มี 9 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาการฝึกอบรมครู พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในไอร์แลนด์

University College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
9170
ดู
156
คอร์สที่ชอบ
courses

University College Cork

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
3077
ดู
24
คอร์สที่ชอบ
courses

Hibernia College Dublin

ไอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
17
ดู
courses

National University of Ireland, Galway

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
984
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Dublin City University

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
400
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

National University of Ireland, Maynooth

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ดู 4 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
253
ดู
courses
St Patrick’s College

St Patrick’s College

ไอร์แลนด์
16
ดู

Institute of Technology Tralee

ไอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
200
ดู
courses

Cork Institute of Technology

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
257
ดู
courses

มีคอร์สการฝึกอบรมครูเปิดสอนในยุโรป

เลือกค้นหาอีกที