล้ว ทางวิทยาลัยยังมีแผนกวิชาการเงิน, การจัดการและการตลาดที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายในสาขาธุรกิจด้วย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในสาขาวิศวกรรมชีวภาพ, เคมี, โยธา, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมและเครื่องกล และสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทุกสาขาวิชามีการเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

คณะวิชาวารสารศาสตร์ Missouri

นักศึกษาจะเรียนในรูปแบบการเรียนแบบ Missouri Method ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติซึ่งคิดค้นขึ้นโดยคณะวิชาวารสารศาสตร์แห่งแรกของสหรัฐอเมริกานี้

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะวิชาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยในสาขามนุษยศาสตร์, วิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดง, สังคมศาสตร์, พฤติกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

University of Missouri - image gallery 5

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาที่ได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Missouri จะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครต่างๆดังนี้:

ข้อกำหนดด้านการเรียน

คะแนนเกรดสำหรับวิชาเรียนหลัก:

  • GPA 2.5 หรือสูงกว่าตามระบบเกรด 4.0 ของ U.S
  • GPA 3.5 หรือสูงกว่าตามระบบเกรด 5.0 ของ U.S
  • เกรดเฉลี่ย 80 หรือสูงกว่าในระดับ 100 จุด
  • เกรดเฉลี่ย 8 หรือสูงกว่าในระดับ 10 จุด

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้เพื่อการได้รับเข้าเรียน:

TOEFL

  • การสอบทางออนไลน์ – คะแนนรวม 79 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 17

IELTS

  • คะแนนรวม 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0

Duolingo English Test (DET)

  • 100 คะแนน โดยได้ 90 คะแนนหรือสูงกว่าจาก 3 ใน 4 หมวดการสอบ

หลักสูตร GAC

มหาวิทยาลัย Missouri มีทางเลือกเงื่อนไขการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตร ACT Global Assessment Certificate (GAC)

นักศึกษาที่ต้องการได้รับเข้าเรียนผ่านทางหลักสูตร GAC ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

  • ผ่านการเรียนหลักสูตร GAC ทั้ง 3 ระดับ
  • ได้เกรดเฉลี่ย GAC อย่างน้อย 2.5
  • ได้คะแนนสอบ TOEFL 61-100 หรือ IELTS 6.5-7.0

บางหลักสูตรอาจกำหนดคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS ที่สูงกว่านี้ นักศึกษาควรตรวจสอบข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆด้วย

University of Missouri - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตอันมีชีวิตชีวาของมหาวิทยาลัย Missouri มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดสำหรับการเรียนและกิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย อาทิเช่นห้องสมุด, ศูนย์สันทนาการ, ห้องทดลองเทคโนโลยีและองค์กรนักศึกษาหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมความสนใจต่างๆ นักศึกษาจะสามารถสร้างมิตรภาพตลอดชีวิตด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาเขตและสโมสรต่างๆ

Columbia เป็นเมืองมหาวิทยาลัยอันมีชีวิตชีวาที่ซึ่งการกีฬามีบทบาทที่สำคัญ อย่างเช่นทีมอเมริกันฟุตบอล Mizzou Tigers ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ วิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง Columbia โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่ห่างไปไม่ไกล อาทิเช่นสถานที่จัดการแสดงดนตรี, เทศกาลฤดูร้อน, โรงภาพยนตร์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีแหล่งช็อปปิ้งที่คึกคัก, ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับนักศึกษาให้เลือกรับประทานมากมายและสวนสาธารณะของเมืองอีกหลายแห่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกหลักในวิทยาเขตสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา อาทิเช่น:

The Rec Complex

หนึ่งในแผนกของฝ่ายกิจการนักศึกษาที่จะมอบประสบการณ์กิจกรรมยามว่างที่มีคุณภาพสำหรับสมาชิกทุกคนในวิทยาเขต โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับรางวัลและกิจกรรมอันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศมากมายที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวา

Mizzou Unions

สมาพันธ์นักศึกษา Missouri ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Missouri โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพมากมาย รวมถึงบริการต่างๆสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยทุกคน ในฐานะศูนย์กลางด้านกิจกรรมและโครงการต่างๆ สมาพันธ์นักศึกษา Missouri มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการประชุมพบปะ, ทำกิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาต่างๆ

ศูนย์นักศึกษาและ Memorial Union เป็นสถานที่อันสะดวกสบายอย่างยิ่งสำหรับการพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนฝูง, อ่านหนังสือ, จิบกาแฟและรับประทานอาหาร, ซื้อสินค้าและทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรนักศึกษาต่างๆ นอกจากนี้สมาพันธ์นักศึกษา Missouri ยังมีบริการรับจองสถานที่เพื่อทำกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาและแผนกวิชาต่างๆด้วย

University of Missouri - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แผนกตำรวจของมหาวิทยาลัย Missouri (MUPD) จะทำหน้าที่รักษาคุณภาพชีวิตอันสงบสุขสำหรับนักศึกษา โดยมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสามารถสนับสนุนช่วยเหลือสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัย

ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ MUPD มีการทำงานอย่างหนักในการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตและยกระดับการตรวจตราชุมชนในเขตพื้นที่ทางแผนกมีความมุ่งมั่นในสร้างความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนในชุมชนมหาวิทยาลัย Missouri รวมถึงเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลักของมหาวิทยาลัยด้วย ปัจจุบัน MUPD มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน้าที่ 50 นายที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย 8 นาย, เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ 12 นาย, เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 นายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกเวลาในวิทยาเขต 50 นาย

ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจขนาดใหญ่และมีความเชี่ยวชาญนี้เป็นบุคลากรที่มีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและผ่อนคลายสำหรับนักศึกษาทุกคนทั้งในด้านการเรียนและการพักอาศัย

close