มี 4 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการฝึกอบรมครู พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในไอร์แลนด์

Maynooth College

Maynooth College

ไอร์แลนด์

Institute of Public Administration

ไอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
125
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

Dublin City University

ไอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครู
402
ดู
courses

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที