University of Pittsburgh - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Pittsburgh เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาซึ่งภูมิใจกับการมีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ อาทิเจ้าของรางวัลโนเบล, ผู้สื่อข่าว, นักกีฬาและนักแสดงรางวัลออสการ์อย่าง Gene Kelly วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยในเขต Oakland มีพื้นที่ 132 เอเคอร์และมีวิทยาเขตในภูมิภาคซึ่งมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาสี่ปีอีก 3 แห่งที่เมือง Bradford, Greensburg และ Johnstown

แผนกช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพและฝึกงาน (Career Center) มีการทำงานร่วมกับนักศึกษาในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยนักศึกษาในการค้นหาความสนใจและเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถได้งานตามที่ฝันไว้ นักศึกษาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิการเขียนประวัติส่วนตัว, การเขียนจดหมายแนะนำตัวอันโดดเด่น และการหาตำแหน่งในการฝึกงาน

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลืออันหลากหลายเพื่อให้คำแนะนำ, ช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลกับนักศึกษา อาทิบริการให้คำปรึกษาอย่างเป็นความลับซึ่งมีบริการแบบตัวต่อตัวด้วย รวมถึงบริการด้านการบำบัดคู่สมรสและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ อีกทั้งยังมีบริการสุขภาพนักศึกษา, ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการและบริการสำหรับผู้ปกครองและครอบครัว

นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อขยายขอบเขตประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย อาทิกิจกรรมหลักสูตรนอกห้องเรียน (OCC) – ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์การทำงาน, โครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งเป้าหมายออกเป็น 10 ด้านที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะในทุกด้าน ตั้งแต่การเป็นผู้นำจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

มหาวิทยาลัยมีสโมสรและองค์กรต่างๆมากกว่า 400 ประเภทที่บริหารจัดการโดยศูนย์ทรัพยากรองค์กรนักศึกษา อาทิสโมสรกีฬา, กลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน และนิตยสารนักศึกษา – ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและได้รับประสบการณ์การทำงานจริง

University of Pittsburgh - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

หลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Pittsburgh กลายเป็นศูนย์กลางแห่งชาติด้านนวัตกรรมสำหรับทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ในปี 2018 มหาวิทยาลัยและนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ 23 แห่ง ดูแลการจดสิทธิบัตรข้อมูลการประดิษฐ์ 363 รายการ และใบอนุญาต 162 รายการและสิทธิการซื้อขาย ปัจจุบันมีเทคโนโลยี 521 รายการที่กำลังออกใบอนุญาตที่มหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้านเช่นชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรม, วัสดุ และพลังงาน

สำหรับการดำเนินงานในสามปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวารสาร Wall Street Journal และ Times Higher Education นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุดจากทั่วประเทศในด้านค่านิยมสาธารณะโดย Kiplinger’s Personal Finance เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน การจัดอันดับเหล่านี้ถูกประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา, ทรัพยากรของสถาบัน, การมีส่วนร่วมและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัย Pittsburgh ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้านผลการเรียนของนักศึกษา

การได้รับการยอมรับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2017 ประกอบด้วย:

 • Campus Pride Index score ได้ 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 (Campus Pride, เป็นองค์กรที่สนับสนุนในเรื่องความเป็นมิตรกับกลุ่ม LGBTQ ของมหาวิทยาลัย)
 • ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 12 ของ Center for World University Rankings for US public universities (อันดับ 43 ในระดับนานาชาติ)
 • รางวัล INSIGHT Into Diversity’s 2017 Higher Education Excellence in Diversity Award (มอบให้กับสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่โดดเด่นในเรื่องความหลากหลายและการผสมผสาน)
 • หนึ่งใน 16 สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ผลิตบัณฑิตอันดับต้นๆ ทั้งโครงการ Fulbright U.S. Student และทุนการศึกษาต่างๆ ในปี 2017-18 (โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ)
 • ติดอันดับหนึ่งใน 50 อันดับ ในรายชื่อ 100 มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุด ของโลก (Thomson Reuters)
 • อยู่ใน Princeton Review's Guide to Green Colleges ทุกฉบับตั้งแต่ปี 2012
 • ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน “มหาวิทยาลัยยอดนิยม” ของอเมริกาสำหรับกิจกรรมด้านความยั่งยืน (นิตยสาร Sierra)
 • ได้รับเรทติ้งระดับ Silver STARS จาก Association for Advancement of Sustainability in Higher Education.
University of Pittsburgh - image gallery 3

คุณภาพการสอน

มี คณาจารย์ มากกว่า 5,000 ท่านที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาเฉพาะทาง และมุ่งความสนใจอย่างเต็มที่ไปที่การสอนที่นำไปใช้ได้จริง นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆในสถานการณ์จริง

ชั้นเรียนมีขนาดเล็กเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย 63% ของชั้นเรียนในระดับปริญญาตรีมีนักศึกษาน้อยกว่า 30 คน และมีเพียง 5% เท่านั้นที่มีนักศึกษาในชั้นเรียนมากกว่า 100 คน การเป็นห้องเรียนขนาดเล็กจะช่วยให้มีการประชุมกลุ่มย่อยและมีการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวจากครูผู้สอนที่เป็นมิตร

อาจารย์ห้าคนที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากสถาบันทุกๆปี ด้วยรางวัลสูงสุดด้านการสอน, รางวัลการสอนยอดเยี่ยมของอธิการบดี (Chancellor’s Distinguished Teaching Award) นอกจากนี้ยังมีรางวัลเดี่ยวสำหรับคณะวิชา, ภาควิชา, อาจารย์ที่ปรึกษา และนักประดิษฐ์

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพยายามที่จะผลักดันขอบเขตของความรู้สาขาวิชาต่างๆ และความเชี่ยวชาญให้กว้างขึ้น ตั้งแต่การวิจารณ์วรรณกรรมไปจนถึงการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัม นักวิจัยของสถาบันร่วมมือกับสมาชิกในคณะวิชาอื่นๆ ทั้งในแผนกและสาขาวิชาต่างๆเป็นประจำ รวมถึงมหาวิทยาลัยและพันธมิตรอื่นๆ

หลายภาควิชาของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและได้รับการจัดอันดับในระดับสูง ประกอบด้วย:

 • ได้รับการจัดอันดับเป็น world's top university for philosophy (2018 QS World University Rankings)
 • อยู่ในอันดับ 16 ของโลกในสาขาพยาบาลศาสตร์ และอันดับ 36 ในสาขาแพทยศาสตร์ (2018 QS World University Rankings)
 • คณะวิชาชั้นนำในการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ (College Factual)
 • อันดับ 9 ของประเทศในด้าน ทุนวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากรัฐบาลกลาง (National Science Foundation)
 • ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
University of Pittsburgh - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Pittsburgh มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอันหลากหลาย ตั้งแต่สาขาการบัญชีและมานุษยวิทยา จนถึงสาขาแพทยศาสตร์และเอเชียศึกษา

วิทยาลัยและคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีดังนี้:

 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Kenneth P. Dietrich
 • บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ Joseph M. Katz
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
 • คณะวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Swanson
 • วิทยาลัยการศึกษาทั่วไป
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการฟื้นฟู
 • วิทยาลัย Pitt Honours
 • คณะวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิชาแพทยศาสตร์
 • คณะวิชาพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิชาเภสัชศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัยด้านกิจการสาธารณะและกิจการระหว่างประเทศ
 • คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิชาสังคมสงเคราะห์
 • ศูนย์นานาชาติศึกษาของมหาวิทยาลัย
University of Pittsburgh - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เลือก มหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขคะแนนขั้นต่ำสำหรับนักศึกษาต่างชาติดังต่อไปนี้:

 • IELTS: 7.0
 • TOEFL IBT: 95

นอกจากนี้ ใบสมัครออนไลน์ ของนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้:

 • ตอบชุดคำถามของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาจำเป็นต้องตอบคำถามสั้นๆต่อไปนี้:

 1. บรรยายเกี่ยวกับตัวเอง
 2. ทำไมจึงเลือกเรียนที่สหรัฐ และPittsburgh เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือไม่?
 3. คุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่ของคุณเองหรือไม่?
 • ส่งเอกสารผลการเรียน

ควรจะส่งหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย:

 1. รายงานทางวิชาการที่รายงานด้วยตนเอง
 2. ต้นฉบับผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการเรียนในโรงเรียนมัธยมอย่างเป็นทางการตั้งแต่เกรด 9-11 (ใบรับรองผลการเรียน, Marksheets, ใบรับรองการจบการศึกษา ฯลฯ) และผลการสอบระดับชาติ/รัฐต่างๆ ที่จำเป็นในประเทศของตนเอง

หากเอกสารดังกล่าวไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนการส่ง ผู้สมัครอาจต้องทำการประเมินผลใบรับรองผลการเรียนให้สมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียน ก่อนจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย

 • ส่งผลคะแนน SAT หรือ ACT

นักศึกษาควรจะส่งผลการทดสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ทำการทดสอบ โดยส่งมายังมหาวิทยาลัย Pittsburgh โดยตรงด้วยรหัสดังต่อไปนี้:

 1. คะแนน SAT – 2927
 2. คะแนน ACT – 3734
 3. ผลการสอบ TOFEL หรือ IELTS (หากจำเป็นต้องใช้)
  ชำระค่าสมัครเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐ

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยอื่น ควรส่ง:

 • บันทึกผลการเรียนอย่างเป็นทางการ
 • แคตตาล็อกหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และ/หรือ แผนการสอนทุกวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนอกสหรัฐ

ใบสมัครออนไลน์ (และเอกสารใดๆที่จำเป็น) จะต้องถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในกำหนดเวลาต่อไปนี้:

 • 1 เมษายน : ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (สิงหาคม)
 • 1 ตุลาคม : ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม)

ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าเรียนภาคฤดูร้อนได้เฉพาะในกรณีการโอนย้ายหน่วยกิตเท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งใบสมัครก่อนหากเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้สมัครมีคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในเงื่อนไขการสมัครเป็นมาตรฐานในระดับสากล

University of Pittsburgh - image gallery 6

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Pittsburgh ให้ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่นักศึกษาต่างชาติในแต่ละปี โดยมีข้อกำหนดในการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบแปดภาคเรียน และต้องรักษาเกรดเฉลี่ย (GPA) ไว้ที่ 3.0 รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้

ทุนการศึกษาต่างๆ จะถูกมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติโดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา นักศึกษาควรส่งใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัย (และเอกสารประกอบการสมัคร) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีการศึกษานั้นๆ และจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าประเมินเพื่อรับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการประเมินคุณสมบัติของผู้เข้ารับทุนการศึกษาจะทำการคัดเลือกเป็นรายสัปดาห์ ดังนั้นนักศึกษาควรส่งใบสมัครก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุน หากได้รับทุนการศึกษานักศึกษาทุกคนจะได้รับแจ้งภายในวันที่ 1 เมษายนของภาคการศึกษานั้นๆ

การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจะไม่มีขั้นตอนที่แยกออกมาก เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีการเรียนแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 12 หน่วยกิตต่อภาคเรียน และเริ่มต้นเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงเป็นภาคเรียนแรกหลังจากได้รับทุน

นักศึกษาต่างชาติที่โอนย้ายหน่วยกิตมาเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา และควรหาทางเลือกอื่นๆในการจัดหาเงินทุน

University of Pittsburgh - image gallery 7

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Pittsburgh มีที่พักภายนอกและ ที่พักภายในวิทยาเขต สำหรับนักศึกษา ตั้งแต่หอพักนักศึกษาไปจนถึงอพาร์ทเมนต์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เริ่มต้นเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงจะได้รับการรับประกันการเข้าพักในหอพักภายในมหาวิทยาลัยเป็นเวลาสามปีตราบใดที่นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม

แต่ละห้องของหอพักภายในมหาวิทยาลัยมีเคเบิ้ลทีวีพื้นฐาน พร้อมเตียงคู่ยาวพิเศษและฟูก, โต๊ะทำงาน, ตู้เสื้อผ้า, เก้าอี้และโต๊ะเครื่องแป้ง และหอพักทั้งหมดมีห้องซักรีดรวมให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วย

สมาคมนักศึกษาหอพัก (Resident Student Association) พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน รวมทั้งให้ความมั่นใจว่านักศึกษาจะมีความสุขกับช่วงเวลาที่อยู่ภายในหอพัก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในมหาวิทยาลัย, การริเริ่มสนับสนุน และโอกาสในการเป็นผู้นำตลอดทั้งปี

กีฬา

มหาวิทยาลัยมีกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกในด้านกีฬามากมายสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกีฬาบาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, ว่ายน้ำ, มวยปล้ำ และลู่วิ่งและสนาม

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ออกกำลังกาย 14 แห่งในมหาวิทยาลัย 10 แห่ง จากทั้งหมด 14 แห่งนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะด้านมากมาย

มหาวิทยาลัยมีห้องสมุด 28 แห่งโดยมีหนังสือและหนังสือชุดสะสมต่างๆมากกว่า 5.1 ล้านเล่ม ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดคือห้องสมุด Hillman ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้ 1,530 คน ห้องสมุดแห่งนี้เป็นที่เก็บหนังสือและคอลเลคชันสำหรับการศึกษาหลายด้านรวมถึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และแผนที่

ระบบห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences Library System) ประกอบด้วยห้องสมุดหลายแห่งเพื่อสนับสนุนในสาขาการวิจัย, การดูแลผู้ป่วย, และกิจกรรมการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงโรงพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Pittsburgh

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้แก่:

 • Vibrant Media Lab (เวิร์กสเตชันอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องพิมพ์ 3D และคอนโซลเกมแบบวินเทจ)
 • ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง
 • ตู้ให้บริการรับส่งอีเมล์ 100 ตู้
 • ร้านหนังสือสองแห่ง : The Book Center และ The Health Book Center
 • บริการอาหาร
 • สื่อที่ผลิตโดยนักศึกษา (หนังสือพิมพ์, วิทยุ และโทรทัศน์)
 • ห้องทดลองปฏิบัติการด้านการค้นคว้าวิจัย
close