มี 20 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในไอร์แลนด์

University College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
9170
ดู
156
คอร์สที่ชอบ
courses

Letterkenny Institute of Technology

ไอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
223
ดู
courses

University College Cork

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 16 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
3077
ดู
24
คอร์สที่ชอบ
courses

Dublin Institute of Technology

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู 9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
458
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Institute of Technology Tallaght

ไอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
47
ดู
courses

Athlone Institute of Technology

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
307
ดู
courses

National College of Ireland

ไอร์แลนด์
ดู 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
85
ดู
courses

National University of Ireland, Galway

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
984
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Waterford Institute of Technology

ไอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
170
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Institute of Technology Carlow

ไอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
154
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Institute of Technology Blanchardstown

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
27
ดู
courses

Dublin City University

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
400
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses
  • 1
  • 2

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที