มี 35 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาธุรกิจและบริหาร พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในไอร์แลนด์

University College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 8 หลักสูตรธุรกิจและบริหาร
7172
ดู
132
คอร์สที่ชอบ
courses
Dorset College

Dorset College

ไอร์แลนด์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
18
ดู

Athlone Institute of Technology

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 16 หลักสูตรธุรกิจและบริหาร
353
ดู
courses

National University of Ireland, Maynooth

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ดู 12 หลักสูตรธุรกิจและบริหาร
250
ดู
courses

Institute of Technology Tallaght

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 7 หลักสูตรธุรกิจและบริหาร
59
ดู
courses

National University of Ireland, Galway

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 9 หลักสูตรธุรกิจและบริหาร
931
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses
Independent Colleges

Independent Colleges

ไอร์แลนด์
9
ดู

Trinity College Dublin

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 117

ดู 5 หลักสูตรธุรกิจและบริหาร
1081
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

Institute of Technology Tralee

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 9 หลักสูตรธุรกิจและบริหาร
240
ดู
courses
ดูตัวเลือกในสาขาธุรกิจและบริหาร?

เลือกค้นหาอีกที