Sustainability Management School

สวิสเซอร์แลนด์

เข้าชม1649ครั้ง

คุณสามารถโดดเด่นจากฝูงชนและก้าวหน้าในวิชาชีพไปอีกขั้น ด้วยการเสริมทักษะด้านธุรกิจโดยตระหนักถึงประเด็นการความยั่งยืนในเชิงลึกที่ SUMAS

 • SUMAS – เตรียมพร้อมสำหรับโลกธุรกิจในวันข้างหน้า
 • ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเจนีวาและโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการความยั่งยืน
 • นักศึกษาจะได้ทำโครงการจริงโดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

 • เกี่ยวกับ SUMAS
 • หลักสูตร: BBA
 • หลักสูตร: MAM
 • หลักสูตร: MBA
 • เข้าค่ายเก็บประสบการณ์
 • สถานที่ตั้ง
 • ที่พัก
เกี่ยวกับ SUMAS

Sustainability Management School (SUMAS) เป็นโรงเรียนธุรกิจแห่งแรกในโลกที่เปิดสอนหลักสูตร BBA และ MBA สาขาการจัดการความยั่งยืน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012 SUMAS ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างเมืองเจนีวาและโลซาน สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการนวัตกรรมทางธุรกิจเข้ากับองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนที่ทันสมัย นอกจากนี้หลักสูตรของ SUMAS ยังมีการผสมผสานการศึกษาภาควิชาการในระดับสูงเข้ากับการทำโครงการจริงโดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ

SUMAS ฝึกอบรมผู้บริหารในอนาคตด้วยการสอนทั้งวิชาด้านธุรกิจและประเด็นเรื่องความยั่งยืนในเวลาเดียวกัน เนื้อหาหลักสูตร BBA และ MBA สาขาการจัดการความยั่งยืน มีความโดดเด่นและแตกต่างอย่างมาก ในขณะที่สถาบันทั่วไปสอนวิชาการเงิน, กลยุทธ์ระดับองค์กร, กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ แต่หลักสูตรของ SUMAS จะสอนวิชาดังต่อไปนี้ การเงินที่ยั่งยืนและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ, กลยุทธ์และนโยบายขององค์กรสีเขียว,กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจระหว่างประเทศและความหลากหลายทางชีวภาพ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร BBA หรือ MBA สาขาการจัดการความยั่งยืน จึงมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าบัณฑิต BBA หรือ MBA ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด

“สิ่งที่ SUMAS ทำคือการเติมเต็มช่องว่างที่พบอยู่ในโรงเรียนธุรกิจทั่วไป หลักสูตรของสถาบันอื่นจะแบ่งแยกเนื้อหาด้านการจัดการธุรกิจและความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกจากกันอย่างชัดเจน แต่เราตระหนักดีว่าสังคมต้องการผู้นำที่สามารถบูรณาการการเติบโตทางเศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากวิธีการแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต ผู้นำในอนาคตต้องหาทางออกที่สร้างสรรค์เพื่อจัดการกับประเด็นอันซับซ้อนต่างๆ" - Ivana Modena, อธิการบดีและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของนักศึกษา

“SUMAS ทำให้ผมได้ขยายขอบเขตความสนใจไปสู่ประเด็นการจัดการความยั่งยืน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่อยากพลาด นอกจากนี้การได้รับความรู้และทักษะสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงยังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ขณะนี้ผมมั่นใจว่าตนเองสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้แน่นอน" Joachim Fendt- Newlin, นักศึกษาหลักสูตร MBA

“ฉันเรียนหลักสูตร MBA สาขาการจัดการความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการทำงานเต็มเวลาที่องค์กร IUCN ต้องขอบคุณ SUMAS ที่ทำให้ฉันมีเครื่องมือในการยกระดับการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประสานความร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันโครงการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม” Giuditta Andreaus - ศิษย์เก่าหลักสูตร MBA ปี 2014 ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ของ IUCN เมืองกลองด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ด้านการเรียน

ชั้นเรียนขนาดเล็ก

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นที่การอภิปรายกรณีศึกษา วิดีโอ และกิจกรรมการแสดงบทบาท ส่วนการบรรยายแต่ละครั้งจะเป็นไปตามหัวข้อที่นักศึกษาเสนอ

ชั้นเรียนไร้กระดาษ

นักศึกษา SUMAS ทุกคนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ ภายในนั้นประกอบไปด้วยทรัพยากรการเรียนรู้มากมาย รวมถึงอีบุ๊ก บทความวารสารวิชาการ และลิงก์แหล่งข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้เรายังใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ด้วย โปรเจ็กต์ต่างๆ ที่นักศึกษาทำในระหว่างเรียนจะถูกส่งให้อาจารย์ตรวจเป็นไฟล์ดิจิตอล

คณาจารย์

คณาจารย์ของ SUMAS ล้วนเป็นนักวิชาการที่มีตำแหน่งสูงหรือมืออาชีพในสาขาวิชาต่างๆ พวกเขามีความเชี่ยวชาญหลากหลายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืน ทุกภาคส่วนของสถาบันตั้งแต่สภาที่ปรึกษา, พันธมิตร, ทีมบริหาร, อาจารย์ ไปจนถึงบุคลากร ต่างมีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนอย่างเต็มที่

พันธมิตร

SUMAS มีเครือข่ายพันธมิตรกว้างขวางทั้งหน่วยงานภาคเอกเชนและภาครัฐ นักศึกษาจึงมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายและพบปะสนทนากับบุคคลระดับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่เราเป็นพันธมิตรด้วย

โอกาสด้านอาชีพ

SUMAS ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนและเข้าถึงแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน บัณฑิตจึงจบไปทำงานได้หลากหลายอาชีพ ทั้งในบริษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษายังอาจกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาธุรกิจของครอบครัว

เรามีบริการพัฒนาด้านอาชีพ ซึ่งจะช่วยมอบคำแนะนำให้คุณเขียน CV ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยค้นหาโอกาสในการทำงานต่างๆ ตามที่คุณต้องการ

หลักสูตร: BBA
หลักสูตร: MAM
หลักสูตร: MBA
เข้าค่ายเก็บประสบการณ์
สถานที่ตั้ง
ที่พัก

สเตปต่อไป

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.0

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

80

ปริญญาตรี

80

ข่าวล่าสุด

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Sustainability Management School

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่ายโดยรวม
ที่มา: Studying in Switzerland

Fr24000

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย

Fr14244

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

Fr35950

ปริญญาโทและปริญญาเอก

Fr35950

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ Sustainability Management School

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ Sustainability Management School

1
ธุรกิจและบริหาร
ธุรกิจและบริหาร
เข้าชม 164 ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
2
ท่องเที่ยวและการบริการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
เข้าชม 96 ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
3
MBA
MBA
เข้าชม 90 ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
4
สังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมศาสตร์และสื่อ
เข้าชม 76 ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
5
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปะและการออกแบบ
เข้าชม 27 ครั้ง ดู 1 หลักสูตร