มี 7 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาการบริหารศิลปะ พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในไอร์แลนด์

University College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 4 หลักสูตรการบริหารศิลปะ
9170
ดู
156
คอร์สที่ชอบ
courses

Limerick Institute of Technology

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรการบริหารศิลปะ
322
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

National University of Ireland, Galway

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 2 หลักสูตรการบริหารศิลปะ
984
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Waterford Institute of Technology

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรการบริหารศิลปะ
170
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Trinity College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 117

ดู 1 หลักสูตรการบริหารศิลปะ
1065
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
courses

Mary Immaculate College

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรการบริหารศิลปะ
153
ดู
courses

Institute of Public Administration

ไอร์แลนด์
ดู 5 หลักสูตรการบริหารศิลปะ
157
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

มีคอร์สการบริหารศิลปะเปิดสอนในยุโรป

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที