เกี่ยวกับ VCU

มหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth (VCU) เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยของรัฐอันเก่าแก่ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Richmond เมืองหลวงของรัฐ Virginia โดยเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยของรัฐที่มีการเติบโตในด้านวิสัยทัศน์, ชื่อเสียงและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี, บัณฑิตและวิชาชีพมากกว่า 31,231 คน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 200 หลักสูตรในสาขาศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน 13 คณะวิชาและหนึ่งวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าอันล้ำสมัยในการวิจัยหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยติดอันดับระดับประเทศและนานาชาติในด้านการวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนและมีคณาจารย์ที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในทักษะและความรู้ของตนเอง

คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยรวมกับระบบสุขภาพของ VCU เพื่อประกอบกันเป็นศูนย์การแพทย์ VCU ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการระดับชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นสถานที่เรียนและการวิจัยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตระดับแนวหน้า

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของเมืองอันเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นการผสมผสานของสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสูงอันทันสมัยเข้ากับอาคารอันเก่าแก่และเสน่ห์ของเมืองขนาดเล็ก นักศึกษาจะได้สัมผัสกับชีวิตอันน่าตื่นเต้นในใจกลางเมืองพร้อมๆไปกับการเรียน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางมหาวิทยาลัยได้รวมวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน, ส่งเสริมความหลากหลายในหลักสูตรการเรียน, กิจกรรมในวิทยาเขต, นักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

Quick Facts

Top four international student countries:

  • Saudia Arabia
  • India
  • China
  • Kuwait

Research stats:

  • $271 million in sponsored research, FY 2016
  • Top 100 National Science Foundation research university

I was worried about being away from my family for the first time, but everyone at VCU has been so welcoming. I feel like I blend right in.

Gladys Langi
M.S. in human genetics
Class of 2017