มี 10 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศึกษาทั่วไป พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในไอร์แลนด์

St Patrick’s College

St Patrick’s College

ไอร์แลนด์
20
ดู

Dundalk Institute of Technology

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรศึกษาทั่วไป
297
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

University College Cork

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรศึกษาทั่วไป
5524
ดู
68
คอร์สที่ชอบ
courses

Dublin Business School

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรศึกษาทั่วไป
237
ดู
courses

Mary Immaculate College

ไอร์แลนด์
ดู 11 หลักสูตรศึกษาทั่วไป
127
ดู
courses

Institute of Technology Carlow

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรศึกษาทั่วไป
142
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Dublin City University

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรศึกษาทั่วไป
398
ดู
courses

มีคอร์สศึกษาทั่วไปเปิดสอนในยุโรป

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที