มี 9 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์ พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในไอร์แลนด์

Institute of Technology Carlow

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 2 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
148
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Athlone Institute of Technology

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 1 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
302
ดู
courses

National College of Art and Design

ไอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
84
ดู
courses

Griffith College, Ireland

ไอร์แลนด์
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
419
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

National University of Ireland, Maynooth

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ดู 1 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
255
ดู
courses
มีโปรแกรม Pathway
ดู 2 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
121
ดู
courses

Dundalk Institute of Technology

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 3 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
292
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Institute of Technology Tralee

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 1 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
194
ดู
courses

Limerick Institute of Technology

ไอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 1 หลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์
320
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

มีคอร์สภาพยนตร์และโทรทัศน์เปิดสอนในยุโรป

เลือกค้นหาอีกที